Украинский язык
Языки и языкознание
software
 • формат exe
 • размер 250.54 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Вакуленко Максим. Програма Українська латиниця
Вакуленко Максим, Вакуленко Олег, Нерознак Сергій В’ячеславович та ін.
Комп’ютерна програма „Взаємнооднозначне комп’ютеризоване перетворення українських текстів із кирилиці в латиницю і навпаки методом транслітерації (українська латиниця).

Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА №
21. - Зареєстровано в Державному агентстві України з авторських і суміжних прав 13 листопада 1995 року.

За допомогою комп’ютерної програми Українська латиниця можна автоматично транслітерувати будь-який український текст із кирилиці в латиницю та навпаки. Як відомо, при передачі електронною поштою повідомлень, які містять кириличні тексти або латинські літери з "дашками", умляутами, гачками і т. п., виникають певні проблеми, пов’язані з потребою в спеціальному програмному забезпеченні і з ненадійністю пересилання інформації (помилки у файлах, перевантаження каналу тощо). У латиничному варіанті використовуються лише "чисті" латинські літери з кодами ASCII 0 – 127 – тому такий текст "проходить" завжди, незалежно від наявного програмного забезпечення, і практично не руйнується при пересиланні. Отримувач повідомлення може провести зворотну транслітерацію тексту в кирилицю або ж працювати з його латиничним варіантом. Кириличний та латиничний варіанти повністю еквівалентні.

Ця програма є наслідком роботи над проектом RSS OSI/HESP 1034/1996, результати якого високо оцінені вітчизняними та зарубіжними фахівцями – у тому числі Комісією Верховної Ради України з питань культури та духовності, спеціалістами Лондонського університету та Британської бібліотеки, а також Міжнародним науковим комітетом Інституту відкритого суспільства. Зараз цією програмою користуються практично всі бібліотеки України. Крім того, вона встановлена ще в ряді державних установ та міністерств, зокрема в МВС України.

В основу цієї програми покладено транслітераційну таблицю української латиниці – яка відповідає українській частині Міждержавного транслітераційного стандарту ГОСТ 16876-71 із поправками та доповненнями – і є реалізацією державної мови України в міжнародному спілкуванні:
А а - A а
Б б - B b
В в - V v
Г г - Gh gh
Ґ ґ - G g
Д д - D d
Е е - E e
Є є - Je je
Ж ж - Zh zh
З з - Z z
И и - Y y
І і - I і
Ї ї - Ji ji
Й й - J j *
К к - K k
Л л - L l
М м - M m
Н н - N n
О о - О o
П п - P p
Р р - R r
С с - S s
Т т - T t
У у - U u
Ф ф - F f
Х х - Kh kh
Ц ц - C c
Ч ч - Ch ch
Ш ш - Sh sh
Щ щ - Shh shh
Ю ю - Ju ju
Я я - Ja ja
Ь ь - J j **
* - на початку слова, після голосних та апострофа; ** - після приголосних
Апостроф ставиться перед йотованими ja, ju, je, ji, jo за відсутності пом’якшення і для відділення j від наступних голосних у буквосполуках йа, йу, йе, йі, ьа, ьу, ье: Ghryghor’jev, V’juny, pid’jom, Volynj’aghroprom, raj’uprava.

Правила користування програмою.
Після виклику програми слід натиснути (курсором миші) кнопки FILE, NEW, після чого кнопки FILE, OPEN і викликати файл, призначений для транслітерування. Після цього слід натиснути кнопку TRANSLITERATE (повторне натиснення цієї кнопки відтворює вихідний текст). Транслітерований текст можна запам’ятати, надрукувати чи перенести відомими методами в необхідний редактор і працювати з текстом у ньому. Якщо текст містить слова, які не потребують транслітерації, їх слід виділити вибраними символами, у межах яких текст не транслітерується.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по украинскому языку
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания в начальной школе
 5. Украинский язык
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Славянское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Украинский язык как иностранный
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на украинском языке
 1. Вненаучные способы познания
 2. Религиозная литература
 3. Христианство
 4. Библейские тексты
 5. Библейские тексты на украинском языке
 1. Периодические издания
 2. На украинском языке
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Книги для детей
 4. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Детективы и боевики
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Зарубежная художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Исторический роман
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Казахская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Комиксы
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Русская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Фантастика
 3. На украинском языке
Смотрите также

