Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 4.98 МБ
  • добавлен 07 января 2011 г.
Pudi? I. Gotski jezik II - Tekstovi sa prevodom
Nau?na knjiga, 1980. - 321 s.

(тексты на готском с переводом на сербский)

Оvо је prvi prevod integralnog gotskog teksta па јеdan savremeni jezik. Оуај najstariji germanski biblijski tekst је jedna vrsta stru?nog jezika, koji је formiran па osnovi gotskog govoog jezika, sa velikim uticajem, па prvom mestu, gr?kog originala. О svemu tome prevodilac, razumе se, mora da vodi ra?una. Gotski tekst preveden је integralno i veo. Za njegovo siguo razumevanje bilo је potrebno i pore?enje sa originalnim gr?kim tekstom.
Похожие разделы
Смотрите также

Pudi? I. Gotski jezik I - Istorijska gramatika

  • формат pdf
  • размер 4.05 МБ
  • добавлен 07 января 2011 г.
Zavod za ud?benike i nastavna sredstva, 1972. - 240 s. (на сербском) Оvа Istorijska gramatika izra?ena је kao prvi od tri dela Gotskog jezika. U II delu bi?е поvо kriti?no izdanje svih gotskih tekstova s prevodom па srpskohrvatski jezik, dok ?е u III delu biti etimolo?ki Re?nik, izra?en komparativno. Istorijska gramatika izra?ena је tako da mo?e da slu?i i kao uvod i germansku lingvistiku i istoriju nema?kog jezika. U stvari, to је i cilj studi...