Директор школи 2012 №01 (673) січень

 • формат pdf
 • размер 67.09 МБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Онаць О.П. Издательство: Шкільний світ Год издания: 2012 Страниц: 60 Журнал "Директор школи" - це журнал для керівників середніх навчальних закладів. В журналі висвітлюються найкращі доробки в галузі управління навчальним закладом.

Бібліотечка вихователя дитячого садка 2011 №18 лютий

 • формат pdf
 • размер 42.73 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
У випуску "Бібліотечка вихователя дитячого садка" надруковано орієнтовне планування освітнього процессу в усіх вікових групах на лютий (I молодша група, II молодна група, середня та страша грипи)

Бібліотечка вихователя дитячого садка 2011 №16 сiчень

 • формат pdf
 • размер 42.95 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
У випуску "Бібліотечка вихователя дитячого садка" надруковано орієнтовне планування освітнього процессу в усіх вікових групах на сiчень (I молодша група, II молодна група, середня та страша грипи)

Качество образования 2011 Сентябрь

 • формат pdf
 • размер 3.97 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
64 с. Материалы, опубликованные в данном выпуске, распределены по следующим разделам: В фокусе; Государственная политика; Дистанционное образование; Электронное обучение; Образовательный аудит; Качество и конкурентоспособность; ИКТ в образовании; Международный проект; Глоссарий; Юбилей; Среднее профобразование; Событие. Содержание В фокусе Это модное слово E-learning Государственная политика Любовь Глебова. ЕГЭ-2011: итоги и перспективы Диста...

Вестник Балтийской педагогической академии 2009 Выпуск 89

 • формат pdf
 • размер 1.23 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Кафедра психологии; Челябинск: Челябинский государственный педагогический университет, 2009. – 220 с. Отпечатано в типографии ГОУ ВПО «ЧГПУ» Материалы, вошедшие в данный выпуск, распределены по следующим разделам: Актуальные проблемы профессионального образования; Актуальные психолого-педагогические проблемы воспитания современной молодежи; Современные т...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №10 (197) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 241 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Спеціальна психологія. Бородавкіна О. А. Особистісні якості як передумова виникнення психічних станів. Жарікова І. О. Особливості уявлень про батьківські ролі чоловіка та жінки розумово відсталих підлітків. Коломійцева О. В. Практика використання творів музичного мистецтва в корекційному навчанні та вихованні розум...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №04 (215) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 228 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методологічні проблеми соціальної педагогіки. Докучаєва В. В. Соціально-педагогічне проектування як різновид соціальної творчості. Золотова Г. Д. Адиктивна поведінка дітей у світлі основних концепцій персонології психоаналітичного напрямку. Коношенко Н. А. Девіантна поведінка молодших школярів як філософська та пси...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №12 (199)

 • формат pdf
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 225 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні питання модернізації освіти. Бутенко М. Л. Сучасні технології уніфікації і стандартизації в електронному навчанні. Волкова Н. П. Аргументація як засіб переконуючого впливу вчителя. Грицькова Н. В. Професійна мобільність фахівця: сутність та структура. Дзюба Л. А. Розвивальне творче навчання як засіб розви...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №15 (202)

 • формат pdf
 • размер 1.36 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 225 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні аспекти фізичного виховання. Гайдук Н. О. Іміджмейкінг педагога фізичної культури як об’єкт педагогічного аналізу. Горащук В. П., Бабич В. І. Принципи формування культури здоров’я школярів. Грибок Н. М. Критерії культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Зюзюков О. В. Психолого-педагогічний...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №16 (203) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.2 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 198 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методика. Практика. Досвід. Дітковська С. О. Комплексний проект як кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студентів спеціальності «Туризм». Задорожна І. П. Зміст самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією. Кобзова С. М. Поняття „туристичний регіон, „регіональний...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №16 (203) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.86 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 305 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні питання розвитку освіти. Богучарова О. І., Кузнєцов П. О., Чекер В. М. Проектування освітнього інформаційно збагаченого середовища та його психолого-педагогічне забезпечення. Задорожна О. М. Сутнісна характеристика взаємодії загальноосвітньої школи та ВНЗ. Зоря І. О. Регіональний навчально-виховний компле...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №17 (204) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 7.37 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 262 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Михайлова И. А., Цыганкова С. А. Подход к исследованию информационных потрібностей преподавателей ВУЗа при создании комплексной базы знаний учебного назначения. Фоменко А. В. Комп’ютерні засоби навчального призначення. Хміль Н. А. Засоби обміну науково-педагогічною інформацією: перспективні нап...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №17 (204) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 2.13 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 325 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Удосконалення підготовки майбутніх тренерів та вчителів фізичної культури. Болотіна О. В. Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи із школярами спеціальної медичної групи у сучасних умовах вищої освіти. Булкина Н. П., Максимова Н. В. Концептуальное понятие олимпийского образо...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №22 (209) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 956.8 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 151 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні питання сучасної лінгводидактики. Голуб Н. Ораторська мова в дискурсному аспекті. Горіна Ж. Феномен маргінальної мовної особистості (на прикладі аналізу молодіжної субкультури). Попова О. Когнітивний підхід до роботи над граматичними нормами української мови. Формування мовної особистості вчителя-словес...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №22 (209) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 213 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні питання сучасної лінгводидактики. Дороз В. Вторинна мовна особистість – реалія сьогодення. Пентилюк М. Теоретичні орієнтири сучасної української лінгводидактики. Рудіна О. Педагогічний дискурс освітньої практики. Саприкіна Н. Феномен креативності в дискурсі загальної теорії творчості. Черних І. Висвітлен...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №22 (209) Частина 3

 • формат pdf
 • размер 9.35 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 368 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Інформаційні технології та імітаційне моделювання в наукових дослідженнях. Валаш Л. А. Основной алгоритм для адаптивной идентификации сложных технологических объектов управления. Гасанов А. С. Интегрированные технологии анализа нестационарных временных рядов. Гасанов А. С., Бидюк П. И., Терентьев А. Н. Аналіз точно...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №22 (209) Частина 4

