Узбекский язык
Языки и языкознание
  • формат djvu
  • размер 1,20 МБ
  • добавлен 09 февраля 2012 г.
Рафиев А. Узбек тили
Ташкент: Укитувчи, 2014. — 123 с.
O‘zbek tilida erkin muloqotga kirishishni o‘rganib, bilim-laringizni yanada oshirishga intilyapsiz. 9-sinfda o‘zbek tilidan og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalaringizni о‘stilish maqsadida yangi nutqiy mavzular, ulai ifodalashga xizmat qiluvchi leksik va grammatik vositalai o‘zlashtirasiz. Shuningdek, davlat tilida ish yuritish malakangizni shakllantiruvchi turli hujjatlai mustaqil ravishda yozishni o‘rganib olasiz.
Nutqiy mavzulami izchil va oson o‘zlashtirishingizni ko‘zda tutib, mavzulai 2—3 darsga ajratgan holda tavsiya etdik. Mavzu doirasida unga xos nutqiy qoliplai aks ettirgan matn, matn yuzasidan topshiriq, grammatik o‘yin, mashqlar va uy vazifasini bajarasiz.
0‘quvchilar, nutqingizni yuqori darajada o‘stirish, avvalo, o‘zingizga bog‘liq ekanligini aslo unutmang. Darsda faol bo‘lishga intiling!
Похожие разделы