Польский язык
Языки и языкознание
  • формат djvu
  • размер 3.76 МБ
  • добавлен 16 мая 2011 г.
Szelc-Mays Magdalena. Co? wam powiem. (Шельц-Майс Магдалена. Я Вам что-то расскажу.)
Год выпуска: 2002
Количество страниц: 280
ISBN: 83-242-0075-4
Язык курса: Польский

Ten nowoczesny podr?cznik komunikacyjny do nauki m?wienia prezentuje bogaty repertuar zachowa? j?zykowych. Ciekawie opracowane ?wiczenie pomagaj? w ich praktycznym opanowaniu oraz w utrwalaniu nowych wra?e? i poj??, wprowadzanych na ?rednim poziomie zaawansowania.
Podr?cznik cechuje tak?e przejrzysty uk?ad:
- ka?da lekcja omawia konkretne zagadnienia tematyczne.
- podano przyk?ady u?ycia 50 funkcji j?zykowych, wyra?aj?cych uczucia i emocje.
- om?wiono u?ycie zwrot?w zrytualizowanych.
- wprowadzono rozr??nienie na j?zyk oficjalny i potoczny.
- kszta?cenie rozumienia ze s?uchu oparto na nagraniach autentycznych tekst?w prasowych.
Похожие разделы
Смотрите также

Szelc-Mays Magdalena. Co? wam powiem. (Шельц-Майс Магдалена. Я Вам что-то расскажу.) Аудиоприложение CD2

  • формат mp3
  • размер 63.2 МБ
  • добавлен 11 октября 2011 г.
Год выпуска: 2002 Качество аудио: 128 kbps, 44 kHz, stereo Формат: mp3 Язык курса: Польский Ten nowoczesny podr?cznik komunikacyjny do nauki m?wienia prezentuje bogaty repertuar zachowa? j?zykowych. Ciekawie opracowane ?wiczenie pomagaj? w ich praktycznym opanowaniu oraz w utrwalaniu nowych wra?e? i poj??, wprowadzanych na ?rednim poziomie zaawansowania. Podr?cznik cechuje tak?e przejrzysty uk?ad: - ka?da lekcja omawia konkretne zagadnienia tema...

Szelc-Mays Magdalena. Co? wam powiem. (Шельц-Майс Магдалена. Я Вам что-то расскажу.). Аудиоприложение CD1

  • формат mp3
  • размер 60.77 МБ
  • добавлен 11 октября 2011 г.
Год выпуска: 2002 Качество аудио: 128 kbps, 44 kHz, stereo Формат: mp3 Язык курса: Польский Ten nowoczesny podr?cznik komunikacyjny do nauki m?wienia prezentuje bogaty repertuar zachowa? j?zykowych. Ciekawie opracowane ?wiczenie pomagaj? w ich praktycznym opanowaniu oraz w utrwalaniu nowych wra?e? i poj??, wprowadzanych na ?rednim poziomie zaawansowania. Podr?cznik cechuje tak?e przejrzysty uk?ad: - ka?da lekcja omawia konkretne zagadnienia tema...