Реферат Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків

Реферат
 • формат docx
 • размер 41.91 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 33 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата: Виробничий травматизм та професійні захворювання: поняття і визначення Поняття про виробничу травму Небезпечні та шкідливі виробничі фактори Поняття про нещасний випадок та професійне захворювання Причини нещасних випадків Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій Основні...

Реферат Спеціальні розділи охорони праці в галузі і професійної діяльності

Реферат
 • формат docx
 • размер 72.13 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 25 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата Вступ Визначення і класифікація виробничих шкідливостей Мікроклімат виробничих приміщень, його вплив на організм працівника і заходи щодо зниження його негативного впливу Промисловий пил, його вплив на організм працівника і заходи щодо боротьби з пилом Шкідливі хімічні речовини, їх вплив на працівника та з...

НАОП 1.1.10 - 5.05 - 86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2.26 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Первая помощь направлена на восстановления или сохранения жизни и здоровья пострадавшему. От того насколько умело и быстро она оказана, зависит жизнь пострадавшего, и как правило, успех последующего лечения. Поэтому каждый должен знать, как оказывать первую помощь, и уметь оказать ее пострадавшему и себе. Инструкция содержит разделы: Общие положения, содержание аптечки; Освобождение пострадавшего от действия травмирующих факторов; Способы оказани...

Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в дипломних роботах

Практикум
 • формат doc
 • размер 653.5 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Для студентів факультету економіки підприємства /Укл.: О.Є.Іларіонов, М.О.Кузнєцов, В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права КРОК, 2011 - 17с. Вступ Вимоги до розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" в дипломній роботі Мета і завдання Структура і обсяг розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" Методичні рекомендації до розробки розділу " Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" Вступна ча...

Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Охорона праці в галузі

Практикум
 • формат doc
 • размер 933 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Для студентів економічних спеціальностей міжнародного факультету та факультету економіки підприємства / Укл.: О.Є.Іларіонов, М.О.Кузнєцов, В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права КРОК, 2011 - 17с. Вступ Практична робота. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі Практична робота. Розробка інструкції з охорони праці для економіста (фінансиста, маркетолога, бухгалтера, обліковця тощо) Практична робота. Поряд...

Лекции по охране труда Курепин В.Н

Статья
 • формат doc
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Конспект лекций, Курепин В.Н. , 45 стр. Тема № 1. «Загальні відомості та поняття про охо-рону праці». Тема № 2. «Правові та організаційні основи охорони праці». Тема № 3. «Організація навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки на виробництві». Тема № 4. «Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві». 4. Розслідування та облік аварій на виробництві. Тема № 5. «Виробнича санітарія». Тема № 6....

Теленьга В.Г. Безпека життєдіяльності в системі людина - виробниче середовище

Практикум
 • формат rtf
 • размер 453.09 КБ
 • добавлен 29 января 2012 г.
Методичный пособник. Автор: ст.викладач кафедри педагогіки Теленьга В.Г. Матеріал з: Небезпечні чинники виробничого середовища. Вплив виробничого мікроклімату. Про виробниче освітлення. Дія виробничого шуму. Вібрація. Вплив інфразвуку. Вплив ультразвуку. Дія електромагнітних полів на організм людини. Вплив електромагнітного випромінювання оптичного діапазону. Вплив електричного струму.

Урбанович А.И. Учебно - методический комплекс Охрана труда

 • формат pdf
 • размер 3.96 МБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
ОХРАНА ТРУДА Учебная программа для Белорусского государственного университета по специальностям: 1- 31 03 03 Прикладная математика, 1- 31 03 04 Информатика, 1- 31 03 05 Актуарная математика, 1- 31 03 06 Экономическая кибернетика 1- 98 01 01 01 Компьютерная безопасность Составители: А.И. Урбанович ? доцент кафедры математической физики, канд. физ.-мат. наук Учебная программа, для Белорусского государственного университета по всем специальностям...

Журнал прийому та видачі балонів

 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Рекомендована форма прийому та видачі балонів з газами. На вимогу посадової інструкції відповідального за безпечне зберігання посудин, що працюють під тиском. 3 стор.

ИПП-21-2010 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.32 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
ИПП-21-2010. ОАО "Геологоразведочная экспедиция". Правила соблюдения собственной безопасности на месте происшествия. Правила спуска пострадавшего с высоты и его дальнейшего расположения у основания опоры. Действия очевидца во время приближения к пострадавшему и в первые секунды оказания помощи. Действия при обнаружении признаков биологической смерти. Правила определения признаков клинической смерти. Правила оказания помощи в случае кратковременно...

ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 776 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
ДНАОП 1.1.10-1.07- 01. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 р. № 253. 73 стор. В цих Правилах наведено перелік засобів захисту, вимоги до них, обсяги і норми випробувань, порядок застосування, зберігання їх, а також норми комплектування засобами захисту електроустановок і виробничих бригад. Розроблено Рівненським дослідним підприємством "Рівнеелектротехнологія" Міністерства палива та енергетики Укра...

СОУ 60.3-30019801-050: 2008 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
СОУ 60.3-30019801-050:2008. 206 стор. Стандарт організації України. Київ. ДК "Укртрансгаз". 2008 р. Внесено Управлінням науково-технічного прогресу ДК Укртрансгаз". Погоджено Дежгірпромнагляд України, лист від 19.01.07р. №01/05-08.1-05/ 306. Стандарт розроблений з метою встановлення технічних норм та вимог до експлуатації основних споруд та обладнання магістральних газопроводів, до приймання газу від постачальників та передавання його споживачам,...

НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 723 КБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
НПАОП 60.3-1.01-10. 89 стор. Державний комітет України з питань промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Наказ № 11 від 27.01.2010 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 292/ 17587. Сфера застосування. Визначення термінів. Позначення та скорочення. Загальні положення. Лінійна частина магістральних газопроводів. Компресорні станції. Газорозподільні станції. Газовимірювальні станції і пункти вимірюван...

Реферат - Штучне освітлення. Системи штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів щодо їх використання. Штучне освітлення: робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, охоронне

Реферат
 • формат doc
 • размер 153 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
АМСУ, Дніпропетровськ, 2011, 18 стор. ЗМІСТ Штучне освітлення. Джерела штучного освітлення Системи штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів щодо їх використання Види штучного освітлення Робоче штучне освітлення Аварійне штучне освітлення Чергове штучне освітлення Евакуаційне штучне освітлення Охоронне штучне освітлення

Контрольная работа - Зарядка на рабочем месте

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 48 КБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Н-Тагил, НТПУ №2. 6стр. Разработан вариант зарядки на рабочем месте для офисных сотрудников.

Контрольная работа-Охрана труда на производстве

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 20.47 КБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
КубГТУ 2012-7стр. 1.Правовая основа и законодательные положения по охране труда 2.Классификация промышленных ядов по характеру физиологического воздействия на организм. Указать какие из них могут встречаться на предприятиях вашей отрасли 3.Общие требования безопасности к основным конструкциям производственного оборудования. 4.Защита зданий и сооружений от прямых ударов и вторичных воздействий молний.

Презентация - Охрана труда работников

Презентация
 • формат ppt
 • размер 422.5 КБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
ДонНУ, Экономический факультет, 16 слайдов, 2009 (2005) г. Содержание слайдов: Трудовой договор Основные обязанности работодателя по охране труда Дисциплина труда Основные термины и определения охраны труда Факторы производственной среды Классификация условий труда по степени вредности и опасности Рабочее время Время отдыха Охрана труда молодежи Служба охраны труда в организации Характеристика условий труда по травмобезопасности Несчастные...

ДНАОП 0.00-1. 35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Державний нормативний акт з охорони праці. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 05.09.2003 р. № 173. ДНАОП 0.00-1. 35- 03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів. Київ. Розроблено Відкритим акціонерним товариством Український центр екології, безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості". 119 сторінок. 1. Галузь застосування. 2. Нормативні посилання. 3. Терміни і визначен...

ПКМУ № 1232 від 30.11.2011 р. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Стандарт
 • формат doc
 • размер 526.5 КБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
Постанова Кабінету Міністрів України № 1232 від 30.11.2011 року. Київ. 68 сторінок. Постанова. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

КПІЗ - Визначення економічної ефективності заходів, щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань

 • формат doc
 • размер 61.5 КБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
Охорона праці. КПІЗ (комплексне практичне індивідуальне завдання) - Визначення економічної ефективності заходів, щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань ТНЕУ (Тернопільський національний економічний університет), ФКІТ (Факультет комп'ютерних інформаційних технологій), ПЗАС (Програмне забезпечення автоматизованих систем), 4 курс, 1 семестр. Перевірив: Сапожник Г.В.

Збірка примірних інструкцій з охорони праці

 • формат rar
 • размер 18.19 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Держгірпромнагляд, 2006 Формат: doc Язык: украинский Збірка приміних інструкцій з охорони праці містить 530 документів. Примірні інструкції призначені для надання допомоги спеціалістам з охорони праці при розробці відповідних інструкцій.

Михайлов В.Н. Охрана труда в сельском хозяйстве

Справочник
 • формат djvu
 • размер 4.15 МБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
Агропромиздат, 1988 - 543с Справочник: Агропромиздат, 1988 - 543с.

Кича Д.И., Гурова А.И., Дрожжина Н.А., Максименко Л.В. Гигиена труда и профилактика профессиональных заболеваний в отдельных отраслях промышленности

 • формат doc
 • размер 374.15 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
Учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 1999. - 95 с. ISBN 5 - 209 - 01004 - X Рассматриваются основы технологических процессов, вредные для работающих факторы производства и основные меры профилактики профессиональной патологии в отраслях промышленности, получивших наибольшее распространение во многих странах мира. К ним отнесли горнодобывающую промышленность, черную и цветную металлургию, текстильное производство, а также производство и применение п...

Комарова Н.Н. Практические аспекты реализации системы управления охраной труда на предприятии

 • формат doc
 • размер 566 КБ
 • добавлен 31 декабря 2011 г.
Учебно-методическое пособие. / Авторы: Комарова Н.Н., Невский А.В., Толоконников В.А., Смирнова Н.А. - М: ГОУ ДПО ГАСИС, 2007. - 65с. В данном пособии представлена информация, необходимая для реализации системного подхода к созданию безопасных условий труда на предприятиях и обеспечению их охраны. Рассматривается механизм формирования системы управления охраной труда, оценки условий труда и контроля за соблюдением требований техники безопасности...

Реферат - Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и ведение документации по их классификации и нормированию

Реферат
 • формат docx
 • размер 37.98 КБ
 • добавлен 31 декабря 2011 г.
Введение Общие положения об аттестации рабочих мест Подготовка к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда Гигиеническая оценка условий труда Оценка травмобезопасности рабочих мест Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда Заключение Список литературы

Реферат - Влияние источников производственной вредности на организм работающих.Гигиеническая классификация труда

Реферат
 • формат docx
 • размер 43.51 КБ
 • добавлен 31 декабря 2011 г.
План Введение Гигиеническая классификация труда Классификация опасных и вредных производственных факторов. Вредные и опасные производственные факторы, и их влияние на организм человека. Заключение Список литературы

Шпаргалки по охране труда

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 81 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
До 2-го модульногоконтролю. Як називається інструктаж, що проходять при оформленні на роботу або з працівниками, що перебувають у відрядженні на підприємстві й беруть безпосередньо участь у виробничому процесі? Вступний, Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці або особа, на яку наказом по підприємству покладено ці обов'язки, а з учнями в навчально-виховних закладах — викладач або особа, компетентна в питаннях охорони праці, на як...

Реферат - Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Реферат
 • формат doc
 • размер 61.5 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
Робота виконана на базі ЗНУ в 2011 році на 10 сторінок. Державна політика в галузі охорони праці. Правове забезпечення її реалізації

Шпоры по Основи охорони праці (укр.яз)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 531 КБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Екзамен. АМСУ. Україна. викл. Довга Н.В, 2011 р. Основні закони про охорону праці в Україні. Основні положення Закону України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці в Україні. Охорона праці жінок та неповнолітніх. Основні положення ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюва...

Сериков Я.А. Основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 2.72 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Харків, ХНАМГ, 2007.- 227с. Зміст РОЗДІЛ 1 ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ РОЗДІЛ 2 ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ РОЗДІЛ 3 БЕЗПЕКА ПРАЦІ РОЗДІЛ 4 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА РОЗДІЛ 5 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В пособии изложены основные законодательные и нормативные положения, относящиеся к организации и деятельности службы охраны труда на предприятии, проведе...

Шпоры по охране труда

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 140 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Понятие охраны труда. Основные принципы и направления государственной политики в области охраны труда. Основные законодательные и нормативные правовые акты по охране труда. Права и обязанности работника по охране труда. Обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда. Коллективный договор и охрана труда. Трудовой договор и охрана труда. Контракт. Охрана труда женщин.

Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги

 • формат docx
 • размер 418.81 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Конспект лекцій. Київ, 2011. - 156 с. Для напряму підготовки 0501 Економіка і підприємництво для підготовки магістрів за спеціальностями «менеджмент організацій», «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Зміст. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці. Система управління охороною праці в організації. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків. Спеціальні розділи охорони праці в га...

Контрольная работа по охране труда

Контрольная работа
 • формат doc, docx
 • размер 53.43 КБ
 • добавлен 09 декабря 2011 г.
Полоцкий государственный университет 2011 год. Преподаватель Люлюкин Б. Я. Вопрос 1. Классификация помещений по электробезопасности и их характеристика. Вопрос 2. Порядок организации и безопасность проведения газоопасных работ. Задача. Произвести расчет искусственного освещения, создаваемого люминесцентными лампами, если размеры помещения А = 20 м, В = 10 м, высота помещения H = 5,0 м, разряд и подразряд зрительной работы IVб. Литература

Контрольная работа по охране труда

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 39.35 КБ
 • добавлен 09 декабря 2011 г.
БГТУ, 2011 год. Преподаватель Клюшкин В.В. Контрольная работа по охране труда. Вариант 60. Задание 1. Среднесписочное число работающих на предприятии в первом квартале минувшего года составило СI, во втором – СII, в третьем – СIII и в четвертом СIV человек. Соответственно число несчастных случаев по кварталам было НI, НII, НIII, НIV, а количество дней нетрудоспособности за квартал ДI, ДII, ДIII, ДIV равно сумме дней нетрудоспособности, приходящих...

Гракович Л.А., Король В.В., Ласкавнев В.П. Экзамен для руководителя. Охрана труда

 • формат doc
 • размер 335.39 КБ
 • добавлен 09 декабря 2011 г.
Издание 4-е, переработанное и дополненное / Сост. Гракович Л.А., Король В.В., Ласкавнев В.П. — Мн.: «Библиотека журнала «Ахова працы», № 10, 2009. — 320 с. Переработка и переиздание пособия «Экзамен для руководителя. Охрана труда» обусловлены введением в действие в 2006 — 2009 годах вновь разработанных или переработанных нормативных правовых, технических нормативных правовых актов по вопросам законодательства о труде и охране труда. Среди них:...

Контрольная работа-10. Служба охраны труда, ее роль и место в структуре управления организацией.30. Действие шума и вибрации на организм человека.50. Общественный контроль за охраной труда

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 34.89 КБ
 • добавлен 07 декабря 2011 г.
Новосибирск, НГАУ, ГМУ 2011. Контрольная работа по БЖД по вопросам: 10. Служба охраны труда, ее роль и место в структуре управления организацией. Численность работников службы охраны труда. Основные задачи, функции и права работников охраны труда. 50. Общественный контроль за охраной труда. 30. Действие шума и вибрации на организм человека. Основные методы защиты работающих от воздействий шума и вибрации. Нормирование и измерение шума вибрации.

Шпоры охране труда

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 391.49 КБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Вопросы по темам: Взрывоопасность сосудов, аппаратов работающих под давлением Защита от механических колебаний Пожарная профилактика Требования безопасности к производственному оборудованию Требования охраны труда к устройству и содержанию пром цехов Теоретические основы охраны труда. Законодательные акты охраны труда Условия труда Производственная санитария, оздоровление окружающей среды Производственное освещение Производственный шум и ультразв...

Лазаренков А.М. Охрана труда

 • формат djvu
 • размер 9.38 МБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
Учебник/ А.М. Лазаренков. Минск: БНТУ, 2004 - 497 с. В учебнике изложены правовые и организационные вопросы охраны труда: вопросы производственной санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности, требования безопасности к устройству и содержанию промышленных предприятий и цехов, безопасность технологических процессов и производственного оборудования, методика комплексной оценки условий труда и прогнозирования их влияния на травматизм и пр...

Презентация - Вводный инструктаж по охране труда для работников офиса

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.7 МБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
Состоит из 57 иллюстрированных слайдов.

Презентация - Инструктажи для работников

Презентация
 • формат pdf
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 02 декабря 2011 г.
Вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи по охране труда для работников. Состоит из 17 иллюстрированных страниц в виде структурной схемы, отвечающей на вопросы: с кем и в каких случаях? кто проводит? Приводится программа инструктажа и его документальное оформление.

Реферат Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.38 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 15 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата Нормативно-правові акти з охорони праці Основні законодавчі акти з охорони праці Закон України "Про охорону праці" Охорона праці жінок Охорона праці неповнолітніх Охорона праці інвалідів Программа поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2015 рр. Положення про медичний огля...

Реферат Міжнародні норми в галузі охорони праці

Реферат
 • формат docx
 • размер 68.83 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 33 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата: Соціальне партнерство з охорони праці Стандарти SA 80000 "Соціальна відповідальність" Міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000 Організація Об'єднаних Націй Всесвітня Організація Охорони Здоров'я Міжнародна організація з атомної енергетики Міжнародна організація праці (МОП) Конвекції та...

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве

 • формат avi
 • размер 82.64 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
В данном обучающем видео рассказывается об оказании первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве. Сделано таким образом, чтобы было понятно не только медику, но и обычному человеку. Жанр: Обучающее видео Язык: Русский Продолжительность: 00:20:15 Качество: DVDRip Формат: AVI Видео кодек: Другой MPEG4 Аудио кодек: MP3 Видео: 360 x 270,MPEG-4,557кб/с,25кадров/с Аудио: MPEG Layer-3 Decoder,31 Kbps, 22 KHz, 16 bits,1Chrn

Презентация - Виды инструктажей

Презентация
 • формат pptx
 • размер 100.8 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
Виды инструктажей: Водный инструктаж Первичный инструктаж Повторный инструктаж Внеплановый инструктаж Целевой инструктаж

Яремко З., Тимошук С., Третяк С., Ковтун Р. Охорона праці (частина 1)

 • формат pdf
 • размер 2.23 МБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 69 с. (OCR) У навчальному посібнику розглянуті головні питання з організації та управління охороною праці відповідно до програми навчальної дисципліни Основи охорони праці, а також окремі питання галузевої безпеки праці, як-от: безпека праці під час роботи з біологічними, фізичними та хімічними чинниками виробничого середовища. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців...

Тубальцев А.М. Виробниче освітлення та його розрахунок

 • формат pdf
 • размер 8.38 МБ
 • добавлен 22 ноября 2011 г.
Учебное пособие (на укр. яз.) – Николаев: УДМТУ, 2001. – 84 с. ISBN 5–87848–113–8 В посібнику подано основні технічні дані джерел світла, світильників, які використовуються в освітлювальних установках, коротко викладаються вимоги нормативних документів, дається опис методик та наведено приклади розрахунків штучного та природного освітлення. Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей, які вивчають дисципліни "Основи охорони праці", "Ох...

Лекции - Охрана труда

Статья
 • формат doc
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 22 ноября 2011 г.
Харьков, 2002 г., 134 стр. Порядок действия закона Украины "Об охране труда" Социально-экономическое значение охраны труда Организация охраны труда на производстве Государственный и профсоюзный контроль за охраной труда на производстве Мероприятия по охране труда Ответственность предприятия за ущерб, причинённый работнику на производстве Методы анализа производственного травматизма Психология охраны труда Производственные психические состояни...

Шпаргалка - Охрана труда. Захисне заземлення

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 102 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Головне призначення захисного заземлення – знизити потенціал на корпусі електроустаткування до безпечного значення.Захисним заземленням називається навмисне електричне з’єднання з землею металевих неструмопровідних частин, що можуть виявитися під напругою.

Лекции - Охрана труда (1998г.)

Статья
 • формат doc
 • размер 205.18 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
16 лекций: Предмет охраны труда.Термины и определения. Правовые и организационные вопросы охраны труда. Организация работы по охране труда на предприятии. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда ГОСПРОМАТОМНАДЗОР. Система управления охраной труда на предприятии. Основы производственной санитарии.Эргономические основы охраны труда.Эргономика Изучение оптического д...

Лекции - Охрана труда (2010г.)

Статья
 • формат doc
 • размер 293 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Охрана труда на производстве. Система управления ОТ промышленного предприятия. Формирование и влияние на человека микроклимата в производственных условиях. Нормирование микроклимата. Классификация систем вентиляции. Очистка промышленных выбросов от газов и парообразующих примесей. Освещение. Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности. Защита от шума.

Реферат - Охрана труда пользователей ПК

Реферат
 • формат doc
 • размер 107 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Перечень нормативно-нехнических документов (НТД), регламентирующих безопасность работ на ПК Общая характеристика производственного помещения Общая характеристика трудового процесса Общая характеристика производственного оборудования Перечень опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ), действующих на пользователя ПК

Шпаргалка - Экзаменационные вопросы и ответы по предмету Охрана труда

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 161.5 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Білет №12 Закон України про охорону праці : організація охорони праці на виробництві, Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва . Вибір вентилятора. Захист від шкідливої та небезпечної дії шуму, удосконалення технологічних процесів конструкції обладнання.

Шпаргалка - Відповіді на екзаменаційні питання з курсу Охорона праці в галузі

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 33.5 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
- Природне освітлення: який показник використовуэться для оцінки та нормування природного освітлення? Його визначення, характеристика та розподіл у приміщенні в залежності від системи природного освітлення. - Задача. Визначити до якої підсистеми входить стандарт ССБТ, який регламентує умови і галузі застосування захисного заземлення та занулення. Знайти цей стандарт у відповідній збірці й згідно з ним навести умови обовязкового застосування захис...

Расчетно-графическая работа - Расчет естественного освещения

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 174.5 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Задание для расчета: Решите задачу, учитывая следующий перечень вопросов: - указать вид работ по степени точности в зависимости от размера объекта различения; - вычислить по условиям зрительных работ величину коэффициента естественной освещенности; - рассчитать требуемую площадь светопроемов, обеспечивающую нормированную для данной работы, величину коэффициента естественной освещенности ; - указать мероприятия по борьбе с инсоляцией.

Расчетно-графическая работа - Расчет защитного заземления

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 178.5 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Цель расчета: определение основных, конструктивных параметров заземления (числа, раз-меров, порядка размещения вертикальных стержней и длины соединительной полосы, объ-единяющей их в груповой заземлитель), при которых сопротивление растеканию тока вы-бранного группового заземлителя (Rгр) не превзойдет нормативного значения (Rзн).

Расчетно-графическая работа - Расчет искусственного освещения

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 49.72 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Цель работы – изучить методику и выполнить расчет искусственного освещения производственного помещения согласно индивидуальному заданию, определить количество светильников необходимых для обеспечения Еmin необходимых для обеспечения в цехе нормированной освещенности. Задание для расчета: Наименование помещения: сборочный цех приборостроения, участок предварительной сборки Размеры помещения: 24 ? 18 ? 9,6 Тип лампы: ДРЛ – 250 Рассчитать количеств...

Расчетно-графическая работа - Расчет зануления на отключающую способность

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 206.5 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Цель работы - приобретение практических навыков в выборе параметров электрической сети и самостоятельном решении инженерной задачи расчета зануления на отключающую способность. Цель расчета – определение такого сечения нулевого защитного проводника, при котором ток короткого замыкания (Iк) в заданное число раз (k) превзойдет номинальный ток аппарата защиты (Iном.за), что обеспечит селективное отключение поврежденного потребителя в заданное коро...

Расчетно-графическая работа - Расчёт естественного и искусственного освещения

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 109.5 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Цель работы – изучить методику и выполнить расчет естественного освещения производственного помещения согласно индивидуальному заданию. Решить задачу, учитывая следующий перечень вопросов: Указать наименование наименьшего объекта различения. Указать вид выполняемой работы по степени точности в зависимости наименьшего объекта различения. Вычислить нормируемый коэффициент естественной освещенности учитывая условия зрительной работы. Указать мероп...

Расчетно-графическая работа - Расчет зануления на отключающую способность. Расчёт защитного заземления

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 62.17 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Цель работы: - приобретение практических навыков в выборе параметров электрической сети и самостоятельном решении инженерной задачи расчета зануления на отключающую способность. - определение такого сечения нулевого защитного проводника, при котором ток короткого замыкания (Iк) в заданное число раз (k) превзойдет номинальный ток аппарата защиты (Iном.за), что обеспечит селективное отключение поврежденного потребителя в заданное короткое время.

Шпаргалка - Охрана труда. Шум та його вплив на організм людини

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 161 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Шум – безладне сполучення неприємних для людини звуків. Звук становить собою коливальний рух часток пружного середовища, що поширюються хвилеподібно. Зона простору, у якій поширюються звукові хвилі, зветься звуковим полем. У кожній точці звукового поля тиск та швидкість руху змінюються у часі (рис. 1). Різниця між миттєвим значенням повного тиску та середнім тиском, що спостерігається у непорушному середовищі, зветься звуковим тиском.

Бринза В.Н. Охрана труда в черной металлургии

 • формат pdf
 • размер 15.76 МБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
М: "Металлургия", 1982 - 336с. В учебнике изложены общие и специальные вопросы охраны труда в черной металлургии - техники безопасности, производственной санитарии и пожарной профилактики. Освещены специальные технические вопросы безопасности труда на предприятиях черной металлургии - требования безопасности при ведении технологических процессов и эксплуатации оборудования в доменном, сталеплавильном и прокатном производствах. Рассмотрены проблем...

Реферат - Охрана труда на предприятии

Реферат
 • формат doc
 • размер 102.5 КБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Томск, 2010 г., 22 стр. Реферат писал не самостоятельно, но в нём содержится не самый плохой материал. Ведение Экономическая заинтересованность объектов экономики в создании безопасных технологий и средств производства Классификация, учет нечастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве Расследование несчастных случаев Методы анализа причин травматизма Оценка экономического ущерба от производственного травматизма Мероприятия по с...

Реферат - Безопасность труда на производстве

Реферат
 • формат docx
 • размер 51.29 КБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Томск, 2011, 18 стр. Реферат сдавался преподавателю слабо сведующему в этой отрасли. Оформлен как нужно. Суть тоже присутствует. Введение Теоретические основы безопасности труда на производстве Сущность и функции безопасных методов работы Функции охраны труда Принципы и методы обеспечения производственной безопасности Психологические основы безопасности труда Управление охраной труда Система управления безопасными условиями труда на предприятии...

