Русский язык как иностранный
Языки и языкознание
Практикум
  • формат pdf
  • размер 173,11 КБ
  • добавлен 29 марта 2015 г.
Ксенофонтова Г.С., Мазур Л.М. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять з російської мови
Методичні вказівки.- Київ:КНУБА,2014 .-20 с.
Містять мовний матеріал та завдання як для аудиторної, так і для самостійної роботи студентів з метою підготовки їх для поточного контролю та самоконтролю з мовного курсу.
Мета методичних вказівок – розвиток мовної практики іноземних студентів всіх спеціальностей. Завдання – акцентувати увагу на лексичних, граматичних та стилістичних мовних нормах, вдосконалювати навички читання та аудіювання, активізувати монологічні та діалогічні мовленнєві вміння.
Кожна з 12 тем складається з тематичного матеріалу (текстів), вправ для самоконтролю та контролю, лексико-граматичних завдань для самопідготовки.
Призначено для студентів-іноземців, які навчаються на підготовчих факультетах та підготовчих відділеннях для іноземних громадян за напрямом підготовки «Російська мова як іноземна» для всіх спеціальностей.
Похожие разделы