Герман К.Ф. Складносурядні речення з градаційними сполучниками

Статья
 • формат doc
 • размер 48 КБ
 • добавлен 30 апреля 2011 г.
// Українська мова і література в школі. - 1972. - № 1 - С.28-30. Поділ складносурядних речень на три групи залежно від типу сполучників – єднальні, протиставні, розділові та градаційні

Діяк І.В. Українське відродження або нова русифікація

 • формат doc
 • размер 58 КБ
 • добавлен 10 сентября 2010 г.
Здавна українська земля славилася не лише своїми природними багатствами, чорноземами, кліматом, але й талантами. Наш народ виростив і подарував світу цілу низку видатних дослідників, вчених, конструкторів, винахідників. українська наука існувала за всіх часів, але, на жаль, часто її не знали в світі саме як українську. 7 стор.

Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори

 • формат djvu
 • размер 2.58 МБ
 • добавлен 13 августа 2010 г.
Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. - К. , 1990. - 169 с. У монографії характеризуються форми вияву української загальнонародної мови — літературна мова і народні говори. Висвітлюється походження української мови, визначаються територіальні і соціальні говори на Україні, розглядається питання діалектного членування української мови, викладається історія і з'ясовується характер українських наріч і говорів, визначається зв'язок народних гово...

Наконечна Галина. Українська науково-технічна термінологія. (Теперішній етап)

 • формат doc
 • размер 94 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Розділ книги Галини Наконечної (Львів. "Кальварія", 1999 ) "Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. " під назвою "Теперішній етап розвитку української науково-технічної термінології. ". Загальний огляд. Проблема спадщини. Проблема запозичень. Проблема перекладу термінів. Словотворча проблема. Правописна проблема. Проблема транслітерації. Проблема синонімії. Проблема культури наукової мови.

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності українська мова

 • формат doc
 • размер 7.05 КБ
 • добавлен 23 апреля 2010 г.
Перелік питань для кандіспиту зі спеціальності "українська мова" містить 65 питань, об"єднаних у три блоки: Сучасна українська літературна мова; Історія української літературної мови; Історична граматика української мови; Українська діалектологія. Для аспірантів, що навчаються за спеціальністю 10.02.01 "українська мова".

Реферат - Українська літературна мова: формування, норми, функції та стилі. Ділова українська мова

Реферат
 • формат doc
 • размер 10.67 КБ
 • добавлен 29 декабря 2009 г.
Зміст. Українська літературна мова. Формування української мови. Норми української літературної мови. Функції та стилі сучасної української мови. Ділова українська мова.

Ткаченко Л.П., Щербакова Н.В. Українська мова: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Навчальний посібник укладено згідно з програмами "Ділова українська мова" та "Українська мова". У ньому вміщено основні правила української орфографії та пунктуації, подано завдання для практичного опрацювання тем, тексти для перекладу, реферування, самодиктантів.

Ткаченко О.Г. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 2.28 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Навч. посіб. для студ. усіх спец. та всіх форм навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / О. Г. Ткаченко ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2004. - 170 с.

Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова, 1981

 • формат pdf
 • размер 22.16 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР як навчальний посібник для студентів філологічних факультетів університетів. м.Київ.Головне видавництво видавничого об'єднання "Вища школа", 1981 рік. 183 стр. Редакція літератури з філології і педагогіки Зав. редакцією В. Г. Петік. БЗ-44-17-80

Українська мова: Енциклопедія

 • формат djvu
 • размер 55.96 МБ
 • добавлен 20 декабря 2009 г.
Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), Зяблюк та ін. - 2-е вид. випр. і доп.– К.: Українська енциклопедія, 2004. – 824 с.: іл. В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвяч...