Охрана труда по отраслям


НАОП 1.1.10 - 5.05 - 86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

НАОП 1.1.10 - 5.05 - 86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

 • разное
 • pdf
 • 2.26 МБ
 • добавлен 08.02.2012
Первая помощь направлена на восстановления или сохранения жизни и здоровья пострадавшему. От того насколько умело и быстро она оказана, зависит жизнь пострадавшего, и как правило, успех последующего лечения. Поэтому каждый должен знать, как оказывать первую помощь, и уметь оказать ее пострадавшему и себе.
Инструкция содержит...
Нет изображения

Реферат Спеціальні розділи охорони праці в галузі і професійної діяльності

 • рефераты
 • docx
 • 72.13 КБ
 • добавлен 08.02.2012
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина.
Реферат содержит 25 страницы, год написания работы 2011.

Зміст реферата

Вступ
Визначення і класифікація виробничих шкідливостей
Мікроклімат виробничих приміщень, його вплив на організм працівника і заходи щодо зниження його негатив...
Реферат Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків

Реферат Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків

 • рефераты
 • docx
 • 41.91 КБ
 • добавлен 08.02.2012
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина.
Реферат содержит 33 страницы, год написания работы 2011.

Зміст реферата:

Виробничий травматизм та професійні захворювання: поняття і визначення
Поняття про виробничу травму
Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Поняття про н...
Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Охорона праці в галузі

Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Охорона праці в галузі

 • разное
 • doc
 • 933 КБ
 • добавлен 07.02.2012
Для студентів економічних спеціальностей міжнародного факультету та факультету економіки підприємства / Укл.: О.Є.Іларіонов, М.О.Кузнєцов, В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права КРОК, 2011 - 17с.

Вступ
Практична робота. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі
...
Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в дипломних роботах

Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в дипломних роботах

 • разное
 • doc
 • 653.5 КБ
 • добавлен 07.02.2012
Для студентів факультету економіки підприємства /Укл.: О.Є.Іларіонов, М.О.Кузнєцов, В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права КРОК, 2011 - 17с.

Вступ
Вимоги до розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" в дипломній роботі
Мета і завдання
Структура і обсяг розділу "Охорона пра...
Лекции по охране труда Курепин В.Н

Лекции по охране труда Курепин В.Н

 • лекции
 • doc
 • 1.07 МБ
 • добавлен 01.02.2012
Конспект лекций, Курепин В.Н. , 45 стр.
Тема №
1. «Загальні відомості та поняття про охо-рону праці».
Тема №
2. «Правові та організаційні основи охорони праці».
Тема №
3. «Організація навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки на виробництві».
Тема №
4. «Розслідування та облік нещасних ви...
Теленьга В.Г. Безпека життєдіяльності в системі людина - виробниче середовище

Теленьга В.Г. Безпека життєдіяльності в системі людина - виробниче середовище

 • разное
 • rtf
 • 453.09 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Методичный пособник.
Автор: ст.викладач кафедри педагогіки Теленьга В.Г.
Матеріал з:
Небезпечні чинники виробничого середовища.
Вплив виробничого мікроклімату.
Про виробниче освітлення.
Дія виробничого шуму.
Вібрація.
Вплив інфразвуку.
Вплив ультразвуку.
Дія електромагнітних полів...
Урбанович А.И. Учебно - методический комплекс Охрана труда

Урбанович А.И. Учебно - методический комплекс Охрана труда

 • разное
 • pdf
 • 3.96 МБ
 • добавлен 27.01.2012
ОХРАНА ТРУДА
Учебная программа
для Белорусского государственного университета по специальностям:
1- 31 03 03 Прикладная математика,
1- 31 03 04 Информатика,
1- 31 03 05 Актуарная математика, 1- 31 03 06 Экономическая кибернетика
1- 98 01 01 01 Компьютерная безопасность

Составители:
А.И. Урбан...
Журнал прийому та видачі балонів

Журнал прийому та видачі балонів

 • разное
 • doc
 • 59.5 КБ
 • добавлен 26.01.2012
Рекомендована форма прийому та видачі балонів з газами. На вимогу посадової інструкції відповідального за безпечне зберігання посудин, що працюють під тиском. 3 стор.
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

 • разное
 • doc
 • 776 КБ
 • добавлен 24.01.2012
ДНАОП 1.1.10-1.07-
01. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 р. № 253. 73 стор. В цих Правилах наведено перелік засобів захисту, вимоги до них, обсяги і норми випробувань, порядок застосування, зберігання їх, а також норми комплектування засобами захисту електроустановок і вироб...
СОУ 60.3-30019801-050: 2008 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