Отчёт по производственной практике Охрана труда в медицинском учреждении

report
 • формат doc
 • размер 14.73 КБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Отчёт по производственной практике "Охрана труда в медицинском учреждении" специальность "Охрана труда и производственная безопасность"

Шарапов В.И. Охрана труда на судах флота рыбной промышленности

 • формат pdf
 • размер 4.38 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
М.: Агропромиздат, 1989.— 351 с. Рассмотрены задачи курса охраны труда, изложены новые положения организации работы по безопасности труда на судах. Освещены вопросы физиологии труда, эргономики, инженерной психологии, технической эстетики, а также даны рекомендации по профилактике, позволяющие улучшать условия труда рыбаков и сокращать производственный травматизм и профессиональные заболевания. Приведены основные положения пожарной безопасности н...

Минько В.М. Безопасность труда в промышленном рыболовстве

 • формат pdf
 • размер 1.95 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
М.: Агропромиздат, 1990. - 175 с. Изложены вопросы управления безопасностью труда при организации рыболовства, проектировании и эксплуатации орудий лова и промыслового оборудования, представлены характеристики опасных и вредных производственных факторов при траловом и неводном лове, постройке орудий рыболовства. Приведены требования безопасности к орудиям рыболовства и промысловому оборудованию, а также вопросы оптимального планирования профилакт...

Контрольная работа-охрана труда в отрасли

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 18.19 КБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
10. Общеобменная естественная вентиляция теплоэнергетических объектов. 43. Пожарная безопасность теплоэнергетического оборудования и технологических процессов. 62.Безопасность эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Curtis P.M. Maintaining Mission Critical Systems in a 24/7 Environment

 • формат pdf
 • размер 26.22 МБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
2nd Edition, IEEE Press and Wiley, 2011, 486 pages This book is meant to offer Architects, Property Mangers, Facility Managers, Building Engineers, Information Technology Professionals, Data Center Personnel, Electrical & Mechanical Technicians and students in undergraduate, graduate, or continuing education programs relevant insight into the Mission Critical Environment with an emphasis on business resiliency, data center efficiency, and g...

Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. Основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 1.5 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. У підручнику розглянуто організаційні і правові питання охорони праці. Викладено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, їхній вплив на організм людини, принципи нормування їхнього гранично допустимого рівня, наведено прилади та методи вимірю- вання їх вимірювання. Розглянуті правила будови і безпечної експлуатації підйомно- транспортних засобів, посудин, що працюють під тиском, способи з...

Денисенко Г.Ф. Охрана труда

 • формат pdf
 • размер 7.43 МБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Учебное пособие для инженерно-экономических специальностей вузов. Москва: Высшая школа, 1985. - 319 с., ил. Подобное пособие издается впервые. В нем рассматриваются теоретические вопросы охраны труда. Даются необходимые сведения по правовым и организационным вопросам охраны труда, производственной санитарии и технической безопасности. Анализируются условия труда, управление охраной труда, мероприятия по улучшению его условий. Предназначается для...

Тихомиров А.А., Воронкин С.В. Психология и роль коллектива в обеспечении безопасности труда на производстве

Статья
 • формат doc
 • размер 24.49 КБ
 • добавлен 13 октября 2011 г.
Статья. Опубликована в журнале «Безопасность труда в промышленности» – 2011. – № 6. – 7с. Проанализирована роль поведения работников и психологического климата в производственном коллективе в обеспечении безопасных условий труда.

Запорожець О.І, Русаловський А.В. Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці в дипломних проектах і роботах

Практикум
 • формат pdf
 • размер 334.67 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр. Київ, НАУ, 2006. - 15с.

Лекция по безопасности жизнедеятельности - Негативные факторы производственной среды, принципы и методы обеспечения безопасности

Статья
 • формат doc
 • размер 75.88 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
МГЛУ, Россия, Белов С.В. , 29 страниц Негативные факторы производственной среды, принципы и методы обеспечения безопасности. Учебные вопросы: 1. Негативные факторы производственной среды. 2. Принципы и методы обеспечения безопасности в системе «Человек производственная среда».

Лекция по безопасности жизнедеятельности - Основы физиологии и организации труда

Статья
 • формат doc
 • размер 527.5 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
МГЛУ, Россия, Белов С.В. , 13 страниц ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА Учебные вопросы: 1. Классификация основных форм деятельности. 2. Оценка тяжести и напряжённости трудовой деятельности. Основы организации труда. Литература: Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности, изд.- М.: Высш. шк., 2007, с. 106-119

Лекция по безопасности жизнедеятельности - Основы гигиены и охраны труда

Статья
 • формат doc
 • размер 311.5 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
МГЛУ, Россия, Белов С.В. , 54 страницы Основы гигиены и охраны труда Учебные вопросы: 1. Гигиена труда – основные требования, санитарные правила и нормы. 2. Охрана труда – основные требования, организация, обязанности и ответственность сторон.

Лекция по безопасности жизнедеятельности - Негативные факторы, обусловленные техносферой

Презентация
 • формат ppt
 • размер 838.5 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
МГЛУ, Россия, Белов С.В. , 11 страниц Техносфера как зона возникновения и воздействия негативных факторов на человека и среду его обитания. Вопросы 1. Современная техносфера, её характеристика. 2. Структура и характеристика негативных факторов, обусловленных техносферой.  Учебные и воспитательные цели: Изучить структуру современной техносферы, источники и уровни воздействия негативных факторов генерируемых техносферой, способы и средства защ...

Лекция по безопасности жизнедеятельности - Способы и средства защиты окружающей среды от негативных факторов техносферы

Статья
 • формат doc
 • размер 217.12 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
МГЛУ, Россия, Белов С.В. , 15 страниц Способы и средства защиты окружающей среды от негативных факторов техносферы Вопросы 1. Самоочищение окружающей среды - способ ее естесственной защиты 2. Способы и средства защиты воздушного, водного бассейнов и почвогрунтов от негативных факторов техносферы.

Сивко В.Й. Організаційні та правові основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 61.18 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Навч. посібник / В.Й. Сивко . – К. : Кондор, 2003 . – 140 с. У посібнику викладено організаційно-правові основи охорони праці, права громадян на охорону праці, нагляд і контроль за охороною праці, організація управління охороною праці, планування, фінансування та стимулювання роботи з охорони праці, соціальне страхування від ушкоджень здоров’я та ін. Стислий зміст. Передмова. Правові основи охорони праці. Організаційні основи охорони праці....

Реферат - Основы охраны труда

Реферат
 • формат doc
 • размер 241.5 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
ДонНТУ, 2010, 24 стр. Основные положения законодательства об охране труда. Шум, ультразвук и инфразвук, их действие на организм человека. Методы борьбы с шумом. Классификация видов искусственного освещения по назначению. Основные светотехнические величины.Задача Литература

Бондаренко Є.А., Дрончак В.А. Охорона праці в галузі

 • формат doc
 • размер 4.34 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Вінниця: ВНТУ, 2007. – 116 с. У лабораторному практикумі розглядаються питання з дисципліни «Охорона праці в галузі». Розглянуто сім лабораторних робіт з курсу за розділами «Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі», «Пожежна безпека у галузі». Для кожної роботи наводяться необхідні теоретичні відомості, опис приладів та обладнання, які використовуються при дослідженні, задачі досліджень, а також методика проведення робіт...

Программа вводного инструктажа по охране труда на ОАО Ульяновский хладокомбинат

 • формат doc
 • размер 142 КБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Ульяновск, 2004 год. 21 страница. Общие сведения об открытом акционерном обществе «Ульяновский хладокомбинат». Основные положения о труде и об охране труда. Трудовой договор. Охрана труда женщин. Охрана труда молодежи. Компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Организация работы по охране труда на комбинате. Государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда. Общ...

Михнюк Т.Ф. Охрана труда

 • формат pdf
 • размер 3.24 МБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Минск: ИВЦ Минфина, 2007. - 297 с. ISBN 978-985-6782-86-5 В учебном пособии изложены теоретический материал, методика расчета затрат на охрану труда, государственная политика и концепция в области охраны труда в Беларуси; приводятся программный материал по гигиене производственной среды, требования техники безопасности, эксплуатации технологического оборудования, принципы, способы и средства по защите работающих от опасных факторов, а также обес...

Приказ - Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

Стандарт
 • формат rtf
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 29 сентября 2011 г.
Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда: Общие положения, Порядок подготовки к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, Порядок проведения оценки соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам, Оценка травмоопасности рабочих мест, Оце...

Межотраслевые общие правила по охране труда (Республика Беларусь)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 621.5 КБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Беларусь, Мн.: 2005 Правила распространяются на всех нанимателей независимо от их организационно-правовых форм и видов деятельности и обязательны при осуществлении нанимателями любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции), ремонте и техническом обслуживании производственных объектов, конструировании, изготовлении (модернизации), эксплуатации станков, машин, механизмов и иного оборудования, средств коллек...

Реферат - Охрана труда и техника безопасности на предприятии

Реферат
 • формат docx
 • размер 61.51 КБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Теоретические основы охраны труда, правовые основы охраны труда, организация охраны труда на предприятии, общие требования техники безопасности.

Презентация - Вводный инструктаж по охране труда

Презентация
 • формат ppt
 • размер 12.46 МБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Общие сведения о Бардымской ЦРБ. Основные положения законодательства об охране труда: Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации. Правила внутреннего трудового распорядка Бардымской ЦРБ, ответственность за нарушение правил. Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда. Общие правила пове...

Лекції (вступна) - Охорона праці в соціальній сфері

Статья
 • формат doc
 • размер 102.5 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
10 сторінок. Виствітлено деякі питання з охорони праці в соціальній сфері. Нормативно-правові акти з охорони праці Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Основні поняття і терміни з охорони праці Комітет по нагляду за ОП України Робота уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

ПБ 07-601-03 Правила охраны недр

Стандарт
 • формат doc
 • размер 234.5 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Настоящие Правила разработаны с учетом требований Закона Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834), Федерального закона от 21.07.97. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588), Правил организации и осуществления про...

Шпаргалка Экзаменационные билеты и ответы по охране труда для операторов котельных

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
Шпаргалка Луганск 2011г.-79с. 25 Экзаменационных билетов с вопросами и полными ответами на них по охране труда, для аттестации операторов котельных. 2011 год Понятие об охране труда; требования, предъявляемые к работникам котельных; различные аварийные ситуации и действия операторов в данных случаях; обязанности оператора; последовательность действий в различных чрезвычайных ситуаций; оказание первой доврачебной мед. помощи при различных травмах,...

Билеты экзаменационные - Охрана труда

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 121.5 КБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Содержит 30 билетов по 4 вопроса по охране труда

Учебный план и программа обучения по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц

Учебный план
 • формат doc
 • размер 73.5 КБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Настоящая программа разработана на основе Примерной программы обучения по охране труда и предназначена для обучения уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов

Петрова М.С., Петров С.В., Вольхин С.Н. Охрана труда на производстве и в учебном процессе

 • формат fb2
 • размер 1.52 МБ
 • добавлен 11 сентября 2011 г.
М.: НЦ ЭНАС, 2006, 232 с. Учебное пособие предназначено для освоения студентами основных разделов охраны труда: «Законодательство в области охраны труда», «Основы техники безопасности», «Гигиена труда и производственная санитария» и «Пожарная безопасность». В каждом разделе рассматриваются основные элементы системы охраны труда, опасные и вредные производственные факторы. Большое внимание уделяется лабораторно-практическим работам, количество ко...

Лекции по охране труда

Статья
 • формат djvu
 • размер 29.56 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Москва, Всероссийский центр охраны труда. Пакет лекций затрагивает следующие темы: Правовое обеспечение охраны труда (9 тем). Организация работы по охране труда в организации (9 тем). Опасные и вредные производственные факторы (6 тем). Безопасное производство отдельных работ (7 тем). Организация безопасной эксплуатации подъемных сооружений и сосудов, работающих под давлением (4 темы). Пожарная безопасность (3 темы). Средства индивидуальной защит...

Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом

 • формат djvu
 • размер 24.47 МБ
 • добавлен 23 августа 2011 г.
Учебник. — М.: Университетская книга, Логос, 2008. - 424 с, (Новая университетская библиотека) Изложены основные положения физической и физиологической акустики, дана классификация источников шума, приведены правила и методики акустических измерений в помещениях и в открытом пространстве, выведены новые формулы для расчета эффективности шумозащитных средств. Описаны основные методы (звукоизоляции» звукопоглощение, виброизоляция, вибропоглошение)...

Приказы по охране труда

 • формат doc
 • размер 178.5 КБ
 • добавлен 23 августа 2011 г.
Приказ о назначении ответственного за пожаробезопасность предприятия.Приказ о проверке знаний работников предприятия по электробезопасности.Приказ о назначении ответственного за оказание первой до врачебной помощи при несчастных случаях.Приказ о назначении ответственного за средства пожаротушения предприятии.Приказ о назначении ответственного за технически исправное состояние оборудования.Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство пре...

Мустафина А.С. Экономика безопасности труда

 • формат doc
 • размер 679.5 КБ
 • добавлен 20 августа 2011 г.
Учебно-методическое пособие / А.С. Мустафина; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. - Кемерово, 2005. - 72 с. Рассматривается оценка экономического ущерба от травматизма, заболеваний, аварий, пожаров; экономические вопросы безопасности труда. Приводятся основы экономики природопользования. Представлены сведения по страхованию работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, противо-пожарному...

ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

 • формат doc
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 19 августа 2011 г.
Введены в действие Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. № 91 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением". Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому диагностированию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барок...

Орлов Г.Г. Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий

 • формат djvu
 • размер 3.05 МБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
Рассмотрены причины, приводящие к взрывам горючих смесей внутри зданий. Изложен метод определения нагрузок, действующих на ограждающие конструкции при взрыве, и способ установления требуемой площади легкосбрасываемых конструкций и их конструк- тивные решения, а также области их эффективного применения. Приведена методика экономической оценки эффективности принимае- мого варианта легкосбрасываемых конструкций для взрывозащиты зданий.

Толок А.О. Охорона праці в галузі (для економічних спеціальностей)

 • формат rtf
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 12 августа 2011 г.
Навч. посібник. – 2009. – 127 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Друкується за рішенням Вченої Ради Дніпродзержинського державного технічного університету (протокол № __ від _________ 2009 р.). Представлено матеріали з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі (для економічних спеціальностей)». Навчально-методичний посібник містить...

Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав работника

 • формат fb2
 • размер 203.52 КБ
 • добавлен 31 июля 2011 г.
М.: Омега-Л, 2009, 345с. Данная книга представляет собой практическое пособие, включающее основные нормативно-правовые акты, регулирующие охрану труда отдельных категорий работников, вопросы обеспечения техники безопасности при осуществлении работ, и обзорный комментарий к ним. Кроме этого, в комментарии описываются такие важные моменты трудового законодательства, как способ защиты, гарантии прав работников, контроль в сфере охраны труда.rn...

Шпора по охране труда

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 112.5 КБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Охарактеризуйте понятия рабочего времени и времени отдыха. Охарактеризуйте ответственность должностных лиц за нарушения закона об охране труда Раскройте сущность государственного и общественного контроля за охраной труда. Охарактеризуйте порядок расследования несчастных случаев на производстве. Охарактеризуйте организацию обучения работников безопасности труда. Дайте характеристику отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Охарактеризуйт...

Шпаргалки по охране труда

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 893 КБ
 • добавлен 24 июля 2011 г.
Тут можно найти ответы на стандартные вопросы для модулей по охране труда. 4 курс , специальность - энергетика. ТГАТУ, Украина, Мелитополь, Бабенко Вопросы. Комплекс шкідливих виробничих факторів. Метеорологічні умови виробничих приміщень. Нормування параметрів мікроклімату. Створення оптимальних метеорологічних умов у виробничих приміщеннях, виробничі шкідливі речовини, гранично допустима концентрація (ГДК). Контроль проби повітря. Пил, способи...

Презентация - инструктаж по пожарной безопасности

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 09 июля 2011 г.
Указаны причины и источники возникновения пожаров, мероприятия по предупреждению пожаров, показаны устройства и принцип действия огнетушителей

Шпоры

Шпаргалка
 • формат jpg, doc
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 08 июля 2011 г.
Шпоры на зачет\экзамен по основам охраны труда (укр.) Перечень вопросов: Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки. Стан охорони праці в Україні та інших країнах. Основні поняття у галузі охорони праці. Основні розділи дисципліни „Основи охорони праці" та її зв'язок з іншими дисциплінами. Основні законодавчі акти про охорону праці. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Гарантії в законодавчому порядку прав...

Реферат - Методи оцінки стану умов праці

Реферат
 • формат doc
 • размер 91 КБ
 • добавлен 07 июля 2011 г.
Вступ. Поняття умови праці та необхідність їх покращення. Принципи класифікації умов праці. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Методи оцінки умов праці. Основні напрямки покращення умов праці. Висновки. Список використаної літератури.

Шпоры по охороні праці в галузі

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 799 КБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
Захисні міри за нормального стану електричних установок. Ізоляція струмопровідних частин. Недоступність струмовідних частин. Блоківка безпеки. Орієнтація електричних установок. Захисне замикання (шунтування фаз). Ізоляційні площадки. Захисне заземлення в електроустановках. Визначення, умови застосування, принцип захисту. Конструкція заземлюючого пристрою. Заземлення виносні і контурні. Вимоги до заземлюючих пристроїв. Методики розрахунку заземлюю...

Реферат - Сборник документов. Организация контроля и гигиеническая оценка вредных производственных факторов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.27 МБ
 • добавлен 29 июня 2011 г.
Минск, 2007г. -601с. В данном сборнике документов приведены требования Трудового Кодекса, Законов Республики Беларусь, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, регулирующие организацию контроля вредных факторов производственной среды, проведение комплексной гигиенической оценки условий и характера труда на рабочих местах.rn

Жидецкий В.Ц. Охрана труда

 • формат doc
 • размер 3.58 МБ
 • добавлен 29 июня 2011 г.
Львов: Афиша, 2000. Правовые и организационные вопросы охраны труда. Основы физиологии, гигиены труда и производственной санитарии. Основы техники безопасности. Пожарная безопасность.

Плакаты ППБ

 • формат pdf
 • размер 10.01 МБ
 • добавлен 28 июня 2011 г.
Уголок пожарной безопасности. 10 плакатов. Требования к содержанию помещений. Обязанности работников на рабочих местах. В зданиях общественного назначения запрещается. Первичные средства пожаротушения.

ДНАОП 0.00-4.14-94 Положение о разработке инструкций по охране труда

Стандарт
 • формат doc
 • размер 145.5 КБ
 • добавлен 21 июня 2011 г.
"Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці"

Козлов В.В. Охрана труда

Практикум
 • формат pdf
 • размер 844.22 КБ
 • добавлен 20 июня 2011 г.
Методические разработки. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 148 с. – 900 экз. Рассмотрены правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками, направленные на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Предназначены слушателям курсов по охране труда.

Юдин Е.Я. и др. Исследование производственного шума

Практикум
 • формат jpg
 • размер 9.99 МБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
М.: МИИТ 1985 методические указания к лабораторной работе №4 Изучение шумоизверительной аппаратуры и методики санитарно-гигиенической оценки производственного шума.rn

Детярев В.О. Исследование осветительных условий

Практикум
 • формат jpg
 • размер 10.51 МБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
М.: МИИТ 1989 Методические указания к лабораторной работе №3. Методы измерения освещённости, выявление возможностей появления стробоскопического эффекта и пути его ликвидации, расчёт осветительных условий для рабочих мест.rn

Анненков А.М. Исследование электрического сопротивления тела человека

 • формат jpg
 • размер 7.55 МБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
М.: МИИТ 1988 Методические указания к лабораторной работе №12 Определение основных параметров электрического сопротивления тела человека, исследование влияния частоты тока и площади электродов на сопротивление, оценка опасности поражения электрическим током.rn

Дипломная работа - Расчет зануления. Вентиляция на рабочем месте монтажника

degree
 • формат doc
 • размер 60.86 КБ
 • добавлен 14 июня 2011 г.
МИРЭА, Москва 1998. Разработка мероприятий по охране труда при монтаже сети. Расчет зануления. Вентиляция на рабочем месте монтажника. Схема защитного зануления.

Колосов Ю.В., Барановский В.В. Защита от вибраций и шума на производстве

 • формат pdf
 • размер 665.66 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
Учебное пособие. - Санкт-Петербург, СПбГУ ИТМО, 2011. – 38 с. В учебном пособии изложены необходимые сведения о природе, характеристиках и источниках вибраций и шума, рассмотрены последствия их негативного воздействия на человека. В пособии приводятся допустимые уровни вибрации и шума на рабочих местах, установленные действующими нормативными документами, дается описание основных методов и средств защиты от вибраций и шума на производстве. Учеб...

РГР - з курсу Охорона праці в галузі

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 659.28 КБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Національний університет "Львівська політехніка" Львів - 2011, 30 с. Навчальний шифр (Варіант) №50 Викладач: Професор Батлук В. А. Контрольні питання підготовлено згідно з програмою нормативного курсу „Охорона праці в галузі", затверджено Міністерством освіти України 31 липня 1997 р. Під час вивчення даної дисципліни студенти набувають знань, необхідних спеціалісту в практичній роботі на виробництві, в проектних і науково-дослідних організаціях...

РГР - з курсу Охорона праці в галузі

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 563.83 КБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Національний університет "Львівська політехніка" Львів - 2011, 30 с. Навчальний шифр (Варіант) №02 Викладач: Професор Батлук В. А. Контрольні питання підготовлено згідно з програмою нормативного курсу „Охорона праці в галузі", затверджено Міністерством освіти України 31 липня 1997 р. Під час вивчення даної дисципліни студенти набувають знань, необхідних спеціалісту в практичній роботі на виробництві, в проектних і науково-дослідних організаціях...

РГР - з курсу Охорона праці в галузі

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 249.82 КБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Національний університет "Львівська політехніка" Львів - 2011, 30 с. Навчальний шифр (Варіант) №10 Викладач: Професор Батлук В. А. Контрольні питання підготовлено згідно з програмою нормативного курсу „Охорона праці в галузі", затверджено Міністерством освіти України 31 липня 1997 р. Під час вивчення даної дисципліни студенти набувають знань, необхідних спеціалісту в практичній роботі на виробництві, в проектних і науково-дослідних організаціях...

РГР - з курсу Охорона праці в галузі

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 258.19 КБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Національний університет "Львівська політехніка" Львів - 2011, 30 с. Навчальний шифр (Варіант) №17 Викладач: Професор Батлук В. А. Контрольні питання підготовлено згідно з програмою нормативного курсу „Охорона праці в галузі", затверджено Міністерством освіти України 31 липня 1997 р. Під час вивчення даної дисципліни студенти набувають знань, необхідних спеціалісту в практичній роботі на виробництві, в проектних і науково-дослідних організаціях...

РГР - з курсу Охорона праці в галузі

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 589.06 КБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Національний університет "Львівська політехніка" Львів - 2011, 33 с. Навчальний шифр (Варіант) №24 Викладач: Професор Батлук В. А. Контрольні питання підготовлено згідно з програмою нормативного курсу „Охорона праці в галузі", затверджено Міністерством освіти України 31 липня 1997 р. Під час вивчення даної дисципліни студенти набувають знань, необхідних спеціалісту в практичній роботі на виробництві, в проектних і науково-дослідних організаціях...

Кобевник В.Ф. Охрана труда

 • формат djvu
 • размер 2.59 МБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Учебник. К.: Вища школа, 1990 г. , 286 стр. Содержание, цели и задачи курса ОТ. Правовые и организационные вопросы ОТ. Оздоровление воздушной среды. Производственное освещение. Защита от шума, ультразвука и инфразвука. Защита от производственных вибраций. Защита от электромагнитных полей. Защита от ионизирующих излучений.

Жидецький В.Ц. та iнш. Практикум з охорони праці

Практикум
 • формат doc
 • размер 25.43 МБ
 • добавлен 09 июня 2011 г.
Навчальний посібник (Укр. яз. ) / Джигирей В. С., Сторожук В. М., Лико Х.I., Туряб Л. В.; За ред. В. Ц. Жидецького. - Львiв: Афiша, 2000. - 352 с.: ил. Змiст: Генеральний план підприємства. Обладнання виробничих, адміністративних та побутових приміщень Вентиляція, опалення та кондиціонування Виробниче освітлення Боротьба з шумом Віброзахист Захист від електромагнітних випромінювань Електробезпека Пожежна безпекаrn

Лекции - Охрана труда

 • формат doc
 • размер 557 КБ
 • добавлен 09 июня 2011 г.
1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 2. Несчастные случаи на производстве 3. Условия труда 4. Оздоровление воздушной среды и параметров микроклимата 5. Производственное освещение 6. Производственный шум 7. Основы электробезопасности 8. Пожарная безопасность 9. Охрана труда при работе с компьютерной техникой 10. Электромагнитная безопасность

Безопасность и охрана труда. Методические указания для выполнения выпускной квалификационной работы и проведения практических занятий

Практикум
 • формат doc
 • размер 295.86 КБ
 • добавлен 07 июня 2011 г.
Пособие соответствует государственным общеобразовательным стандартам высшего профессионального образования по группам направлений подготовки магистров и специалистов: 550000 - Технические науки, 650000 - Техника и технология и др. Методические указания предназначены для студентов всех факультетов очного, очно-заочного и заочного отделений университета. Указания содержат порядок выполнения и основные требования к разделу «Безопасность (охрана) тру...

Реферат - Разработка и внедрение мероприятий по снижению производственного травматизма

Реферат
 • формат doc
 • размер 29.74 КБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
ГУУ, 12 страниц. Понятие производственного травматизма. Классификация опасных и вредных производственных факторов. Причины травматизма на производстве. Профилактика производственного травматизма. Некоторые данные о травматизме в России. Действия, направленные на снижение травматизма.

Реферат - Охрана труда на предприятии

Статья
 • формат docx
 • размер 116.34 КБ
 • добавлен 03 июня 2011 г.
Охрана труда. Анализ опасных и вредных факторов производства.rn

Реферат - Влияние климатических условий и условий труда на выбор спецодежды

Реферат
 • формат docx
 • размер 55.62 КБ
 • добавлен 03 июня 2011 г.
Реферат по охране труда, представленный при поступлении в аспирантуру (24 стр). В данном реферате изучены условия труда в сложных климатических условиях (на Крайнем Севере), описаны вредные производственные факторы, характерные для таких условий (для ООО «ПБР»). Изучен характер их воздействия на организм человека. Выбран ассортимент спецодежды для данных условий. Введение Воздействие неблагоприятных факторов на горнорабочих Воздействие охлаждающ...

Матвеев С.В. Математическое моделирование и классификация экстремальных ситуаций для процессов принятия решения в системах жизнеобеспечения

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 427.19 КБ
 • добавлен 03 июня 2011 г.
Автореферат. диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. -Тамбов. Издательство ТГТУ, 2002. Работа выполнена в Тамбовском государственном техническом университете на кафедре "Информационные процессы и управление" Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Матвейкин Валерий Григорьевич. Актуальность темы. Развитие научно-технического прогресса, интенсификация исследований в средах, оказывающих негативное влия...

