Русский язык как иностранный
Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 10,40 МБ
  • добавлен 09 января 2015 г.
Dąbrowska H., Zybert M. Новые встречи 1
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011. — 120 s.
Część wstępna (rozdziały 1-5) jest poświęcona wprowadzeniu liter alfabetu rosyjskiego oraz kształtowaniu prawidłowej wymowy, akcentuacji i intonacji rosyjskiej. Część podstawowa (rozdziały 6-19) kształci sprawności językowe określone w podstawie programowej, związane głównie z praktycznym komunikowaniem się w mowie i w piśmie. Część podstawowa składa się z czteastu krótkich rozdziałów i obejmuje następujące zakresy tematyczne: człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, praca, podróżowanie i turystyka, zdrowie. Każdy rozdział jest przeznaczony do realizacji w ciągu dwóch-trzech godzin lekcyjnych.
Похожие разделы