Татарский язык
Языки и языкознание
Справочник
  • формат djvu
  • размер 286,81 КБ
  • добавлен 31 августа 2016 г.
ТР МК. Татар теленең орфографиясе. Tatar teleneŋ orfografiəse
Казан: Мәгариф, 2000. — 29 с. — ISBN 5-7761-0966-3.
Әлеге китап укучылар, студентлар, укытучылар, матбугат хезмәткәрләре, латин графикасында татар язуын үзлегеннән өйрәнүчеләр һәм, гомумән, татар теле белән кызыксынучылар өчен чыгарыла. Аны шулай ук Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән республика мәктәпләрендә латин графикасына күчү буенча эксперимент үткәрүдә ярдәмлек буларак та файдаланырга мөмкин.
Похожие разделы