Реферат - Технология гигиены труда в Великобритании

Реферат
 • формат docx
 • размер 69.49 КБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Введение Определение терминов охрана труда и гигиена труда Охрана труда на предприятии Себестоимость несчастных случаев и аварий Здоровье работающих: глобальный план действий Охрана здоровья в Великобритании Компания UK COAL Заключение

Індивідуальна розрахункова робота

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 114 КБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Завдання 1 Середньооблікова чисельність працівників підприємства – 1600 чол. Чисельність працівників, що працюють із шкідливими речовинами – 350 чол. Чисельність працівників на роботах підвищеної небезпеки, що підлягають щорічній атестації – 250 чол. Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці – 1820 год. Середньорічна заробітна плата одного працівника з відрахуваннями на соціальне страхування – 8500 грн. Вартість виро...

Сердюк, В.С. Производственная санитария и гигиена труда

 • формат doc
 • размер 216.63 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
Конспект лекций / В. С. Сердюк, Л. Г. Стишенко, Е. Г. Бардина. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 80 с. Воздух рабочей зоны. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. Вредные вещества и их классификация. Классификация промышленных ядов. Принципы гигиенического нормирования. Нормирование содержания вредных веществ. Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных веществ. Показатели микроклимата. Влияние параметров микроклимата на здоровье и ра...

Шпаргалка - охорона праці в галузі

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 52.16 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
ВУЗ: НУ "ЛП" Україна, Львів 2011 Батлук В. А. Специальность: Радиотехника, Відповіді на екзаменаційні питання з курсу "Охорона праці в галузі" Принципи державної політики в галузі охорони приаці(ОП). Основні поняття, терміни з ОП їх визначення. Складові частини ОП. Законодавство України з ОП. Державні нормативні акти з ОП. Гарантії прав громадян на ОП. Компенсацї за роботу на виробництвах з важкими та шкідливими умовами праці. охорона праці жіно...

Реферат - Классификация условий труда по степени вредности и опасности

Реферат
 • формат doc
 • размер 98.5 КБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
М. , 2011г. -14с. Содержание. Введение. Анализ условий труда. Классификация условий труда. Гигиенические нормативы условий труда. Заключение. Список литературы.

Презентация - Вводный инструктаж на английском языке

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3.26 МБ
 • добавлен 27 мая 2011 г.
Подробная программа вводного инструктажа на английском языке с иллюстрациями и описаниями производственных процессов на ОПОю

Афанасьева Р.Ф., Бессонова Н.А. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений

Практикум
 • формат doc
 • размер 241.5 КБ
 • добавлен 26 мая 2011 г.
Настоящие методические указания по методам контроля предназначены для установления факта соответствия параметров микроклимата производственных помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям, направленным на предотвращение неблагоприятного влияния микроклимата на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека. Методические указания разработаны: НИИ медицины труда Российской АМН (Афанасьева Р. Ф., Бессонова Н. А....

Шпори - охорона праці

Шпаргалка
 • формат doc, docx
 • размер 2.02 МБ
 • добавлен 25 мая 2011 г.
Відповіді на 90 запитань + 228 тестів з правильними відповідями все в алфавітному порядку Дайте визначення та охарактеризуйте основні поняття в галузі охорони праці. Мета та завдання курсу "Основи охорони праці". Які законодавчі акти визначають основні положення про охорону праці? Основні положення закону України "Про охорону праці". Основні принципи державної політики в галузі охорони праці Які гарантії надані в законодавчому порядку щодо грома...

Реферат Производственный травматизм, меры предупреждения

Реферат
 • формат doc
 • размер 60.24 КБ
 • добавлен 25 мая 2011 г.
Реферат "Производственный травматизм. Меры предупреждения от производственного травматизма"

Кузнецова А.В., Беспалов М.В. Охрана труда

 • формат doc
 • размер 499 КБ
 • добавлен 24 мая 2011 г.
"ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2011 Общие понятия в области охраны труда Основы обеспечения охраны труда Порядок создания в организации службы по охране труда Организационная форма работы по охране труда Критерии определения организационной формы работы по охране труда Порядок аттестации рабочих мест по условиям труда Порядок оформления инструкции по технике безопасности Обязанности работодателя в сфере охраны труда Права и обязанности работников в сфер...

Отчет по преддиломной практике

report
 • формат doc
 • размер 221.5 КБ
 • добавлен 23 мая 2011 г.
ТГУ, 2010г. 22 стр. Введение Характеристика производственного объекта Производственные участки и оборудование Описание оборудования технологического процесса Опасные вредные производственные факторы. Влияние их на организм человека. Правила безопасной эксплуатации оборудования, предъявляемые к оборудованию. Анализ травматизма на производственном объекте. Система управления охраной труда в организации Охрана окружающей среды и экологическая безоп...

Курсовая работа - Аттестация рабочего места по условиям труда

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 23 мая 2011 г.
ТГУ, 61 стр.2010г. Аннотация В данной курсовой работе на основе теоретических знаний проведена аттестация рабочего места наладчика автоматических линий, агрегатных и специальных станков механосборочного производства ОАО «АВТОВАЗ» по условиям труда, сформирована нормативная база, сделаны замеры, проведен анализ травматизма, составлена документация. На основе этого были выявлены опасные и вредные производственные факторы, определён класс условий...

Конспект лекцій по Основам охорони праці

Статья
 • формат doc
 • размер 1.06 МБ
 • добавлен 21 мая 2011 г.
Мета та завдання вивчення предмету „Основи охорони праці". Предмет „Основи охорони праці", його зміст і задачі та зв’язок його з іншими предметами. Основні терміни та означення основних понять в області охорони праці. Стан охорони праці в Україні та інших країнах. Ідентифікація і вплив на людину негативних факторів виробничого середовища. Основні стадії ідентифікації негативних виробничих факторів. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів в...

Контрольная работа

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 57.02 КБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
Контрольная работа содержит ответы на два вопроса и рассчетную работу. Вопросы: "Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. " и " Штучне освітлення. Джерела штучного освітлення. " Расчетная работа на тему "Розрахунок площ адміністративних та побутових приміщень". Работа на украинском языке.

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций

Стандарт
 • формат doc
 • размер 59.32 КБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций устанавливают требования по охране труда, обязательные для работодателей и работников организаций, расположенных на территории Российской Федерации, эксплуатирующих объекты газораспределительных систем.

Health and Safety Executive. Hazard assessment of well operations from vessels

 • формат pdf
 • размер 812.86 КБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
Prepared by Team Energy Resources Limited. 2002y -30 pages. ISBN 0717625532 The use of dynamically positioned vessels rater than mobile drilling units is becoming more prevalent for intervention and maintenance of subsea wells. Recently the range of vessels being considered to perform this work has expanded to include diving vessels, ice breakers, ROV support vessels and other specialised vessels in order to minimise costs. The study identifies...

Safety system and plan in oil production - sample program

 • формат pdf
 • размер 882.42 КБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
Texas oil & gas safety group. 2005y -155 pages. This sample program has been provided as a building block to help in furthering Loss Prevention Efforts. It should not be used without consideration of the unique conditions and requirements that may exist at your facility and/or at each site. It will/may be necessary to modify/revise this program for your specific needs, and to meet applicable, existing and future standards. REMEMBER, you rema...

Bill Luther.Oil Field Safety

 • формат ppt
 • размер 4.43 МБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
Texas Workes' Compensation Insurance Fund. HSE Presentation. 232 slides. This orientation is helped acquaint with oilfield safety rules, regulations and procedures. Content: Safety program, Inspections/audits, Safety meetings, Hazard awareness, Hazard abatement, Accident investigation, Accident reporting Personal protective equipment Inspection techniques Hazard Recognition Hazard Awareness Hazard Abatement Lockout-Tagout Haz-Com Genera...

Patrick Garland. Oil Field Contractor Safety

 • формат ppt
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
HSE Presentation. 41 slides. In the oil patch, we are working in remote locations with heavy moving equipment, dangerous chemicals and gases, and the ever-present potential for fire and explosion. Often-times the most dangerous work is being done by our contractors. It is vitally important to limit exposure and liability by encouraging and requiring all contractors to adhere to a comprehensive safety program. Includes: How can we continuously …...

Amanda Widdowson and David Carr. Human factors integration: Implementation in the onshore and offshore industries

 • формат pdf
 • размер 932.62 КБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
HSE books. Prepared by BAE Systems Defence Consultancy. 2002y -41 pages. ISBN 071762529X This aim of this document is to provide guidance for the integration of Human Factors (HF) principles into the onshore and offshore system design and development process. The guidance contain within, is therefore directed at onshore and offshore systems designers and assessors. For systems to operate safely and effectively, they must be designed to support t...

Health and Safety Executive. Guidelines for use of statistics for analysis of sample inspection of corrosion

 • формат pdf
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
Prepared by TWI Limited. 2002y -30 pages. ISBN 0717625540 This document is intended to advise plant engineers and inspection personnel on methods for analysing and extrapolating inspections for large plant items including vessels, pipework and pipelines, taking into account the statistical nature of corrosion. The document is intended to introduce the methods of statistical analysis of corrosion inspection data. Before the methodology is included...

Rebecca Lancaster and Rachel Ward. Management of work related road safety

 • формат pdf
 • размер 583.03 КБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
HSE books. Prepared by Entec UK Limited . 2002y -40 pages. ISBN 07176 25494 The study aimed to: identify and document good practice examples of occupational road safety policies and procedures; establish the contribution of individual differences to driver behavior, and in doing so inform the recruitment of safer drivers and management of risk; and, establish the extent to which Scottish workplaces consider road safety as a health and safety issu...

Реферат - Обеспечение параметров микроклимата на предприятии

Реферат
 • формат docx
 • размер 46.77 КБ
 • добавлен 17 мая 2011 г.
СПБГУТД, реферат, 13стр. В работе изложены санитарно-гигиенические требования микроклимата рабочей зоны, понятия охраны труда и микроклимата, факторы влияющие на воздух рабочей зоны, термины и определения.

Контрольная работа - Воздухообмен на рабочем месте. Аттестация рабочих мест по условиям труда на предприятии

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 70.25 КБ
 • добавлен 16 мая 2011 г.
Воздухообмен на рабочем месте. Естественная вентиляция Механическая вентиляция Приточная вентиляция Вытяжная вентиляция Приточно-вытяжная вентиляция Местная вентиляция Местная приточная вентиляция Местная вытяжная вентиляция Общеобменная вентиляция Общеобменная приточная вентиляция Общеобменная вытяжная вентиляция Эффективность вентиляции Вентиляторы Канальная и бесканальная вентиляция Аттестация рабочих мест по условиям труда на предприятии Усл...

Контрольная - Оказание первой помощи при поражении электрическим током

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 40.8 КБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Введение Действие электрического тока на организм человека Освобождение пострадавшего от действия травмирующих факторов Способы оказания первой помощи Вывод Литература

Курсовая работа - Организация охраны труда на предприятии

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 223.77 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
60 стр. Анализ производственного травматизма Аттестация рабочих мест Вероятность безопасной работы Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда Эффективность мероприятия по улучшению условий труда

Контрольная работа

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 90.68 КБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору і під час роботи на підприємстві. , Безпека праці в ливарному виробництві., Задача 4.2., Задача 4.18. , 8. Охорона праці. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочного відділення механічних спеціальностей / Укл. Л. Д. Косухіна. – Чернігів: ЧДТУ, 2001. – 39с.rn

Лабораторная работа - Исследование запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 1 МБ
 • добавлен 06 мая 2011 г.
Освоение методик измерения и оценки содержания вредных веществ и пыли в воздухе рабочей зоны

Лабораторная работа - Измерение освещенности на рабочих местах

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 240.46 КБ
 • добавлен 06 мая 2011 г.
Освоение методики измерения освещенности на рабочих местах. Приобретение практических навыков в оценке естественного и искусственного освещения. Ознакомление с методикой расчета искусственного освещения.

Курсовой проект-Атттестация рабочего места на предприятии

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 1.33 МБ
 • добавлен 05 мая 2011 г.
Опасные и вредные производственные факторы, действующие на пользователя ПЭВМ, устанавливаются согласно ГОСТ 12.0.003 - 74 Классификация опасных и вредных производственных факторов. Выделяют

Реферат - Обучение работающих безопасности труда

Реферат
 • формат rtf
 • размер 17.17 КБ
 • добавлен 05 мая 2011 г.
Содержание 1. Основные положения организация обучения безопасности труда 2. Изучение основ и обучение требованиям безопасности труда и другим видам деятельности в учебных заведениях 3. Обучение безопасности труда при подготовке рабочих, переподготовке и обучении вторым профессиям 4. Специальное обучение и проверка знаний рабочих 5. Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов 6. Обучение безопасности труда при повышении квалификации 7....

Северинов А.В., Губарев О.Н., Балюк О.Г Охрана труда

 • формат doc
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
Учебное пособие, Харьков, 2003г-108 стр. Методические рекомендации являются руководством для проведения практических и лабораторных работ по курсу «Охрана труда». Целью практических работ является ознакомление студентов с основными понятиями и определениями в области охраны труда, закрепление теоретического материала по исследованию произ-водственного и непроизводственного травматизма, обучение студентов навыкам определения основных факторов, вли...

Реферат-Органы управления охраной труда

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 152 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
Формирование в России рыночной экономики обусловливает изменения, происходящие в системе управления охраной труда, представляющей собой сложную многоуровневую и полифункциональную деятельность, направленную на реализацию конституционного права граждан на труд в условиях безопасности и гигиены

Presentation. Safety Management

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2.86 МБ
 • добавлен 02 мая 2011 г.
HSE Presentation. 66 slides. Content: Staff safety Induction, Laws and Regulations, Company Safety Policy, Accident causation and Reporting, Risk Assessment (General and DSE), Safety Audits and actions, Summary.

Roger R. Rosa and Michael J.Colligan. Plain language about shiftwork

 • формат pdf
 • размер 572.25 КБ
 • добавлен 02 мая 2011 г.
U.S. Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Publication No. 97-145 July 1997, Pages 39. Demanding work schedules are a fact of life in modern, 24-hour society. Goods are produced and services are provided at all hours of the day and night. Because of this, people are required to work at all hours. These kinds of work schedules can be quite a strain and ca...

Реферат - 28 апреля - всемирный день охраны труда

Презентация
 • формат pptx
 • размер 607.29 КБ
 • добавлен 29 апреля 2011 г.
В 2011 году проводится день охраны труда под девизом: «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию»

Данильчук Н.В. Навчальна програма дисципліни. Основи організації та охорони праці (для молодших спеціалістів)

Учебная программа
 • формат pdf
 • размер 164.66 КБ
 • добавлен 28 апреля 2011 г.
К.: МАУП, 2006. — 14 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Основи організації та охорони праці, варіанти контрольних робіт, методичні рекомендації до виконання контрольної роботи, питання для самоконтролю, а також список літератури.

Контрольная работа - Охорона праці

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 118.5 КБ
 • добавлен 27 апреля 2011 г.
Яка наукова база охорони праці? Як впливає температура мікроклімату на організм людини? Як здійснюється повітрообмін в механічній вентиляції, яка вона буває і де застосовується? Які методи застосовуються для розрахунку штучного освітлення? Що таке іонізуюче випромінювання і його джерела? Що таке захисне занулення?rn

Лабораторные измерения по охране труда

Лабораторная
 • формат djvu
 • размер 3 МБ
 • добавлен 24 апреля 2011 г.
Книга рассчитана как практическое руководство для контроля и лабораторных измерений по охране труда.

Greg Dodd and Kathy Haseloff. Contractor Safety Checklists

 • формат pdf
 • размер 264.45 КБ
 • добавлен 22 апреля 2011 г.
Publisher: Mining and quarrying occupational health and safety committee, 40 pages, August 2000, ISBN 0 9585938 9 2. Contents: WHAT are the Contractor checklists? WHY use the Contractor checklists? WHEN to use the Contractor checklists HOW to use the Contractor checklists Contractor checklists Glossary of Terms

Ian Sutton. Presentation-HSE (Health, Safety & Environmental) on Projects

 • формат pdf
 • размер 1009.06 КБ
 • добавлен 22 апреля 2011 г.
Society of Petroleum Engineers Presentation- April 13, 2005 Contents: Background, Defining HSE, Roles of the HSE Group, Project Work and HSE, The HSE Professional.

Vicki Scotney. Development of a Health and Safety Performance Measurement Tool

 • формат pdf
 • размер 532.19 КБ
 • добавлен 21 апреля 2011 г.
Publisher: Health and Safety Executive (HSE Books) , ISBN 0717619060, Published 2000, 223 pages. Description: The Health and Safety Executive (HSE) identified the need for a Tool to measure health and safety performance/improvement over time within a sector. It was intended that the Tool would be used by inspectors within Small and Medium Sized Enterprises (SMEs). Amey VECTRA believe that the Tool that has been developed is a useful addition to t...

Березуцький В.В. Основи охорони праці

 • формат djvu
 • размер 3.57 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Навчальний посібник / За ред проф. В В. Березуцького. - X.: Факт, 2005 - 480 с. Підручник підготовлено відповідно до типової програми курсу «Основи охорони праці», розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці, а також методика розслідування причин травматизму і планування профілактичних заходів. Розраховано на студентів загальноінженерних, економічних, педагогічних та гуманітарних спеціальностей вищ...

Шпаргалка по курсу Охрана труда (РБ)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 289.5 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
(ответы в краткой форме на 48 вопросов) Понятие охраны труда. Социально-экономическое значение охраны труда Основные законодательные акты по охране труда Права граждан на охрану труда Обязанности нанимателя по охране труда Инструктаж по вопросам охраны труда, их виды, периодичность, содержание Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по охране труда Государственный надзор Ответственность за нарушение законодательства о труде Сист...

Презентація - Охорона праці

Презентация
 • формат bmp
 • размер 36.68 МБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
5 плакатів українською мовою на теми: 1. Загальні поняття охорони праці, закони, основні завдання 2. Закон України "Про охорону праці" 3. Інструктажі з охорони праці 4. Домедична допомога при нещасних випадках 5. Контроль за охороною праці на підприємствіrn

Грищук М.В. Основи охорони праці. Підручник

 • формат djvu
 • размер 4.42 МБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
Підручник. — К.: Кондор, 2007 - 240 с Мета цього підручника — допомогти студентам у підготовці до практичних занять, заліків, екзаменів, при написанні рефератів відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих закладів освіти, затвердженої Міністерством освіти України 31 липня 1997 р. Для студентів вищих навчальних закладів, працівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ. Зміст: Всту...

Березуцький В.В. (ред.). Основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 2.68 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Навч. посіб. / В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Г. Г. Валенко та ін.; За заг. ред. В. В. Березуцького. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Факт, 2007. – 480 с. (OCR) Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми курсу «Основи охорони праці». Розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці, дано методику розслідування причин травматизму та планування профілактичних заходів. Розрахо...

Сивко В.Й. Розрахунки з охорони праці

 • формат djvu
 • размер 8.46 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 152 с. Табл. : 43. Рис. : 41. Бібл. назв: 25. У посібнику викладені методики розрахунків з виробничої вентиляції, освітлення виробничих приміщень, виробничого шуму, екранування джерел електромагнітної енергії, заземлення та занулення електроустановок, визна­чення категорії вибухонебсзііечності приміщень та будівель, блискавкозахисту. Наведені приклади розв'язання типових задач та необхідні довідкові...

Лабораторная робота - дослідження параметрів мікроклімату

Практикум
 • формат doc
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Сумський національний аграрний університет, Суми, Семерня О. В., Олійник І. О., Ярошенко І. Ф., стор. 16, основи охорони праці Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни „Основи охорони праці та виконання лабораторної роботи. Методичні вказівки містять загальні рекомендації, практичні завдання та питання для самоперевірки. Обґрунтування досліджень ІІ. Обладнання, прилади і матеріали ІІІ. Пор...

Милюхин К.В., Петров В.А. Охрана труда

 • формат doc
 • размер 1.99 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
2007г. -с. Рассматриваются современные аспекты правового обеспечения охраны труда, вопросы управления, организации, контроля состояния охраны труда, оценки профессиональных рисков, аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации работ по охране труда, пожарной безопасности, расследования, учета и социального страхования от несчастных случаев, оказания первой помощи. Предназначается для руководителей, специалистов по охране труда, работн...

Презентация Оказание первой медицинской помощи

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.47 МБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
Слайды по основам реанимационной помощи; острым кровотечениям; травмам груди и живота; ушибам и переломам и многое другое. Помощь в проведении инструктажа по оказанию первой медицинской помощи. Презентация содержит 34 слайда, разработана в 2007 году, Владивосток.

Билеты и ответы - ПТБ, инструкции по охране труда

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 961.79 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Билеты и ответы - (177 шт) ПТБ, инструкции по охране труда для Программно-информационный комплекс «Автоматизированная система обучения и поддержания квалификации персонала - информационно-образовательная среда» («АСОП-Инфосреда») Вопросы: Какие меры должны быть выполнены при замене провода в пролете переcечения в ОРУ и на ВЛ, расположенной ниже проводов, находящихся под напряжением? Как необходимо проводить работы в ОРУ на проводах (тросах) и отн...

Реферат - Охрана труда на производстве

Стандарт
 • формат doc
 • размер 330.65 КБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Тест по охране труда Основные положения законодательства о труде РФ. Органы государственного надзора и контроля. Производственный травматизм Мероприятия по обеспечению травмобезопасности. Пожаровзрывоопасность Электробезопасность. Основные вредные производственные факторы, условии труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Реферат - Требования техники безопасности к эксплуатации фонтанных и компрессорных скважин

Реферат
 • формат docx
 • размер 80.55 КБ
 • добавлен 07 апреля 2011 г.
Безопасность эксплуатации фонтанных и компрессорных скважин в значительной степени зависит от надежности устьевого оборудования, в состав которого входят колонная головка и фонтанная аппаратура. В реферате обозначены основные требования к эксплуатации фонтанных и компрессорных скважин, также приведены моменты из пожарной безопасности. Сургутский нефтяной техникум - филиал ГОУ ВПО «Югорский государственный университет» специальность РНГМ, III кур...

Билеты - Экзаменационные билеты по охране труда

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 13.26 КБ
 • добавлен 07 апреля 2011 г.
Экзаменационные билеты (вопросы) по охране труда предназначены для III курсов техникумов специальностей "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", "Бурение нефтяных и газовых скважин".

Курсовая работа - Ответственность за нарушение законодательства об охране труда

Курсовая работа
 • формат doc, rtf, xls
 • размер 1.88 МБ
 • добавлен 07 апреля 2011 г.
По дисциплине "БЖД" 2007. - 41 с. Дисциплинарная ответственность за нарушение законодательства об охране труда; Материальная ответственност за нарушение законодательства об охране труда; Административная ответственность за нарушение законодательства об охране труда; Уголовная ответственность за нарушение законодательства об охране труда. Приложение 1 (Извлечения из Кодекса об административных правонарушениях) Приложение 2 (Извлечения из Уголовног...

Курсовая работа Охрана труда БЖД

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 187.5 КБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
В теоретической части необходимо раскрыть 1. Характеристика электрических сетей и электроустановок предприятия, При описании установленного электрооборудования указать их характеристики. Какие способы защиты от поражения электрическим током предусмотрены. 2. Организационные мероприятия безопасной эксплуатации электроустановок предприятия . 3. Анализ условий труда электротехнического персонала предприятия: 4. Анализ технических систем обеспечения...

Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ. ПОТ РМ-00Ф-97

 • формат djvu
 • размер 6.38 МБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
Разработчик - Ивановский НИИ охраны труда. СПб.: ЦОТПБСП, 2002. 140 с. ISBN 5-326-00110- 1. (OCR). Правила разработаны на основе действующего законодательства, государственных стандартов, отечественных и зарубежных материалов о современных средствах и принципах обеспечения безопасности при использовании химических веществ. С введением в действие настоящих Правил подлежат пересмотру нормативные правовые акты по охране труда, разработанные на осно...

Васин А.Я. и др. Охрана труда в дипломных проектах и работах

Практикум
 • формат pdf
 • размер 20.32 МБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
Методическое пособие РХТУ им. Д. И. Менделеева 4612. Москва. 2009. - 103 с. I. Общие требования по выполнению раздела "Охрана труда" в дипломных проектах Краткая характеристика производства Производственная санитария Обеспечение безопасности технологического процесса Пожарная профилактика производства II. Общие требования по выполнению раздела "Охрана труда" в дипломных работах Краткая характеристика выполняемой работы Производственная санитария...

Инструкции по охране труда на предприятии (комплект)

 • формат doc
 • размер 282.43 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Инструкции по ОТ: штамповщик, токарь, для работ на шлифовальных станках, токарь-револьверщик, ДЛЯ НАЛАДЧИКА ХОЛОДНОШТАМПОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ШТАМПОВ НА ПРЕССАХ, для сверловщиков на агрегатных станках, для волочильщиков, для автоматчиков токарных автоматов, для рабочих, занимающихся испытанием абразивных кругов, для автоматчиков холодновысадочных автоматов, для резьбонарезчиков на резьбонакатных станках и автоматах, для шлифовщиков пружин, ДЛЯ...

Презентация - Средства защиты

Презентация
 • формат ppt
 • размер 520 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
БелГУТ, 19 слайдов Охрана труда Индивидуальные средства защиты: костюмы изолирующие средства защиты органов дыхания одежда специальная защитная средства защиты ног средства защиты рук средства защиты головы средства защиты глаз средства защиты органа слуха средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства средства защиты дерматологические Коллективные средства защиты: средства защиты от повышенного уровня ста...

Гіроль М.М., Турченюк В.О та ін. Безпека праці у водогосподарському будівництві

 • формат doc
 • размер 18.88 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Підручник;. - Рівне: НУВГП, 2005 - 425 с., іл. -171. У підручнику наводяться відомості про заходи безпеки праці у водогосподарському будівництві. Висвітлюються питання безпечної організації праці та виробничої санітарії при виконанні основних видів робіт притаманних технологічним процесам при зведенні водогосподарських об'єктів, будівель та споруд іншого призначення. Розглядаються питання безпечної експлуатації основних будівельних машин, пристр...

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Нормативная база

 • формат doc, htm, exe, jpg, gif, txt
 • размер 55.91 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Автор неизвестен. Екатеринбург: Научно-исследовательский институт охраны труда. Учебно-методический сектор, 2010. Сборник нормативно-правовой документации по аттестации рабочих мест в формате Microsoft Word, содержащий 329 документов в следующих разделах: - общая законодательная база, - оформление карт аттестации рабочих мест, - квалификационные характеристики, - льготы и компенсации, - остальные разделы карт аттестации, - опасные и вредные пр...

