Украинский язык
Языки и языкознание
degree
 • формат doc
 • размер 115.7 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Магистерская работа - Парадигма контекстных синонимов в поэзии Игоря Муратова (укр. яз.)
Лексичні синоніми як засіб виразності в поезії І. Муратова.
Стилістичні функції синонімів у поетичній творчості І. Муратова.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по украинскому языку
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания в начальной школе
 5. Украинский язык
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Славянское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Украинский язык как иностранный
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на украинском языке
 1. Вненаучные способы познания
 2. Религиозная литература
 3. Христианство
 4. Библейские тексты
 5. Библейские тексты на украинском языке
 1. Периодические издания
 2. На украинском языке
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Книги для детей
 4. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Детективы и боевики
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Зарубежная художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Исторический роман
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Казахская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Комиксы
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Русская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 3. На украинском языке
 1. Художественная литература
 2. Фантастика
 3. На украинском языке
Смотрите также

Контрольная работа по Украинскому языку

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 170.5 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Довідково інформаційні документи (анотація, план, протокол, витяг з протоколу, стаття, прес-реліз). Зміни приголосних при словотворенні та словозміні. Системно описовий підхід до вивчення мовних одиниць. Короткій тлумачний словник (100-120) слів профісійних термінів.

Курсова работа - джерела формування молодіжного сленгу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 209.5 КБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Складається з 2 розділів, кожний розділ містить у собі по 2 пункти, також є список використаної літератури, вступ. В курсовій роботі мова йде про явище молодіжного сленгу. Загальний обсяг-31 сторінка

Курсовая работа - неологізми у мові газет

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 74.92 КБ
 • добавлен 09 июня 2010 г.
Курсовая работа на тему "Неологізми в мові газет". Актуальність теми. Вивчення інноваційної лексики полягає у виникненні нових реалій, і, як наслідок, появі найновішої інноваційної лексики, яка потребує системного аналізу, унормування та закріплення в лексико- і термінографічній літературі. Засоби масової інформації чи не найактивніше використовують неологізми, але їх невдале та надмірне використання може призвести до втрати ясності будь-якого т...

Магистерская работа. Лексичні та семантичні неологізми у сучасній поезії (на матеріалі творів Василя Стуса)

degree
 • формат doc
 • размер 160 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Загальний зміст: Робота складається зі вступу, двох розділів та загальних висновків. До роботи додаються перелік умовних скорочень досліджених джерел, список використаних джерел, покажчик оказіоналізмів. Перший розділ Стан дослідження неологізмів у сучасному мовознавстві Другий розділ Частиномовна співвіднесенність оказіоналізмів у поезії Василя Стуса

Программа - ProLing Office Standart SP2 6.0.40

software
 • формат txt, exe
 • размер 12.29 МБ
 • добавлен 09 января 2012 г.
Пролинг ОФИС - это простой способ улучшить качество подготовки документов в организациях, документооборот которых осуществляется на русском и украинском языках. Построенный на основе уже знакомых многим пользователям приложениях, Пролинг ОФИС включает в себя средства проверки правописания (РУТА), электронные словари (УЛИС), переводчик (ПЛАЙ) и средства полнотекстового поиска документов (MTSearch). РУТА® 6.0 В пакете РУТА® 6.0 SP2 содержатся сред...

Программа - UkrVox 4.2

software
 • формат exe
 • размер 29.07 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
UkrVox — простая программа и украинский голос для Speech API для преобразования текста в голос. С ее помощью можно озвучивать украинские (а также английские и русские) тексты, голосом синтезированным с помощью компьютера. За основу украинского голоса взят голос знаменитого диктора украинского радио Игоря Мурашко. От других украиноязычных читалок UkrVox отличается сильной лингвистической базой, десятками тысяч предустановленных базовых слов, подд...

Сербенська О. Культура усного мовлення. Практикум

 • формат djvu
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
К.: Центр учебной литературы, 2004. - 216 с. В Практикуме дан перечень важных для усвоения тем, список литературы, задания, упражнения, тесты и другие материалы, работа с которыми будет способствовать повышению уровня лингвистической грамотности, культуры речи. Пособие предназначено, прежде всего, для студентов - будущих работников аудиовизуальных средств массовой информации. Однако, полезным оно может быть для всех, кто желает говорить красиво...