Мультиязычные учебные материалы
Языки и языкознание
Словарь
  • формат pdf
  • размер 7,66 МБ
  • добавлен 23 июля 2016 г.
Шнайдерайт-Гаст Моника. Цаас сэргээн засварлалтын мэргэжлийн толь бичиг
Хонконг: Хонг Конг дахь Гёте-Институтийн төлөөлөгчийн газар, 2014. — xliii, 541 x.
Энэхүү цаас сэргээн засварлалтын мэргэжлийн толь бичиг нь 400 гаруй мэргэжлийн үг хэллэг, ухагдхууныг англи, герман, хятад, солонгос, монгол хэлээр жагсаан оруулсан юм. Тус тольд номыг гурван талаас нь авч үзсэн билээ: номын бүтэц, материал ба багаж хэрэгсэл, ном үдэх, сэргээн засварлалтын ухагдхууныг кателогжуулах гэх зэргээр. Хэрвээ ямар нэгэн ухагдхуун орчуулагагүй байвал тэр нь тухайн зүйлд тохирох орчуулга олдоогүй байна гэсэн үг. Зарим зургийг ухагдхууны тайлбарыг илүү сайн ойлголт өгөхийн тулд оруулав. Уншигч та хайж байгаа зүйлээ мэргэжлийн нэр томьёогоор нь системчлэн хайх эсвэл гарчигнаас цагаан толгойн үсгийн дараалалын дагуу таван хэл дээр хуудасны дугаартай нь мэдэж авч болно.
Over 400 specialist terms on paper conservation and restoration are listed in English, German, Chinese, Korean and Mongolian. The three main aspects of the guide are the structure of a book, tools and materials and binding and conservation of a book. A missing word means that in one language there is no adequate translation known. Some illustrations and explanations are added for better understanding. Readers can check words by content and category, or look up chapter and page number of words from the index.
Похожие разделы