Шпоры по охране труда на экзамен

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 348.5 КБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
1. Загальна характеристика виробничих факторів. 2. Вплив несприятливих мікрокліматичних умов на здоров'я робітників. 3. Категорії важкості трудового процесу. 4. Мікроклімат виробничих приміщень. Принципи нормування. 5. Вплив шкідливих речовин та принципи нормування їх вмісту в повітрі робочої зони. 6. Види та вимоги до промислової вентиляції. 7. Види та системи освітлення на промислових підприємствах. 8. Характеристика зорових умов праці. Розряд...

Реферат - Потенциально опасные и вредные производственные факторы

Реферат
 • формат doc
 • размер 128 КБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Отрывок из статьи: Важным моментом в комплексе мероприятий направленных на совершенствование условий труда являются мероприятия по охране труда. Этим вопросам с каждым годом уделяется все большее внимание, т. к. забота о здоровье человека стала не только делом государственной важности, но и элементом конкуренции работодателей в вопросе привлечения кадров. Для успешного воплощения в жизнь всех мероприятий по охране труда необходимы знания в област...

Колосов Ю.В., Красильщикова С.В. Физиологические основы охраны труда. Учебное пособие

 • формат pdf
 • размер 1022.91 КБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Описание: В учебном пособии изложены сведения о функциях и структуре нервной системы человека, рассмотрено строение анализаторов, даны гигиенические характеристики основных воздействующих факторов окружающей и производственной среды и сведения об их биологическом действии на организм человека. Подготовлено на кафедре лазерных технологий и экологического приборостроения. Год издания: 2006 Кол-во страниц: 56 Издательство: Санкт-Петербургский госуда...

Лекции - Охрана труда

Статья
 • формат doc
 • размер 934.03 КБ
 • добавлен 05 марта 2011 г.
Національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ. Методические указания: Правовые, социально - экономические и организационные вопросы социального страхования от несчастного случая на производстве в Украине. Лекции по охране труда

Шпоры по БЖД для экономических дисциплин

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 186.5 КБ
 • добавлен 05 марта 2011 г.
Шпоры по безопасности жизнедеятельности. Полный курс. Затронуты вопросы организации охраны труда на предприятии, организации комиссий по охране труда, расчет показателей. Некоторые аспекты первой медицинской помощи в экстренных случаях!

Белая Н.С. Основы охраны труда. Конспект лекций

Статья
 • формат doc
 • размер 1.87 МБ
 • добавлен 02 марта 2011 г.
Разработан для ДонНТУ, 2010, 127 стр. Охрана труда как социально-экономический фактор и как наука. Основные понятия и термины охраны труда, их характеристики. Правовые (основные законодательные акты Украины по охране труда) и организационные вопросы охраны труда в Украине. Служба охраны труда на предприятии. Расчет и учет аварий на предприятии. Методы анализа производственного травматизма и профзаболеваний, их профилактика. Гигиеническая классифи...

Реферат - режим трудовой деятельности и отдыха

Реферат
 • формат rtf
 • размер 154.52 КБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Физиологические основы построения режимов труда и отдыха. Виды режима труда и отдыха. Гибкое рабочее время. Социально-экономическая эффективность улучшения режимов труда и отдыха.

Шпоры по охране труда Торгово-экономический университет потребительской кооперации

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 63.94 КБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Понятие охраны труда. Основные принципы и направления государственной политики в области охраны труда. Основные законодательные и нормативные правовые акты по охране труда. Права и обязанности работника по охране труда. Обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда. Коллективный договор и охрана труда. Трудовой договор и охрана труда. Контракт. Охрана труда женщин. Охрана труда несовершеннолетних. Система стандартов безопасности труда. Фонды...

Реферат - Оцінка стану охорони праці на підприємстві. Методи аналізу травматизму, їх суть

Реферат
 • формат doc
 • размер 90.5 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Організація охорони праці на виробництві. Обов’язки власника та служби охорони праці. Обов’язки працівника. Методи аналізу виробничого травматизму. Охорона праці є органічним елементом процесу виробництва. Тому саме вона покликана огороджувати працівників від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечувати найбільш сприятливі умови праці, що запобігає марній витраті сил і підвищує рівень праці.

Методичний посібник щодо організації ПСРС з курсу БЖД

 • формат doc
 • размер 2.21 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Життєдіяльність – як комплекс взаємозв’язків у системі «людина – життєве середовище». Сучасні екологічні проблеми і здоров’я людини. Здоровий спосіб життя та його вплив на професійну діяльність людини. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі. Вплив негативних факторів на безпеку людини. Місто – як джерело небезпеки. Екстремальні ситуації. Електробезпека на виробництві та у побуті. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Характеристика...

Лекции - 16 лекций по охране труда в Украине

Статья
 • формат doc
 • размер 436.02 КБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Основні правові та нормативні положення про охорону праці, Державний нагляд та державні нормативні акти з охорони праці, Організація охорони праці на підприємстві, Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом, Процесс горіння та протипожежні вимоги до будівель та споруд, Виробничий травматизм та захворюваність та інше.

Реферат - Основы охраны труда

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 383.5 КБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Методы защиты от электромагнитных полей в производственных условиях. Тушение пожаров углекислым газом. Задача. Перечень ссылок. ПГТУ Кафедра БЖД, 2007, 12с.

Плакаты учебные - Первая реанимационная и первая медицинская помощь

 • формат jpg
 • размер 8.29 МБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Первая реанимационная и первая медицинская помощь. Шесть плакатов. Техника реанимации. - предосмотр. Электротравмы. - предосмотр. Остановка кровотечения. - предосмотр. Транспортация Иммобилизация. - предосмотр. Перенос пострадавших. - предосмотр. Ожоги, отравления, обморожения. - предосмотр. Издательство СОУЭЛОrn

Плакаты учебные - Безопасность труда при деревообработке

 • формат jpg
 • размер 22.94 МБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Техника безопасности. Безопасность труда при деревообработке. Пять плакатов. Пиление древисины. - предосмотр. Строгание древесины. - предосмотр. Дробление древесины. - предосмотр. Фрезерование шлифование. - предосмотр. Пожарная безопасность. - предосмотр. Издательство СОУЭЛОrn

Лекции - Основы безопасности труда

Статья
 • формат doc
 • размер 1.3 МБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
«Основы безопасности труда» Понятия и определения условий труда Система стандартов безопасности труда Государственная экспертиза условий труда Организационно-экономические методы решения проблем безопасности и условий труда Задачи государственной экспертизы условий и охраны труда Основные положения законодательства РФ о труде Порядок проведения сертификации работ по охране труда Основные трудовые права работников Государственные органы надзора и...

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці

 • формат djvu
 • размер 6.82 МБ
 • добавлен 17 февраля 2011 г.
2-е вид, стериотипне. - Львів: Афіша, 2000. - 348 с. Навчальний посібник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативної бази в галузі охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглян...

НПАОП 0.00-1.22-08 Правила устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 14 февраля 2011 г.
Х.: Изд-во «Форт», 2009. - 128 с. Правила устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков устанавливают требования к устройству, изготовлению, реконструкции, модернизации, ремонту и эксплуатации погрузчиков. Обязательны для субъектов хозяйствования, инженерно-технических работников и персонала всех министерств и ведомств.

Быганова С.Е. (состав.) Охрана труда

Практикум
 • формат doc
 • размер 1023.5 КБ
 • добавлен 12 февраля 2011 г.
Методические указания и контрольные задания по дисциплине Охрана труда для студентов заочной формы обучения среднего профессионального образования. ГОУ ВПО Якутский государственный инженерно-технический институт Технологический колледж. Быганова С. Е. Методические указания и контрольные задания по дисциплине "Охрана труда" для студентов заочной формы обучения среднего профессионального образованияспециальности: 270103.51 «Строительство и эксплуа...

Лекции по дисциплине Безопасность жизнедеятельности и экзаменационные тесты

Статья
 • формат doc
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 08 февраля 2011 г.
Тульский Государственный Университет, Кафедра Охраны труда и Окружающей среды. Архив включает в себя полный набор лекций для специальностей различных направлений и тесты для самопроверки и подготовки к экзаменам.

Инструкция по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Стандарт
 • формат doc
 • размер 76 КБ
 • добавлен 08 февраля 2011 г.
В инструкции приведены: - Требования к дезинфицирующим средствам -Санитарно-эпидемиологические требования при хранении, транспортировке дезинфицирующих средств и проведении работ по очистке, дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха - Меры предосторожности при проведении дезинфекции, первая помощь при случайном отравлении - Контроль за организацией и проведением дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха Инструкц...

Муртонен М. Оценка рисков на рабочем месте. Практическое пособие. Выпуск 1. Опыт Финляндии

 • формат pdf
 • размер 678.87 КБ
 • добавлен 08 февраля 2011 г.
Практическое пособие по идентификации и оценке профессиональных рисков на рабочих местах, подготовленное специалистами Финляндии. Содержащийся в пособие материал с успехом может быть использован для обучения работ- ников требованиям охраны труда. Отличается от имеющегося на сайте форматом отображения: .pdf

Кабанець В. І. (укладчик) Лекции по охране труда

 • формат doc
 • размер 1.31 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
В даному конспекті лекцій викладені основні теми, що включають такі частини, як: 1. Загальні положення, основні поняття та термінологія по курсу, структура та зміст курсу Основи охорони праці, його мета та основні задачі. 2. Система управління охороною праці (СУОТ): мета, основні задачі та функції. Порядок планування та про-гнозування охороні праці. Організація роботи з охорони праці на підприємстві. Нагляд і контроль за станом охорони праці та ф...

Бектобеков Г.В. Идентификация травмоопасных факторов

 • формат pdf
 • размер 181.71 КБ
 • добавлен 05 февраля 2011 г.
Лекции. - СПб.: СПбГЛТА, 2010. - 14 с. В лекциях изложены основные положения системного подхода к процедуре классификации и последующей идентификации производственных факторов, формирующих механические травмы, описаны способы группировки, выявления основных видов травмоопасных факторов и предварительного анализа возможности их перехода в реальные опасности и предварительной оценки уровня безопасности объекта или системы в целом.

Кудрин А.Н. Аттестация рабочих мест по условиям труда

 • формат pdf
 • размер 391.39 КБ
 • добавлен 05 февраля 2011 г.
Пособие к практическому занятию / сост. А. Н. Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 40 с. В пособии изложены основные сведения по аттестации рабочих мест по условиям труда, даны основные термины и определения, изложен порядок проведения аттестации, а также приведены примеры оформления документов. Пособие предназначено для проведения практических занятий по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех специальностей. Работа подготовлена на к...

Сборник методических указаний по охране труда

 • формат doc
 • размер 229.86 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Данный сборник содержит следующие методические указания: 1. Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий; 2. Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий; 3. Обоснование гигиенических нормативов химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования; 4. Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиол...

Реферат - профилактика охраны труда

Реферат
 • формат doc
 • размер 95.5 КБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Реферат по охране труда (одна тема из зачетных вопросов), БГЭУ; 14 страниц со сносками и списком литературы, состоящим из 4х источников.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці

 • формат djvu
 • размер 14.57 МБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Підручник. - Львів: Афіша, 2005. - 319 с. Підручник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази в галузі охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі...

Шпоры по охране труда

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 311.71 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
ЖДТУ, препод Лоєв В. Ю. , 2010 р. (укр. ) Шпори дають відповіді на всі найбільш розповсюдженні питання з охорони праці. В них зібранні матеріали багатьох авторів, які в стислій, але найбільш повній формі розкрито.

Оришака В.О. Охорона праці в дипломних проектах

Практикум
 • формат doc
 • размер 214.91 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Методичні вказівки по виконанню розділу "Охорона праці" в дипломних проектах для студентів спеціальності / Укл.: В. О. Оришака. – Кіровоград: КНТУ,. - 40 с.

Оришака В.О. Основи охорони праці

Практикум
 • формат doc
 • размер 316.87 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Основи охорони праці. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей / Укл. Оришака В. О. – Кіровоград: КНТУ, 2004. - „Основи охорони праці (ООП) – це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань з питань охорони праці. На базі знань дисципліни здійснюється вивчення охорони праці стосовно конкретної галузі під час вивчення дисципліни „Охорона праці. Дані методичні...

Дипломная работа - Розділ Охорона праці диплому спеціаліста

degree
 • формат doc
 • размер 467.5 КБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Аналіз нормативно-правових документів, що регламентують дотримання вимог охорони праці на підприємстві. Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві. Визначення ступеня вогнестійкості будівлі. План евакуації працівників на підприємстві (тільки один поверх). Розрахунок часу евакуації. Визначення типу та кількості вогнегасників. Висновки за розділом "Охорона праці".

Шпоры на телефон - Охрана труда (укр.)

Шпаргалка
 • формат jad, jar
 • размер 152.85 КБ
 • добавлен 21 января 2011 г.
Java приложение на телефон. Подходит на любой телефон, поддерживающий java. Есть функция поиска, активное содержание. Хну им. каразина рфф 5 курс цимбал. шпора на экзамен. ответы. Електричний опір тіла людини; його залежність від різних факторів. Поглинання електромагнітних хвиль для діелектриків. Вплив токів різного значення на людину. Поглинання електромагнітних хвиль в провідниках. Залежність спектру гальмівного випромінювання від напруги та...

Шпоры - Охрана труда (укр.)

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 370.22 КБ
 • добавлен 21 января 2011 г.
Хну им. каразина рфф 5 курс цимбал. шпора на экзамен. ответы. Електричний опір тіла людини; його залежність від різних факторів. Поглинання електромагнітних хвиль для діелектриків. Вплив токів різного значення на людину. Поглинання електромагнітних хвиль в провідниках. Залежність спектру гальмівного випромінювання від напруги та струму. Поняття про хвильовий опір та коефіцієнт відбиття. Основні ефекти взаємодії лазерного випромінювання з речовин...

Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці у торгівлі

 • формат doc
 • размер 1.7 МБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Осокін В. В., Селезньова Ю. А. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 183с. Зміст підручника і послідовність викладання учбового матеріалу відповідають програмам нормативної дисципліни «Охорона праці у галузі» для підготовки спеціалістів та магістрів для сфері торгівлі, економічної і комерційній діяльності, а також підприємств...

Презентация - Правила оказания первой помощи пострадавшим

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Правила оказания первой помощи пострадавшим, последовательность оказания первой помощи, средства оказания первой помощи. Средства иммобилизации. Классификация шин. Первая помощь при различных переломах, черепно-мозговой травме. Презентация включает 14 слайдов.

Доклад - Оказание первой помощи пострадавшим

Реферат
 • формат doc
 • размер 130 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
В докладе рассмотрены следующие вопросы: аптечка первой помощи, искусственное дыхание, непрямой (закрытый) массаж сердца, первая помощь при ранениях и ушибах, первая помощь при травматизме разных органов и частей тела, правила бинтования, переломы, утопление, солнечный и тепловой удары, обморожения, замерзание, электротравма, ожоги, отравление химическими веществами, укусы животных, змей, насекомых. Материал будет полезен для преподавателей ст...

Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

 • формат pdf
 • размер 37.2 МБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Москва, издательство 2007г. 80стр. Универсальная схема оказания первой помощи при несчастных случаях на месте происшествия, электротравмы, укусы, ранения утопления, автодорожные происшествия, химические ожоги, отравления и обморожения итд

Доклад - Производственная вибрация

Статья
 • формат doc
 • размер 34.5 КБ
 • добавлен 15 января 2011 г.
Материал будет полезен для студентов-технологов и других. Раскрывает тему: Производственная вибрация. Материал подан исчерпывающе и лаконично. Главный источник Сокол Т. С. Охрана труда, Минск Дизайн Про - 2006г. -309с.

Реферат - Профессиональные заболевания и их последствия

Реферат
 • формат doc
 • размер 158.5 КБ
 • добавлен 14 января 2011 г.
Введение Гигиена труда Производственные вредности и профессиональные заболевания Анализ и предупреждение профессиональных заболеваний Заключение Список литературы

Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці

 • формат djvu
 • размер 9.99 МБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Підручн. для проф. -техн. навч. закладів. — 2-ге вид., допов., перероб. — К. : Вікторія, 2001. - 192 с. I5ВN 966-95870-4-2 У підручнику викладено відомості про правила безпеки під час роботи з електроенергією, шкідливими речовинами, експлуатації сучасного технологічного обладнання, правила поведінки ири пожежі та за інших надзвичайних ситуацій, першу допомогу під час нещасних випадків. Особливу увагу приділено законодавчому аспекту у галузі охоро...

Контрольная работа по охране труда

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 82 КБ
 • добавлен 10 января 2011 г.
Задача№1 С использованием данніх предприятия рассчитать коэффициенты тяжести и частоты травматизма за определенный период времени. Задача№2 Изложить основные положения плана ликвидации аварий в угольных шахтах. Задание выполняется по Методическим указаниям №134. Задача №3 Изложить основные положения по государственному социальному страхованию от несчасных случаев и профессиональных заболеваний.

Лекции - По охране труда

Статья
 • формат doc
 • размер 485.5 КБ
 • добавлен 08 января 2011 г.
НМетАУ, преподаватель Турищев В. В. В данном конспекте рассмотрены такие темы: Введение. Общие вопросы охраны труда. Законодательство о труде. Организация охраны труда на предприятии. Травматизм и профессиональные заболевания. Анализ условий труда. Воздушная среда рабочих помещений. Производственное освещение. Защита от шума и вибрации. Электробезопасность. Пожарная безопасность.

Доклад - Неблагоприятные метеорологические ( физические ) условия окружающей среды

Реферат
 • формат doc
 • размер 35 КБ
 • добавлен 08 января 2011 г.
Доклад будет полезен для студентов-технологов и других. Широко раскрывает тему: Неблагоприятные метеорологические условия окружающей среды. Материал подан исчерпывающе и лаконично. Главный источник Сокол Т. С. Охрана труда, Минск Дизайн Про - 2006 С. 309

Доклад - Производственный шум

Статья
 • формат doc
 • размер 127 КБ
 • добавлен 08 января 2011 г.
Доклад будет полезен для студентов-технологов и других. Широко раскрывает тему: Производственный шум. Материал подан исчерпывающе и лаконично. Главный источник Сокол Т. С. Охрана труда, Минск Дизайн Про - 2006г. -309с.rn

Контрольная работа - По охране труда

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 151.5 КБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Источники негативных факторов при производстве сантехнических работ и защита от них Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда Молниезащита объекта Правила переноски и перевозки пострадавшего Виды инструкций на производстве Задача Список литературы

Акуличев Ю.Ф., Глухенко Н.В. Основы охраны труда

 • формат doc
 • размер 170.12 КБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Под общей редакцией Узунова В. Н., доктора экономических наук, профессора. – Симферополь, Университет экономики и управления, 2005. – 102с. В учебном пособии, написанном в соответствии с программой дисциплины «Основы охраны труда», утвержденной МОН Украины, изложены основные сведения по основам физиологии, гигиены труда и производственной санитарии, по технике безопасности и пожарной безопасности, по правовым и организационным вопросам, а также в...

Контрольная работа - Основы производственной безопасности

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 387 КБ
 • добавлен 06 января 2011 г.
Опасные и вредные физические факторы. Механические действия технологического оборудования и инструмента. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического и подъемно- транспортного оборудования. Износ оборудования, его влияние на безопасность труда. Оказание доврачебной медицинской помощи при травмировании, отравлении. СамГТУ. 4-й курс. 2010

УА-СИГМА. Учебно-методическое пособие по охране труда. Производство и потребление продуктов разделения воздуха

Презентация
 • формат pdf
 • размер 10.81 МБ
 • добавлен 06 января 2011 г.
Украинская ассоциация производителей технических газов "УА-СИГМА". Макет иллюстрированного учебно-методического пособия по охране труда по теме: "Производство и потребление продуктов разделения воздуха"

Лекции по охране труда

Статья
 • формат docx
 • размер 54.54 КБ
 • добавлен 06 января 2011 г.
ДИИТ, 4 курс, преподаватель: Заяц, 20 стр Безопасность жизнедеятельности и охрана труда Анализ аварий Безопасность жизнедеятельности (БЖД) Гражданская оборона Защита в чрезвычайных ситуациях Охрана труда ПДД и безопасность дорожного движения Пожаровзрывобезопасность Радиационная и химическая защита Техника безопасности Школа выживания Электробезопасность

Шпаргалка - Охрана труда

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 123.5 КБ
 • добавлен 05 января 2011 г.
Тесты Перечислить виды чего-либо, указать правильный ответ, указать номер нескольких правильных ответов, установить соответствие в виде комбинации букв и цифр

Вопросы и ответы по законодательным актам в сфере охраны труда

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 234.5 КБ
 • добавлен 04 января 2011 г.
В данном файле рассмотрены следующие вопросы: Какие основные положения определяет Закон Украины «Об охране труда», сфера его действия, из каких разделов он состоит? На что направлена госполитика в сфере охраны труда и ее основные принципы? Какие права имеет гражданин при заключении трудового договора? Какие права на охрану труда имеет работник во время работы? Какие льготы и компенсации за вредные и тяжелые условия труда? Какой порядок и на основ...

Гурьев Э.Ф., Шеломенцева И.В. Промышленная безопасность и охрана труда

 • формат doc
 • размер 150.52 КБ
 • добавлен 04 января 2011 г.
Учебно-методическое пособие разработано на основе нормативно-правовых, законодательных актов по охране труда и безопасности промышленных производств РФ, соответствует структуре профессионального курса «Безопасность технологических процессов и производств», базовым программам по обучению и проверке знаний правил, норм и инструкций по безопасному ведению работ. Предназначено для слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки кадров в обл...

Осокин, В.В., Селезнева, Ю.А. Огнетушащие вещества и средства пожаротушения

Практикум
 • формат doc
 • размер 576 КБ
 • добавлен 03 января 2011 г.
Основы охраны труда [текст]: метод. указания к выполнению лаб. работы «Огнетуш. вещества и средства пожаротушения» для студентов всех спец. и форм обучения / В. В. Осокин, Ю. А. Селезнева; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, каф. холодил. и торг. техники. – Донецк: ДонНУЭТ, 2008г. – 21 с.

Молчанова З.В. Охрана труда в прокатном производстве

 • формат djvu
 • размер 2.77 МБ
 • добавлен 28 декабря 2010 г.
Охрана труда в прокатном производстве. Молчанова З. В. - М.: "Металлургия", 1973. - 248 с. Рассматриваются основные вопросы охраны труда и особенности условий в прокатном производств, содержаться данные о конкретных мероприятиях по обеспечению безопасной работы в цехах прокатного производства, по созданию безопасных условий труда при ремонте оборудования; рассматриваются пути улучшения санитарно гигиенических условий труда; меры по защите работа...

Библиотечка инженера по охране труда. Часть 4. Организация работы уполномоченного (доверенного лица) по охране труда профессионального союза и иного уполномоченного работниками представительного органаа

 • формат pdf
 • размер 215.54 КБ
 • добавлен 28 декабря 2010 г.
СПб.: ЦОТПБСППО, 2005. – 24 с. Настоящее пособие предназначено для специалистов по охране труда организаций при их обучении, повышении квалификации и для оказания им помощи в проведении занятий по вопросам организации работы по охране труда в своих организациях, а также для членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда, специалистов кадровых служб организаций.

Шпаргалки по ОТ

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 200.5 КБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Шпоргалка на 70 вопросов по ОТ Оперативный 3-х ступенчатый контроль за ОТ Аттестация рабочих мест Виды электрических травм Резонанс частоты вибрации Защита от ионизирующих излучений Изъятие ТАЛОНА№70 Меры применяемые к нарушителям

Контрольная работа - Охрана труда. Варіант №29

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 185 КБ
 • добавлен 25 декабря 2010 г.
Анализ опасности поражения током в разных электрических сетях. Защита от лазерного излучения. Задача по размещению АРМ. Задача по рачету светового потока для помещения.rn

Фомин А.Д. Руководство по охране труда

 • формат doc
 • размер 263.02 КБ
 • добавлен 24 декабря 2010 г.
Издание 2-ое (дополненное и переработанное) - М.: Апрохим - Пресс, 2004г. -с. Книга адресована руководителям и специалистам организаций всех форм собственности, для всех отраслей промышленности. В первых трех разделах Издания изложены основные положения законодательства о труде и об охране труда, обобщены требования законодательных и нормативно-правовых актов о труде и об охране труда. Отдельные статьи Трудового Кодекса РФ и положения Федерально...

Контрольна робота Умови праці на вироництві, їх класифікація і нормування

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 106.5 КБ
 • добавлен 23 декабря 2010 г.
Вступ Умови праці та фактори їх формуванняКласифікація факторів, які впливають на формування умов праціГігієнічна класифікація праці Сутність нормування праці та його значення Висновки Сптсок використаної літератури 15 сторінок КІІ ДонНТУ, кафедра Г і ОП

Жидецкий В.Ц., Джигирей В.С., Мельников А.В. Основы охраны труда

 • формат djvu
 • размер 18.65 МБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Изд. 2-е, дополненное. -Львов: Афиша,2000-351с. Учебник раскрывает сложную систему правовых, социально-экономических, организационно-технических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение здоровья и трудоспособности человека в процессе труда. В нем приведены современные данные по законодательной и нормативной базе в области охраны труда. Изложены основные понятия и определения, касающиеся указанной области, расс...

Тесты по оказанию первой медицинской помощи при травмах

Тест
 • формат doc, ppt
 • размер 646.63 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Первая медицинская помощь при травмах(слайды ) Виды травм. Классификация травм. Признаки ушибов и оказание ПМП. Признаки растяжения связок и мышц и оказание ПМП. Признаки вывихов и оказание ПМП. Понятие о переломе и признаки переломов. Первая медицинская помощь при переломах. Первая помощь при ушибе головы. Первая помощь при переломе позвоночника.

Билеты для проверки знаний по охране труда(ЖКХ)

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 58.5 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Экзаменациоонные билеты по проверке знаний по охране труда (ЖКХ) Билеты по проверке знаний по охране труда руководителей, специалистов, членов комиссий по проверке знаний по охране труда для предприятий (организаций)

ПОТ Р М-030-2007 Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ. 2007 г

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 669.94 КБ
 • добавлен 21 декабря 2010 г.
Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ устанавливают требования по охране труда при выполнении водолазных спусков и работ на глубинах до 60 метров, при аварийных ситуациях - до 80 метров и при спусках в барокамере - до 100 метров водного столба, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие их безопасность, в том числе при испытании водолазной техники.

Дорошко С.В. Охрана труда

 • формат doc
 • размер 373.37 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Учеб. -метод. пособие для студентов факультета безотрывного обучения / С. В. Дорошко, С. Н. Шатило; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – 2-е изд., перераб. и доп. – Гомель: БелГУТ, 2009г. – 119 с. Приведены рекомендации для самостоятельного изучения курса «Охрана труда», содержание дисциплины, примеры решения задач, задания, литература и методические указания для выполнения контрольной работы. Предназначено для студентов...