 • формат pdf
 • размер 804.58 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 125 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Підготовка сучасного педагога музиканта. Лаврентьєв А. О. Особливості процесу формування музичної культури студентів немузичних спеціальностей. Лук’янченко О. М. Формування духовності студентської молоді в процесі позааудиторної виховної роботи. Олейник М. А. Философско-эстетический компонент содержания профессиона...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №17 (180) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.66 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 266 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Алфімов В. М., Горобець Д. В. Оцінка ефективності управління розвитком педагогічного коледжу на основі факторно-критеріальної моделі. Бірюков М. Ю. Стан та значущість художнього смаку на сучасному етапі розвитку суспільства. Горбулінська С М. Філософсько-світоглядні засади формування екологічни...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №10 (197) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 223 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія і практика професійної освіти. Крокошенко О. Я. Складові професійно-педагогічної діяльності інженера-педагога у сучасній системі професійної освіти. Неловкіна Берналь О. А. Педагогічні умови формування професійної спрямованості студентів медичних спеціальностей. Павлова О. І. Проблема основних бар’єрів у нав...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №09 (196)

 • формат pdf
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 284 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія розвитку соціально-педагогічної діяльності. Караман О. Л. Соціально-реабілітаційний та реформаторський етапи розвитку соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в історії зарубіжних та вітчизняних пенітенціарних систем. Костючек М. В. Становлення та розвиток міжнародної системи протидії торг...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №08 (195)

 • формат pdf
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 275 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретико-методологічні засади фізичного виховання учнівської молоді. Андросова А. П. Розробка моделі процесу фізичної підготовки в старших профільних класах за спортивним напрямком плавання. Бабич В. І., Зайцев В. О. Актуальні питання підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи з учнями осно...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №07 (194) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 9.5 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 176 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Пономарьова О. М. Формула творчості: науковий пошук. Макаренко С. І. Про що говорить дитячий малюнок? Мала Т. В. Визначення педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у ВНЗ. Міняйлова А. В. Реалізація педагогічної технології гуманістичного виховання студентів у н...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №07 (194) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 2.67 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 155 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Пономарьова О. М. Формула творчості: науковий пошук. Агаркова А. О. Деякі аспекти формування професійно-етичної культури майбутнього лікаря. Азарова Л. Г. Формування жанру естрадної вокальної музики. Алексєєва О. М. Художнє життя Севастополя 1900 – 1920-х років. Барановська І. Г. Використання дитячого фольклору на...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №06 (193)

 • формат pdf
 • размер 1.31 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 226 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методика. Практика. Досвід. Азарова Л. Г. Проблеми формування в студентів-вокалістів співацьких навичок. Бикодьоров А. І. Формування творчих та естетичних якостей студентів засобами мистецтва. Возник І. С. Розвиток творчого підходу студентів художньо-графічних факультетів у застосуванні теоретичних знань на педагог...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №01 (188)

 • формат pdf
 • размер 3.37 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2010, - 254 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Інформаційні технології та імітаційне моделювання в наукових дослідженнях. Васильева Л. В., Медведева О. А., Гетьман И. А. Компьютерное моделирование процессов с помощью систем компьютерной математики. Меняйленко О. С., Розсоха В. М., Резнікова О. О., Бондаренко Т. В., Монастирна Г. В. Програмний засіб для ідентифі...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №23 (186) Частина 4

 • формат pdf
 • размер 2.07 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 317 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя. Андриади И. П. Педагогический потенциал имиджа учителя. Бєлкіна С. Д. Генезис поняття інформаційно-технологічна культура'' в контексті формування професійної культури майбутнього інженера. Гавриш Н. В., Желанова В. В. Формування рефлексивних умінь майбутніх вихов...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №23 (186) Частина 3

 • формат pdf
 • размер 1.66 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 297 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Тенденції розвитку вищої та професійної освіти. Масалова О. Ю. Сущность, содержание и структура ценностного отношения студентов к здоровью. Нестеренко Л. П. Народознавство як засіб формування у студентів громадянських якостей. Несторенко С. М., Чижова М. С., Рибіна В. М. Запровадження європейських стандартів в агро...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №23 (186) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.64 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 306 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Ціннісні пріоритети дошкільної та шкільної освіти. Шкільна освіта. Алфімов В. М. Професійне довголіття педагогів загальноосвітніх шкіл. Божко В. Г. Пріоритетні форми організації навчання математики в основній школі. Васенко В. В. Проблеми графічної освіти учнів середніх навчальних закладів України в кінці ХІХ – на...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №23 (186) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.81 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 279 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Артамонова Е. И., Чистохвалов В. Н. История Болонского процесса: аксиологические ориентиры образовательной политики. Ананьева Н. А. Антропоцентрическая направленность как приоритет образования XXI века. Байда М. В. Використання технологій кооперативного навчання в контексті гуманістичної паради...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №17 (180) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 318 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія соціальної педагогіки. Караман О. Л. Проблема періодизації історичного розвитку вітчизняної та зарубіжної пенітенціарних систем як джерельної бази дослідження генезису соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими. Кутнякова І. С. Історико-педагогичний аспект дослідження процесу підготовки стар...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №15 (178)