СОУ 60.3-30019801-050: 2008 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

 • разное
 • doc
 • 1.46 МБ
 • добавлен 24.01.2012
СОУ 60.3-30019801-050:2008. 206 стор. Стандарт організації України. Київ. ДК "Укртрансгаз". 2008 р. Внесено Управлінням науково-технічного прогресу ДК Укртрансгаз". Погоджено Дежгірпромнагляд України, лист від 19.01.07р. №01/05-08.1-05/
306. Стандарт розроблений з метою встановлення технічних норм та вимог до експлуатації ос...
ИПП-21-2010 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

ИПП-21-2010 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

 • разное
 • doc
 • 2.32 МБ
 • добавлен 24.01.2012
ИПП-21-2010. ОАО "Геологоразведочная экспедиция". Правила соблюдения собственной безопасности на месте происшествия. Правила спуска пострадавшего с высоты и его дальнейшего расположения у основания опоры. Действия очевидца во время приближения к пострадавшему и в первые секунды оказания помощи. Действия при обнаружении признаков...
НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

 • разное
 • doc
 • 723 КБ
 • добавлен 20.01.2012
НПАОП 60.3-1.01-10. 89 стор. Державний комітет України з питань промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Наказ № 11 від 27.01.2010 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 292/
17587. Сфера застосування. Визначення термінів. Позначення та скорочення. Загальні положення. Лінійна ч...
Реферат - Штучне освітлення. Системи штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів щодо їх використання. Штучне освітлення: робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, охоронне

Реферат - Штучне освітлення. Системи штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів щодо їх використання. Штучне освітлення: робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, охоронне

 • рефераты
 • doc
 • 153 КБ
 • добавлен 19.01.2012
АМСУ, Дніпропетровськ, 2011, 18 стор.

ЗМІСТ
Штучне освітлення. Джерела штучного освітлення
Системи штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів щодо їх використання
Види штучного освітлення
Робоче штучне освітлення
Аварійне штучне освітлення
Чергове штучне освітлення
Евакуаційне штучне...
Контрольная работа - Зарядка на рабочем месте

Контрольная работа - Зарядка на рабочем месте

 • лабараторные
 • doc
 • 48 КБ
 • добавлен 17.01.2012
Н-Тагил, НТПУ №2. 6стр.

Разработан вариант зарядки на рабочем месте для офисных сотрудников.
Презентация - Охрана труда работников

Презентация - Охрана труда работников

 • рефераты
 • ppt
 • 422.5 КБ
 • добавлен 16.01.2012
ДонНУ, Экономический факультет, 16 слайдов, 2009 (2005) г.

Содержание слайдов:

Трудовой договор
Основные обязанности работодателя по охране труда
Дисциплина труда
Основные термины и определения охраны труда
Факторы производственной среды
Классификация условий труда по степени вредности и опа...
Контрольная работа-Охрана труда на производстве

Контрольная работа-Охрана труда на производстве

 • лабараторные
 • docx
 • 23.3 КБ
 • добавлен 16.01.2012
КубГТУ 2012-7стр.
1.Правовая основа и законодательные положения по охране труда
2.Классификация промышленных ядов по характеру физиологического воздействия на организм. Указать какие из них могут встречаться на предприятиях вашей отрасли
3.Общие требования безопасности к основным конструкциям производственного оборуд...
ДНАОП 0.00-1. 35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

ДНАОП 0.00-1. 35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

 • разное
 • doc
 • 1.58 МБ
 • добавлен 14.01.2012
Державний нормативний акт з охорони праці. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 05.09.2003 р. №
173. ДНАОП 0.00-1. 35-
03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів. Київ. Розроблено Відкритим акціонерним товариством Український центр екології, безпеки і...
ПКМУ № 1232 від 30.11.2011 р. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

ПКМУ № 1232 від 30.11.2011 р. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 • разное
 • doc
 • 526.5 КБ
 • добавлен 12.01.2012
Постанова Кабінету Міністрів України № 1232 від 30.11.2011 року. Київ. 68 сторінок. Постанова. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
КПІЗ - Визначення економічної ефективності заходів, щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань

КПІЗ - Визначення економічної ефективності заходів, щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань

 • разное
 • doc
 • 61.5 КБ
 • добавлен 12.01.2012
Охорона праці.
КПІЗ (комплексне практичне індивідуальне завдання) - Визначення економічної ефективності заходів, щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань

