Русский язык как иностранный
Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 21,26 МБ
  • добавлен 11 марта 2015 г.
Kováčiková E. Ruština pre samoukov
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. — 140 s.
Книга предназначена для тех, кто желает в течение короткого времени овладеть основами русского языка для повседневных ситуаций. Учебник состоит из 16 тем и содержит основной лексический и грамматический минимум.
Kniha je určená tým, ktorí chcú za krátky čas nadobudnúť základy ruského jazyka, a to hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie a písanie tak, aby sa dorozumeli v bežných situáciách spoločenského styku.
Rozdelená je na 16 osvedčených tém, obsahuje základné lexikálne a gramatické minimum.
Samoštúdium predpokladá aspoň elementáe jazykové znalosti z materinského jazyka a zručnosť pracovať s jazykovými pomôckami, ako sú tabuľky, slovník, zvuková nahrávka (ktorá nie je súčasťou učebnice) a kľúč k jazykovým cvičeniam.
Ruština pre samoukov vás naučí: s porozumením čítať ruský text, ústne sa vyjadrovať v jednotlivých vetách, vyjadriť súhlas, nesúhlas, pochybnosť, prosbu, názor, návrh a pod.
Похожие разделы