 • формат pdf
 • размер 13.47 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 304 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Бакурова А. В., Діденко А. В. Моделювання ефективності взаємодії між владою, населенням, туристичним та ігровим бізнесом. Задорожня Т. М., Красюк Ю. М. Організація контролю результатів самостійної роботи студентів засобами дистанційних технологій. Лєсовець Н. М. Застосування нових інформаційних...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №14 (225) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.38 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 231 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія і практика профосвіти. Александрова С. А. Формування між культурної компетентності студентів туристських спеціальностей. Баглай О. І. Структура готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування. Безрученков Ю. В. Проблема наступності у професійній підготовці фахівців напрямку Г...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №21 (232) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 195 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Інформаційні технології в навчанні та керуванні навчальним процесом. Меняйленко О. С., Шевчук О. Б. Аналіз засобів інформаційних технологій, застосовуваних у процесі професійної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю. Руда С. В. Використання мережі Інтернет для формування професійної комунікативної комп...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №21 (232) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 3.1 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 215 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Інформаційні технології в навчанні та керуванні навчальним процесом. Атаманчук Ю. М. Управлінська діяльність керівника по впровадженню інформаційної системи управління навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі ІІІ-IV рівнів акредитації. Балуєва Ю. В. Форми та методи застосування мультимедійних засобі...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №20 (231) Частина 5

 • формат pdf
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 301 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія соціальної педагогіки. Волобуева Н. А. Становление государственных форм жизнеустройства детей-сирот в 20-30 годы ХХ века в Кубанском регионе. Мальцева О. І. Зміст, форми та методи роботи загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20–30-х роках ХХ століття. Мартовицька Н. В. Розвиток та перспективи вдосконал...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №20 (231) Частина 4

 • формат pdf
 • размер 3.27 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 328 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія педагогіки. Онопченко С. В. Особливості організації навчального процесу в закладах інженерно-педагогічної освіти у 60 –70-ті роки ХХ ст. Орєхова Л. І. Етично-естетичний взаємозв’язок лінгводидактиці О. Потебні. Панасенко Е. А. До витоків становлення експериментального методу у вітчизняній педагогічній думц...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №20 (231) Частина 3

 • формат pdf
 • размер 2.37 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 325 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Тенденції розвитку вищої та професійної освіти: виклики ХХІ ст. Павлова О. В. Роль преподавателя в обучении чтению как коммуникативной деятельности. Панагушина О. Є. Управління соціально-педагогічною роботою у середовищі учнівської молоді. Полетаева М. И. Использование новых технологий в процессе обучения иностранн...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №20 (231) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 2.47 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 330 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Тенденції розвитку вищої та професійної освіти: виклики ХХІ ст. Артамонова Е. И. Приоритеты образовательной политики России в европейском пространстве высшего образования. Бєлкіна С. Д. Педагогічні умови формування інформаційно-технологічної культури студентів інженерних спеціальностей. Булейко О. І. Роль інформаці...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №20 (231) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 309 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти в контексті європейського освітнього простору. Болдова Т. А. Новые технологии обучения в контексте межкультурных контактов. Гришенко В. Д. Обучение межкультурной коммуникации в рамках изменения парадигмы образования. Докучаєва В. В. Прогнозування саморозвитку інноваційної педагогічної системи з...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №15 (226) Частина 3

 • формат pdf
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 166 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія і практика навчання в середніх загальноосвітніх закладах. Аржанцева Т. В. Использование комбинированных практических методов обучения для совершенствования умений и навыков постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами. Балуєва Ю. В. Алгоритм застосування мультимедійних засобів навчання н...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №15 (226) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 2.42 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 335 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Задорожна О. М. Управління взаємодією загальноосвітнього та вищого навчальних закладів в контексті системного підходу. Методика. Практика. Досвід. Ененко И. А. Изучение формы музыкального произведения в исполнительских класах. Ковалёв В. И. Суржик актуальные проблемы коммуникативной культуры....

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №15 (226) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 891.14 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 146 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Сбітнєва Л. М. Музично-естетичне виховання дітей і молоді в Україні: проблеми й перспективи. Азарова Л. Г. Деякі проблеми розвитку співацького голосу в майбутніх вокалістів. Ван Цзяньшу. Формування вокально-виконавських якостей майбутнього вчителя музики. Ващенко І. А. Інтегрований підхід до викладання художньо-ест...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №14 (225) Частина 3

 • формат pdf
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 211 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Корекційна педагогіка. Басалюк Н. М. Стан методичної роботи в закладах корекційної освіти. Беркетова М. Г. Особенности сенсорного и моторно-двигательного развития детей раннего возраста с синдромом Дауна. Вержиховська О. М. Характеристика психологічної та педагогічної готовності дітей з порушеннями психофізичного р...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №14 (225) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 211 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Спеціальна психологія. Быстрова Ю. А. Профессионально-трудовая реабилитация лиц нарушениями здоровья. Психолого-медико-педагогический аспект. Горбенко С. Л. Формування уявлення про рольову поведінку в розумово відсталих підлітків. Ільченко А. М. Проблема сімейного виховання в процесі формування особистості дитини....

