Узбекский язык
Языки и языкознание
  • формат pdf
  • размер 855.42 КБ
  • добавлен 15 июля 2011 г.
Rasulov R., Usmonov M., Mirazizova A. O'zbek tili
Nizomiy nomidagi TDPU, 2003. - 234 s.Учебник предназначен для русскоязычных групп высших учебных заведений Узбекистана
Авторы искренне желают Вам успехов в изучении древнего и красивого языка – языка Алишера Навои.

O‘zbekiston Respublikasining davlat tili o‘zbek tilidir. Binobarin, tilga hurmat – elga hurmat, tilga e‘tibor elga e‘tibordir. Chunki til xalqimiz tarixi, xalqimiz boyligi, hayotimiz ko‘zgusidir. Shunga ko‘ra yurtboshimiz Oliy Majlisning IХ sessiyasida shunday deydi: «O‘z fikrini mutlaqo mustaqil, ona tilida ravon, go‘zal va lo‘nda ifoda eta olmaydigan mutaxassisni, avvalambor, rahbar kursisida o‘tirganlai bugun tushunish ham, oqlash ham qiyin». Ayni fikrlaing rusiyzabon o‘rtoqlarga ham taalluqli ekani shak- shubhasizdir.
Qo‘lingizdagi «O‘zbek tili» darsligi respublika oliy o‘quv yurtlari rus guruhi talabalari uchun mo‘ljallangan.
Darslikda nazariy bilimlar bilan amaliy bilimlar uyg‘unlikda olib borildi.
Darslikda asosiy diqqat- e‘tibor, maqsadga to‘la muvofiq, amaliyotga – so‘zlashuv nutqiga - nutq o‘stirish muammosiga qaratildi.
Shunga ko‘ra, darslikning asosiy qismini mashg’ulotlar, topshiriqlar, matnlar, tarjimalar va lug‘atlar tashkil etadi. Shuningdek, darslikda rusiyzabon talabalarga amaliyotda erkin foydalanishlari uchun faol ishlatiladigan ayrim ish hujjatlari ham taqdim etiladi».
Похожие разделы
Смотрите также

Ahmedov H.F., Yunusova SH.M. Ona tili Fonetika va Leksikologiya

  • формат docx
  • размер 48.72 КБ
  • добавлен 23 ноября 2011 г.
Ahmedov H.F.,Yunusova SH.M. Ona tili Fonetika va Leksikologiya, TDPUqAL.12 c. Fonetika – tilshunoslikning nutq tovushlarini organuvchi bo’limidir. Tovush – nutqning fonetik jihatidan bo’linmaydigan eng kichik birligi. Harf – nutq tovushlarining yozuvdagi shartli belgisi. Alifbo – harflarning qat’iy bir tartibda joylashgan yig’indisi. Leksikalogiyada so’zlar va ularning lug’aviy ma’nosi o’rganiladi. Tilimizdagi so’zlar mustaqil ma’no va Grammatik...

Turniyozov N, Rahimov A. O'zbek tili

  • формат doc
  • размер 212.97 КБ
  • добавлен 08 февраля 2012 г.
N.Turniyozov, A.Rahimov O‘zbek tili, Samarqand-2006, 186 Стр. Ushbu ma’ruzalar matnida o'zbek tilining fonetika, grafika, orfografiya, orfoepiya, leksikologiya, fraziologiya, morfemika , so‘z yasalishi va morfologiya bo‘limlari haqidagi nazariy ma’lumotlar jamlangan bo‘lib, mazkur majmua Samarqand davlat chet tillar inistitutining ingliz, fransuz, nemis, koreys filologiyasi va maktabgacha ta’lim (chet tili bilan) ixtisosliklari bo‘yicha ta’lim ol...