Украинский язык


Чак Є. Таємниці слова

Чак Є. Таємниці слова

 • разное
 • djvu
 • 18.5 МБ
 • добавлен 07.02.2012
К.: Веселка, 1991. 226 с.
Науково-популярна книжка, в якій читач знайде пояснення різноманітних явищ і фактів, пов'язаних із розвитком української мови. Автор цікаво розповідає про походження, історію та значення ряду іншомовних слів і термінів, а також надає практичня поради щодо оволодіння культурою мови. В ній немає прави...
Ющук Іван. Троє на Місяці

Ющук Іван. Троє на Місяці

 • разное
 • djvu
 • 4.29 МБ
 • добавлен 07.02.2012
К.: Веселка, 1989. - 73 с.
Граматико-фантастична повість про захоплюючі пригоди школярів на Місяці, які, опановуючи ази космонавтики, підвищують рівень культури мови.
Курсова робота - Іншомовні слова в сучасній періодиці

Курсова робота - Іншомовні слова в сучасній періодиці

 • курсовые
 • doc
 • 185 КБ
 • добавлен 30.01.2012
БДПУ, Україна, 2012, 33 стр.

У роботі виствітлено функціонування іншомовних слів у сучасній українській мові, зокрема періодиці.

Зміст
Вступ
Розділ
Теоретичні засади дослідження іншомовних запозичень
Причини і шляхи проникнення іншомовних слів в українську мову
Асиміляція запозичень у складі...
Атлас української мови. В трьох томах. Том 3

Атлас української мови. В трьох томах. Том 3

 • разное
 • djvu
 • 85.52 МБ
 • добавлен 28.01.2012
Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор'я і суміжні землі.
Комплексні карти. Некартографовані матеріали.
К.: Наукова думка, 2001.

"Атлас української мови", т.III завершує видання першої в історії українського мовознавства праці, в якій на лінгвістичних картах відтворено важливі протиставлення ...
Кадочнікова О.П. Семантика і структура поліпредикативних сполучникових конструкцій з пояснювальними відношеннями

Кадочнікова О.П. Семантика і структура поліпредикативних сполучникових конструкцій з пояснювальними відношеннями

 • разное
 • doc
 • 166.5 КБ
 • добавлен 28.01.2012
Автореферат дисертації, присвяченої з’ясуванню причин виникнення поліпредикативних сполучникових пояснювальних одиниць, умов їхнього функціонування, описові наявних семантичних відтінків пояснювального значення, яке реалізується на рівні складного речення, та дослідженню засобів його формування. З урахуванням особливостей семант...
Косенко Н.Я., Вакуленко Т.М. Як правильно говорити українською

Косенко Н.Я., Вакуленко Т.М. Як правильно говорити українською

 • разное
 • pdf
 • 30.83 МБ
 • добавлен 24.01.2012
Практичний посібник. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. — 240 с.
Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації.
У книжці можна також знайти відповіді на щоденн...
Дипломна робота - Неологізми в мові українських засобів масової інформації на початку XXI століття

Дипломна робота - Неологізми в мові українських засобів масової інформації на початку XXI століття

 • дипломы
 • docx
 • 116.08 КБ
 • добавлен 17.01.2012
Бакалаврська робота. Відкритий міжнар. ун-т. розв. людини «Україна». Ф-т. філол. та мас. комунікацій – К., 2006. – 53 с.

Неологізм як одне з оcновних джерел розвитку словникового складу мас-медіа. Нова економічна лексика. Конфесійна лексика і термінологія науково-технічна, виробничо-професійна лексика і термінологія. Ін...
Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова, 1981

Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова, 1981

 • разное
 • pdf
 • 22.16 МБ
 • добавлен 14.01.2012
Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР як навчальний посібник для студентів філологічних факультетів університетів. м.Київ.Головне видавництво видавничого об'єднання "Вища школа", 1981 рік.
183 стр.
Редакція літератури...
Дуда Н.М., Гриджук О.Є. Конспект лекцій з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)