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №04 (215) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.81 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 235 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія розвитку шкільної та вищої освіти. Алдакимова О. В. К вопросу о возрождении национальной школы на примере украинизации школьного образования Кубани в 1920 – 1930 годы ХХ века: историко- педагогический аспект Бенера В. Є. Багатофункціональне призначення самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищо...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №13 (224) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 5.41 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 292 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Дяченко С. В. Інформаційна небезпека як наслідок неправильного виховання. Лук’яненко Т. В., Кравченко Н. С., Синча О. В. Трансформація системи освіти України в умовах демографічної кризи та глобалізаційних змін. Панченко Л. Ф. Використання мультиагентних систем у навчанні. Птахіна О. М. Можливо...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №13 (224) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 261 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні питання модернізації освіти. Савченко С. В. Інтеграція вищої освіти Німеччини в європейський освітній простір. Зінченко В. О. Складники навчального процесу у ВНЗ. Мартинова Н. С. Стратегічні питання розвитку соціального партнерства в сфері туризму та туристичній освіті. Стецюк К. В. Суспільство як чинник...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №12 (223) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.55 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 185 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютеризованого навчання іноземних мов. Ващенко В. Ю., Дядичев О. В. Аналіз систем керування навчанням і контентом та їх впровадження в навчальний процес. Левченко О. О., Дроговоз І. В. Вплив педагогічної антропології на поширення інноваційних та інформаційних технологій професійної...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №12 (223) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.79 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 205 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Ресурси Internet у викладанні іноземних мов. Karpinski M. P., Hominchuk A. A. Security aspects of mobile ad-hoc networks. Krajka J. Тeaching writing online – the implementation of wikis as online environments for collaborative writing instruction. Гусленко І. Ю. Використання інтернет-ресурсів для розвитку міжкульту...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №08 (219) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 5.14 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 203 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні проблеми мистецької освіти й естетичного виховання молоді. Авотинш О. Я., Бурзаниця Т. І. Проблема сценічного хвилювання та засоби його подолання. Анікіна Т. О., Овчаренко О. В. Місце творчої спадщини Юрія Іллєнка в історії розвитку українського поетичного кіно другої половини ХХ ст. Апостолова А. К. Осо...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №08 (219) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 188 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Анікіна Т. О. Регіоналізація як пріоритетний напрям модернізації сучасної художньої освіти. Анікіна Т. О., Андріанова О. М. Категорія „цінність у системі гуманітарних наук. Горбуліч І. О. Специфіка маркетингу в галузі мистецько-педагогічної освіти. Дудник Е. В. Проблема формирования компетентно...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №07 (218) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 210 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні та методичні засади розвитку музично-педагогічної освіти. Пономарьова О. М. До відкриття ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти. Азарова Л. Г. Вокальна методика М. Глинки в сучасному викладанні вокалу студентам естрадного відділення. Аксін...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №07 (218) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 4.01 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 171 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні проблеми загальної, мистецької, культурологічної освіти та поліхудожнього виховання. Пономарьова О. М. До відкриття ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти. Глазунова І. К. Основні історичні етапи Болонського процесу. Зюзіна Т. О. До проблем...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №05 (216)

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 213 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні питання модернізації освіти. Жевакіна Н. В., Семенов М. А. Професійні функції діяльності викладача-тьютора в умовах дистанційного навчання. Зінченко В. О. Якість вищої освіти: погляди науковців. Махрева О. Є. Модернізація професійних характеристик учителів іноземних мов у межах Болонського процесу. Трякін...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №10 (221) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.75 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 237 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Алексєєв О. М. Проблеми вибору способу доставки електронних навчальних видань. Грицькова Н. В. Суб’єкти в освітньому просторі вищого навчального закладу. Губар В. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку дистанційного навчання в Україні. Квітка І. М. Основні напрямки модернізації...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №10 (221) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 2.45 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2011, - 227 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія та практика професійної підготовки майбутніх фахівців. Бірюков М. Ю. Піктограма як елемент знаково-символічної системи. Брянцева Г. В. Формування у студентів поняття про рекламну ілюстрацію як основний візуальний елемент друкованого рекламного звернення в процесі вивчення комп’ютерного дизайну. Віндюк А. В....

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №11 (174)

 • формат pdf
 • размер 1.82 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 329 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методика. Практика. Досвід. Беземчук Л. В. Формування музичної культури школярів як сучасна проблема художньої дидактики. Булда М. В. Професійний розвиток виконавської творчості вітчизняних та зарубіжних естрадно-джазових акордеоністів-баяністів на стадії філармонійної спеціалізації (1950?1980 рр.). Бурзаниця Т. І....

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №10 (173)

 • формат pdf
 • размер 958.16 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 138 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методика. Практика. Досвід. Віндюк А. В Роль дисципліни «Організація спортивної анімації» у професійній підготовці майбутніх спеціалістів готельно-курортної справи. Gabrielyan О. A., Chuzhik A. S. Intercultural interview as a tool for better understanding. Горошкіна О. М. Український мовленнєвий етикет: лінгвістичн...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №09 (172)

 • формат pdf
 • размер 1.62 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 299 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Бєлкіна С. Д. Особливості професійної педагогічної діяльності інженера в умовах інформатизації. Жукович-Дородних Н. М. Зміст фахової підготовки студентів економічних спеціальностей ВНЗ І – ІІ рівня акредитації в умовах інтеграції науки, освіти і виробництва. Мартинюк І. В. Безперервна освіта в...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. Філологічні науки 2009 №08 (171)

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 160 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Балабан О.О. Еквівалентність метафорично-просторової концептосфери (на матеріалі англійської, французької, російської та української мов). Балакина З.Ю. Отражение эмоционального концепта «тоска» в словарных статьях филологических словарей русского язика. Гришак С.Н. Сексизм...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №07 (170) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.52 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 152 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Пономарьова О. М. Відкриття другої всеукраїнської науково-практичної конференції „формула творчості: теорія і методика мистецької освіти. Олійник Т.О. Технологія формування критичного мислення майбутніх учителів в умовах продуктивного освітнього середовища. Паньків Л.І. Методичні напрямки розвитку творчої самореалі...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №07 (170) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 182 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Пономарьова О. М. Відкриття другої всеукраїнської науково-практичної конференції „формула творчості: теорія і методика мистецької освіти. Азарова Л.Г., Сіренко Т.М. Деякі проблеми виховання волі у студентів-вокалістів. Алдакімова В.О. Особливості розвитку української освіти на Кубані (20-30-ті рр. ХХ ст.). Бахов І....

