Татарский язык
Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 417,85 КБ
  • добавлен 07 декабря 2016 г.
Сибгаева Ф.Р. Татар теле
Гомуми мәгълүмат, күнегүләр, контроль тестлар. Югары уку йортлары өчен укыту кулланмасы. — Казан: Вестфалика, 2011. — 44 б.
Кулланмада тел белеменең төрле тармакларына караган гомум-теоретик һәм гамәли материалны үзләштерү өчен тәкъдим ителә. Кулланмада, белем күнекмәләрен ныгыту, белем дәрәҗәсен тикшерү өчен, лексик-грамматик, биремнәр һәм тестлар бирелҽ. Хезмәт югары уку йортларының татар филологиясе һәм тарихы, журналистика факультетларында белем алучы студентларга адреслана.
Похожие разделы