Дуда Н.М., Гриджук О.Є. Конспект лекцій з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • разное
 • doc
 • 691 КБ
 • добавлен 09.01.2012
Львів: НЛТУ України, 2007. - 95 с
Мова і мовлення в житті людини
Мова. Функції мови
Українська мова – національна мова українського народу,
її місце серед мов світу
Особливості розвитку української мови у різні періоди
Поняття про мову та мовлення. Літературна мова
Український правопис. Принципи украї...
Нет изображения

Программа - ProLing Office Standart SP2 6.0.40

 • программы
 • txt,exe
 • 12.29 МБ
 • добавлен 09.01.2012
Пролинг ОФИС - это простой способ улучшить качество подготовки документов в организациях, документооборот которых осуществляется на русском и украинском языках. Построенный на основе уже знакомых многим пользователям приложениях, Пролинг ОФИС включает в себя средства проверки правописания (РУТА), электронные словари (УЛИС), пере...
Копитіна І.В. Українська мова 5-11

Копитіна І.В. Українська мова 5-11

 • разное
 • pdf
 • 7.61 МБ
 • добавлен 04.01.2012
Українська мова 5-11 Фонетика. Графіка. Словотвір. Морфологія. Синтаксис.Лексика і фразеологія
видавництво Ранок 2005. - 64 с.
Зміст
Фонетика
Склад
Графіка
Будова слова і словотвір
Морфологія
Частини мови
Синтаксис і пунктуація
Лексика і фразеологія
Схеми мовних розборів
Реферат - Мікротопоніміка міста Донецьк

Реферат - Мікротопоніміка міста Донецьк

 • рефераты
 • doc
 • 178.5 КБ
 • добавлен 04.01.2012
Гдпіія, м. Горлівка, Україна; Марченко Т.В., факультет слов'янських та германських мов; спеціальність: українська мова та література; дисципліна: основи наукових досліджень; 2011 г., 14 с.

Топоніміка як сладова частина ономастики
основні поняття
Різновиди топонімів
Зв’язок топоніміки з іншими науками
Іс...
Копитіна І.В. Український правопис 5-11

Копитіна І.В. Український правопис 5-11

 • разное
 • pdf
 • 6.12 МБ
 • добавлен 03.01.2012
Український правопис Орфографія. Пунктуація
видавництво Ранок 2005. - 48 с.
зміст
правила переносу частин слів
передача іншомовних власних назв українською мовою
вживання великих літер
вживання апострофа перед я ю є ї
сполучення йо, ьо
вживання мякого знака
ненаголошені голосні
правопис о ...
Аналіз ідіостилю Богдана-Ігора Антонича

Аналіз ідіостилю Богдана-Ігора Антонича

 • разное
 • doc
 • 108.5 КБ
 • добавлен 01.01.2012
Університет імені Тасара Шевченка, Інститут Філології, кафедра історії мови та стилістики.
Модульна робота.
з курсу «Особливості ідіостилістичного аналізу».
Аналіз ідіостилю Богдана-Ігора Антонича.
Звіт з навчальної джерелознавчої практики

Звіт з навчальної джерелознавчої практики

 • разное
 • docx
 • 87.61 КБ
 • добавлен 01.01.2012
Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, кафедра новітньої літератури.
Звіт про проходження джерелознавчої практики, 3 курс.
Місце проходження практики:
Наукова бібліотека імені М. Максимовича;

Досліджувана тема: Визначення віднесеності села Крилівка до певної діалектної зони на ос...
Шпора - Схема аналізу частин мови

Шпора - Схема аналізу частин мови

 • шпаргалки
 • doc
 • 54 КБ
 • добавлен 01.01.2012
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, викладач: Ващук Г.О., 4 сторінки

Схема аналізу:
- іменник
- прикметник
- займенник
- числівник
- дієслово
- прислівник
- дієслова на но-то
- дієприкметник
- дієприслівник
- прийменник
- сполучник
- частка
- вигук
Правила української орфоепії

