Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 13,73 МБ
  • добавлен 09 октября 2012 г.
Трофимович К.К. Верхньолужицька мова: історія та сучасність
Наук. редагування А. Івченко та Д. Шольце. – Львів: Українські технології, 2003. – 220 с.
До книги відомого українського славіста увійшли праці, присвячені мові лужицьких сербів – найменшого слов'яньского народу, який проживає в Німеччині. Статті написані К.К.Трофимовичем упродовж 1962–1993 рр. українською, російською, верхньолужицькою та німецькою мовами.
Книгу видано до 80-ї річниці від дня народження автора.
Для сорабістів, славістів, мовознавців.
Зміст
Передмова
До історії формування лужицької іменникової відміни
Проблематика становлення і розвитку лужицької літературної мови
Кілька штрихів до історії становлення верхньолужицької літературної мови
Якуб Барт-Цішинський і сучасна лужицька літературна мова
Литературный язык как первоэлемент и средство развития культуры лужицких сербов в 30-е–70-е годы XIX в.
Развитие верхнелужицкого литературного языка в середине XIX века
Формування літературної мови серболужицької народності
Еволюція норми верхньолужицької літературної мови (середина XIX – перша третина XX ст.)
Деякі підсумки дослідження історії верхньолужицької літературної мови
Из истории кодификации нормы верхнелужицкого литературного языка
Wo rěči spisow Jana Radyserba-Wjele
Кодифікація норм у західнослов'янських мовах періоду національного відродження
Спадкоємність у розвитку норм західнослов'янських літературних мов
Становлення норм літературної мови і формування стилів (На матеріалі верхньолужицької мови)
Мова лужицьких сербів у дослідженнях Л.А. Булаховського
Vorwort zum fotomechanischen Neudruck (Rězak F. Deutsch-sorbisches enzyklopädisches Wörterbuch der Oberlausitzer sorbischen Sprache. Bautzen, 1987)
Борьба за культуру речи как важнейший аспект языкового строительства в современной Лужице
У истоков терминотворчества в верхнелужицком литературном языке
Шляхи об'єднання протестантського і католицького варіантів верхньолужицької писемної мови
Костянтин Костянтинович Трофимович (1923–1993). Бібліографія праць з верхньолужицької та нижньолужицької мов