Методические указания - Расчет защитного заземления

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Автора нет. Методические указания. Издательство "ЛАДО", Донбасского государственного технического университета, Алчевск, 2006г. - 30с. Приведены основные понятия и положения о заземлении, конструктивные особенности. Указаны основные электрические характеристики, пример их расчета, а также задание для самостоятельного выполнения

Арсенюк С.Ю. Расчет зануления

Практикум
 • формат pdf
 • размер 179.86 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Методические указания. Издательство "ЛАДА", Донбасского государственного технического университета, Алчевск, 2005г. - 17с. Рассмотрены конструктивные особенности зануления, приведена методика и пример расчета

Лабораторная - Расчет системы искусственной общеобменной вентиляции

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 16.95 КБ
 • добавлен 17 декабря 2010 г.
Не содержит методических указаний Цель: определение необходимого воздухообмена. Задание. Выполнить расчет системы общеобменной искусственной вентиляции механического цеха по изготовлению корпусов редукторов. Материал деталей – чугун СЧ 15. Масса деталей – 12.5-15кг. Условия работа цеха – среднесерийное производство. Количество рабочих в самую многочисленную смену – 100. Состав эмульсии: вода, кальцинованная сода, нитрат натрия. Цех располагаетс...

Лабораторная - Расчет зануления

Практикум
 • формат docx
 • размер 17.84 КБ
 • добавлен 17 декабря 2010 г.
Методические указания к работе: Исходные данные: мощность трансформатора: P = 630КВт; схема соединения обмоток: звезда; тип электродвигателя: 4A220L2; фазное напряжение сети: Uф = 380В; скорость вращения: n = 30001/мин.

Лабораторная - Расчет защитного заземления

Практикум
 • формат docx
 • размер 16.23 КБ
 • добавлен 17 декабря 2010 г.
Методические указания к работе: Исходные данные: U = 6000В; режим нейтрали: изолированная нейтраль; lк = 70км; lв = 65км; грунт: глина; удельное спротивление = 60Омм; S = 25х50м2.

Лабораторная работа - задачи по анализу несчастных случаев на предприятии

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 17.42 КБ
 • добавлен 17 декабря 2010 г.
Задание 1. При выполнении работ средней тяжести с относительной влажностью в помещении 85% норма температуры воздуха на рабочих местах (Н_т ) должна быть до 21 до 23°С. Фактическая температура воздуха на рабочих местах (Т_факт ) составила 25°С. Определить частный показатель a по показателю температуры и рассчитать влияние отклонения на производительность труда, если производительность труда снижается (Т_откл ) на 0.2 на каждую 0.01 долю коэффицие...

Зеркалов Д.В., Теленгатор О.Я., Ушкевич Б.А., Дериземля І.О. Примірні інструкції з охорони праці в галузі медицини

Стандарт
 • формат doc
 • размер 667 КБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
Витяг із зкниги : Зеркалов Д. В., Теленгатор О. Я., Ушкевич Б. А., Дериземля І. О., Охорона праці в медичних закладах. Довідник / За редакцією Д. В. Зеркалова. — К.: Основа, 2008. — 728 с. Лікувально-профілактичні заклади Для завідуючого відділення Для лікаря Для старшої медичної сестри Для медичної сестри палатної Для медичної сестри процедурного кабінету Для медичної сестри з догляду за важкохворими Для сестри-господарки Для молодшої медично...

Презентация - Парикмахер

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3.03 МБ
 • добавлен 11 декабря 2010 г.
Описание профессии Профессиональные функции Общие требования безопасности Опасные и вредные производственные факторы Профессиональные опасности Профессиональные заболевания Средства индивидуальной защиты Меры по предотвращению 12 слайдов Презентация является подобием информационных листков опасностей по профессиям.

Презентация - Сварщик

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4.29 МБ
 • добавлен 11 декабря 2010 г.
Описание профессии Профессиональные функции Общие требования безопасности Опасные и вредные производственные факторы Профессиональные опасности Профессиональные заболевания Средства индивидуальной защиты Меры по предотвращению 16 слайдов Презентация является подобием информационных листков опасностей по профессиям.

Лекция по дисциплине Аттестация рабочих мест по условиям труда

Статья
 • формат doc
 • размер 148.5 КБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
МЧС СПУ ГПС. 2010г. Тема "Государственная экспертиза условий труда и законодательно-нормативные акты". Учебные вопросы 1. Понятие о государственной экспертизе условий труда. 2. Организация, цели и задачи государственной экспертизы условий труда.

Какаулин С.П. Экономика безопасного труда

 • формат djvu
 • размер 3.1 МБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Учебно-практическое пособие. - М.: Изд-во "Альфа-Пресс", 2007. - 192 с. Излагаются основные вопросы экономики безопасного труда. Описывается теория приемлемого риска, приводится оценка и анализ опасностей в сфере труда на примере субъекта РФ, основные составляющие элементы социальной и экономической эффективности мероприятий по охране труда, рассматриваются вопросы планирования, финансирования, налогового и бухгалтерского учета в сфере охраны тр...

Ефремова О.С. Опасные и вредные производственные факторы и средства защиты работающих от них

 • формат pdf
 • размер 13.04 МБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Рассмотрены вопросы об опасных и вредных производственных факторах и средствах защиты работников предприятий. Издание содержит нормативные требования, документы и рекомендации, необходимые для полноценной работы службы охраны труда, а также службы надзора и производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Практическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Альфа-Пресс»...

Р 2.2.755-99 Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

Стандарт
 • формат doc
 • размер 245.33 КБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Утверждено и введено в действие главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко 23 апреля 1999 г. Гигиенические критерии и классификация условий труда по степени вредности и опасности. Перечень веществ, для которых должно быть исключено вдыхание и попадание на кожу. Перечень аллергенов. Методика контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Методика контроля содержания микроорганизмов в воздухе рабочей...

Презентация - Мониторинг индикаторов условий труда

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4.76 МБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
15 слайдов с иллюстрациями. Содержание: Мониторинг индикаторов условий труда Блоки индикаторов условий труда Система индикаторов условий труда (СИУТ) Мониторинг индикаторов условий труда Принципиальная схема проведения мониторинга условий труда Технология "кубов безопасности" Комплексная оценка условий труда с использованием "кубов безопасности" Комплексная оценка условий труда с использованием "кубов безопасности". Отраслевая и региональная сос...

Реферат - Розслідування нещасних випадків на виробництві

Реферат
 • формат docx, doc
 • размер 46.1 КБ
 • добавлен 01 декабря 2010 г.
НТУ "ХПИ", специальность-добыча нефти и газа,4 курс 1 семестр,15 стр. План: 1. Нещасні випадки, що пов’язані з виробництвом 2. Розслідування нещасних випадків. Інформування про нещасний випадок та організація його розслідування 3. Обов'язки комісії з розслідування нещасного випадку 4. Пов'язування нещасних випадків з виробництвом 5. Інформування про результати розслідування. Облік нещасних випадків

Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці

 • формат pdf
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 01 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 280 с. (OCR с ошибками) ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ (Охорона праці, її предмет, об’єкт, методологічні основи. Економічне та соціальне значення ОП. Основні етапи розвитку вчення про охорону праці. Роль вітчизняної науки. Зв’язок охорони праці з іншими дисциплінами. Стан охорони праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності в Україні та інших державах. Н...

Презентация. Организация системы управления охраной труда

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3.73 МБ
 • добавлен 26 ноября 2010 г.
57 слайдов. 1. Современные теории систем управления и повышение эффективности производства. Основные руководящие документы в этой области. 2. Требования к системе управления охраной труда 3. Примерная структура и содержание основных документов СУОТ

Презентация - Виды инструктажей работников по охране труда, порядок их проведения и оформления

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5.73 МБ
 • добавлен 25 ноября 2010 г.
1. определение, что такое инструктаж 2. классификация видов инструктажей 3. Вводный инструктаж 4. Первичный инструктаж 5. Повторный инструктаж 6. Внеплановый инструктаж 7. Целевой инструктаж

Презентация - Организация обучения безопасности труда

Презентация
 • формат ppt
 • размер 6.17 МБ
 • добавлен 25 ноября 2010 г.
1. Изучение основ и обучение требованиям безопасности труда в учебных заведениях 2. порядок обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий 3. порядок обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий 4. Виды и содержание инструктажей по технике безопасности всего: 26 слайдов

Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. Основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 1.51 МБ
 • добавлен 25 ноября 2010 г.
Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. У підручнику розглянуто організаційні і правові питання охорони праці. Викладено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, їхній вплив на організм людини, принципи нормування їхнього гранично допустимого рівня, наведено прилади та методи вимірювання їх вимірювання. Розглянуті правила будови і безпечної експлуатації підйомно-транспортних засобів, посудин, що працюють під тиском, способи зах...

Шпаргалка - вопросы и ответы по курсу Охрана труда

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 516.5 КБ
 • добавлен 23 ноября 2010 г.
Экзаменационные вопросы и ответы по курсу «Охрана труда» (на основании законодательства Республики Беларусь). Вопрос №1 «Понятие охрана труда. Социально-экономическое значение охраны труда» Вопрос №2 «Основные принципы государственной политики в области охраны труда» Вопрос №3 «Органы государственного управления охраной труда» Вопрос №4 «Обязанности нанимателей по обеспечению охраны труда» Вопрос №5 «Основные обязанности работников по охране труд...

Реферат - Безопасность эксплуатации производственных, общественных зданий и сооружений

Реферат
 • формат doc
 • размер 70.5 КБ
 • добавлен 23 ноября 2010 г.
РИПКиПРМТСЗ, специальность: охрана труда на производстве, 9 с. (на основе законодательства Республики Беларусь). В реферате содержатся конкретные требования по обеспечению надзора, надлежащего ухода, своевременного и качественного проведения соответствующих ремонтов при эксплуатации зданий и сооружений, осуществляемых в плановом порядке.

ПОТ Р М-011-2000 Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании

Стандарт
 • формат doc
 • размер 498.5 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Утверждены Постановлением Минтруда России от 24 декабря 1999 г. N 52 Дата введения - 1 июля 2000 года. Регламентация времени пребывания в неблагоприятной среде. Куттеры, фаршемешалки, рыхлители мяса, котлетоформовочные машины. Машины для нарезки гастрономических продуктов. Мешковыбивальные машины. Торговое оборудование и инвентарь. Весоизмерительное оборудование.

Акт о несчастном случае на производстве

 • формат docx
 • размер 37.48 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
В данном архиве кроме пустой формы Н-1 акта о несчастном случае на производстве вложены следующие файлы: 1) Заполненный акт о несчастном случае на производстве. Вид происшествия: травма. Описание обстоятельств несчастного случая: попадание инородного тела в глаз, травма головы. 2) Объяснительная записка пострадавшего и свидетеля несчастного случая.

Березуцкий В.В., Бондаренко Т.С., Васьковец Л.А. Лабораторный практикум по курсу Основы охраны труда

Практикум
 • формат pdf
 • размер 4.25 МБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Практикум, который охватывает широкий спектр вопросов по охране труда. Выложены методические указания для выполнения лабораторных работ; приведены методы а также способы анализа и защиты работников от влияния опасных и вредных производственных факторов. Рассмотрены технические вопросы охраны труда. Для студентов политехнических ВУЗов. Харьков 2005 г. 348 стр. На украинском языке.

Инструкция по охране труда при обращении с кислородными и ацетиленовыми баллонами.nat

 • формат exe
 • размер 261.45 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Данная инструкция по охране труда предназначена для работников, занятых обслуживанием кислородных и ацетиленовых баллонов. Содержание 1. Общие требования охраны труда 2. Требования охраны труда перед началом работы 3. Требования охраны труда во время работы 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 5. Требования охраны труда по окончании работыrn

ПОТ РМ 001 - 97 Межотраслевые правила по охране труда в деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ

Стандарт
 • формат doc
 • размер 400.1 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Постановлением Минтруда РФ от 21 марта 1997 г. N 15. Для работодателей (физических и юридических лиц), с которыми работник (гражданин) заключает трудовой договор в лесной, деревообрабатывающей промышленности, лесном (парковом, садовом) хозяйстве, или структурное подразделение организации, занимающееся выпуском лесопромышленной продукции или осуществляющее лесохозяйственную деятельность, а также лиц, представляющих работодателя.

ПОТ РМ-008-99 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 601.5 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 18. Дата введения -1 февраля 2000 года. Требования к транспортным средствам, работающим на газовом топливе. Требования к авто- и электропогрузчикам, электрокарам. Требования к ручным грузовым тележкам. Требования к процессам мойки транспортных средств, их агрегатов и деталей.

ПОТ РМ 013-2000 Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке

Стандарт
 • формат doc
 • размер 370.5 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 75. Дата введения - 15 декабря 2000 года. Машины для химической чистки. Пятновыводные станки. Стиральные и стирально - отжимные машины. Центрифуги. Сушильные машины. Гладильные прессы. Паровоздушные манекены. Общие требования к средствам защиты.

ПОТ Р М 014-2000 Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле

Стандарт
 • формат doc
 • размер 356 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 74. Дата введения -1 декабря 2000 года. ребования к торгово - технологическому оборудованию. Требования безопасности при торговле оружием и боеприпасами. Требования к грузовым лифтам.

ПОТ Р М 017-01 Межотраслевые правила по охране труда при нанесении метал-лопокрытий

Стандарт
 • формат doc
 • размер 377 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Утвержден Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерац от 26 июля 2001 г. N 59. Введены в действие с 1 октября 2001 года. Приготовление растворов и электролитов. Требования к технологическим процессам подготовки поверхности изделий перед нанесением металлопокрытий. Нанесение химических металлопокрытий. Физические способы нанесения металлопокрытий.

ПОТ РМ-018-2001 Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах

Стандарт
 • формат doc
 • размер 198 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10 мая 2001 г. N 37. Вводятся в действие с 1 июля 2001 года. Требования к способам хранения и транспортирования исходных материалов и отходов производства. Организация и технология выполнения окрасочных работ должны соответствовать, помимо требований настоящих Правил, требованиям ГОСТ.

ПОТ РМ 021-02 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций

Стандарт
 • формат doc
 • размер 393.5 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Утв. постановлением Минтруда РФ от 6 мая 2002 г. N 33. с 1 сентября 2002 года. Насосные станции. Технологические трубопроводы. Железнодорожные сливо-наливные эстакады. Эстакады для налива автоцистерн. Разливочные и расфасовочные участки. Тарные хранилища. Требования безопасности при эксплуатации электроустановок, электрооборудования и обеспечение молниезащиты.

ПОТ Р М 023-02 Межотраслевые правила по охране труда при газоплазменной обработке материалов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 68.5 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Утв. от 14 августа 2002 г. N 55. в действие с 1 октября 2002 года. Требования безопасной организации работ к производственным процессам. Требования к производственным помещениям. Требования к исходным материалам и заготовкам, их хранению и транспортированию.

Правил охраны труда в театрах и концертных залах

Стандарт
 • формат doc
 • размер 715.5 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Утв. приказом Министерства культуры Российской Федерации N 2 от 06.01.98 г. дата введения 1998-01- 12. Правила содержат основные требования по охране труда, подлежащие обязательному выполнению всеми работниками театров, концертных залов, концертных организаций и художественных коллективов системы Министерства культуры Российской Федерации.

Презентация. Аттестация рабочих мест по условиям труда.PTT

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 20 ноября 2010 г.
67 слайдов (с тестовой проверкой знаний). 1-й вопрос. Цели, задачи аттестации РМ по УТ и подготовка к ее проведению 2-й вопрос. Проведение аттестации РМ по УТ. Классификация условий труда. Вредный и опасный факторы. 3-й учебный вопрос. Использование результатов аттестации рабочих мест Тесты по теме.

Дементий Л.В., Юсина А.Л. Законодательная охрана труда

 • формат doc
 • размер 870 КБ
 • добавлен 18 ноября 2010 г.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений – Краматорск: ДГМА, 2005. - 192 с. Нормативно-законодательная база охраны труда Основные источники законодательства по охране труда, их характеристика Характеристика Закона Украины «Об охране труда» Классификация нормативных актов по охране труда Кодирование нормативных актов по охране труда Основные права и обязанности работников и работодате-лей по охране труда Гарантии прав работник...

Лекции по охране труда

Статья
 • формат doc
 • размер 1.14 МБ
 • добавлен 14 ноября 2010 г.
Баргу, бух. учет, НФО. Отражение вопросов охраны труда в законодательстве о труде. Нормы и правила в области охраны труда — требования охраны труда. Система стандартов безопасности труда. Основные принципы организации работы по охране труда на предприятии. Охрана труда женщин, подростков и лиц с пониженной трудоспособностью. Инструктаж и обучение работников по охране труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда и др.

Практическая работа - Изучение нормативно-правовых документов по охране труда

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 48 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
План отчета: Изучить Конституцию РФ (р. 1 ст. 7,37,41,42- выписать приоритеты в области охраны труда) Ознакомиться с содержанием трудового кодекса (р. 1,3,4,5,6,7,10 и записать основные цели этих разделов) Выписать определения основных понятий в области охраны труда Изучение отдельных нормативных документов

Шпоры по Охране труда РБ (50 вопросов)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 217.5 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
1курс. Объем 12 страниц. 50 вопросов. Понятие охраны труда. Социально- экономическое значение охраны труда. Основные законодательные акты РБ в области охраны труда. Основные принципы государственной политики в области ОТ. Права, гарантии прав работников по охране труда. Обязанности нанимателя и работника по охране труда. Охрана труда женщин. Охрана труда молодежи. Компенсация работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и опасными условиями...

Презентация - Профессиональный травматизм в Европе

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
12 слайдов с иллюстрациями. © BG Bau Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, 2005 Тенденция развития травматизма со смертельным исходом с 1996 по 2001 Смертельные случаи в строительной отрасли Европы за 30 лет Травмы, подлежащие регистрации (более 3 дней нетрудоспособности) с 1996 до 2001 Квота регистрируемых несчастных случаев в зависимости от размера предприятия и отраслей в EС-15 + Н*, 1999 Процентное соотношение работников 9 отраслей народн...

Муртонен М. Оценка рисков на рабочем месте

 • формат doc
 • размер 941.5 КБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
Практическое пособие: Серия Охрана труда: Международный опыт. Выпуск 1. Опыт Финляндии. Перевод с финского издания, подготовленного VTT - техническим исследовательским центром Финляндии и Отделом охраны труда Министерства социального обеспечения и здравоохранения, Тампере, Финляндия. © Международная организация труда, 2007 В нем Вы найдете практическое пособие по идентификации и оценке профессиональных рисков на рабочих местах, подготовленное сп...

Реферат - Надання першої долікарської допомоги

Реферат
 • формат doc
 • размер 366.5 КБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
29 ст. Основні теоретичні положення. Перелік медичних засобів першої допомоги. Пароксизмальна тахікардія. Епілептичний напад. Гіпертонічний криз. Інсульт (крововилив у мозок). Діабетична кома (гіперглікемічна). Діабетична кома (гіпоглікемічна). Колапс. Термінальні стани. Лікування опіків, перша допомога та протишокові заходи. Термічні опіки. Хімічні опіки. Опіки дихальних щляхів. Отруєння. Отруєння загального характеру. Отруєння лугами. Отруєння...

Осипов В.В. (ред.) Организация обучения работников по охране труда

 • формат doc
 • размер 1.78 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Учебное пособие под ред. В. В. Осипова. НОУ ДПО Институт промбезопасности, охраны труда и социального партнерства. Основные понятия охраны труда. Обучение по охране труда. Инструктаж по охране труда. Специальное обучение по охране труда рабочих. Специальное обучение по охране труда специалистов и руководителей. Проверка знаний требований о охране труда. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по охране труда для работников. Орг...

Осипов В.В. (ред.) Особенности регулирования труда отдельных категорий работников

 • формат doc
 • размер 182.5 КБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Учебное пособие. под ред В. В. Осипова. ИПБОТСП. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Особенности регулирования труда работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Компенсации и льготы. С изменения ми на сентябрь 2010 года. Специальные перерывы в течение рабочего дня (смены). Сокращенная продолжительность рабочего времени. Дополнительный оплачиваемый отпуск. Повышенная...

Аттестация рабочих мест по условиям труда (РФ)

 • формат doc
 • размер 35.52 КБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. -25с. Основные этапы. подготовительный; лабораторный (изыскательный); аналитический (оформительский); завершающий. Переаттестация рабочих мест. Порядок осуществления государственной экспертизы качества материалов аттестации рабочих мест по условиям труда. Сертификация работ по охране труда.

Баранашник А.В. Правовое регулирование охраны труда

 • формат doc
 • размер 123.22 КБ
 • добавлен 04 ноября 2010 г.
Мн.: Знание -185 с. Производственно-практическое издание по охране труда. Общее понятие охраны труда, предмет и метод правового регулирования охраны труда. Управление охраной труда, организация охраны труда в субъектах хозяйственной деятельности. Безопасность труда. Аттестация рабочих мест. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. (На основе законодательства Республики Беларусь)

Шпаргалки по охране труда (ОТ)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 131.36 КБ
 • добавлен 04 ноября 2010 г.
ДонНТУ,ТКС, 3курс, 2 сем 1. Правовые и организационные вопросы ОТ Нормативные документы по охране труда Основные положения Закона «Об охране труда» Охрана труда женщин 2. Труд несовершеннолетних. Основные принципы госполитики в области ОТ Государственное управление охраной труда Виды ответственности за нарушение законодательства об охране труда 3. Обучение по вопросом охраны труда при приеме на работу и в процессе работы Обучение и проверка знани...

Лекции, занятия, методические указания - Охрана труда

Статья
 • формат doc
 • размер 357.84 КБ
 • добавлен 03 ноября 2010 г.
Данный документ содержит необходимую информацию, которая понадобится для сдачи зачета или экзамена. Содержит основные разделы: введение в охрану труда, основы производственной санитарии, основы техники безопасности, основы пожаробезопасности и др. Подходит для студентов медицинских и других ВУЗов. ВГМУ, 2010 г.

Контрольная работа - по охране труда

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 44.26 КБ
 • добавлен 03 ноября 2010 г.
Как осуществляется охрана труда подростков по Трудовому Кодексу Республики Беларусь. Какая существует ответственность за нарушение законов об охране труда. Что такое коэффициент частоты травматизма Опишите основные средства борьбы с шумом. Как нормируется естественное освещение. Опишите принцип действия зануления и защитного отключения. Экономическое значение охраны труда. Задача № 3. Определение годовой экономической эффективности от внедрения м...

НПАОП (ДНАОП) 0.00-1.26-96 Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0, 07 МПа (0, 7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води

Стандарт
 • формат doc
 • размер 287 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Ці Правила обов'язкові для всіх міністерств, відомств, об'єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності і форм власності) і поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, ремонту, налагодження та експлуатації парових і водогрійних котлів, водопідігрівачів (далі - котли).rn

НПАОП (ДНАОП) 0.00-1.07-94 Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением

Стандарт
 • формат doc
 • размер 755 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Настоящие Правила устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, работающих под давлением (избыточным). Требования к монтажу и ремонту аналогичны требованиям к изготовлению.rn

Гончаров В.А. Охрана труда: Практикум

Практикум
 • формат doc
 • размер 6.92 МБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Мн.: БГЭУ, 2003 г. , 87 стр. Содержание: Аттестация рабочих мест по условиям труда Оздоровление воздушной среды на производстве Организация освещения на производстве Оценка параметров производственного шума Оценка параметров производственной вибрации Экономическая эффективность мероприятий по оздоровлению условий труда Оценка мероприятий по предупреждению электротравматизма Обеспечение пожарной безопасности производственных объектов Расследование...

Гончаров В.А. Конспект лекций: Управление охраной труда

 • формат doc
 • размер 89.75 КБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Минск: БГЭУ, 2009. 17стр. Конспект лекции по дисциплине «Охрана труда» для студентов экономических специальностей дневной и заочной форм обучения. Содержание: Система государственного управления охраной труда Нормативное, информационное и ресурсное обеспечение охраны труда Идентификация опасностей и оценка производственных рынков Организационно-функциональная структура управления охраной труда на предприятии

Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда

 • формат jpg
 • размер 133.08 МБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Издательство "Высшая школа", 2-е изд., перераб. и доп. -382 с. Рассмотрены программные вопросы производственной санитарии и гигиены труда для студентов специальности 280102 "Безопасность технологических процессов и производств" направления подготовки дипломированных специалистов "Безопасность жизнедеятельности" Для студентов различных специальностей при изучении курса "Безопасность жизнедеятельности", для инженерно-технических работников служб о...

Лекции - Охорона праці в торгівлі

Статья
 • формат doc
 • размер 409.5 КБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Охорона праці в торгівлі – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активною позицією щодо практичної реалі...

Реферат - Средства индивидуальной защиты на производстве

Реферат
 • формат doc
 • размер 201 КБ
 • добавлен 19 октября 2010 г.
Содержание: Введение Классификация и краткая характеристика средств индивидуальной защиты Классификация окружающей воздушной среды Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания Маркировка Общие технические требования Требования к материалам Респираторы ШБ-1 «Лепесток» Основные параметры и размеры Технические требования Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67 Марки Технические требования Противогазы промышленные фильтрующие Тип...

ПОТ РМ-01-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

 • формат doc
 • размер 97.17 КБ
 • добавлен 17 октября 2010 г.
В Правилах приведены требования к персоналу, производящему работы в электроустановках, определены порядок и условия производства работ, рассмотрены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, испытаний и измерений в электроустановках всех уровней напряжения. Правила распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническ...

Инструкция по испытанию и проверке средств, используемых в электроустановках от 30 июня 2003 г. N 261

Стандарт
 • формат doc
 • размер 508.5 КБ
 • добавлен 17 октября 2010 г.
Инструкция содержит классификацию и перечень средств защиты для работ в электроустановках, требования к их испытаниям, содержанию и применению. В Инструкции приведены нормы и методики эксплуатационных, приемо-сдаточных и типовых испытаний средств защиты, порядок и нормы комплектования средствами защиты электроустановок и производственных бригад. Инструкция утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261. Для руководителей, специалис...

Москальова В.М. Охорона праці

 • формат docx
 • размер 950.85 КБ
 • добавлен 17 октября 2010 г.
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне. НУВГП , 2009 У навчально-методичному комплексі посібника розглядаються відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», питання що стосуються правової законодавчої і нормативної бази та основних принципів державної політики у виробничій сфері. Згідно до структури дисципліни комплекс навчально-методичного забезпечення містить вказівки щодо вивчення пита...

Презентация - Пыль как вредный фактор окружающей среды (36 слайдов)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 452.5 КБ
 • добавлен 13 октября 2010 г.
МЧС РОССИИ, Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы и кафедра «Безопасность технологических процессов и производств». Производственная пыль классификация Профессиональные заболевания, связанные с воздействием производственной пыли на организм. Пыль как газодисперсная система Классификация пыли По крупности частичек пыль подразделяется на три класса: В зависимости от заряда По вредности От отношения к возгорани...