Правила української орфоепії

 • руководства
 • doc
 • 37.5 КБ
 • добавлен 01.01.2012
Слово "орфоепія" запозичене з грецької мови і означає правильну вимову.
Українська і російська мови мають різні правила орфоепії. Російською мовою можна недомовляти закінчення слів, пропускати склади, ненаголошені О вимовляти як А, і це не буде вважатись неграмотною орфоепією.
Ткаченко О.Г. Українська мова

Ткаченко О.Г. Українська мова

 • разное
 • pdf
 • 2.28 МБ
 • добавлен 27.12.2011
Навч. посіб. для студ. усіх спец. та всіх форм навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / О. Г. Ткаченко ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2004. - 170 с.
Звіт з навчальної джерелознавчої практики

Звіт з навчальної джерелознавчої практики

 • разное
 • doc
 • 255.5 КБ
 • добавлен 26.12.2011
Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, кафедра новітньої літератури.
Звіт про проходження джерелознавчої практики, 3 курс.
Місце проходження практики:
Наукова бібліотека імені М. Максимовича;
Славутицький бібліотечно-інформаційний центр

Досліджувана тема: Порівняльний аналіз ...
Реферат - Надфразна єдність (складне синтаксичне ціле) як семантико-синтаксична одиниця

Реферат - Надфразна єдність (складне синтаксичне ціле) як семантико-синтаксична одиниця

 • рефераты
 • doc
 • 90.5 КБ
 • добавлен 21.12.2011
Донецький національний університет, 2011 р., 15 стор.
План
Поняття про надфразну єдність (складне синтаксичне ціле).
Компоненти і засоби зв’язку компонентів надфразної єдності (складного синтаксичного цілого).
Структурні типи надфразних єдностей (складних синтаксичних цілих).
Надфразна єдність (склад...
Нет изображения

Лекція - Проблеми семантичного синтаксису

 • лекции
 • doc
 • 269.5 КБ
 • добавлен 21.12.2010
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
30 с. Українська мова. Синтаксис.
Розглядається основні питання:
Принципи семантичних досліджень. Логіко-граматичний (логіко-семантичний) напрям.
Основні напрями у вивченні семантичного синтаксису. Номінативний аспект синтаксису. Лінгвістичний аспект ...
Правила української орфоепії

Правила української орфоепії

 • руководства
 • doc
 • 37.5 КБ
 • добавлен 01.01.2012
Слово "орфоепія" запозичене з грецької мови і означає правильну вимову.
Українська і російська мови мають різні правила орфоепії. Російською мовою можна недомовляти закінчення слів, пропускати склади, ненаголошені О вимовляти як А, і це не буде вважатись неграмотною орфоепією.
Доклад/доповідь - Етногенезіс та етнічна історія народу, що є творцем і носієм мови. Історія мовного розвитку і його зв'язок з етапами розвитку народу-носія (мова родова, мова племінна, мова народності, мова нації)

Доклад/доповідь - Етногенезіс та етнічна історія народу, що є творцем і носієм мови. Історія мовного розвитку і його зв'язок з етапами розвитку народу-носія (мова родова, мова племінна, мова народності, мова нації)

 • рефераты
 • doc
 • 130 КБ
 • добавлен 11.04.2011
Походження і розвиток мови.
Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація.
Сутність розвитку мови.
Національна мова та ідіолект.
Література - 10 од.
Доповідь - Особливості ввічливої поведінки в Україні та в іноземних державах

Доповідь - Особливості ввічливої поведінки в Україні та в іноземних державах

 • рефераты
 • doc
 • 156 КБ
 • добавлен 03.11.2011
Часто можна почути, що етикет, його норми – це анахронізм, достатньо чемності та ввічливості. Так, але при цьому треба пам’ятати про те, що ви самі жадаєте знати як і в якому оточенні існувати, який імідж сформувати
Сьогодні, на порозі тисячоліття, роль активного між особового спілкування зростає, як би скептично на цей тези...
Контрольна робота - Діловодство

