Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 11,05 МБ
  • добавлен 03 декабря 2016 г.
Shri Ramanatha Bhakta. Maithila Bhasha Prakash / Maithili Grammar Composition
Darbhanga, India: Granthalaya Prakashana. — 180 p. (in Hindi)
Шри Раманатха Бхакта. Трактат по грамматике языка майтхили (на хинди яз.)
Contents:
Vaa.
Svarak Svarupa.
Shabda-Vichara.
Nam.
Taddhit.
Shabda-Rupa.
Sarvanam.
Kriya.
Kriyak Bheda.
Avyaya.
Vakya-Vichara.
Lokokti.
Artha-Prakasha.
Chithi Likhavak Prashasti.
Prabandha va Laikha.
Mithilak Prachinata, etc.