Лабораторная работа - Методы оценки различных загрязнений (№4)

Лабораторная
 • формат rtf
 • размер 115.16 КБ
 • добавлен 13 октября 2010 г.
МЧС РОССИИ Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы «Производственная санитария и гигиена труда». Методы оценки загрязнения газовых потоков Методы оценки параметрических загрязнений Методы оценки загрязнения водной среды, почв, грунтов и растительности

Вопросы ответы на билеты по охране труда (20 билетов)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 162.28 КБ
 • добавлен 09 октября 2010 г.
Учебный центр оао"ЧМК"- 2010год. Охватывают полностью вопросы по охране труда. 20 билетов по 6 вопросов и ответов. Организация проведения медицинских осмотров. Система государственного контроля за охраной труда в РФ. Инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформления. Требование законодательства об ограничениях на тяжелые работы и работы с вредными условиями труда. Понятие охраны труда. Бирочная система, ее сущность и назначение. На о...

Праскович. Правове регулювання охорони праці

Статья
 • формат doc
 • размер 245 КБ
 • добавлен 07 октября 2010 г.
Курс лекцій на тему "Правове регулювання охорони праці". Зміст Поняття охорони праці Міжнародно-правові акти у сфері охорони праці Нормативно-правові акти Україні з охорони праці Нормативно-правові договори і охорона праціrn

Реферат - Вредные и опасные производственные факторы

Реферат
 • формат rtf
 • размер 2.77 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Введение Классификация вредных химических веществ в зависимости от их практического использования Классификация вредных веществ по характеру воздействия на человека Биологическое действие химических веществ на организм человека Показатели веществ по степени опасности Оценка токсичности применяемых в производстве химических веществ Воздействие аэрозолей Комбинированное и комплексное действие химических веществ Гигиеническое нормирование содержания...

Реферат - Факторы производственной среды

Реферат
 • формат rtf
 • размер 1.74 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Введение 1. Негативные факторы производственной среды, причины возникновения 2. Критерии безопасности и экологичности Заключение Список используемой литературы

Реферат - Лазерное излучение

Реферат
 • формат rtf
 • размер 127.82 КБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Введение 1. Физическая сущность лазерного излучения 2. Воздействие лазерного излучения на организм 3. Нормирование лазерного излучения 4. Методы защиты от лазерного излучения

Реферат - Инфразвук

Реферат
 • формат rtf
 • размер 92.66 КБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Введение Источники инфразвуковых волн Инфразвук в нашем мире Применение инфразвука в медицине Влияние инфразвука на организм человека Защита от инфразвукового воздействия Инфразвуковое (психотронное) оружие и его применение Вывод

Реферат - Звуковые волны

Реферат
 • формат rtf
 • размер 462.32 КБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Глава 1. Природа звука и ультразвуковой волны Глава 2. Основные характеристики звуковых волн 2.1. Скорость звука 2.2. Распространение звуковых волн 2.3. Интенсивность звука 2.4. Объективные характеристики звука 2.5. Субъективные характеристики звука Глава 3. Эффект Доплера Глава 4. Ультразвук Глава 5. Инфразвук

Проект Минздравсоцразвития РФ. Комментарии к порядку проведения аттестация рабочих мест по условиям труда

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 705.12 КБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
2009. Настоящий Комментарий разработан в "НИИ охраны труда в г. Иваново" с учетом замечаний и предложений экспертной группы Национального общества аудиторов трудовой сферы, специалистов Минздравсоцразвития России, органов по труду субъектов Российской Федерации, научно-исследовательских организаций, представителей работодателей.

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

Стандарт
 • формат doc
 • размер 274 КБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Приказ Минздравсоцразвития № 569 от 31 августа 2007 года I. Общие положения и основные понятия II. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда III. Гигиеническая оценка условий труда IV. Оценка травмобезопасности рабочих мест V. Оценка обеспеченности работников СИЗ VI. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах VII. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда + формы документов

Реферат - Професійно зумовлені захворювання у користувачів ВДТ

Реферат
 • формат doc
 • размер 117 КБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
Iрпiнь: 2010г. 20с. Професійно зумовлені захворювання у користувачів ВДТ з розділи 2010 рік. План Вступ Розділ 1. Вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ВДТ ЕОМ та ПЕОМ Розділ 2. Захворювання викликані користуваннням ВДТ Розділ 3. Профілактика професійних захворювань у користувачів ВДТ Висновки Список використаних джерел

Ершов В.А. Правовое регулирование охраны труда

 • формат doc
 • размер 572.5 КБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
Общие положения. Элементы системы государственного управления в сфере охраны труда. Основы межотраслевого и отраслевого регулирования охраны труда. Разработка и утверждение межотраслевых и отраслевых правил охраны труда. Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда. Сертификация работ по охране труда. Организация проведения сертификации работ по охране труда. Правила сертификации работ по охране труда. Схемы сертификации работ по о...

Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. (разраб.) Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

 • формат pdf
 • размер 14.82 МБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
М.: ЭНАС, 2009г. -80с. Общая часть Внезапная смерть Состояние комы Артериальное кровотечение Ранения конечностей Проникающие ранения груди, живота Термические ожоги Травмы глаз Переломы костей конечностей Поражение электрическим током Падение с высоты Автожорожные происшествия Утопление Переохлаждение, обморожение Обморок Сдавление конечностей, укусы змей и насекомых Химические ожоги и отравления газами Показание проведения основных манипуляций...

Крутецкая В.А. Правила здоровья и оказания первой помощи

 • формат pdf
 • размер 6.54 МБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Как вести, чтобы не случилось беды Первая помощь при травмах и несчасных случаях Плохие привычки хороших детей

Контрольная работа - Безопасность жизнедеятельности на производстве

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 59 КБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
ТГСХА - 13 стр. 1)Порядок проведения и регистрации вводного инструктажа. Его программа. 2)Содержание медико-профилактических мероприятий по охране труда. 3)Требования безопасности к производственным процессам. 4)Пути выявления, методы и средства оценки и профилактики опасных и вредных производственных факторов и их экономическая оценка. Задача: Определить убытки из-за недоданной продукции в результате производственного травматизма, если число чел...

Березуцький В.В. Науково-практичний коментар до Закону України Про охорону праці

 • формат pdf
 • размер 2.16 МБ
 • добавлен 26 сентября 2010 г.
Х.: Вид-во Форт. - 2009/ - 379 с. Науково-практичний коментар до Закону України Про охорону праці відображає сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони життя і здоров’я громадян в процесі їх трудової діяльності, управління, нагляду та контролю за охороною праці. Коментар ґрунтується на рішеннях Уряду, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, пленумів Верховного Суду, на нормах трудового, адміністративного...

Реферат-Охрана труда

Реферат
 • формат doc
 • размер 25.05 КБ
 • добавлен 20 сентября 2010 г.
Реферат по охране труда содержит различные кодексы по охране труда, затрагивающие промышленность, сельское хозяйство и т. д. Этот реферат подходит для студунтов 1-го курса ВУЗов РБ.rn

Презентация, Производственный травматизм

Презентация
 • формат pptx
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 14 сентября 2010 г.
Актуальность производственного травматизма в различных отраслях экономики не вызывает сомнения. Проблемы безопасности и охраны труда и создание соответствующих условий труда для работников имеют первостепенное значение для всех государств.

Реферат - Мероприятия по нормализации микроклимата на рабочих местах

Реферат
 • формат doc
 • размер 852.5 КБ
 • добавлен 08 сентября 2010 г.
Введение Производственный микроклимат Параметры микроклимата и их нормирование Воздействие параметров микроклимата на организм человека Контрольно-измерительные приборы Мероприятия по нормализации микроклимата на рабочих местах Механизация и автоматизация производственных процессов Защита от источников тепловых излучений Вентиляция Естественная вентиляция Механическая вентиляция Местная вентиляция Кондиционирование воздуха Системы отопления Сре...

Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни „Основи охорони праці

Практикум
 • формат doc
 • размер 1.23 МБ
 • добавлен 06 сентября 2010 г.
Для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання ПНТУ – 30 с. Електробезпека, розрахунок заземлень, вогнестійкості будівельних конструкцій, штучного освітлення виробничих приміщеньrn

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. Практикум з охорони праці

Практикум
 • формат djvu
 • размер 4.08 МБ
 • добавлен 03 сентября 2010 г.
Навч. посібник для вищих навч. закладів/ В. Ц. Жидецький [и др. ]; ред. В. Ц. Жидецький; Укр. держ. лiсотехнiчний ун-т, Укр. академiя друкарства. - Львiв: Афiша, 2000. - 350 с.: ил. - Библиогр.: с.339- 344. - ISBN 966-7760-09-X Содержание: Генеральний план підприємства. Обладнання виробничих, адміністративних та побутових приміщень Вентиляція, опалення та кондиціонування Виробниче освітлення Боротьба з шумом Віброзахист Захист від електро...

Дзюндзюк Б.В. Охрана труда. Сборник задач (с примерами решения)

 • формат djvu
 • размер 3.5 МБ
 • добавлен 28 августа 2010 г.
В книге на конкретных примерах в цифрах дается решение практически всех задач по охране труда (вентиляция, освещение, защитное заземление, зануление и т. д. ). Кроме того имеется большой объем справочного материала в виде таблиц, графиков, схем и т. д. Книга будет незаменимой для студентов, изучающих охрану труда, а также для выполнения раздела "Охрана труда" в дипломных проектах.

Об основах охраны труда в Российской Федерации №181-ФЗ от 17 июля 1999 г

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 173.45 КБ
 • добавлен 22 августа 2010 г.
Федеральный закон №181-ФЗ от 17 июля 1999 г. "Об основах охраны труда в Российской Федерации" (с изменениями от 20 мая 2002 г. , 10 января 2003 г. , 9 мая, 26 декабря 2005 г. ) Принят Государственной Думой 23 июня 1999 года. Одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 г.

Скударь О.Н. Кухарь В.В. Шум, его характеристики и способы защиты

Статья
 • формат doc
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 18 августа 2010 г.
Лекция. Мариуполь, ПГТУ, 2007г. - составители Скударь О. Н. Кухарь В. В. Характеристика шума Восприятие шума человеком и его нормирование Методы борьбы с шумом Методические указания к самостоятельному тестированию по ключевым вопросам темы

Нестеров О.Ю. Охрана труда в отрасли

 • формат doc
 • размер 2.11 МБ
 • добавлен 18 августа 2010 г.
Мариуполь, 2005 г. Посвящен охране труда в отрасли сварочных работ и сварочного производства. Система управления охраной труда, состояние травматизма и анализ условий труда в сварочном производстве Санитарно-гигиеническая характеристика процессов сварки Электробезопасность при работе со сварочными электроустановками Основы конструирования и устройства местной вытяжной вентиляции в сварочном производстве Безопасность при выполнении газосварочных...

ПОТ Р М-012-2000 - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (РФ)

 • формат doc
 • размер 680 КБ
 • добавлен 08 августа 2010 г.
Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (далее Правила) разработаны по заданию Министерства труда и социального развития Российской Федерации в соответствии с Программой совместной деятельности по унификации законодательства в социальной сфере и сближению уровня социальных гарантий граждан Беларуси и России.

Михнюк Т.Ф. Охрана труда и основы экологии

 • формат pdf
 • размер 14.44 МБ
 • добавлен 21 июля 2010 г.
Минск. Вышейшая школа. 2007г. - 356с. Рассматриваются основы безопасности человека в среде обитания, основы экологии, экологические проблемы и способы их решения, охрана труда, основы техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. Для студентов радиотехнических специальностей, аспирантов и преподавателей

Сташевская Н.А., Охрана труда. Организационно-правовые вопросы охраны труда(курс лекций)

 • формат doc
 • размер 319 КБ
 • добавлен 18 июля 2010 г.
БрГТУ, Брест, 2006г. Допущено Учёным Советом Учреждения образования «Брестский государственный технический университет» в качестве учебного пособия для студентов дневной и заочной формы обучения Аннотация: В курсе лекций по дисциплине «Охрана труда» представлены темы, касающиеся раздела организационно-правовые вопросы науки охрана труда. В основу изложения положены действующие в Республике Беларусь законодательные, правовые, нормативные и техн...

Реферат - Аттестация рабочих мест по условиям труда как неотъемлемая часть процесса обеспечения безопасности труда

Реферат
 • формат doc
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 16 июля 2010 г.
Введение Понятие аттестации рабочих мест по условиям труда Цели аттестации Подготовка к проведению аттестации Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда Порядок проведения аттестации Оценка травмобезопасности рабочих мест Анализ и оформление результатов аттестации Заключение Список использованных источников Приложения

Перечень нормативно-технических документов применяемых при аттестации рабочих мест по условиям труда

 • формат doc
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 30 июня 2010 г.
1. Гигиеническая оценка вредных производственных факторов (ВПФ). 1.1 Оценка параметров воздушной среды (Воздух рабочей зоны) 1.1.1. НТД по гигиеническому нормированию 1.1.2. НТД на методы замеров (Воздух рабочей зоны) 1.1.3. НТД на методы защиты (Воздух рабочей зоны) 1.2. Оценка микроклиматических параметров на рабочем месте 1.3. Оценка освещенности и яркости рабочих поверхностей 1.3.1. НТД по гигиеническому нормированию освещенности, требовани...

Ответы - Аттестация рабочих мест

pottee
 • формат doc
 • размер 185.02 КБ
 • добавлен 25 июня 2010 г.
Законодательные и нормативно-правовые акты, применяемые для назначения льгот и компенсаций за вредные УТ Составление перечня рабочих мест, подлежащих аттестации на предприятии Перечень экспертных оценок, выполняемых при аттестации РМ по УТ Цели применения результатов аттестации РМ по УТ Случаи проведения обязательной повторной аттестации РМ по УТ Перечень документов, издаваемых на предприятии перед проведением аттестации РМ по УТ Состав и функции...

Лекции - Охрана труда от НМетАУ Украина

Статья
 • формат doc
 • размер 687.5 КБ
 • добавлен 23 июня 2010 г.
Содержание Вступление к охране труда Основные законодательные акты Основные термины и определения Правовые и организационные вопросы охраны труда Режим труда и отдыха Основные и дополнительные отпуска Гарантии прав граждан на охрану труда Социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Право работника на льготы и компенсации за тяжелые и вредные условия работы Возмещение собственником вреда работникам в случае повреж...

Лекции - Охрана труда

Статья
 • формат docx
 • размер 296.18 КБ
 • добавлен 22 июня 2010 г.
Оглавление Введение Основные положения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Понятийный аппарат дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Принципы обеспечения безопасности Принципы обеспечения безопасности Технические Управленческие Методы обеспечения безопасности Управление безопасностью жизнедеятельности Проектирование безопасности жизнедеятельности Определение и измерение риска Стадии изучения риска Характеристика отказов элементов Пси...

Контрольна робота - Охорона праці в галузі

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 30.85 КБ
 • добавлен 21 июня 2010 г.
План Інструктажі з питань охорони праці: види, періодичність, зміст. Нещасні випадки, що вважаються не пов’язаними з виробництвом, порядок їх розслідування та оформлення акту невиробничого травматизму. Кондиціювання повітря. Задача: Розрахувати повітрообмін для ліквідації збитків тепла, якщо збитки тепла в цеху Qзб. =4000 ккал/год., за рахунок чого температура в цеху збільшується до +28град. C. Температура зовнішнього повітря +8 град. С. Щільніст...

Правила охорони праці в цукровому виробництві

standart
 • формат djvu
 • размер 10.53 МБ
 • добавлен 18 июня 2010 г.
Державний нормативний акт про охорону праці. Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 6 грудня 1996 р. № 210 ДНАОП 1.8.10 -- 1.24 -- 96 Правила охорони праці в цукровому виробництві. Київ 1997 р. 303 с.

Видеоинструктаж. Инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом

 • формат avi
 • размер 80.46 МБ
 • добавлен 13 июня 2010 г.
Видеоинструктаж. Инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом. 2007 г.rn

Расчетно-графическая работа - Оцінка стійкості промислового об'єкта до дії повітряної ударної хвилі при вибуху газово-повітряної суміші

rgr
 • формат doc
 • размер 500 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Содержит информацию о характеристике действия воздушной смеси, методы оценки и расчет стойкости промышленного объекта, а также мероприятия по повышению стойкости объекта. Работа на украинском языке. НметаУ

Лекции по охране труда в отрасли

Статья
 • формат doc
 • размер 2.09 МБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
НметаУ. Правовое и нормативное регулирование охраны труда, государственное управление сферой охраны труда, условия труда на производстве их классификация и нормирование.

Контрольная работа - Уровни и органы управления охраной труда. Основные функции отдела охраны труда на предприятии

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 14.95 КБ
 • добавлен 06 июня 2010 г.
Уровни и органы управления охраной труда. Основные функции отдела охраны труда на предприятии. Сдавалась в 2010 году. «Пензенский государственный университет» Факультет заочной формы обучения Принимал Марунин В. И

Кирюшкин А.А., Капитоненко З.В., Ивахнюк Г.К. Охрана труда и окружающей среды

 • формат djvu
 • размер 422.31 КБ
 • добавлен 04 июня 2010 г.
Методические указания к дипломному проектированию. СПб., СПбГТИ(ТУ), 2005. - 27 с. Методические указания содержат основные требования к разделу "Охрана труда и окружающей среды" дипломного проекта или дипломной работы. В тексте даны основные и необходимые сведения из действующих документов, которые помогают студенту написать раздел, приведены ссылки на нормативную и справочную литературу. Методические указания предназначены для студентов-дипломн...

Фролов А.В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда

 • формат pdf
 • размер 22.82 МБ
 • добавлен 03 июня 2010 г.
Фролов А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учеб. пособие для студ. вузов по спец. ВПО / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева. - 2-е изд. доп., перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 751 с. Аннотация: Основное внимание в пособии уделено правовым и организационным основам охраны труда, системе управления охраной труда, идентификации и воздействию на человека негативных факторов среды обитания и производственной деятельности. Ключевые с...

Реферат - обучение охране труда

Реферат
 • формат doc
 • размер 20.41 КБ
 • добавлен 01 июня 2010 г.
18 страниц, понятие охрана труда, обеспечение прав работников, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда, допуск к работе с повышенной опасностью.

Михнюк Т.Ф. Лабораторный практикум по курсу Охрана труда. Аттестация рабочих мест

 • формат pdf
 • размер 819.35 КБ
 • добавлен 31 мая 2010 г.
Основные термины и определения. Организация работы по аттестации рабочих мест предприятия (учреж-дения). Методика проведения балльной оценки условий труд. Проведение анализа результатов аттестации и обоснование льгот и компенсаций за особые условия труда. Порядок выполнения практического задания по оценке условий труда на конкретном рабочем месте.

HSE. Safe Use of Lifting Equipment: Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 - Approved Code of Practice and Guidance (Legal)

 • формат pdf
 • размер 801.4 КБ
 • добавлен 30 мая 2010 г.
Publisher: HSE Books, Author: Health and Safety Executive (HSE), ISBN 0717616282, Published 1998, 62 pages. Description: Provides guidance to anyone with responsibility directly or indirectly for work equipment and it's use, for example employers, employees, the self employed and those who hire work equipment. Contents: General guidance. Legislation. Young persons. Passenger lifts. Ropes. Pulleys. Vacuum lifting cranes. Scissor lift. Printing mac...

Михнюк Т.Ф. Охрана труда. Экологическая безопасность. Энергосбережение

 • формат pdf
 • размер 287.38 КБ
 • добавлен 28 мая 2010 г.
Охрана труда, экологическая безопасность, энергосбережение: метод. пособие по выполнению дипломных проектов (работ) / Т. Ф. Михнюк [и др. ]; под общ. ред. Т. Ф. Михнюка. -Минск: БГУИР, 2009. - 36 с. Методическое пособие содержит порядок получения и согласования темы «Охрана труда, экологическая безопасность, энергосбережение» для дипломного проекта, общие требования к объему и содержанию проекта, а также некоторые типовые темы разработок по охра...

Контрольна робота - захист від шуму та система охорони праці

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 115.5 КБ
 • добавлен 28 мая 2010 г.
Зміст: Вступ. Система управління охороною праці на підприємстві. Основні принципи та функції управління охороною праці на виробництві. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму. Нормування шумів. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст. Висновок. Використана література.

Контрольна робота - інфразвук та ультразвук

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 85.5 КБ
 • добавлен 28 мая 2010 г.
Зміст: Вступ. Ультразвук. Вплив ультразвуку на організм людини. Профілактика негативного впливу ультразвуку. Інфразвук. Біологічна дія інфразвуку на людину. Висновок. Список використаної літератури.

Контрольна робота - Служба охорони праці підприємства

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 100 КБ
 • добавлен 26 мая 2010 г.
Зміст: Вступ. Служба охорони праці на підприємстві, її права та обов’язки. Пил і шкідливі гази та їх вплив на організм. людини. Призначення і будова вуглекислотного. вогнегасника. Висновки. Список використаної літератури.

Safety standards Safe working in a confined space

 • формат pdf
 • размер 320.84 КБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
STANDARDS ASSOCIATION OF AUSTRALIA, ISBN 072629473X, pagination 45 p. , Second edition 1995. This Standard sets out the particular requirements and procedures for designers, manufacturers, suppliers, modifiers, employers, persons in control and employees to ensure the health and safety of persons required to enter or work in a confined space. Contents: Safe Working In A Confined Space. Objectives. Scope. Application. Referenced Documents. Definit...

Петров С.В. и др. Охрана труда на производстве и в учебном процессе

 • формат pdf, doc
 • размер 4.94 МБ
 • добавлен 21 мая 2010 г.
НЦ ЭНАС, 2006. - 232 с. Учебное пособие предназначено для освоения студентами основных разделов охраны труда: «Законодательство в области охраны труда», «Основы техники безопасности», «Гигиена труда и производственная санитария» и «Пожарная безопасность». В каждом разделе рассматриваются основные элементы системы охраны труда, опасные и вредные производственные факторы. Большое внимание уделяется лабораторно-практическим работам, количество котор...

Реферат - Обзорная информация о состоянии охраны труда за рубежом

Реферат
 • формат doc
 • размер 88 КБ
 • добавлен 21 мая 2010 г.
Состояние охраны труда за рубежом Обучение безопасному труду в странах ЕС Что такое «Европейские недели охраны труды

Dominic Cooper Improving Safety Culture: A Practical Guide

 • формат pdf
 • размер 1.32 МБ
 • добавлен 18 мая 2010 г.
Издатель Wiley, 1998 , ISBN 0471958212, 271 pages The concept of safety culture is a new and important development in safety at work. Based on the author's scientific research and experience, this practical guide provides vital information for improving safety culture within a company. Organisational elements and measurement of safety culture, motivational strategies in accord with TQM and the safety behaviour, perceptions and attitudes of emplo...

Жидецький В.Ц. Основы охраны труда (на укр. языке)

 • формат doc
 • размер 12.74 МБ
 • добавлен 11 мая 2010 г.
Львів - Афіша 2004. 248 ст. Рецензенты: Г. Г. Гогиташвили, И. И. Даценко, Б. С. Штангрет. Описание: Учебник раскрывает сложную систему правовых, социально-экономических, организационно-технических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. В нем представлены современные данные о законодательной и нормативно-правовой базы в области охраны труда. Изложены о...

Health and Safety Commission Safe work in confined spaces

 • формат pdf
 • размер 509.18 КБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
Isbn 0717614050, published 1997, 2d edition, 47 pages. Hse books, Approved code of practice, Regulations and guidance - L101. This guidance is issued by the Health and Safety Commission. Following the guidance is not. compulsory and you are free to take other action. But if you do follow the guidance you will normally be doing enough to comply with the law. Health and Safety inspectors seek to secure compliance with the law and may refer to this...

Лекции по охране труда

Статья
 • формат tif
 • размер 71.95 МБ
 • добавлен 05 мая 2010 г.
Москва, Всероссийский центр охраны труда. Пакет лекций затрагивает следующие темы: Правовое обеспечение охраны труда (9 тем). Организация работы по охране труда в организации (9 тем). Опасные и вредные производственные факторы (6 тем). Безопасное производство отдельных работ (7 тем). Организация безопасной эксплуатации подъемных сооружений и сосудов, работающих под давлением (4 темы). Пожарная безопасность (3 темы). Средства индивидуальной защит...

Health and Safety Commission General COSHH and Carcinogens and Biological agents

 • формат pdf
 • размер 492.12 КБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
ISBN-10: 0717616703, pagination viii, 76p. ; Third edition 1999. This publication contains three Approved Codes of Practice (ACOPs) entitled Control of substances hazardous to health (General ACOP), Control of carcinogenic substances (Carcinogens ACOP) and Control of biological agents (Biological agents ACOP). The General ACOP applies to all substances, in the circumstances to which the Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1999...

Health and Safety Commission - Managing health and safety in construction

 • формат pdf
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 30 апреля 2010 г.
ISBN 978 0 7176 6223 4, pagination 129p. Approved Code of Practice - HSE Books - Construction (Design and Management) Regulations 2007. This ACOP provides practical guidance on complying with the duties set out in the Regulations. It replaces the ACOP to the Construction (Design and Management) Regulations 1994 from 6 April 2007. The key aim of CDM2007 is to integrate health and safety into the management of the project and to encourage everyone...

International Association of Drilling Contractors (IADC) - Health, Safety and Environment Case Guidelines for Land Drilling Contractors

 • формат pdf
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 14 апреля 2010 г.
Issue 1.0.1 – 27 July 2009. The Guideline is intended to assist Drilling Contractors in preparing and reviewing HSE Cases that should provide themselves and the relevant national authorities / other stakeholders with the assurance that their operations will comply with requirements and be conducted within tolerable limits of safe operations. Contents: Part 1 HSE Case Introduction. Part 2 Drilling Contractor’s Management System – HSE Management. P...

HSE Training Material from New Zealand Safety Council

 • формат doc
 • размер 635 КБ
 • добавлен 14 апреля 2010 г.
Hse lecture: Different workplaces have higher rates of Fatalities, Serious Injuries and Occupational Health Risk Exposures than many other western countries. Why is this? There are many factors, but we believe that the main cause is failure to recognise the risk and underestimating the degree of Risk. Before starting a job, we must assess the level of risk involved. This means identifying all hazards and effectively controlling them. Topics: Is i...

ILO publications on occupational safety and health

 • формат doc
 • размер 19.54 МБ
 • добавлен 12 апреля 2010 г.
ILO -International Labour Organization publications on occupational safety and health. This edition January 1998, ISBN 92-2-109552-5. The protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of employment is one of the tasks assigned to the ILO in the words of the Preamble of its Constitution. The development of international standards in the form of Conventions and accompanying Recommendations is one of the main functions...

Арустамов Э.А. Охрана труда: Справочник

 • формат pdf
 • размер 3.41 МБ
 • добавлен 12 апреля 2010 г.
М.: Дашков и К°, 2008. - 588с. ISBN: 978-5-91131-551-1 В предлагаемом справочнике дана законодательная, нормативно-правовая база Российской Федерации в области охраны труда. Для работодателей и работников, руководителей организаций и отдельных подразделений, предпринимателей, менеджеров, инженеров и техников, бригадиров, а также для преподавателей и студентов, изучающих дисциплины "Организация труда", "Техника безопасности", "Пожарная безопаснос...