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №06 (169)

 • формат pdf
 • размер 1.68 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 292 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Акіншева І. П. Вивчення соціальної історії на сторінках сучасних українських підручників. Афанасьєва В. В. Характерологічні порушення девіантних підлітків. Basco L., Kharchenko Т. L'engagement humaniste de l’enseignant franзais dans la construction de son "soi social". Бекетова Ю. В. Особливості розвитку дітей, що...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №05 (168) Частина 2

 • формат pdf
 • размер 1.72 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 264 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Деякі аспекти визначення компетентністного підходу в новій освітній системі. Особливості формування соціальної активності студентів у процесі діяльності молодіжних громадських об’єднань. Сутнісна характеристика комунікативного взаєморозуміння підлітків у міжособистісному спілкуванні. Можливості використання інформа...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №05 (168) Частина 1

 • формат pdf
 • размер 1.53 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 256 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Мировоззрение системе общечеловеческих цінностей. Формування педагогічного мислення та поведінка майбутнього вихователя дошкільних закладів. Історія розвитку соціального захисту дітей-сиріт в Україні у XVІІІ – XІX столітті. Професійна діяльність інженера в умовах інформатизації. Шляхи підвищення пізнавальної активн...

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №04 (167)

 • формат pdf
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. - Луганськ, ЛНУ, 2009, - 206 с. Головний редактор – д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія і практика навчання в середніх загальноосвітніх закладах. Андрієць О. Принципи опрацювання науково-навчальних текстів старшокласниками на уроках української мови у класах з поглибленим її вивченням. Бакум З. Формування акцентуаційних умінь і навичок учнів. Балуєва Ю., Нікітіна А. Психолого-педагогічні чинник...

Біологія і хімія в школі 2009 №05

 • формат pdf
 • размер 1012.76 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Проблематика: висвітлення питань теорії та методики навчання біології і хімії в школі Засновники: МОН України; Державне інформаційно-виробниче підприємство Видавництво Педагогічна преса; ТОВ Зодіак; ТОВ Видавництво Освіта України Головний редактор: Величко Людмила Психосоціальний стрес Форми навчальної діяльності учнів в умовах диференційованого навчання Навчаємо складати й аналізувати родовід Дидактичний матеріал до розділу "клітинний рівень ор...

Социальная педагогика 2011 №3

 • формат pdf
 • размер 4.12 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Проблемный семинар "каким должен быть детский дом сегодня?" Подростковая экспедиция:коррекция и профилактика девиантного поведения. Организация летней смены для замещающих семей. Обучение педагогов социальных гостиных. Социальное устройство воспитанников детского дома.

Бібліотечка вихователя дитячого садка 2011 №14 грудень

 • формат pdf
 • размер 38.21 МБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
У випуску "Бібліотечка вихователя дитячого садка" надруковано орієнтовне планування освітнього процессу в усіх вікових групах на грудень (I молодша група, II молодна група, середня та страша грипи)

Бібліотечка вихователя дитячого садка 2011 №13 листопад

 • формат pdf
 • размер 40 МБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
У випуску "Бібліотечка вихователя дитячого садка" надруковано орієнтовне планування освітнього процессу в усіх вікових групах на листопад (I молодша група, II молодна група, середня та страша грипи)

Инженерное образование 2009 №05

 • формат pdf
 • размер 3.66 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
- Москва, 2009. - 132 с. Настоящий номер журнала посвящен решению проблем инновационного образования, формирования инновационно-ориентированной личности и инновационного креативного мышления выпускников. Содержание. Колонка редактора Образовательные программы инженерной подготовки инновационно - ориентированной личности. В.Ф. Взятышев. Технологии инженерной и учебной работы со знаниями и информацией, адекватные задачам инновационного развити...

Инженерное образование 2010 №06

 • формат pdf
 • размер 4.69 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
- М., 2010. - 128 с. Журнал посвящен различных аспектам инженерного образования: управлению качеством образования, перспективам развития etc. Содержание. От редактора Управление качеством подготовки специалистов в вузе. В.В. Борщ, Е.Г. Абрамова. Механизмы независимой оценки качества образования на основе анализа востребованности выпускников высших учебных заведений на рынке труда и рекомендации по их практическому использованию. С.В. Вихарева...

Инженерное образование 2011 №7

 • формат pdf
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
- Москва, 2011. - 128 с. Содержание. От редактора Вызовы и проблемы. С.Л. Смагин, Т.Г. Иванцева. Аксиология инженерии, или Почему российское инженерное образование в кризисе? Д.А. Мустафина, И.В. Ребро, Г.А. Рахманкулова. Негативное влияние формализма знаний студентов при формировании инженерного мышления. В. А. Пушных. Взгляд на проблему и переход на двухуровневую систему обучения в российских инженерных вузах с позиций теории «обучающейся»...

Вестник Московского университета Серия 20 Педагогическое образование 2003 № 2

 • формат pdf
 • размер 15.15 МБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
Научный журнал. - Москва. - Издательство Московского университета. - 2003. - № 2. - 128 стр. Содержание. Актуальный вопрос Маркович Д.Ж. Современное общество и университетское образование Педагогические размышления Климов Е.А. О некоторых психологических составляющих педагогического труда Бережнова Л.Н., Богословский В.И. Полифункциональность сопровождения развития в педагогическом университете Слово мэтра Пуанкаре А.Ж. Математическое творчество...

Вестник Московского университета. Серия 20 Педагогическое образование 2003 № 1

 • формат pdf
 • размер 18.18 МБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
Научный журнал. - Москва. - Издательство Московского университета. - 2003. - №01 - 128 стр. Содержание. Актуальный вопрос Девятова С.В., Купцов В.И. Образование в XX столетии Педагогические размышления Вилотиевич М. От традиционной к информационной дидактике Истории МГУ — четверть тысячелетия Бусыгина А.Л. Андрей Петрович Минаков - идеал современного представления о профессоре высшей профессиональной школы Опыты практической педагогики Базарев...

Бібліотечка вихователя дитячого садка Липень 7'2008

 • формат pdf
 • размер 35.14 МБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
"Ми - рідні діти Україні-ненькі" (Сценарій свята до Дня Незалежності Укріїні) "Світе тихий, краю милий, моя Україна!" "Ми козацького роду" (розвага для дітей старшого дошкільного віку) "В гостях у казки" (сцунарій проведення театралізованно-спортивної розваги для дітей молодшого віку) Формування навичок безпечної поведінки у старших дошкільнят (Базовий компонент дошкільної освіти: сфера "Природа") Школа молодих батьків "Дорослі чомусики" Методичн...

