Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 47,75 МБ
  • добавлен 16 ноября 2013 г.
Ринчен Б. (зохиогч) Монгол ард улсын хамниган аялгуу
Улаанбаатар: ШУ Акадэмийн хэвлэх үйлдвэр, 1969. — 99 х.
Уншигчид толилуулан буй энэ ганц сэдэвт зохиолд, Монгол Ард Улсын нутагт оршин суугч хамниган үндэстний хэл аялгууны зүйлийг тоймлон өгүүлэхийг гол зорил болгосон билее.