ТНЕУ (Тернопільський національний економічний університет), ФКІТ (Факультет комп'ютерних інформаційних технологій), ПЗАС (Програмне забезпе...
Конспект лекцій по Основам охорони праці

Конспект лекцій по Основам охорони праці

 • лекции
 • doc
 • 1.06 МБ
 • добавлен 21.05.2011
Мета та завдання вивчення предмету „Основи охорони праці".
Предмет „Основи охорони праці", його зміст і задачі та зв’язок його з іншими предметами.
Основні терміни та означення основних понять в області охорони праці.
Стан охорони праці в Україні та інших країнах.
Ідентифікація і вплив на людину негативних фактор...
Лекции - 16 лекций по охране труда в Украине

Лекции - 16 лекций по охране труда в Украине

 • лекции
 • doc
 • 436.02 КБ
 • добавлен 22.02.2011
Основні правові та нормативні положення про охорону праці, Державний нагляд та державні нормативні акти з охорони праці, Організація охорони праці на підприємстві, Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом, Процесс горіння та протипожежні вимоги до будівель та споруд, Виро...
Лекции - Основы безопасности труда

Лекции - Основы безопасности труда

 • лекции
 • doc
 • 1.3 МБ
 • добавлен 20.02.2011
«Основы безопасности труда»
Понятия и определения условий труда
Система стандартов безопасности труда
Государственная экспертиза условий труда
Организационно-экономические методы решения проблем безопасности и условий труда
Задачи государственной экспертизы условий и охраны труда
Основные положения законо...
Лекции - Основы охраны труда

Лекции - Основы охраны труда

 • лекции
 • doc
 • 694 КБ
 • добавлен 30.01.2010
«Основы охраны труда. Конспект лекций. » / Сост.: Л. В. Бабенко. - Днепропетровск: ГИПО МКУ, 2002. - с.117
Изложены основные положения курса «Основы охраны труда» в соответствии с рабочей программой.
Предназначен для студентов всех специальностей.
Лекции - Особенности восприятия звука человеком. Общие факты

Лекции - Особенности восприятия звука человеком. Общие факты

 • лекции
 • doc
 • 55 КБ
 • добавлен 13.04.2009
МГЭИ. 1 курс заочного сокращённого отд. в гуманитарно-экономическом ВУЗе. Нет плана, нет списка использованной литературы - начитанные лекции. Хорошо подойдёт для написания контрольных, рефератов, курсовых, дипломных работ. 6 страниц.
Содержание: Речь, Восприятие в зависимости от частоты, Немного анатомии (устройство уха– к...
Нет изображения

Лекции - Охорона праці в торгівлі

 • лекции
 • doc
 • 409.5 КБ
 • добавлен 23.10.2010
Охорона праці в торгівлі – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та п...
Лекции - Охрана труда

Лекции - Охрана труда

 • лекции
 • doc
 • 557 КБ
 • добавлен 09.06.2011

1. Правовые и организационные вопросы охраны труда
2. Несчастные случаи на производстве
3. Условия труда
4. Оздоровление воздушной среды и параметров микроклимата
5. Производственное освещение
6. Производственный шум
7. Основы электробезопасности
8. Пожарная безопасность
9. Охрана труда при р...
Нет изображения

Лекции - Охрана труда

 • лекции
 • docx
 • 296.18 КБ
 • добавлен 22.06.2010
Оглавление
Введение
Основные положения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Понятийный аппарат дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Принципы обеспечения безопасности
Принципы обеспечения безопасности
Технические
Управленческие
Методы обеспечения безопасности
Управление безопаснос...
Лекции - Охрана труда

Лекции - Охрана труда

 • лекции
 • doc
 • 1.03 МБ
 • добавлен 22.11.2011
Харьков, 2002 г., 134 стр.
Порядок действия закона Украины "Об охране труда"
Социально-экономическое значение охраны труда
Организация охраны труда на производстве
Государственный и профсоюзный контроль за охраной труда на производстве
Мероприятия по охране труда
Ответственность предприятия за ущерб, пр...
Лекции - Охрана труда

Лекции - Охрана труда

 • лекции
 • doc
 • 1.23 МБ
 • добавлен 26.12.2009
Курс лекций для студентов технического колледжа включает изучение правовых нормативных актов и организационных основ по охране труда, вопросы санитарии, воздействие негативных факторов на человека, идентификацию травмирующих и вредных факторов, методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов...
Лекции - Охрана труда

Лекции - Охрана труда

 • лекции
 • doc
 • 934.03 КБ
 • добавлен 05.03.2011
Національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ. Методические указания: Правовые, социально - экономические и организационные вопросы социального страхования от несчастного случая на производстве в Украине. Лекции по охране труда
Лекции - Охрана труда (1998г.)