Рациональная организация рабочих мест

 • формат rtf
 • размер 316.31 КБ
 • добавлен 11 апреля 2010 г.
Введение. 1. Сущность процесса организации рабочих мест. 2. Планировка рабочих мест. 3. Оснащение рабочих мест. 4. Обслуживание рабочих мест. 5. Оценка условий труда на рабочем месте. Заключение. Литература.

HSE Training Lecture: Crane Incident

 • формат ppt
 • размер 5.69 МБ
 • добавлен 09 апреля 2010 г.
Rich Lelands' presentations - Dutch Crane Incident: Crane Incident - 2 PPT files. Crane Incident - The following pictures are of a crane incident that occurred in the Netherlands at Shell's Antwerp Refinery.

Юдин Е.Я., Борисов Л.А. и др Борьба с шумом на производстве

 • формат djvu
 • размер 5.13 МБ
 • добавлен 08 апреля 2010 г.
Борьба с шумом на производстве. Справочник. / Под общ. ред. Е. Я. Юдина - М.: Машиностроение, 1985. - 400 с. Содержит комплекс сведений о защите работающих от шума на производстве. Изложены основы технической акустики и требования к защите от шума. Дана характеристика аэрогидродинамического, электромагнитного и других шумов, приведены методы их снижения в источнике возникновения. Особое внимание уделено рекомендациям по снижению шума от оборудов...

Контрольная работа - Вариант 11

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 541.5 КБ
 • добавлен 29 марта 2010 г.
Возмещение владельцем ущерба работникам в случае повреждения их здоровья. Определение размера утраченного заработка. Определение размеров единовременного пособия. Определение расходов на медицинский уход и социальную помощь пострадавшему. Определение размера возмещения морального ущерба. Пожарная профилактика. Условия горения. Причины пожаров. Средства и методы тушения пожаров. Характерные причины возникновения пожаров. Пожароопасные свойства вещ...

ПОТ РМ-025-2002. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства

 • формат doc
 • размер 82.54 КБ
 • добавлен 28 марта 2010 г.
Утверждено Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2002 г. № 61 Правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства разработаны в соответствии с законами, нормативными правовыми и техническими актами, регламентирующими требования безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и канализации, и распространяются на организации всех форм собственности и организационно...

ПОТ РМ-020-2001. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах

 • формат doc
 • размер 50.61 КБ
 • добавлен 28 марта 2010 г.
Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерацииот 9 октября 2001 г. № 72. Правила распространяются на работодателей и работников, занятых выполнением электро- и газосварочных работ в организациях, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также на физические лица, занимающиеся указанными видами работ в порядке индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юриди...

ПОТ Р М-017-2001. Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах

 • формат doc
 • размер 41.5 КБ
 • добавлен 28 марта 2010 г.
Утверждены: постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10 мая 2001 г. №37. Правила разработаны с учетом отечественного и зарубежного опыта по современному обеспечению безопасности труда при окрасочных работах и в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и эксплуатационной документацией, регламентирующими безопасность труда при окрасочных работах для снижения производственного травматизма и...

ПОТ Р М-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

 • формат doc
 • размер 187.25 КБ
 • добавлен 28 марта 2010 г.
Правила вводятся в действие с 1 июля 2001 г. В правилах приведены требования к персоналу, производящему работы в электроустановках, определены порядок и условия производства работ, рассмотрены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, испытаний и измерений в электроустановках всех уровней напряжения. Правила распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых фо...

ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте

 • формат doc
 • размер 95.52 КБ
 • добавлен 28 марта 2010 г.
Согласовано: Федерация Независимых Профсоюзов России письмо от 27 января 2000 г. № 109/11 Утверждено: Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановление от 4 октября 2000 г. № 68 Правила устанавливают единый порядок организации и проведения всех видов работ на высоте, верхолазных работ с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ.

ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

 • формат doc
 • размер 2.53 МБ
 • добавлен 28 марта 2010 г.
Требования настоящих правил устанавливают минимально допустимый уровень безопасности труда и являются обязательными для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, сферы хозяйственной деятельности и ведомственной принадлежности. Правила разработаны Инженерным Центром обеспечения безопасности в промышленности. Согласовано Госгортехнадзором России: Письмо от 05 февраля 1998 г. № 12-7/111, Федерацией независимых профсоюз...

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

standart
 • формат doc
 • размер 2.52 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Разработчики: В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова УТВЕРЖДЕНА Членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Техническим директором Б. Ф. Вайнзихером 21.06.2007 г. СОГЛАСОВАНА Начальником ГНИИИ Военной медицины Министерства обороны РФ, академиком РАМН, членом корреспондентом РАН И. Б. Ушаковым СОГЛАСОВАНА Директором института Охраны труда и технического аудита д. т. н., профессором, Заслуженным деятелем науки, В. Т. Медведевым СОГЛАСОВАНА Председателем Обществ...

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно - канализационного хозяйства

 • формат txt
 • размер 43.69 КБ
 • добавлен 20 марта 2010 г.
Правила устанавливают основные требования охраны труда работников, занятых эксплуатацией систем водоснабжения и канализации, единые для организаций всех форм собственности и организационно - правовых форм. Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2002 г. N 61rn

Шпоры по Охрана труда и БЖД

pottee
 • формат doc
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 16 марта 2010 г.
ХНЭУ, 2009 год, 79 билетов, решенные задачи и ответы на теоретические вопросы визначення поняття небезпека класифікація небезпек по природі походженн індивідуальний ризик і соціальний ризик, управління ризиком життя, здоров’я, безпека життєдіяльності механізм функціонування рефлекторної дуги людини. основні характеристики зорового аналізатора людини. шум, його вплив на людину, засоби захисту. склад комісії з розслідування даного нещасного випадку...

Презентация - Средства индивидуальной защиты

Реферат
 • формат ppt
 • размер 10.44 МБ
 • добавлен 13 марта 2010 г.
Определение СИЗ. В каких случаях применяют СИЗ. Классификация СИЗ. Защита головы. Защита органов дыхания. Защита рук. Спецодежда (рабочая одежда). Защитная рабочая обувь. Безопасность высотных работ. Безопасность рабочего места. Перечень нормативно-правовых актов по СИЗ. 17 слайдов.

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 47 г. Москва (введено в действие 1 сентября 2009 г.)

 • формат doc
 • размер 64.5 КБ
 • добавлен 11 марта 2010 г.
Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 введены взамен СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)». НРБ-99/2009 устанавливают основные пределы доз, допустимые уровни воздействия ионизирующего излучения по ограничению облучения населения в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». НРБ-99/2009 распространяются на следующие источники ионизирующего излучения: техногенные...

ПОТ РМ-009-99. Межотраслевые правила по охране труда при производстве и применении ртути

 • формат doc
 • размер 75.5 КБ
 • добавлен 11 марта 2010 г.
Утв. 14.10.99. Правила распространяются на работников, выполняющих работы, связанные с получением ртути из первичного рудного и вторичного ртутьсодержащего сырья и применением ее в различных отраслях экономики, и устанавливают требования к организации и безопасности при проведении этих работ. Требования к производственным процессам. Требования к производственным и вспомогательным помещениям. Требования к производственным площадкам. Требования к п...

Презентация - Классификация негативных факторов

Реферат
 • формат ppt
 • размер 5.7 МБ
 • добавлен 08 марта 2010 г.
Определение рабочей зоны и рабочего места Производственная безопасность Санитария труда Гигиена труда Определение риска и его классификация Примеры неоправданного риска 17 слайдов

Челноков А.А., Ющенко Л.Ф. Охрана труда

 • формат djvu
 • размер 5.29 МБ
 • добавлен 24 февраля 2010 г.
Издательство: Вышэйшая школа, год 2006, 456 с. Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны труда, основы гигиены труда и производственной санитарии, техники безопасности и пожаровзрывобезопасности производства.

Шпаргалки - вопросы и ответы к экзамену по ОТ

pottee
 • формат doc
 • размер 747.5 КБ
 • добавлен 22 февраля 2010 г.
КПИ. Все ответы на русском языке. Закон України "Про охорону праці". Визначення кількості повітря, що необхідне для видалення надлишків теплоти. Класифікація технічних засобів пожежегасіння. Організація охорони праці на підприємстві. Органи контролю. Обов’язки та відповідальність адміністративно-технічного персоналу. Визначення кількості повітря, необхідної для видалення пилу, пари, газів. Автоматична пожежна сигналізація. Положення про порядок р...

Реферат - Мероприятия по обеспечению охраны труда на предприятии

Реферат
 • формат doc
 • размер 66 КБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
Введение Охрана труда на предприятии и обеспечение безопасности труда Охрана труда имероприятия по обеспечению условий труда Охрана труда и техника безопасности Служба охраы труда на предприятии Заключение Литература

Шпаргалка - Охрана труда

pottee
 • формат rtf
 • размер 123.48 КБ
 • добавлен 16 февраля 2010 г.
НУВГП, 4 курс. Экзаменационные вопросы и ответы по предмету «Охрана труда» Основные документы по охране труда. Инструктажи, их виды и методика проведения. Служба охраны труда на предприятии. Права и обязанности должностных лиц по охране труда. Акты о несчастных случаях, порядок их оформления. Метеорологические условия производственной среды. Влияние высоких и низких температур на безопасность и производительность труда. Физиологические особенност...

Курсовая работа - Методы защиты от воздействия шума

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 702 КБ
 • добавлен 15 февраля 2010 г.
Введение. Акустическое загрязнение. Основные характеристики шума. Гигиеническое нормирование шума. Классификация средств защиты от шума. Расчет глушителей шума Глушители вентиляционных установок. Глушители компрессорных и газотурбинных установок. Заключение. - 31с. , 2008 г.

Лекции - Охрана труда на производстве

Статья
 • формат rtf
 • размер 105.16 КБ
 • добавлен 14 февраля 2010 г.
Для студентов 4-5 курсов. Содержание. Охрана труда на производстве. Система управления ОТ промышленного предприятия. Формирование и влияние на человека микроклимата в производственных условиях. Нормирование микроклимата. Классификация систем вентиляции. Очистка воздуха от вредных веществ. Очистка промышленных выбросов от газов и парообразующих примесей. Освещение. Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности. Защита от электромагнитного СВЧ излучен...

Навчальна програма з дисципліни Охорона праці в галузі

 • формат pdf
 • размер 156.91 КБ
 • добавлен 09 февраля 2010 г.
Ярова А. М. Навчальна програма дисципліни Охорона праці в галузі (для спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 11 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни Охорона праці в галузі, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.

Курсовая работа - Система управления охрани труды на судне

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 313.96 КБ
 • добавлен 08 февраля 2010 г.
Система управления охраны труда её сущность и структура. Кондиционирование воздуха судовых помещений. Функциональные меры судовых систем кондиционерного нормирования. Нормирования параметров воздушной среды. Организационные меры обеспечения безопасности труда. Обеспечения безопасности моряков при заходе в порты судоремонтных заводов и др. предприятий. Технические средства профилактики возгораний и взрывов на судах. Выход из строя или невозможност...

Дипломна работа - Охрана труда на производственом предприятии

degree
 • формат rtf
 • размер 115.44 КБ
 • добавлен 08 февраля 2010 г.
Введение. Общая характеристика предприятия. История создания, цели и основные направления деятельности. Организационная структура управления предприятием. Характеристика персонала предприятия. Организация оплаты труда. Анализ финансово-экономической деятельности преприятия. Анализ основных технико-экономических показателей. Анализ основных и оборотных средств предприятия. Анализ финансового состояния предприятия. Анализ финансового результата дея...

Курсовая работа - Охрана труда на предприятиях

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 56.91 КБ
 • добавлен 08 февраля 2010 г.
Введение. Управление безопасностью труда. Правовые и нормативные основы безопасности труда. Социально-экономическое значение и источники финансирования охраны труда. Организация безопасности труда на предприятиях. Охрана труда как важнейший элемент конкурентноспособности предприятия. Создание службы охраны труда и организация ее деятельности. Заключение. Литература. 45 с.

Курсова робота - Законодавство України про працю, правила охорони праці

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 55.86 КБ
 • добавлен 08 февраля 2010 г.
ДІЕК, 2008 - 35 с. Вступ. Законодавство України про працю. Колективний та трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Оплата праці. Трудова дисципліна та охорона праці. Висновки. Список використаних джерел.

Контрольна робота - Охорона праці в галузі

Лабораторная
 • формат rtf
 • размер 33.7 КБ
 • добавлен 07 февраля 2010 г.
Зміст. Вступ. 1. Чим визначається економічна шкода від нещасних випадків. 2. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники. 3. Задача 1. 4. Задача 2. Висновок. Список використаної літератури. 18 с.

Реферат по охране труда

Реферат
 • формат doc
 • размер 83 КБ
 • добавлен 01 февраля 2010 г.
Порядок расследования профессиональных заболеваний. Служба охраны труда на предприятии. Ее функции и задачи. Виды правовых актов в области охраны труда. 12 с. 2009г

Лекции - Основы охраны труда

Статья
 • формат doc
 • размер 694 КБ
 • добавлен 30 января 2010 г.
«Основы охраны труда. Конспект лекций. » / Сост.: Л. В. Бабенко. - Днепропетровск: ГИПО МКУ, 2002. - с.117 Изложены основные положения курса «Основы охраны труда» в соответствии с рабочей программой. Предназначен для студентов всех специальностей.

Шпоры по О.Т

pottee
 • формат gif, doc
 • размер 2.8 МБ
 • добавлен 23 января 2010 г.
С уклоном на законодательство РБ

Лабораторные работы по курсу Охрана Труда

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 22 января 2010 г.
Лабораторные работы начиная от пожарной безопасности, шум, вибрации, микроклимат, вентиляция и т. п.

Контрольна робота - Охорона праці в галузі. Варіант №3

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 87.23 КБ
 • добавлен 17 января 2010 г.
НУВПГ, 2010, 27 с. Функції та структура СУОПГ. Порядок розробки інструкцій з техніки безпеки для характерних видів професійної діяльності в умовах галузі. Оцінка стану безпеки праці на робочих місцях, дільницях і структурних підрозділах галузі. Стан умов праці в структурних підрозділах. Оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні умови праці в структурних підрозділах праці. Професійні захворювання, що можуть спричинені вібраційним чинником...

Расчетное задание - Методика расчета размера капитализируемых платежей для обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

rgr
 • формат doc
 • размер 7.3 КБ
 • добавлен 15 января 2010 г.
Методика расчета размера капитализируемых платежей для обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав работника

 • формат pdf
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 12 января 2010 г.
Издательство: Омега-Л, - 2009г., - 345стр., Данная книга представляет собой практическое пособие, включающее основные нормативно-правовые акты, регулирующие охрану труда отдельных категорий работников, вопросы обеспечения техники безопасности при осуществлении работ, и обзорный комментарий к ним. Кроме этого, в комментарии описываются такие важные моменты трудового законодательства, как способ защиты, гарантии прав работников, контроль в сфере ох...

Реферат - Мировой опыт управления условиями охраны труда

Реферат
 • формат doc
 • размер 81.5 КБ
 • добавлен 10 января 2010 г.
Мировой опыт управления условиями и охраной труда. Введение. Мировой опыт организации и деятельности служб охраны труда. Система управления охраной труда (Рекомендации МОТ по организации систем управления охраной труда (ILO OSH 2001)). Система управления охраной труда в организации. Заключение.rn

Реферат - Организация системы охраны труда в Японии

Реферат
 • формат doc
 • размер 62 КБ
 • добавлен 08 января 2010 г.
Организация системы охраны труда в Японии Введение Правовые основы системы охраны труда Обязанности работодатели в японской системе охраны труда Деятельность Министерства труда Японии Заключение

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 13.8 МБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Вид. 2-е, стериотипне. - Львыв: Афіша, 2000. - 348 с. Навчальний посібник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров"я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативної бази в галузі охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розгля...

Контрольна работа - Охорона праці. Варіант №3

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 73.46 КБ
 • добавлен 06 января 2010 г.
НУВГП,19 с. , 2009 р. Зміст Теоретична частина: Роль науки в розвитку охорони праці та її зв'язок з іншими науковими досягненнями. Класифікація виробничих шкідливих та небезпечних чинників, їх дія на організм людини. Види і системи освітлення. Методи розрахунків штучного освітлення приміщень та майданчиків. Дія електричного струму на організм людини. Види ураження електричним струмом . Безпека праці при експлуатації балонів, що працюють під тиск...

Контрольная работа. Охрана труда. (на укр. языке)

Лабораторная
 • формат rtf
 • размер 27.81 КБ
 • добавлен 06 января 2010 г.
ЗНТУ, 2008, 14 с. ЗМІСТ Загальні положення Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів Інструктажі з питань охорони праці: - вступний інструктаж - первинний інструктаж - повторний інструктаж - позаплановий інструктаж - цільовий інструктаж Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці Список використаних джерел.

Контрольная работа. Охрана труда.(на укр. языке)

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 312.89 КБ
 • добавлен 06 января 2010 г.
21 с. , 2009 р. Зміст Вступ Розслідування та облік виробничого травматизму Задача №1 Складові частини економічних збитків у разі виробничого травматизму, аварії, вибуху, професійного захворювання Задача №2 Висновок Використана література.

Реферат. Условия труда. (на укр. языке)

Реферат
 • формат rtf
 • размер 22.42 КБ
 • добавлен 06 января 2010 г.
Умови праці Фактори, що визначають умови праці на виробництві та їх значення для здоров’я і працездатності людей Державна система охорони праці в Україні Список використаної літератури 12 с. 2009 р.

Лекции - Охрана труда (на укр. языке)

Статья
 • формат rtf
 • размер 476.59 КБ
 • добавлен 06 января 2010 г.
Курс лекций по охране труда на основе украинского законодательства. 287 стр. Курс раскрывает ответы на ВСЕ вопросы, касающиеся Охраны труда - от законодательной базы до требований по различным категориям охраны труда на любом предприятии. Дан список литературы. 2009 г.

Контрольная работа. Професійні захворювання

Лабораторная
 • формат rtf
 • размер 36.61 КБ
 • добавлен 06 января 2010 г.
21 с. Професійні хвороби-характеристика. Професійні захворювання, обумовленні дією фізичних факторів. Нещасний випадок на виробництві: розслідування, оформлення наслідки.

Лекции - Охрана труда

Статья
 • формат doc
 • размер 1.23 МБ
 • добавлен 26 декабря 2009 г.
Курс лекций для студентов технического колледжа включает изучение правовых нормативных актов и организационных основ по охране труда, вопросы санитарии, воздействие негативных факторов на человека, идентификацию травмирующих и вредных факторов, методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов. Тестовый контроль и контрольная работа составлены для проверки знаний учащихся по курсу «Охрана труда». ПГУ им. Т. Г....

ПОТ РМ 024-2002. Межотраслевые правила по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе

 • формат doc
 • размер 15.89 КБ
 • добавлен 15 декабря 2009 г.
ПОТ РМ 024-2002. Утверждены Постановлением Минтруда РФ от 14 августа 2002 г. № 56. Требования Правил распространяются на организации, выполняющие работы, связанные с изготовлением, применением эпоксидных смол и материалов на их основе, а также обработкой готовых изделий, изготовленных на основе связующих из эпоксидных смол и материалов на их основе, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Микроклимат производственных помещений

 • формат doc
 • размер 20.33 КБ
 • добавлен 15 декабря 2009 г.
Содержание. Защищенность и комфортность взаимодействия с окружающей средой. Влияние микроклимата. Вентиляция и кондиционирование. Отопление. свещение. Нормализация зрительных условий труда. Системы производственного освещения и требования к ним. Принцип нормирования освещенности. Акустические колебания и их действие на человека. Список использованной литературы. 2009 год.

Ткачук К.Н. Основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 2.76 МБ
 • добавлен 14 декабря 2009 г.
Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. — К.: Основа, 2006 — 448 с. (OCR) Викладені правові, нормативно-технічні та організіційні основи охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки. Уперше приведена інформація щодо оцінки рівня безпеки, ризиків та газонебнзпечних робіт. Підручник відповідає програмі курсу «Основи охорони праці» для студентів вищих навчал...

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 N 541н. Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отр

 • формат doc
 • размер 13.21 КБ
 • добавлен 09 декабря 2009 г.
Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

ПОТ РМ 029-2003. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия)

 • формат doc
 • размер 70.36 КБ
 • добавлен 04 декабря 2009 г.
ПОТ РМ 029-2003. Утверждены Постановление Минтруда РФ от 17 июня 2003 г. № 36. Правила распространяются на работников, эксплуатирующих или обеспечивающих эксплуатацию этих транспортных средств, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организаций, а также на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

ПОТ РМ 028-2003. Межотраслевые правила по охране труда при переработке пластмасс

 • формат doc
 • размер 14.59 КБ
 • добавлен 04 декабря 2009 г.
ПОТ РМ 028-2003. Утверждены Постановлением Минтруда РФ от 2 июня 2003 г. № 30. Правила распространяются на работников организаций, занятых переработкой реактопластов и термопластичных пластмасс всеми используемыми способами (литьем под давлением, экструзией, переработкой методами прямого прессования) на роторных линиях, роторных прессах, технологических роботизированных комплексах (далее - организации), независимо от организационно-правовых форм...

ПОТ РМ-026-2003. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газовых хозяйств организаций

 • формат doc
 • размер 91.61 КБ
 • добавлен 04 декабря 2009 г.
ПОТ РМ-026-2003. Утверждены Постановлением Минтруда РФ 12 мая 2003 г. № 27. Введены в действие с 30 июня 2003 г. Правила распространяются на организации, занятые эксплуатацией газопроводов и сооружений на них, газового оборудования, агрегатов и установок, а также реконструкцией, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией газифицированных объектов независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.

Контрольная работа по охране труда

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 167.56 КБ
 • добавлен 03 декабря 2009 г.
Громадський контроль за охороною праці. Класифікація освітлення робочих місць. Системи освітлення. Класифікація та ознаки пожежонебезпечних зон відповідно до ПУЕ и две задачи расчет молниезащиты и определение максимального давления смеси.rn

Приказ Минздравсоцразвития России от 22 июня 2009 г. N 357н Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус

 • формат doc
 • размер 132.86 КБ
 • добавлен 01 декабря 2009 г.
Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам: автомобильного транспорта и шоссейных дорог согласно приложению; воздушного транспорта согласно приложению; морского транспорта согласно приложению речного транспорта согласно приложению; железнодорожного транспорта организаций (железнодорожного внутризаводского) согласно приложению.

Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда

 • формат doc
 • размер 422.91 КБ
 • добавлен 01 декабря 2009 г.
Руководство Р 2.2.2006-05 включает гигиенические критерии оценки факторов рабочей среды, тяжести и напряженности трудового процесса и гигиеническую классификацию условий труда по показателям вредности и опасности. Руководство P 2.2.2006 – 05.rn

Ласкавнев В.П., Гракович А.Л. Король В.В. Экзамен для руководителя. Охрана труда

 • формат pdf
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 01 декабря 2009 г.
Мн.: «Библиотека журнала «Ахова працы», № 2, 2007. - 304 с. (OCR) Переработка и переиздание пособия «Экзамен для руководителя. Охрана труда» обусловлены введением в действие в 2004 — 2006 годах вновь разработанных или переработанных нормативных правовых, технических нормативных правовых актов по вопросам законодательства о труде и охране труда. Среди них: Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности»;...

Охрана труда - Сборник документов

 • формат doc
 • размер 3.36 МБ
 • добавлен 28 ноября 2009 г.
Издательство: ВЦОТ Год: 2009 Страниц: 46 Сборник из 46 документов для подготовки и сдачи экзаменов по "Охране труда". Состав сборника: 63-Ф3; 125-ФЗ 24.07.1998; 128-ФЗ; 173-P3; 195-ФЗ Кодекс об адм правонарушениях; Госстроя 279 29.12.1973; ГОСТ 12.0.003-74; ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.047-85 (1988); Граждански кодекс часть 1; Граждански кодекс часть 2; Граждански кодекс часть 3; Граждански кодекс часть 4; Инструкция по оказанию...

Надання першої медичної допомоги

 • формат doc
 • размер 33.46 КБ
 • добавлен 26 ноября 2009 г.
Професійні хвороби і причини їх виникнення. Гігієна праці при роботі з пестицидами і мінеральними добривами. Принципи надання першої долікарської допомоги. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Перелік медичних засобів першої допомоги.

Охрана труда и расчет

 • формат doc
 • размер 35.92 КБ
 • добавлен 26 ноября 2009 г.
Вступ. Законодавчі акти по охороні праці. Задача. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Навчання працівників з питань охорони праці. Контроль та нагляд питань охорони праці в Україні. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань. та аварій зі смертельними наслідками. Статистичний метод аналізу травматизму. Гігієна праці та виробнича санітарія. Основні шкідливі виробничі фактори, що супроводжують роботу. опер. ст. з ПК. Одиниці вимі...

Реферат- Содержание и значение курса охрана труда. Основы законодательства в области охраны труда и техники безопасности

Реферат
 • формат docx
 • размер 19.32 КБ
 • добавлен 25 ноября 2009 г.
Система стандартов безопасности труда (ССБТ) Классификация опасных и вредных производственных факторов Классификация работ по напряженности и условиям труда

Курсовая работа - Фонди охорони праці, їх формування; Безпека праці під час гальванічної обробки; Засоби індивідуального захисту в хімічній промисловості; Безпека будівельно - монтажних робіт

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 225 КБ
 • добавлен 20 ноября 2009 г.
СумДУ, 5 курс, 19 сторінок, 4 теоретичні питання,10 задач з охорони праці.

Контрольная работа - Засоби захисту від пожежі на виробництві

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 89.5 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Нормативні документи, що регулюють протипожежну безпеку в Україні. Організаційні заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки. Протипожежний режим. Засоби протипожежного захисту. Пожежна сигналізація. Автоматичні установки пожежогасіння. Первинні протипожежні засоби.

Контрольная работа по дисциплине: Охрана безопасности труда

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 142 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Университет: ТюмГасу, защищено в 2009г. на отлично. Вариант 8. Вопросы 17, 37. Выполнено на 14 листах. Оглавление: Введение. Анализ и классификация причин травматизма. Экономические последствия нетрудоспособности. Материальные затраты предприятия. Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (по Нпб-105-95). Объяснить пределы взрываемости веществ. Заключение. список используемой литературы.

Охрана труда в организациях и на предприятиях города Москвы. Правила эксплуатации газовых баллонов

 • формат doc
 • размер 178.5 КБ
 • добавлен 13 ноября 2009 г.
Газовые баллоны: транспортировка и хранение. Наглядное пособие разработано "Центр охраны труда в Москве и Московской области".

