Узбекский язык
Языки и языкознание
  • формат docx
  • размер 48.72 КБ
  • добавлен 23 ноября 2011 г.
Ahmedov H.F., Yunusova SH.M. Ona tili Fonetika va Leksikologiya
Ahmedov H.F.,Yunusova SH.M. Ona tili Fonetika va Leksikologiya, TDPUqAL.12 c.
Fonetika – tilshunoslikning nutq tovushlarini organuvchi bo’limidir. Tovush – nutqning fonetik jihatidan bo’linmaydigan eng kichik birligi. Harf – nutq tovushlarining yozuvdagi shartli belgisi. Alifbo – harflaing qat’iy bir tartibda joylashgan yig’indisi.
Leksikalogiyada so’zlar va ulaing lug’aviy ma’nosi o’rganiladi. Tilimizdagi so’zlar mustaqil ma’no va Grammatik ma’nolarga ega bo’ladi. So’zdan nima anglatilishi, bu uning lug’aviy ma’nosi deb yuritiladi. So’zning ma’lum bir Grammatik shaklda bo’lishi, gramatik vazifani bajarishi so’zning gramatik ma’nosi hisoblanadi. Faqat mustaqil so’z turkumiga oid so’zlargina lug’aviy (leksik) ma’noga ega bo’ladi. So’zning lug’aviy ma’nosi leksikalogiyada, Grammatik ma’nosi esa grammatikada o’rganiladi.
Похожие разделы
Смотрите также

Rasulov R., Usmonov M., Mirazizova A. O'zbek tili

  • формат pdf
  • размер 855.42 КБ
  • добавлен 15 июля 2011 г.
Nizomiy nomidagi TDPU, 2003. - 234 s. Учебник предназначен для русскоязычных групп высших учебных заведений Узбекистана Авторы искренне желают Вам успехов в изучении древнего и красивого языка – языка Алишера Навои. O‘zbekiston Respublikasining davlat tili o‘zbek tilidir. Binobarin, tilga hurmat – elga hurmat, tilga e‘tibor elga e‘tibordir. Chunki til xalqimiz tarixi, xalqimiz boyligi, hayotimiz ko‘zgusidir. Shunga ko‘ra yurtboshimiz Oliy Maj...

Turniyozov N, Rahimov A. O'zbek tili

  • формат doc
  • размер 212.97 КБ
  • добавлен 08 февраля 2012 г.
N.Turniyozov, A.Rahimov O‘zbek tili, Samarqand-2006, 186 Стр. Ushbu ma’ruzalar matnida o'zbek tilining fonetika, grafika, orfografiya, orfoepiya, leksikologiya, fraziologiya, morfemika , so‘z yasalishi va morfologiya bo‘limlari haqidagi nazariy ma’lumotlar jamlangan bo‘lib, mazkur majmua Samarqand davlat chet tillar inistitutining ingliz, fransuz, nemis, koreys filologiyasi va maktabgacha ta’lim (chet tili bilan) ixtisosliklari bo‘yicha ta’lim ol...