Соловейчик Симон. Воспитание школы

 • формат pdf
 • размер 1.86 МБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
Воспитание школы: статьи для своей газеты. Издательство "Первое сентября" 2002, 184с. Сборник статей известного писателя, журналиста и педагога Симона Соловейчика, опубликованных в газете "Первое сентября".

Бенилова С.Ю, Давидович Л.Р. Коррекция эмоционально-поведенческих расстройств у детей с нарушениями развития

Статья
 • формат doc
 • размер 70 КБ
 • добавлен 19 октября 2011 г.
Статья. Москва./Воспитание и обучение.-С.68- 72.- № 1-2007// Освещаются проблемы неуверенности в себе, робости, чрезмерной стеснительности у детей, что является следствием заниженной самооценки и низкой мотивации интеллектуальной и познавательной деятельности.

Вестник Балтийской Педагогической Академии 2006 №64

 • формат pdf
 • размер 977.79 КБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Сборник научных трудов. СПБ.: БПА, 2006 г. - 190 с. Теория и практика управления образованием и учебным процессом: педагогические, социальные и психологические проблемы

Початкове навчання та виховання 2011 №24 (280)

 • формат pdf
 • размер 25.21 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Перелік статей в номері: Розвиток логічної пам’яті у дітей молодшого шкільного віку. Цикл занять із першокласниками Народження колективу. Година спілкування в 1-му класі Поляна сказок. Конкурсно-развивающая программа для учащихся 1-го класса «Мы вас приглашаем в зал библиотеки». Посвящение в читатели учащихся 1-го класса Козлята идут в школу. Сказка для первоклассников «Здоровье — самый дорогой клад». Час общения в 1-м классе «Красный, желтый, зе...

Управління школою 2011 №22 (322), №23 (323), №24 (324)

 • формат pdf, txt
 • размер 33.85 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Перелік статей в номері 22 (322): Ми і «вони» (дещо про МОНоцентризм і демократію в освіті по-українськи) Організація навчального процесу в І нституті післядипломної освіти Менеджерська культура керівника навчального закладу Архітектоніка управлінської культури директора школи в контексті соціально-економічних вимог Перелік статей в номері 23 (323): Маркетингова діяльність керівника навчального закладу Оцінка рівня професійної майстерності вчите...

Початкове навчання та виховання 2011 №23 (279)

 • формат pdf
 • размер 22.86 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Перелік статей в номері: Я — першокласник. Адаптація дитини до школи Чи готові ви бути батьками першокласника? Заняття — ділова гра з батьками майбутніх першокласників Посвята у школярі. Свято в 1-му класі Мы школьниками стали. Усна лічба — із задоволенням! Картки для самостійної роботи першокласників на уроках математики

Початкове навчання та виховання 2011 №22 (278)

 • формат pdf
 • размер 35.35 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Перелік статей в номері: Алгоритмізація процесу навчання письма Формування навичок письма у шестирічок Ранкові зустрічі — школа життя (за програмою всебічного розвитку дитини «Крок за кроком») Моя рідна школа. Перший урок у першому класі Моя рідна школа. Перший урок у першому класі Перший раз у перший клас. Урок-подорож Моя школа — найкраща у світі. Перший урок у першому класі Страна Школомания. Игра-путешествие в 1-м классе Путешествие во Вселе...

Класному керівнику. Уce для роботи 2011 №8 (32)

 • формат pdf, txt
 • размер 45.1 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Перелік статей в номері: Про проведення єдиного уроку, присвяченого відзначенню 20-ї річниці незалежності України. Методичні рекомендації щодо проведення в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України Україна — наш спільний дім. Методична розробка першого уроку 2011–2012 навчального року Перший урок для вчителів «Серце віддаю дітям!» присвячений пам’яті Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970) Інтерактивні форми в...

Інформатика в школі 2011 № 1-8

 • формат txt, pdf
 • размер 112.61 МБ
 • добавлен 02 сентября 2011 г.
Перелік статей в №1 (25) - 8 (32): Список статей в №1 (25) Cторінки для батьків на шкільному Інтернет-сайті Гаджети для Windows Sidebar: Векторна графіка. Мова VML Обробка багатошарових зображень, створення колажів Turbo Pascal. Практичні роботи з тестовими завданнями з інформатики Включення графіки до веб-сторінки. Змістово-пошуковий міні-модуль з інформатики. 11 клас Цикл уроків із теми «Excel» Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: з...

Математика 2011 №3

 • формат pdf
 • размер 10.22 МБ
 • добавлен 14 августа 2011 г.
Колонка редактора Л. Рослова И снова: Что делать? Официальные документы Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения в 2011 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по математике обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования Предлагаю коллегам Т. Сазонова Не будем жалеть времени А. Глухова Поиск оптимального способа решения уравнений с модулями...

Математика 2011 №2

 • формат pdf
 • размер 9.18 МБ
 • добавлен 14 августа 2011 г.
Колонка редактора Л. Рослова Не бумагой единой … Предлагаю коллегам Г. Герасимова , И. Молчанова , Т. Чудновская Новые возможности уроков математики при компьютерной поддержке Н. Авилов Букет из семи задач Открытый урок Н. Пахаева , Н. Шерстнева Статистическая информация и формы ее представления Проверь себя И. Высоцкий , И. Ященко Московские городские контрольные работы по теории вероятностей и статистике На стенд Задача C2 – нахо...

