Латинский язык
Языки и языкознание
Реферат
 • формат doc
 • размер 129.5 КБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
Реферат - Періодизація латинської мови та словотворення в ній
Реферат посвящен периодизации латинского языка и основныс способам словообразования в ней. Для студентов старших курсов, филологических специальностей.
Смотрите также

Доклад - Латинська мова у ролі державної у Середньовічній Європі

Реферат
 • формат doc
 • размер 77 КБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
Історія розвитку латинської мови. Мовознавство в середньовічній Європі. Латинське письменство. Входження народних мов до літератури. Література - 6 од.

Ревак Н. Сулим В. Латинська мова

 • формат doc
 • размер 560.03 КБ
 • добавлен 17 февраля 2011 г.
Ревак Н. Г. , Cулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних фа-культетів) 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Львів: ЛНУ іме-ні Івана Франка, 2006. – 415 с. У підручнику стисло викладено основи фонетики, морфології, синта-ксису і словотвору латинської мови. Подано таблиці відмінкових закін-чень іменників та особових закінчень дієслів. Для закріплення граматики вміщено навчальні адаптовані тексти і вправи, які розвивають та погли-блюють теорети...

Реферат - Латинь

Реферат
 • формат docx
 • размер 43.48 КБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Iсторія латинської мови, зв. язок з українською культурою 30ст. Є вступ, висновок, список використаної літератури.

Реферат - Мертв ли латинский язык?

Реферат
 • формат docx
 • размер 21.26 КБ
 • добавлен 06 июня 2011 г.
«Латынь из моды вышла ныне…» – так писал Пушкин в романе «Евгений Онегин». А ведь латинский – язык древнейшего и величайшего народа, римлян! Однако сейчас этот язык называют мертвым. Но даже тот же Онегин, «высокой страсти не имея» к литературным занятиям, все же «…знал довольно по-латыне, Чтоб эпиграфы разбирать, Потолковать об Ювенале, В конце письма поставить vale, Да помнил, хоть не без греха, Из Энеиды два стиха». То есть в обществ...

Хоміцька З.М. Латинська мова

 • формат pdf
 • размер 1.71 МБ
 • добавлен 08 сентября 2010 г.
На основі програми "Латинська мова" підручник містить відомості з фонетики, морфології та синтаксису латинської мови, а також вправи, тексти для перекладу, лексичний мінімум, латинсько-український словник. Підручник призначенний для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Яковенко Н.М., Трипуз В.М. Латинська мова

 • формат djvu
 • размер 8.61 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Год: 1993 Издательство: Вища школа ISBN: 5-11-004176-8 Качество: Сфотографированные страницы Количество страниц: 360 Описание: Мета видання - виробити у його користувача навички перекладу латиномовних історичних джерел: хронік, юридичних пам'яток тощо. Підручник складається з двох частин: 1) нормативного курсу латинської граматики, у якому до кожної граматичної теми додаються вправи і адаптовані навчальні тексти; 2) хрестоматії, що містить окрім...