Русский язык как иностранный
Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 21.13 МБ
  • добавлен 25 октября 2015 г.
Zybert M. Новые встречи 2
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. — 127 s.
Trzyczęściowy cykl Nowyje Wstrieci przygotowuje ucznia do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym.
Zasadnicza część podręcznika dla klasy drugiej składa się z 12 rozdziałów, z których każdy zawiera ćwiczenia utrwalające. Tematyka poszczególnych rozdziałów koncentruje się wokół sfer komunikacyjnych dotyczących, na przykład życia codziennego, kultury i sztuki, zainteresowań młodzieży. Opracowane w podręczniku ćwiczenia przygotowują uczniów do posługiwania się mową rosyjską w różnych sytuacjach. W każdym rozdziale zamieszczono adresy rosyjskich stron inteetowych, co stwarza uczniom możliwość samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiadomości w obrębie tematyki.
Na końcu podręcznika znajdują się teksty do samodzielnego czytania, lista czasowników rosyjskich i polskich różniących się rządem oraz słownik rosyjsko-polski.
Похожие разделы