Математика 2011 №1

 • формат pdf
 • размер 12.41 МБ
 • добавлен 14 августа 2011 г.
Колонка редактора Л. Рослова Встречаем год Кролика Официальные документы Краткий итоговый аналитический отчет о результатах проведения единого государственного экзамена в 2010 году Экзамены Е. Калинина , Н. Левинтова Как помочь выпускникам избежать ошибок на ЕГЭ Проверь себя Шестой заочный конкурс учителей математики На стенд Задача C2 – стереометрия для всех Олимпиады, конкурсы, турниры VII Олимпиада по геометрии имени И.Ф. Шары...

Практика управління дошкільним закладом 2011 № 01 січень

 • формат pdf
 • размер 2.02 МБ
 • добавлен 02 августа 2011 г.
Щомісячний спеціалізований журнал Розділи- Актуальні питання, Новини, освітній процес, Медична сестра дошкільного закладу, Організаційні рішення, Заробітня плата тощо

Людинознавчі студії 2009 №19

 • формат doc
 • размер 1.38 МБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2009. -135 с. Зміст: Самарук Наталія. Інтеграційні тенденції у сучасній освіті України. Федорович Анна. Розвиток вищої педагогічної школи України у другій половині ХХ ст. Вишнівський Роман. Принципи виховання у педагогічній спадщині Івана Франка Турчина Людмила. Професійне самовизначення як результат профорієнтаційної роботи. Романова Ганна. Вимірювання рівнів готовності викладачів до пр...

Детский сад со всех сторон 2006 №1-8

 • формат pdf
 • размер 3.76 МБ
 • добавлен 16 июля 2011 г.
Популярная газета для работников дошкольных учреждений, охватывающая все аспекты деятельности педагогов. В каждом номере есть практические материалы для использования в работе с детьми.

Дошкольник. Младший школьник 2004 №1

 • формат pdf
 • размер 20.77 МБ
 • добавлен 09 июля 2011 г.
Журнал для занятий с детьми. - 41 стр. + 14 стр. вкладыш. Учимся читать (Ь - буква без звука). Учимся считать. Изучаем природу (птицы зимой). Сделаем вместе (заснеженный пейзаж из летнего материала). Готовимся к школе (рисуем орнаменты). В гостях у сказки ("Лиса и журавль", "Журавль и цапля"). Учимся рисовать (развитие графических навыков у детей 3 - 4 лет). Развитие речи (речевые физкультминутки. Согласные звуки). Играем вместе (хлопотунья-зима)...

Управление начальной школой 2010 № 12

 • формат pdf, doc
 • размер 2.66 МБ
 • добавлен 09 июля 2011 г.
Данный номер содержит статьи: нормативно-правовой контекст основной образовательной программы, инфраструктура оценки качества образования, "креатив-клуб "для одаренных детей, организация работы с "трудными" обучающимися, сценарий внеклассного мероприятия "Новогодний КВН", профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся, работа тьютора в эксклюзивной начальной школе, а также открытые уроки и праздники в начальной школе.

Игра и дети 2009 №3

 • формат djvu
 • размер 36.56 МБ
 • добавлен 28 мая 2011 г.
Увлекательный и красочный журнал "ИГРА и ДЕТИ" вышел в свет в 2002 году. Все это время он стабильно придерживался заданного формата — ИГРА. Игровая деятельность детей дошкольного и младшего школьного возраста многогранна и удивительно интересна. Наш журнал позиционируется как журнал для родителей и педагогов. На самом же деле его аудитория намного шире. Журнал для детей, их родителей и всех, кто по роду своей деятельности связан с образованием,...

Игра и дети 2009 №2

 • формат djvu
 • размер 15.03 МБ
 • добавлен 28 мая 2011 г.
Увлекательный и красочный журнал "ИГРА и ДЕТИ" вышел в свет в 2002 году. Все это время он стабильно придерживался заданного формата — ИГРА. Игровая деятельность детей дошкольного и младшего школьного возраста многогранна и удивительно интересна. Наш журнал позиционируется как журнал для родителей и педагогов. На самом же деле его аудитория намного шире. Журнал для детей, их родителей и всех, кто по роду своей деятельности связан с образованием,...

Педсовет 2011 №01

 • формат doc
 • размер 462 КБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
Интересная газета для учителей начальных классов с мероприятиями (выпускной в начальной школе, 8 марта, день защитника Отечества, прощай, Азбука, 1 апреля и др)

Педсовет 2010 №07

 • формат doc
 • размер 662.5 КБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
Интересная газета для учителей начальных классов с мероприятиями (летняя тематика + стихи для первоклассников на 1 сентября + осенний праздник + спортивные мероприятия)

Педсовет 2010 №03

 • формат doc
 • размер 1.32 МБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
Интересная газета для учителей начальных классов с мероприятиями (до свидания, первый класс, здравствуй, лето, родительское собрание "Домашнее задание", прощание со 2 классом, с начальной школой, урок Мужества к дню Победы и др)

Практика управления ДОУ - пилотный выпуск. 2011 г

 • формат pdf
 • размер 1.9 МБ
 • добавлен 27 апреля 2011 г.
Содержание номера: Дошкольное образование: проблемы и перспективы. Готовность к школе как объект образовательной политики. Вариативность дошкольного образования. ФГТ: за и против. ФГТ и СанПин: есть ли противоречие? О новом санитарном законодательстве для дошкольных организаций. Положение о веб-сайте муниципального дошкольного образовательного учреждения. Образовательные программы в ДОУ. Методические рекомендации к проектированию образовательной...

Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. 1906

 • формат pdf
 • размер 124.5 МБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
В раздаче представлены номера: Часть I. – январь. – 442 с. Часть I. – февраль. – 516 с. Часть II. – март. – 478 с. Часть II. – апрель. – 502 с. Часть III. – май. – 472 с. Часть III. – июнь. – 492 с. Часть V. – сентябрь. – 496 с. Часть V. – октябрь. – 528 с. Часть VI. – ноябрь. – 496 с. Часть VI. – декабрь. – 512 с.

