Языки и языкознание
Словарь
  • формат pdf
  • размер 76,87 МБ
  • добавлен 12 сентября 2015 г.
Trần Kim Lân. Từ Điển Lào - Việt / Чан Ким Лан. Лаосско-вьетнамский словарь
Viet Nam: NXB Tổng Hợp, 2009. — 1080 p.
Содержит 50 тыс. слов.
Uyên tắc đọc tiếng Việt. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn học tiếng Lào dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. trình bày nội dung của từ điển bao gồm các từ tiếng Lào được biên dịch sang tiếng Việt, cách phát âm tiếng Lào, một số từ viết và đọc khác nhau trong tiếng Lào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.