Латинский язык
Языки и языкознание
  • формат djvu
  • размер 437,34 КБ
  • добавлен 30 декабря 2013 г.
Серга Н.В. Курс лекцій з латинської мови для студентів І курсу усіх форм навчання спеціальності Переклад
Лекції -Запоріжжя: ЗНТУ,2014- 50 с.
Вступ Коротка історія латинської мови та її значення у міжнародній науковій термінології
Scientia potentia est - Знання – сила. Латинський алфавіт (Alphabētum Latinum)
Qui quarit, repĕrit - Хто шукає, той знаходить. Дієслово - (Verbum)
Граматичні категорії дієслова
Наказовий спосіб теперішнього часу (Imperatīvus prasentis)
Modus Conjunctīvus – умовний спосіб
Perfectum
Синтаксис. Просте речення. Головні члени речення
Словотворення
Неправильні дієслова (Verba anomāla)
III відміна іменників та прикметників
Бібліографія