Контрольна робота - Діловодство

 • лабараторные
 • doc
 • 79.5 КБ
 • добавлен 16.12.2011
Київський національний університет технологій та дизайну,2010,13 сторінок.
Загальний огляд писемного ділового мовлення .Поняття документа, вимоги до документів.Вимоги до документів, що мають бути повноцінним джерелом інформації.Вид (різновид) документа.Мова ділових документів.Діловодство.Призначення і оформлення акта .Перекл...
Контрольна робота - Історія заселення та походження назв нашого краю

Контрольна робота - Історія заселення та походження назв нашого краю

 • лабараторные
 • doc
 • 108 КБ
 • добавлен 12.09.2011
Походження назви свого рідного міста чи селища (Донецька).
Давня звичаєвість та обрядовість Донеччини.
Письмова характеристика понять:
"господарські будівлі двору", "господарські споруди села", "прізвище", "заповідник", "музей", "театр", " лавра".
Давня матеріальна культура нашого краю.
Контрольна робота - Поняття фразеологізм, фразеологія

Контрольна робота - Поняття фразеологізм, фразеологія

 • лабараторные
 • doc
 • 724 КБ
 • добавлен 22.03.2011
КНЕУ ім. В. Гетьмана,6402,1курс заочна форма,91 стор. Повна характеристика фразеології, фразеологізмів з прикладами. (підійде і як курсова)
Контрольна робота - Прикладне письменство Київської Русі

Контрольна робота - Прикладне письменство Київської Русі

 • лабараторные
 • doc
 • 92.5 КБ
 • добавлен 02.02.2010
Дисципліна - Історія української літератури

Прикладне письменство Київської Русі. Загальна характеристика, походження, жанри, найвидатніші твори. Детальніше розкрито зміст та ідейна спрямованість, композиційно-жанрові особливості «Повчання Володимира Мономаха»
Контрольна робота - Синхронізація явищ синонімії та антонімії в українській мові

Контрольна робота - Синхронізація явищ синонімії та антонімії в українській мові

 • лабараторные
 • doc
 • 158.5 КБ
 • добавлен 14.12.2009
Обсяг: 21 с. Робота розкриває такі поняття, як синонімія та антонімія, значення цих явищ при словотворенні, пряме та переносне значення слів. Теорія яскраво проілюстрована прикладами з багатьох мов, а також цитатами з творів видатних українських письменників. Зміст роботи: план, вступ, основна частина, список використаної літера...
Контрольна робота - Українська граматика

Контрольна робота - Українська граматика

 • лабараторные
 • doc
 • 37.84 КБ
 • добавлен 27.03.2010
Зміст.
Вступна частина.
Розпорядчі документи.
Односкладні речення та їх види.
Функціонально – стилістичний підхід до.
вивчення морфології.
Короткий тлумачний словник професійних термінів(компьютерні терміни).
Висновки.
Список використаних джерел.
Контрольная работа по Украинскому языку

Контрольная работа по Украинскому языку

 • лабараторные
 • doc
 • 170.5 КБ
 • добавлен 04.02.2011
Довідково інформаційні документи (анотація, план, протокол, витяг з протоколу, стаття, прес-реліз).
Зміни приголосних при словотворенні та словозміні.
Системно описовий підхід до вивчення мовних одиниць.
Короткій тлумачний словник (100-120) слів профісійних термінів.
Контрольно робота Зі вступу до мовознавства

Контрольно робота Зі вступу до мовознавства

 • лабараторные
 • docx
 • 79.63 КБ
 • добавлен 04.12.2010
Завдання.
Розкрийте причини мовного розвитку.
Дайте загальну характеристику мовленнєвого апарата, розкрийте функціональне призначення кожного органа, що бере участь у творенні звуків.
Завдання 3 Визначте причини історичних змін словникового складу мови.
Охарактеризуйте поняття граматичної категорії. З’ясуйте, на ...
Презентація - Класифікації фразеологізмів

Презентація - Класифікації фразеологізмів

 • рефераты
 • ppt
 • 96 КБ
 • добавлен 25.09.2011
Класифікації фразеологізмів. Фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення. Іменникові, прикметникові, прислівникові, вигукові фразеологізми. Фразеологізми, що належать до розмовного стилю, книжних стилів, стилістично нейтральні.
Складається з 14 слайдів. Виконала студентка філологічного факультету.
Презентація - Морфеміка. Словотвір. Граматика

Презентація - Морфеміка. Словотвір. Граматика

 • рефераты
 • ppt
 • 174 КБ
 • добавлен 13.12.2011
Луганськ, СНУ ім. Даля; викладач Панкова Н.О.; Українська мова ЗМІ; 2011 рік; 13 слайдів.

