Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 99,03 МБ
  • добавлен 05 августа 2015 г.
Rrota Justin Át. Gjuha e shkrueme ase vёrejtje gramatikore, part 2
Shkodёr: Botime Françeskane, 2006. — 614 p.
Ррота Юстин Ат. Албанский язык и письмо: грамматические заметки, ч. 2 (на алб. яз.)
Gjuha e shkrueme ase vёrejtje gramatikore, part 1
Diftojsi:
Parathanja.
Tё hymt.
Tingujt e shqipes (Fonetika e Ortografia).
Trajtat e shqipes ase morfologjia.
Sintaksa e gjuhёs shqipe.
Tё pёrbamt e fjalёvet (etimologjia). Visari i fjalёvet tё shqipes. Si i pёrban gjuha fjalёt.
Albanologji.