Узбекский язык
Языки и языкознание
  • формат doc
  • размер 212.97 КБ
  • добавлен 08 февраля 2012 г.
Turniyozov N, Rahimov A. O'zbek tili
N.Tuiyozov, A.Rahimov O‘zbek tili, Samarqand-2006, 186 Стр.
Ushbu ma’ruzalar matnida o'zbek tilining fonetika, grafika, orfografiya, orfoepiya, leksikologiya, fraziologiya, morfemika , so‘z yasalishi va morfologiya bo‘limlari haqidagi nazariy ma’lumotlar jamlangan bo‘lib, mazkur majmua Samarqand davlat chet tillar inistitutining ingliz, fransuz, nemis, koreys filologiyasi va maktabgacha ta’lim (chet tili bilan) ixtisosliklari bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalarga, shuningdek, o‘zbek tili bilan qiziquvchilar uchun muhim ma’lumotnoma sifatida xizmat qilishi mumkin.
Ma’ruzalar matni Samarqand davlat chet tillar institutining O‘quv-uslubiy kengashining 2006 yil 24 mart 7-son qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.
Похожие разделы
Смотрите также

Ahmedov H.F., Yunusova SH.M. Ona tili Fonetika va Leksikologiya

  • формат docx
  • размер 48.72 КБ
  • добавлен 23 ноября 2011 г.
Ahmedov H.F.,Yunusova SH.M. Ona tili Fonetika va Leksikologiya, TDPUqAL.12 c. Fonetika – tilshunoslikning nutq tovushlarini organuvchi bo’limidir. Tovush – nutqning fonetik jihatidan bo’linmaydigan eng kichik birligi. Harf – nutq tovushlarining yozuvdagi shartli belgisi. Alifbo – harflarning qat’iy bir tartibda joylashgan yig’indisi. Leksikalogiyada so’zlar va ularning lug’aviy ma’nosi o’rganiladi. Tilimizdagi so’zlar mustaqil ma’no va Grammatik...

Rasulov R., Usmonov M., Mirazizova A. O'zbek tili

  • формат pdf
  • размер 855.42 КБ
  • добавлен 15 июля 2011 г.
Nizomiy nomidagi TDPU, 2003. - 234 s. Учебник предназначен для русскоязычных групп высших учебных заведений Узбекистана Авторы искренне желают Вам успехов в изучении древнего и красивого языка – языка Алишера Навои. O‘zbekiston Respublikasining davlat tili o‘zbek tilidir. Binobarin, tilga hurmat – elga hurmat, tilga e‘tibor elga e‘tibordir. Chunki til xalqimiz tarixi, xalqimiz boyligi, hayotimiz ko‘zgusidir. Shunga ko‘ra yurtboshimiz Oliy Maj...