Морфеміка. Поняття морфеми, морфа, аломорфа. Кореневі та афіксальні морфеми. Типи афіксальних морфем. Основа слова. Зміни в морфемній будові слова. Об'єкт і завдання словотвору. Поняття твірної основи, твірного слова. Словотвірне з...
Презентація - Роль реклами в сучасному суспільстві. Порушеня мовних норм у рекламі

Презентація - Роль реклами в сучасному суспільстві. Порушеня мовних норм у рекламі

 • рефераты
 • ppt
 • 1.28 МБ
 • добавлен 25.09.2011
Роль реклами в сучасному суспільстві. Порушення мовних норм у рекламі. Складається з 18 слайдів. Містить загальну інформацію про рекламу, ілюстративний матеріал до порушення мовних норм у рекламі, інформація про роль реклами у суспільстві та її негативний вплив на спільноту. Виконала студентка філологічного факультету.
Реферат - Діалекти української мови

Реферат - Діалекти української мови

 • рефераты
 • doc
 • 80.5 КБ
 • добавлен 18.05.2010
Вступ або Походження української мови; Діалектна мова як частина лексики; Територіальні діалектизми української мови; Діалектизми у повісті М. М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"; Висновки; Список використаної лутератури.
Реферат оцінений викладачем вищим балом. Включене самостійне дослідження. 12 сторінок.
Реферат - Історичний словотвір української мови

Реферат - Історичний словотвір української мови

 • рефераты
 • doc
 • 36 КБ
 • добавлен 12.10.2010
Історичний словотвір української мови досліджує численні й
різноманітні історичні зміни словотворчих одиниць слова, закономірності збереження та зміни будови, вживання і функцій словотворчих одиниць у їх історії. Так, наприклад, старослов'янські пам'ятки ще не фіксують вживання суфікса -ьц-ь для творення назв людей за місце...
Реферат - Комунікативні якості літературної мови

Реферат - Комунікативні якості літературної мови

 • рефераты
 • doc
 • 59.5 КБ
 • добавлен 10.09.2010
Комунікативні якості літературної мови.
Автор невідомий.
Культура мови – наука аксіологічна.
Виокремлення комунікативних якостей мови.
Характеристика комунікативних якостей літературної мови.
11 сторінок.
Реферат - Методика проведення занять із курсу Вступ до мовознавства

Реферат - Методика проведення занять із курсу Вступ до мовознавства

 • рефераты
 • doc
 • 85 КБ
 • добавлен 17.12.2011
Реферат на тему: "Методика проведення занять із курсу "Вступ до мовознавства"", загальний обсяг - 14ст.
Структура:
Структура курсу «Вступ до мовознавства»
Писемність як особлива знакова система. Основні історичні типи письма.
Вивчення теми на лекції: методи, форми, засоби.
Методика проведення семінарського...
Реферат - Мікротопоніміка міста Донецьк

Реферат - Мікротопоніміка міста Донецьк

 • рефераты
 • doc
 • 178.5 КБ
 • добавлен 04.01.2012
Гдпіія, м. Горлівка, Україна; Марченко Т.В., факультет слов'янських та германських мов; спеціальність: українська мова та література; дисципліна: основи наукових досліджень; 2011 г., 14 с.