Лекции - Охрана труда (1998г.)

 • лекции
 • doc
 • 205.18 КБ
 • добавлен 21.11.2011
16 лекций:
Предмет охраны труда.Термины и определения.
Правовые и организационные вопросы охраны труда.
Организация работы по охране труда на предприятии.
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда ГОСПРОМАТОМНАДЗОР.
Система...
Лекции - Охрана труда (2010г.)

Лекции - Охрана труда (2010г.)

 • лекции
 • doc
 • 293 КБ
 • добавлен 21.11.2011
Охрана труда на производстве.
Система управления ОТ промышленного предприятия.
Формирование и влияние на человека микроклимата в производственных условиях.
Нормирование микроклимата.
Классификация систем вентиляции.
Очистка промышленных выбросов от газов и парообразующих примесей.
Освещение.
Обеспече...
Лекции - Охрана труда (на укр. языке)

Лекции - Охрана труда (на укр. языке)

 • лекции
 • rtf
 • 476.59 КБ
 • добавлен 06.01.2010
Курс лекций по охране труда на основе украинского законодательства. 287 стр.
Курс раскрывает ответы на ВСЕ вопросы, касающиеся Охраны труда - от законодательной базы до требований по различным категориям охраны труда на любом предприятии. Дан список литературы.
2009 г.
Лекции - Охрана труда на производстве

Лекции - Охрана труда на производстве

 • лекции
 • rtf
 • 105.16 КБ
 • добавлен 14.02.2010
Для студентов 4-5 курсов.
Содержание.
Охрана труда на производстве.
Система управления ОТ промышленного предприятия.
Формирование и влияние на человека микроклимата в производственных условиях.
Нормирование микроклимата.
Классификация систем вентиляции. Очистка воздуха от вредных веществ.
Очистка про...
Лекции - Охрана труда от НМетАУ Украина

Лекции - Охрана труда от НМетАУ Украина

 • лекции
 • doc
 • 687.5 КБ
 • добавлен 23.06.2010
Содержание
Вступление к охране труда
Основные законодательные акты
Основные термины и определения
Правовые и организационные вопросы охраны труда
Режим труда и отдыха
Основные и дополнительные отпуска
Гарантии прав граждан на охрану труда
Социальное страхование от несчастных случаев и профессиона...
Лекции - По охране труда

Лекции - По охране труда

 • лекции
 • doc
 • 485.5 КБ
 • добавлен 08.01.2011
НМетАУ, преподаватель Турищев В. В.

В данном конспекте рассмотрены такие темы:
Введение. Общие вопросы охраны труда.
Законодательство о труде.
Организация охраны труда на предприятии.
Травматизм и профессиональные заболевания.
Анализ условий труда.
Воздушная среда рабочих помещений.
Производс...
Лекции - Требования к организации рабочего места с точки зрения эргономики

Лекции - Требования к организации рабочего места с точки зрения эргономики

 • лекции
 • doc
 • 78 КБ
 • добавлен 11.04.2009
МГЭИ Киров, 2009 г.

Для всех курсов, специальностей, форм и срока обучения. Подойдёт для написания курсовой или хорошего реферата. 10 страниц. Ничего лишнего, кратко и понятно.
Этапы, коэффициенты, классификации, немного формул, понятия, характеристики. Нет списка использованной литературы - начитанные лекции.
О...
Лекции по дисциплине Безопасность жизнедеятельности и экзаменационные тесты

Лекции по дисциплине Безопасность жизнедеятельности и экзаменационные тесты

 • лекции
 • doc
 • 1.21 МБ
 • добавлен 08.02.2011
Тульский Государственный Университет, Кафедра Охраны труда и Окружающей среды.
Архив включает в себя полный набор лекций для специальностей различных направлений и тесты для самопроверки и подготовки к экзаменам.
Лекции по охране труда

Лекции по охране труда

 • лекции
 • doc
 • 1.14 МБ
 • добавлен 14.11.2010
Баргу, бух. учет, НФО. Отражение вопросов охраны труда в законодательстве о труде. Нормы и правила в области охраны труда — требования охраны труда. Система стандартов безопасности труда. Основные принципы организации работы по охране труда на предприятии. Охрана труда женщин, подростков и лиц с пониженной трудоспособностью. Инс...
Лекции - Основы охраны труда