Журнал Министерства народного просвещения 1834-1901

 • формат pdf
 • размер 122.28 МБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
В раздаче представлены издания: 1834 Часть IV. – № X. – октябрь. – 190 с. Часть IV. – № XI. – ноябрь. – 234 с. Часть IV. – № XII. – декабрь. – 210 с. 1835 Часть VI. – № IV. – апрель. – 292 с. Часть VI. – № V. – май. – 224 с. 1836 Часть X. – № IV. – апрель. – 304 с. Часть X. – № V. – апрель. – 532 с. 1843 Часть XXXVII. – № I. – январь. – 520 с. 1850 Часть LXV. – № I. – январь. – 316 с. 1861 Часть CX. – № IV. – апрель. – 234 с. Часть CX. – № V....

Педсовет 2011 №01

 • формат pdf
 • размер 41.11 МБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
3 разработки праздника 8 марта, День Защитника Отечества, выпускной в детском саду и в начальной школе, игровые и конкурсные программы, праздники, посвященные весне.

Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. 1907-1908

 • формат pdf
 • размер 74.87 МБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
1907 Частина XI. – сентябрь. – 492 с. Частина XI. – октябрь. – 456 с. Частина XI. – ноябрь. – 464 с. Частина XI. – декабрь. – 488 с. 1908 Часть IV. – март. – 444 с. Часть IV. – апрель. – 520 с.

Вісник інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць. Вип.6

 • формат pdf
 • размер 7.22 МБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
Київ, 2009. – 219 с. Зміст Віктор Андрущенко. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття Ірина Загарбницька. Інформатизоване дитинство: між прогресом та бездуховністю. Микола Закович. Релігійна освіта в Україні: стан і перспективи Костянтин Корсак. Нова наукова основа діяльності систем освіти ХХI століття Ірина Предборська. Концепція духовного виховання В. Зеньковського в контексті сучасних освітніх тенденцій Тама...

Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць. Вип. 4

 • формат pdf
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Київ, 2009. – 164 с. Зміст Дробович А. Метод комбінованої абстракції при вивченні філософських дисциплін. Костюк І. Почуття „гідності у філософсько-педагогічному дискурсі. Романенко О. Значення феноменології А. Щюца для розвитку філософії освіти: Релевантність знань. Соболь Т. Вплив соціалізації становлення особистості у підлітковому віці з точки зору представників символічного інтеракціонізму. Чорнойван Я. Духовне виховання дитини: Досвід віри б...

Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць. Вип. 5

 • формат pdf
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Київ, 2009. – 198 с. Зміст Андрущенко В. Інноваційна стратегія розвитку освіти як підґрунтя „українського прориву. Загарницька І. Забезпечення прав дитини: міжнародні стандарти та українські реалії. Заклона Ж. Нова цінність освіти в епоху глобалізації та глокалізації. Корсак К. Альтруизм і ХХІ століття. Степанова Т. Аксіологічний підхід до розкриття феномена „освіта. Бєлєнька Г. Підготовка студентів магістратури до самостійної наукової діяльності...

Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць. Вип. 3

 • формат pdf
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Київ, 2009. – 142 с. Зміст Вашкевич В. Інформаційне суспільство і історична свідомість особистості. Загарницька І. Мова – Культура – Нація. Половіна О. Дослідження питання розвитку в особистості естетичного ставлення до природи в античній філософії Амет-Уста З. Проблема формування доброзичливого ставлення до людей різних національностей в історії розвитку людства. Андреєва Т., Кличко Ж. Проблема адаптації дітей дошкільного віку до умов ДНЗ: аналі...

Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць. Вип. 2

 • формат pdf
 • размер 1.47 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Київ, 2009. – 158 с. Зміст Хамітов Н. Філософська антропологія у „позитивному та „негативному проблемному полі: концепти Ероту і Танатосу. Розова Т. Гідність як екзистенційна риса людини-громадянина. Наумкина Е. Инновационность как ведущий принцип опережающего образования. Цикин В. Философия образования и синергетика. Авдіянц Г., Кузякіна М. Порівняльний аналіз підходів до громадянського виховання школярів в Україні та Німеччині. Бадіца М. Характ...

Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць. Вип. 1

 • формат pdf
 • размер 1.66 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Київ, 2009. – 178 с. Зміст Андрущенко В. Філософічність освіти: від теорії до практики Загарницька І. Дитинство як філософський феномен Андрущенко Т. Естетичні аспекти освіти та виховання Бех В., Козловська Г. Організаційна свідомість як критерій соціальної зрілості і джерело самореалізації дитини Передера О. Можливості навчально-виховного процесу у формуванні особистісної ідентичності студента Сісецька О. Актуальність проблематики розвитку конгр...

Потенциал 2005 №01

 • формат pdf
 • размер 2.09 МБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
Название: Журнал "Потенциал" 2005- 01. Издание для старшекласcников и учителей Автор: И. О. главного редактора Четин Г. А. Издательство: «Азбука» Год издания: 2005 Страниц: 81 Формат: PDF+OCR Размер: 1,84 МБ Содержание журнала Колебания XXXV Международная физическая олимпиада в Корее Биоэнергетика глазами физика Иррациональные уравнения Информация, энтропия и обобщённые вруны Игра Го Вступительное слово Проект концепции модернизации дополнительн...

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 2 (133), 2008

 • формат pdf
 • размер 3.41 МБ
 • добавлен 07 марта 2011 г.
Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. - 411с. Баріхашвілі І. І. Роль самостійної роботи в системі реформування вищої заочної педагогічної освіти. Бельмаз Я. М. Основні напрями підготовки викладачів вищої школи у США. Бойко В. В. Критерії ефективного постійного професійного розвитку вчителів у Великій Британії. Босин М. Е., Рыкова Л. Л. Классификация моделей по сути. Бочаров В. В. Підходи до визначення функцій освіти. Войтович І. С. Застосування інформаці...