Топоніміка як сладова частина ономастики
основні поняття
Різновиди топонімів
Зв’язок топоніміки з іншими науками
Іс...
Ющук І. П. Практикум з правопису української мови

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови

 • разное
 • djvu
 • 5.89 МБ
 • добавлен 17.02.2010
К.: Освіта, 2000. — 254 с.
Посібник оптимально поєднує теоретичні положения й практичні завдания, що сприяє вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною и естетичною функціями слова.
Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальн...
Гриценко Т.Б. Українська мова і культура мовлення

Гриценко Т.Б. Українська мова і культура мовлення

 • разное
 • djvu
 • 28.34 МБ
 • добавлен 29.11.2009
У посібнику подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про традиційні і сучасні теорії щодо походження української мови. Розглянуто функціональні стилі української мови, особливу увагу звернено на науковий стиль, яким мають досконало оволодіти студенти. Класифікація документів, пр...
Пономарів О.Д. (ред.). Сучасна українська мова

Пономарів О.Д. (ред.). Сучасна українська мова

 • разное
 • djvu
 • 9.02 МБ
 • добавлен 22.02.2010
Підручник /О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. — 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001. — 400 с.
У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографи, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомос...
Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка,орфографія

Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка,орфографія

 • разное
 • pdf
 • 52.61 МБ
 • добавлен 07.04.2010
– Київ: Головне видавництво видавничого об'єднання «Вища школа» 1981.
(RU) В пособии освещаются все программные вопросы курсов фонетики, орфоэпии, графики и орфографии для украинских отделов филологических факультетов университетов. При написании книги автор опирался на предыдущие традиции, на собственный многолетний опыт пр...
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфолоногія

Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфолоногія

 • разное
 • djvu
 • 3.02 МБ
 • добавлен 24.08.2010
У посібнику відповідно до програми розглядаються морфемні, морфологічні явища і словотвірні процеси української мови. Для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ.
Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис

 • разное
 • djvu
 • 11.36 МБ
 • добавлен 22.02.2010
Підручник. — К., Либідь, 1993. — 368 с.
У підручнику розглядаються основні питання синтаксису сучасної української мови: типи синтаксичних одиниць та їх функції, синтаксичні зв'язки, семантико-синтаксичні відношення. Інтерпретацію багатьох синтаксичних явищ подано у світлі функціональної теорії.
Системно викладено аспек...
Плющ М.Я. Граматика української мови. У 2 ч. Часть 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Плющ М.Я. Граматика української мови. У 2 ч. Часть 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія

 • разное
 • pdf
 • 3.44 МБ
 • добавлен 13.08.2010
Підручник. — К.: Вища шк. , 2005. — 286 с. ISBN 966-642-263-8(ч.1) ISBN 966-642-264-6
Подано матеріал з трьох розділів граматики: «Морфеміки», «Словотвору» і «Морфології». У трактуванні мовних одиниць поєднано традиційний підхід «від форми до змісту» та функціонально-семантичний — «від значення до форми». Для студентів філол...
Шпоры - Сучасна українська мова

Шпоры - Сучасна українська мова

 • шпаргалки
 • pdf
 • 235.67 КБ
 • добавлен 29.08.2009
Словникові видання з української мови та спеціальні юридичні словники та словникові видання
Мовні норми сучасної української літературної мови
Стилі сучасної української літературної мови
Риси офіційно-ділового стилю
Класифікація документів
Вимоги до складання та оформлення ділових документів
Вимоги до те...
Пономарів О.Д. Сучасна українська мова

Пономарів О.Д. Сучасна українська мова

 • разное
 • pdf
 • 2.69 МБ
 • добавлен 25.09.2010
Підручник /О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. — 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001. — 400 с.
У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографи, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомос...
Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови

Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови

 • разное
 • djvu
 • 5.62 МБ
 • добавлен 27.10.2009
ISBN 966-7671-60-7
ББК 81.2УКР-2
В54

У теоретичному курсі описано морфологічну систему і структуру сучасної української літературної мови. Розглянуто з позицій функціонально-категорійної граматики центральні питання морфології; морфологічні одиниці й типи морфологічних категорій; взаємозв'язки морфології, синтак...
Нет изображения

Программа - Ruta plaj (русско-украинский переводчик)

 • программы
 • txt,html
 • 12.87 МБ
 • добавлен 03.10.2009
Переводчик от Proling office. Очень полезный и удобный. Интегрируется в MS OFFICE. Проверяет орфографию, есть словарьrn
Українська мова: Енциклопедія

Українська мова: Енциклопедія

 • разное
 • djvu
 • 55.96 МБ
 • добавлен 20.12.2009
Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), Зяблюк та ін. - 2-е вид. випр. і доп.– К.: Українська енциклопедія, 2004. – 824 с.: іл.