Лекции - Основы охраны труда

 • лекции
 • doc
 • 694 КБ
 • добавлен 30.01.2010
«Основы охраны труда. Конспект лекций. » / Сост.: Л. В. Бабенко. - Днепропетровск: ГИПО МКУ, 2002. - с.117
Изложены основные положения курса «Основы охраны труда» в соответствии с рабочей программой.
Предназначен для студентов всех специальностей.
Лекции по охране труда

Лекции по охране труда

 • лекции
 • doc
 • 340.75 КБ
 • добавлен 16.05.2009
Курс лекций по охране труда на основе украинского законодательства. 22 лекции, 134 стр. в формате DOC.
Курс раскрывает ответы на ВСЕ вопросы, касающиеся Охраны труда - от законодательной базы до требований по различным категориям охраны труда на любом предприятии производства рыбной продукции. Дан список литературы.
Жидецький В. Ц, Джигирей В. С, Мельников О.В. Основи охорона праці

Жидецький В. Ц, Джигирей В. С, Мельников О.В. Основи охорона праці

 • разное
 • djvu
 • 2.96 МБ
 • добавлен 06.06.2009
Підручник. — Вид. 5-те, доповнене. — Львів: Афіша, 2000. — 350 с.

Підручник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо закон...
Ткачук К.Н. Основи охорони праці

Ткачук К.Н. Основи охорони праці

 • разное
 • pdf
 • 2.76 МБ
 • добавлен 14.12.2009
Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. — К.: Основа, 2006 — 448 с. (OCR)

Викладені правові, нормативно-технічні та організіційні основи охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки.
Уперше приведена інформація щодо оцінки рі...
Вопросы ответы на билеты по охране труда (20 билетов)

Вопросы ответы на билеты по охране труда (20 билетов)

 • билеты
 • doc
 • 162.28 КБ
 • добавлен 09.10.2010
Учебный центр оао"ЧМК"- 2010год. Охватывают полностью вопросы по охране труда. 20 билетов по 6 вопросов и ответов.

Организация проведения медицинских осмотров. Система государственного контроля за охраной труда в РФ. Инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформления. Требование законодательства об ограничениях...
Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці

 • разное
 • pdf
 • 13.8 МБ
 • добавлен 07.01.2010
Вид. 2-е, стериотипне. - Львыв: Афіша, 2000. - 348 с.

Навчальний посібник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров"я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законод...
Дзюндзюк Б.В. Охрана труда. Сборник задач (с примерами решения)

Дзюндзюк Б.В. Охрана труда. Сборник задач (с примерами решения)

 • разное
 • djvu
 • 3.5 МБ
 • добавлен 28.08.2010
В книге на конкретных примерах в цифрах дается решение практически всех задач по охране труда (вентиляция, освещение, защитное заземление, зануление и т. д. ). Кроме того имеется большой объем справочного материала в виде таблиц, графиков, схем и т. д. Книга будет незаменимой для студентов, изучающих охрану труда, а также для вы...
Презентация - Профессиональные заболевания и их профилактика

Презентация - Профессиональные заболевания и их профилактика

 • рефераты
 • ppt
 • 568.5 КБ
 • добавлен 12.03.2009
Всего 27 слайдов, формат: ppt, содержание: Понятие профессиональные заболевания, их классификация, а далее идут описания заболеваний и рекомендации как их избежать
Лекции - Охрана труда (на укр. языке)

Лекции - Охрана труда (на укр. языке)

 • лекции
 • rtf
 • 476.59 КБ
 • добавлен 06.01.2010
Курс лекций по охране труда на основе украинского законодательства. 287 стр.
Курс раскрывает ответы на ВСЕ вопросы, касающиеся Охраны труда - от законодательной базы до требований по различным категориям охраны труда на любом предприятии. Дан список литературы.
2009 г.
Шпоры по охране труда

Шпоры по охране труда

 • шпаргалки
 • doc
 • 15.92 КБ
 • добавлен 29.09.2007
Государственный надзор и общественный контроль в области охраны труда. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об охране труда.Расследование. Несчастные случаи.Анализ производственного травматизма.Опасные и вредные производственные факторы. Классификация, характеристика. Финансирование мероприятий по охране...
Презентация - Средства индивидуальной защиты