Сборник инструкций по охране труда

 • формат pdf
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 12 ноября 2009 г.
Под общей редакцией Л. П. Шарикова, 2007 г. В публикуемых ниже инструкциях по охране труда приводятся требования по обеспечению безопасности труда в объеме, необходимом для работников, которым предназначена конкретная инструкция, или по видам работ, в выполнении которых участвуют работники разных профессий и специальностей. Включенные в данный сборник инструкции по охране труда относятся в основном к работникам, занятым в непроизводственных отрас...

Реферат - Охрана труда

Реферат
 • формат doc
 • размер 196 КБ
 • добавлен 03 ноября 2009 г.
Законодательные акты. Техника безопасности на производстве.

Феофанов Ю., Шарипова Н., Смирнова Э. Исследование и расчёт естественного и искусственного освещения

 • формат djvu
 • размер 206.42 КБ
 • добавлен 02 ноября 2009 г.
В методических указаниях дано описание лабораторных работ №5 и №7 по исследованию и расчёту естественного и искусственного освещения. Указания предназначены для студентов всех специальностей, изучающих дисциплину "Безопасность жизнедеятельности".

Контрольная работа - Охрана труда

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 138.79 КБ
 • добавлен 29 октября 2009 г.
Защита человека от вибрации и электрического тока. Защита человека от загрязнения воздушной среды, средства индивидуальной защиты. Защита от статического напряжения. Активные средства защиты от пожара. Освещение производственных помещений. стр. 21

Кобевник В.Ф. Охрана труда

 • формат pdf
 • размер 12.19 МБ
 • добавлен 27 октября 2009 г.
Учебник. К.: Вища школа, 1990 г. , 286 стр. Содержание, цели и задачи курса ОТ. Правовые и организационные вопросы ОТ. Оздоровление воздушной среды. Производственное освещение. Защита от шума, ультразвука и инфразвука. Защита от производственных вибраций. Защита от электромагнитных полей. Защита от ионизирующих излучений.

Реферат - Вентиляция производственных помещений

Реферат
 • формат doc
 • размер 85 КБ
 • добавлен 22 октября 2009 г.
Местная вентиляция (разновидности). Кондиционирование воздуха. Требования, предъявляемые к устройству вентиляции. литература.

Раздъяконова Е.А. Оценка освещённости на производстве

 • формат doc
 • размер 7.57 МБ
 • добавлен 18 октября 2009 г.
Учебное пособие, издательство ДВГТУ, 111 страниц. Необходимо для дипломного и курсового проектирования практически всех технических специальностей для расчёта освещённости производственных помещений различных типов.rn

Презентация - Обязанности работодателя при несчастном случае

Реферат
 • формат ppt
 • размер 2.78 МБ
 • добавлен 13 октября 2009 г.
Обязанности работодателя при НС на производстве, первоочередные меры.

Инструкции по охране труда. Всего более 300 инструкций

standart
 • формат doc
 • размер 14.24 МБ
 • добавлен 08 октября 2009 г.
Удобная система готовых типовых инструкций по охране труда. На русском и на украинском языке. Много типовых инструкций.

Юдин Е.Я. Справочник проектировщика. Защита от шума

 • формат djvu
 • размер 2.64 МБ
 • добавлен 08 октября 2009 г.
Справочник проектировщика. Защита от шума. / Е. Я. Юдин, И. Д. Рассадина, В. Н. Никольский и др.; Под ред. Е. Я. Юдина. - М.: Стройиздат, 1974. - 134 с. В книге излагается комплекс вопросов по борьбе с шумом в гражданских и промышленных зданиях. Приводятся нормативные требования к допустимым уровням шума, подробно излагаются вопросы расчета и конструирования звукоизоляции ограждающих конструкций зданий; даны методы снижения производственного шум...

Заборов В.И. Справочник по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий

 • формат djvu
 • размер 6.64 МБ
 • добавлен 08 октября 2009 г.
В. И. Заборов, М. И. Могилевский, В. Н. Мякшин, Е. П. Самойлюк; Под ред. В. И. Заборова. - К.: Будивэльнык,1989 – 160с. Содержит основные характеристики архитектурно-планировочных и строительно-акустических средств защиты от шума и вибрации жилых и общественных зданий. Рассмотрены инженерные методы расчета шумового режима, способы снижения уровней шума на всех стадиях проектирования и застройки населенных мест

Программа - Настольный справочник инженера по охране труда

program
 • формат doc
 • размер 198.36 МБ
 • добавлен 28 сентября 2009 г.
В обязанности инженера по охране труда входит подготовка огромного количества разнообразных документов. Наличие и правильность составления документов гарантируют, что ваша организация будет готова к проверкам контролирующих органов, избежит штрафов и других санкций. Чтобы помочь вам сориентироваться в «океане» нормативной документации, эффективно решить проблемы, возникающие в ежедневной работе, сэкономить ваши усилия и затрачиваемые средства, ко...

Дипломная работа - Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

degree
 • формат doc
 • размер 50.8 КБ
 • добавлен 18 сентября 2009 г.
Академия труда и социальных отношений. Институт социального партнерства. Факультет социального партнерства. Кафедра социального партнерства и профсоюзного движения П л а н 1. Введение 2. Правовые основы охраны труда 2.1. МОТ о защите прав работников на безопасные условия труда 3. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда в России 3.1. Законодательство РФ о социальном партнерстве 3.2. Роль социального партнерства в решении вопрос...

Лекции по охране труда

Статья
 • формат doc
 • размер 23 КБ
 • добавлен 17 сентября 2009 г.
Охрана труда и её связь со смежными специальностями. Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы. Категории тяжести труда. Интегральная оценка тяжести труда. Аттестация и оценка условий труда на рабочих местах.

Оришака В.О. Основи охорони праці (укр.яз)

 • формат doc
 • размер 244.06 КБ
 • добавлен 16 сентября 2009 г.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей, Кіровоград: КНТУ, 2004. -135с. Дані методичні вказівки розглядають питання курсу ООП і дають можливість мати комплексну уяву про дисципліну. Зміст: Правові і організаційні питання охорони праці, Предмет, структура, зміст та мета курсуОснови охорони праці, Законодавство України про охорону праці, Нормативно-правові акти з охорони праці, Відповідальність за порушення законод...

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

standart
 • формат doc
 • размер 6.42 МБ
 • добавлен 15 сентября 2009 г.
Инструкция представляет собой краткое руководство к действию по оказанию первой помощи при несчастных случаях в различных обстоятельствах, а также может использоваться в учебном процессе для подготовки лиц, не имеющих медицинского образования, но обязательных оказывать первую неотложную медицинскую помощь

ТИ Р М 007-2000

 • формат doc
 • размер 32.5 КБ
 • добавлен 03 сентября 2009 г.
Типовая интрукция по охране труда для стропольщиков. УТВЕРЖДЕНА Заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации В. А. Январевым 17 марта 2000 г.

Инструкции по охране труда по профессиям

standart
 • формат doc
 • размер 6.05 МБ
 • добавлен 23 августа 2009 г.
2002г. Представлены 610 профессий с полным описанием инструкций по каждой из профессий в отдельности. Каждая профессия от Аппаратчика по варке колбас до Электромонтера по обслуживания ЛЭП представлены в отдельных документах. Включает в себя. Общие требования. Требования безопасности перед началом работ. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончанию работы.

Белов С.В., Козьяков А.Ф., Партолин О.Ф. и др. Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование

 • формат djvu
 • размер 8.56 МБ
 • добавлен 16 августа 2009 г.
Справочник/ С. В. Белов, А. Ф. Козьяков, О. Ф. Партолин и др.; Под ред. С. В. Белова. - М.: Машиностроение, 1989г. - 368с., ил. Приведены нормативные требования безопасности и современные методы оценки опасных производственных факторов, характерных для условий труда в машиностроении. Изложены методика расчета и основы проектирования коллективных средств защиты работающих на машиностроительных предприятиях. Для инженеров и других специалистов, з...

Анфилофьев Б.А. Скачкова Е.А. Расчет снижения уровня шума за счет экранирования

 • формат pdf
 • размер 327.93 КБ
 • добавлен 25 июля 2009 г.
Самара: СамГАПС, 2004. - 18с. Методические указания для выполнения самостоятельной работы для студентов всех специальностей. В методических указаниях содержатся основные сведения о шуме, действии его на человека, снижении уровня шума за счет экранирования. Приводится пример расчета снижения уровня шума и задание для выполнения самостоятельной работы. Содержание: Общие положения. Действие шума на человека. Нормирование шума. Источники шума и шум...

Организация охраны труда на предприятии

 • формат doc, docx
 • размер 45.54 КБ
 • добавлен 16 июля 2009 г.
Введение. Управление охраной труда на предприятии и обязанности работодателя. Обязанность работника. Обязательные медицинские осмотры работников. Обучение по вопросам охраны труда. Финансирование охраны труда. Регулирование охраны труда в коллективном договоре. Служба охраны труда на предприятии. Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний. Добровольные объединения граждан, работников и специалистов по охране труда. Закл...

Шпоры - Охрана труда

pottee
 • формат doc
 • размер 120.56 КБ
 • добавлен 13 июля 2009 г.
Понятие ОТ. Цель и задачи. Социально-экономическое значение ОТ. Научно-технический прогресс и ОТ. Международное сотрудничество в области ОТ. Государственная политика в области ОТ. Гарантии прав граждан на труд, отдых, охрану здоровья. ОТ женщин, несовершеннолетних. Ответственность за нарушение законодательства об ОТ. Стандартизация и нормативно-техническая документация по ОТ. Сущность и содержание управления ОТ. Организация обучения ОТ. Понятие о...

Файнбург Г.З., Овсянкин А.Д., Потемкин В.И. Охрана труда: Учебное пособие для специалистов и руководителей служб охраны труда организаций

 • формат doc
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 09 июля 2009 г.
Изд. 8-е, испр. и дополн. – Владивосток, 2007, 449 с. Учебное пособие рекомендовано Департаментом условий и охраны труда Минтруда России для обучения и проверки знаний по охране труда, включая обучение отдельных категорий застрахованных, и для использования в качестве основной части пакета учебной и нормативной литературы, выдаваемой каждому обучаемому.

Сєріков Я.О. Основи охорони праці

 • формат doc
 • размер 13.77 МБ
 • добавлен 13 июня 2009 г.
Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 227 с. У посібнику викладено основні законодавчі й нормативні положення, що відносяться до організації та діяльності служби охорони праці на підприємстві, проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначення розміру тарифів при страхуванні працюючих від нещасних випадків та професійних захворювань. Розглянуто основні питання виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів, електро- та по...

Керб Л.П. Основи охорони праці

 • формат doc
 • размер 518.96 КБ
 • добавлен 12 июня 2009 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 215 с. Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти охорони праці. Висвітлюється сутність умов та охорони праці на виробництві, їх оцінка. Особлива увага приділяється аналізу і профілактиці професійних захворювань та виробничого травматизму. Розкриваються економічні аспекти охорони праці. Для викладачів, студентів економічних факультетів вузів, практичних працівників.

Жидецький В. Ц, Джигирей В. С, Мельников О.В. Основи охорона праці

 • формат djvu
 • размер 2.96 МБ
 • добавлен 06 июня 2009 г.
Підручник. — Вид. 5-те, доповнене. — Львів: Афіша, 2000. — 350 с. Підручник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативної бази в галузі охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розг...

Расчеты по безопасности труда

 • формат doc
 • размер 35.99 КБ
 • добавлен 05 июня 2009 г.
ОНПУ, 2009 г. Дисциплина: "Охрана труда в отрасли". 6 задач: 2 - по расчету воздухообмена, 1 по расчету нижнего предела взрываемости паровоздушной смеси, 1 по расчету возможности проскальзывания шкива грузового лифта, 1 по расчету звукоизоляции и 1 по расчету срабатывания заданной схемы зануления.

Курсовая работа - Оценка условий труда на рабочем месте инженера-механика в лаборатории вибродиагностики

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 568 КБ
 • добавлен 01 июня 2009 г.
Основные понятия безопасности труда и аттестация рабочих мест. Обзор основных опасных и вредных производственных факторов. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестация рабочих мест по санитарно-гигиеническим условиям. Идентификация вредных факторов, воздействующих на работников лаборатории вибродиагностики. Характеристика аттестуемого объекта. Характеристика выполняемой работы. Оценка опасных и вредных производственных факторо...

Реферат - Кодекс законов о труде и меры ответственности за несчастные случаи

Реферат
 • формат rtf
 • размер 30.7 КБ
 • добавлен 26 мая 2009 г.
Реферат посвящен главе Х КЗоТ РФ “Охрана труда” и описывает меры ответственности за несчастные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Лекции по охране труда

Статья
 • формат doc
 • размер 340.75 КБ
 • добавлен 16 мая 2009 г.
Курс лекций по охране труда на основе украинского законодательства. 22 лекции, 134 стр. в формате DOC. Курс раскрывает ответы на ВСЕ вопросы, касающиеся Охраны труда - от законодательной базы до требований по различным категориям охраны труда на любом предприятии производства рыбной продукции. Дан список литературы.

Курсовой проект - Структура и механизм управления охраной труда

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 140 КБ
 • добавлен 09 мая 2009 г.
Целью системы является сохранение жизни и здоровья работников на всех стадиях производс¬твенного процесса; условий, при которых обеспечивается не только своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и предупреждение возможности их возникновения, а также уменьшение профзаболеваний. ОАО "Новосибирскэнерго’’ «Локальные котельные» 3 курс БЖД Охрана труда НГТУ

Шпоры по охране труда

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 112.91 КБ
 • добавлен 27 апреля 2009 г.
Предмет охраны труда. термины и определения. Задачи охраны труда. Опасный производственный фактор Вредный производственный фактор (ВПФ). Производственная санитария – это система. Техника безопасности. Пожарная и взрывная безопасность. Правовые и организационные вопросы охраны труда. ССБТ. Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда. ГОСПРОМАТОМНАДЗОР. ГОСЭНЕРГОНАДЗОР. ГОССАННАДЗОР. ГОСПОЖАРНАДЗОР. ГОССТАНДАРТ. Государственна...

Контрольная работа - Оценка уровня шума в помещении. Расчет средств защиты от шума

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 53.87 КБ
 • добавлен 26 апреля 2009 г.
2007, Тульский государственный университет. Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетной точке и требуемого снижения уровней шума. Расчет звукоизолирующих ограждений, перегородок. Звукопоглощающие облицовки.

Лекции - Особенности восприятия звука человеком. Общие факты

Статья
 • формат doc
 • размер 55 КБ
 • добавлен 13 апреля 2009 г.
МГЭИ. 1 курс заочного сокращённого отд. в гуманитарно-экономическом ВУЗе. Нет плана, нет списка использованной литературы - начитанные лекции. Хорошо подойдёт для написания контрольных, рефератов, курсовых, дипломных работ. 6 страниц. Содержание: Речь, Восприятие в зависимости от частоты, Немного анатомии (устройство уха– коротко и ясно), О чувствительности (по мощности и частотной), Об объемном восприятии (принципы), О нотах и октавах. Гармоник...

Требования к организации рабочего места

 • формат doc
 • размер 108.5 КБ
 • добавлен 13 апреля 2009 г.
МГЭИ. 2009 г. 1 курс на сокращённом заочном в институте. Есть план, список использованной литературы из 5 пунктов, 14 страниц. Подойдёт для подготовки к экзамену, написания курсача или дипломной работы, для защиты контрольной работы. Нет формул и схем. Есть определения, подробные описания пунктов по плану, классификации, характеристики, типологии. Содержание. Требования к организации рабочего места с точки зрения эргономики. Обеспечение нормаль...

Лекция - Нормирование производственного освещения

Статья
 • формат doc
 • размер 28 КБ
 • добавлен 11 апреля 2009 г.
Киров, МГЭИ 2009 г. 2 страницы, для всех учреждений, курсов, специальностей. Кратко и ясно изложена тема. Указана конкретная норма, есть 2 формулы. Естественное и искусственное освещение и СНиП 23-05-95 Искусственное освещение нормируется раздельное нормирование искусственного освещения Для ограничения слепящего действия светильников общего освещения коэффициент естественной освещенности КЕО Совмещенное освещение Источник информации - лекцио...

Лекция - Пути терморегуляции организма человека

Статья
 • формат doc
 • размер 25.5 КБ
 • добавлен 11 апреля 2009 г.
2 стр., МГЭИ 2009 год, кратко, ёмко и очень ясно. Описаны пути терморегуляции, её определение, комфортные (оптимальные) параметры, понятие зоны комфорта, эффективная температура воздуха. Подходит для всех курсов, специальностей и учебных заведений. Можно использовать как памятку или как информацию для написания рефератов

Лекция - Системы и виды производственного освещения

Статья
 • формат doc
 • размер 27.5 КБ
 • добавлен 11 апреля 2009 г.
Киров МГЭИ, 2009 г. 2 стр. нет содержания и списка литературы Кратко, Очень доступно и понятно написаны термины и их применения. Естественное, искусственное и совмещенное освещение; Рабочее освещение, Аварийное освещение, Эвакуационное освещение, Охранное освещение, Сигнальное освещение, бактерицидное и эритемное облучение

Лекции - Требования к организации рабочего места с точки зрения эргономики

Статья
 • формат doc
 • размер 78 КБ
 • добавлен 11 апреля 2009 г.
МГЭИ Киров, 2009 г. Для всех курсов, специальностей, форм и срока обучения. Подойдёт для написания курсовой или хорошего реферата. 10 страниц. Ничего лишнего, кратко и понятно. Этапы, коэффициенты, классификации, немного формул, понятия, характеристики. Нет списка использованной литературы - начитанные лекции. Обеспечение нормального микроклимата и воздушной среды на производстве. Нормализация зрительных условий труда. Системы производственного...

Курсовая работа - Метеорологические условия на производстве

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 664.5 КБ
 • добавлен 11 апреля 2009 г.
НовГУ, специальность 020801 "экология", 5 курс Метеорологические условия и их нормирование в производственных помещениях: Микроклимат в производственных помещениях и влияние его показателей на организм работающих; Оптимальные условия микроклимата; Допустимые условия микроклимата; Определение индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса); Регламентирование времени работы при температуре воздуха на рабочем месте выше или ниже допустимых величин. Т...

Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях на промышленных предприятиях

 • формат doc
 • размер 340.5 КБ
 • добавлен 10 апреля 2009 г.
СГТУ, ЭУС, 7 семестр, вариант- 2. Рассматриваемые темы:. Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях на строительных площадках и промышленных предприятиях; Токсические свойства веществ и материалов применяемых на данном объекте; Проектирование и расчет прожекторного освещения; ит. д.

Презентация - Профессиональные заболевания и их профилактика

Презентация
 • формат ppt
 • размер 568.5 КБ
 • добавлен 12 марта 2009 г.
Всего 27 слайдов, формат: ppt, содержание: Понятие профессиональные заболевания, их классификация, а далее идут описания заболеваний и рекомендации как их избежать

Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда

 • формат pdf
 • размер 3.23 МБ
 • добавлен 08 марта 2009 г.
Настоящее «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» включает гигиенические критерии оценки факторов рабочей среды, тяжести и напряженности трудового процесса и гигиеническую класси- фикацию условии труда по показателям вредности и опасности.

Охрана и условия труда, Состав промышленной атмосферы

 • формат doc
 • размер 2.63 МБ
 • добавлен 26 февраля 2009 г.
В этой контрольной работе рассматриваются 3 вопроса: а) Основные направления государственной политики в области охраны труда; б) Состав промышленной атмосферы, его нормирование и контроль; в) Характеристика условий труда в конкретном цехе Вашей отрасли. И 2 задачи: 1) Определите требуемое сечение (по условиям нагрева) токоведущей жилы трехжильного провода с резиновой изоляцией, проложенного в одной требе, для питания n двигателей; мощность к...

Шпоры по охране труда

pottee
 • формат doc
 • размер 214 КБ
 • добавлен 20 января 2009 г.
Классификация вредных и опасных производственных факторов, Методы учета и анализа травматизма и заболеваемости на производстве, и многое другое.

ТИ РО-045-2003. Типовая инструкция по охране труда для плотников (взамен ТОИ Р-66-17-93)

 • формат doc
 • размер 10.05 КБ
 • добавлен 11 января 2009 г.
Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований законодательных и других нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в приложении к настоящему документу, и предназначена для плотников при выполнении ими работ согласно профессии и квалификации.

ТИ РМ-073-2002. Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом

 • формат doc
 • размер 10.88 КБ
 • добавлен 11 января 2009 г.
К самостоятельной работе с электроинструментом допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по основной профессии и по электробезопасности, стажировку под руководством опытного рабочего и инструктаж на рабочем месте. Допуск к самостоятельной работе производится после проведения аттестации и выдачи удостоверения. В дальнейшем проверка знаний безопасных п...

Краснощёков Л.Ф. Расчёт и проектирование воздухонагревательных установок для систем приточной вентиляции

 • формат djvu
 • размер 5.04 МБ
 • добавлен 03 января 2009 г.
В книге излагается наиболее современная методика теплового, аэродинамического и гидравлического расчёта воздухонагревательных установок для систем приточной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. Книга содержит многочисленные примеры различных случаев расчёта калориферных установок и все вспомогательные материалы необходимые для практического пользования излагаемой методикой и в частности для выполнения расчётов в междунаро...

Сборник нормативных документов украинского законодательства относительно вредных условий труда

 • формат doc
 • размер 795.08 КБ
 • добавлен 11 декабря 2008 г.
Роз'яснення щодо набуття права на перерву у зв'язку з роботою за комп'ютером.Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 .Об утверждении Типового перечня работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на предприятиях машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности.Про затвердження...

Инструкция и нормативные материалы по проведению вводного инструктажа

standart
 • формат doc
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 10 декабря 2008 г.
Тематичний план та програма проведення вступного інструктажу з охорони праці.Порядок прийому і звільнення працівників, обов'язки адміністрації та обов'язки працівника, часи початку і закінчення роботи, перехід з однієї зміни в іншу, організація перерв в роботі, організація нагляду за роботою машин і механізмів. Порядок виконання громадських обов'язків. Дотримання виробничої і трудової дисципліни, дотримання вимоги охорони праці, виробничої саніта...

Пахомов И.Н. Кодекс законов о труде Украины. Научно-практический комментарий

 • формат doc
 • размер 355.65 КБ
 • добавлен 05 декабря 2008 г.
Закон Украины от 10 декабря 1971 Трудовое законодательство является важнейшей составной частью системы законодательства Украины, оно состоит из многочисленных нормативных актов различных уровней — как законодательных, так и подзаконных. Своеобразие метода правового регулирования трудовых отношений проявляется и в широком договорном регулировании социально-экономических отношений, возникающих при организации труда и создании надлежащих условий т...

Расчет - Каландр четырехвалковый

 • формат doc
 • размер 68.67 КБ
 • добавлен 28 ноября 2008 г.
Расчет освещения Вентиляция. Расчет безопасности помещения.

Расчет - Вальцы

 • формат doc
 • размер 83.29 КБ
 • добавлен 28 ноября 2008 г.
Расчет освещения. Вентиляция. Расчет безопасности помещения.

Михнюк Т.Ф. Охрана труда с основами экологии

 • формат doc
 • размер 4.54 МБ
 • добавлен 24 ноября 2008 г.
Конспект лекций и методическое пособие для студентов заочного отделения БГУИР. Подойдет студентам белорусских ВУЗов. Содержание. Теоретические основы безопасности человека в среде обитания. Основы экологии. Охрана труда.

Лабораторные работы

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 383.46 КБ
 • добавлен 22 ноября 2008 г.
Теоретический материал, формулы расчета, протокол по лабам. Исследование параметров производственного шума и определение эффективности звукоизоляции. Исследование искусственного освещения. Исследование естественного освещения. Технические испытания системы вентиляции.

Памятка по охране труда на малых предприятиях

standart
 • формат doc
 • размер 52.64 КБ
 • добавлен 21 ноября 2008 г.
Памятка по охране труда на малых предприятиях разработана в целях оказания помощи работодателям, руководителям и специалистам в создании безопасных условий труда. При подготовке Памятки учтены требования Трудового кодекса Российской Федерации и нормативных правовых актов по охране труда по состоянию на 1 марта 2007 года.

Библиотечка инженера по охране труда. Часть 3. Организация обучения работников по охране труда

 • формат pdf
 • размер 242.93 КБ
 • добавлен 21 ноября 2008 г.
2-е издание, исправленное и дополненное. – СПб.: ЦОТПБСППО, 2007. – 84 с. Настоящее пособие предназначено для специалистов по охране труда организаций всех форм собственности независимо от вида экономической деятельности и ведомственной принадлежности с целью оказания практической помощи в организации работы по обучению работников по охране труда. Пособие может быть также использовано руководителями организаций, работодателями – индивидуальными...

Понятие охраны труда в российском законадательстве

 • формат doc
 • размер 85.5 КБ
 • добавлен 14 ноября 2008 г.
Правила по безопасности и производственной санитарии. Специальные нормы об охране труда лиц, работающих в тяжелых, вредных и опасных условиях. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и правил охраны труда. Ответственность за нарушение законодательства о труде и правил охраны труда.

Егель А.Э., Савченкова Е.Э., Корчагина С.Х. Расчет необходимого воздухообмена в производственных помещениях

 • формат pdf
 • размер 594.13 КБ
 • добавлен 05 июня 2008 г.
Методические указания к выполнению раздела "Безопасность труда" в дипломных проектах. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004.- 12 с. Методические указания представляют содержание и последовательность выполнения расчета необходимого воздухообмена в производственных помещениях, содержат необходимый справочный материал предназначенный студентам технических специальностей при выполнения ими раздела "Безопасность труда в дипломных проектах"

Законы Украины по охране труда

 • формат doc
 • размер 101.86 КБ
 • добавлен 16 мая 2008 г.
Закон украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю работоспособности», с изменениями и дополнениями. Постановление «Некоторые вопросы расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве», с формами актов и протоколов.

Егель А.Э., Воронова В.М., Шарипова М.Н. Расчет естественной вентиляции

 • формат pdf
 • размер 205.42 КБ
 • добавлен 30 апреля 2008 г.
Методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 10 с. Методические указания устанавливают содержание и последовательность выполнения расчета естественной вентиляции помещений, содержат необходимый справочный материал. Предназначены для студентов технических специальностей.

Шпоры по охране труда

pottee
 • формат doc
 • размер 15.92 КБ
 • добавлен 29 сентября 2007 г.
Государственный надзор и общественный контроль в области охраны труда. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об охране труда.Расследование. Несчастные случаи.Анализ производственного травматизма.Опасные и вредные производственные факторы. Классификация, характеристика. Финансирование мероприятий по охране труда.Методы анализа производственного травматизма. Коллективные договора предприятий Аттестация рабочих мест по услови...

Отчет по преддипломной практике

degree
 • формат txt, doc
 • размер 1.52 МБ
 • добавлен 09 января 2007 г.
Производственная санитария, техника безопасности и пожарная безопасность. Метеоусловия. Вентиляция и отопление. Освещение. Шум. Электробезопасность. Расчет системы искусственного освещения. Техника безопасности. Производственная санитария. Пожарная безопасность.