В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні ...
Ющук І.П. Українська мова

Ющук І.П. Українська мова

 • разное
 • pdf
 • 4.59 МБ
 • добавлен 12.10.2010
К.: Либідь, 2004. — 640 с.

Підручник містить відомості про походження, розвиток і структуру сучасної української мови як цілісної функціональної системи. Розглянуто и усну (звучання) і писемну (правопис) форми. Деякі мовні явища висвітлено по-новому. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. М...
Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія

 • разное
 • djvu
 • 10.3 МБ
 • добавлен 10.03.2010
Підручник. К.: Либідь, 1993. — 336 с
У підручнику аналізуються теоретичні питання граматики з огляду на нові теоретичні здобутки українського мовознавства та сучасні продуктивні мовознавчі ідеї.
Системно викладено теоретичний курс морфології сучасної української літературної мови, а також розглянуто всі основні явища і...
Бевзенко С.П. Українська діалектологія

Бевзенко С.П. Українська діалектологія

 • разное
 • pdf
 • 5.93 МБ
 • добавлен 15.03.2011
Київ: Вища школа, 1980.
Посібник складається із вступу і двох частин. У «Вступі» розглядаються загальнотеоретичні питання курсу, передбачені програмою. Основу книжки становить її перша частина «Фонетика, граматика й лексика української діалектної мови», в якій повніше, ніж це було в існуючих досі посібниках, висвітлюються пи...
Білецький A.О. Про мову і мовознавство

Білецький A.О. Про мову і мовознавство

 • разное
 • djvu
 • 1.51 МБ
 • добавлен 19.02.2010
Навчальний посібник для студентів філол. спец. ВНЗ. - К.: "АртЕк", 1996. - 224 с.
У пропонованому посібнику в доступній для широкого читача, жвавій і цікавій формі викладено основне коло проблем загального мовознавства: мова як знакова система і її відмінність від інших знакових систем, походження людської мови, її будова й ...
Ющук І.П. Довідник з української мови

Ющук І.П. Довідник з української мови

 • разное
 • pdf
 • 51.77 МБ
 • добавлен 19.09.2010
Вступ.
Розділ І. Фонетика і Правопис.
Розділ ІІ. Морфологія і Правопис.
Розділ ІІ І. Синтаксис і Пунктуація.
Тестові завдання для самоперевірки.
Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія

Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія

 • разное
 • djvu
 • 3.57 МБ
 • добавлен 05.04.2010
Київ, Вища школа, 1983.
Навчальний посібник містить опис морфологічної системи сучасної української літературної мови. Дано класифікацію частин мови, характеристику граматичних категорій і форм, висвітлено словозміну й формотворення. Книжку побудовано на матеріалі усіх стилів, іноді — розмовної мови.
Розрахований на сту...
Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови Частина І

Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови Частина І

 • разное
 • djvu
 • 8.74 МБ
 • добавлен 30.01.2011
Вид. третє. - Вид-во "Радянська школа". К. - 1965. - 424 с.
Підручник складено за програмою "Сучасна українська літературна мова" для мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів УРСР.
Розділи "Вступ", "Лексика і фразеологія", "Фонетика", "Графіка і орфографія", вступну частину до розділу "Граматика", теми "Ді...
Шевелева Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі

Шевелева Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі

 • разное
 • djvu
 • 909.39 КБ
 • добавлен 24.01.2010
За ред. проф. А. О. Свашенко. — X.: Світ дитинства, 2000. — 64 с.
До учбового посібника ввійшли основні правила української орфографії і пунктуації. Вони відібрані з урахуванням частоти помилок, шо припускаються на письмі, і представлені в 54 таблицях. Перед таблицями подано короткий теоретичний вступ «Основи українського пр...