Презентация - Средства индивидуальной защиты

 • рефераты
 • ppt
 • 10.44 МБ
 • добавлен 13.03.2010
Определение СИЗ.
В каких случаях применяют СИЗ.
Классификация СИЗ.
Защита головы.
Защита органов дыхания.
Защита рук.
Спецодежда (рабочая одежда).
Защитная рабочая обувь.
Безопасность высотных работ.
Безопасность рабочего места.
Перечень нормативно-правовых актов по СИЗ.
17 слайдов.
Челноков А.А., Ющенко Л.Ф. Охрана труда

Челноков А.А., Ющенко Л.Ф. Охрана труда

 • разное
 • djvu
 • 5.29 МБ
 • добавлен 24.02.2010
Издательство: Вышэйшая школа, год 2006, 456 с.
Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны труда, основы гигиены труда и производственной санитарии, техники безопасности и пожаровзрывобезопасности производства.
Шпаргалка - Охрана труда

Шпаргалка - Охрана труда

 • шпаргалки
 • rtf
 • 123.48 КБ
 • добавлен 16.02.2010
НУВГП, 4 курс.
Экзаменационные вопросы и ответы по предмету «Охрана труда»
Основные документы по охране труда.
Инструктажи, их виды и методика проведения.
Служба охраны труда на предприятии. Права и обязанности должностных лиц по охране труда.
Акты о несчастных случаях, порядок их оформления.
Метеорологич...
Нет изображения

Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда

 • разное
 • jpg
 • 133.08 МБ
 • добавлен 23.10.2010
Издательство "Высшая школа", 2-е изд., перераб. и доп. -382 с.

Рассмотрены программные вопросы производственной санитарии и гигиены труда для студентов специальности 280102 "Безопасность технологических процессов и производств" направления подготовки дипломированных специалистов "Безопасность жизнедеятельности"
Для ...
Лекции - Охрана труда на производстве

Лекции - Охрана труда на производстве

 • лекции
 • rtf
 • 105.16 КБ
 • добавлен 14.02.2010
Для студентов 4-5 курсов.
Содержание.
Охрана труда на производстве.
Система управления ОТ промышленного предприятия.
Формирование и влияние на человека микроклимата в производственных условиях.
Нормирование микроклимата.
Классификация систем вентиляции. Очистка воздуха от вредных веществ.
Очистка про...
Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. Практикум з охорони праці

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. Практикум з охорони праці

 • разное
 • djvu
 • 4.08 МБ
 • добавлен 03.09.2010
Навч. посібник для вищих навч. закладів/ В. Ц. Жидецький [и др. ]; ред. В. Ц. Жидецький; Укр. держ. лiсотехнiчний ун-т, Укр. академiя друкарства. - Львiв: Афiша, 2000. - 350 с.: ил. - Библиогр.: с.339-
344. - ISBN 966-7760-09-X

Содержание:
Генеральний план підприємства. Обладнання виробничих, адміністративних ...
Программа - Настольный справочник инженера по охране труда

Программа - Настольный справочник инженера по охране труда

 • программы
 • doc
 • 198.36 МБ
 • добавлен 28.09.2009
В обязанности инженера по охране труда входит подготовка огромного количества разнообразных документов. Наличие и правильность составления документов гарантируют, что ваша организация будет готова к проверкам контролирующих органов, избежит штрафов и других санкций. Чтобы помочь вам сориентироваться в «океане» нормативной докуме...
Сєріков Я.О. Основи охорони праці

Сєріков Я.О. Основи охорони праці

 • разное
 • doc
 • 13.77 МБ
 • добавлен 13.06.2009
Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 227 с.

У посібнику викладено основні законодавчі й нормативні положення, що відносяться до організації та діяльності служби охорони праці на підприємстві, проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначення розміру тарифів при страхуванні працюючих від нещасних в...
Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці

Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці

 • разное
 • pdf
 • 1.77 МБ
 • добавлен 01.12.2010
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 280 с. (OCR с ошибками)

ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ (Охорона праці, її предмет, об’єкт, методологічні основи. Економічне та соціальне значення ОП. Основні етапи розвитку вчення про охорону праці. Роль вітчизняної науки. Зв’язок охорони прац...
Инструкции по охране труда по профессиям

Инструкции по охране труда по профессиям

 • руководства
 • doc
 • 6.05 МБ
 • добавлен 23.08.2009
2002г. Представлены 610 профессий с полным описанием инструкций по каждой из профессий в отдельности. Каждая профессия от Аппаратчика по варке колбас до Электромонтера по обслуживания ЛЭП представлены в отдельных документах. Включает в себя. Общие требования. Требования безопасности перед началом работ. Требования безопасности в...