Лингвистика
Языки и языкознание
Статья
 • формат doc
 • размер 79.5 КБ
 • добавлен 10 сентября 2010 г.
Стаття - Варшавський О.П. Термінологічність наукової мови
О. П. Варшавський Термінологічність наукової мови
Дніпропетровський університет інженерів залізничного транспорту ім. В. Лазаряна
". в нашому дослідженні буде здійснено такі кроки по-перше, відділення феномена мови від її наукової предметності, по-друге, обґрунтування альтернативного його розуміння, і нарешті, протиставлення зрозумілого логіці ідеальної наукової мови. "
9 стор.
Похожие разделы
Смотрите также

Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістика. Навчальний посібник

 • формат djvu
 • размер 2.88 МБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
Волошин, В. Г. Комп'ютерна лінгвістика: Навч. посібник / В. Г. Волошин. – Суми: Університетська книга, 2004. – 382 с. – На укр. яз. – ISBN 966-680-134-5 : 28.00 Посібник містить системний виклад основ комп'ютерної лінгвістики - одного з новітніх напрямів інформаційної технології сучасного мовознавства. Описано методологію та інструментальні засоби організації процесу набуття знань. Основна увага приділяється питанням добору і формування лінгв...

Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії

 • формат pdf
 • размер 4.74 МБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
Монографія. - Вид. 2-ге випр. і доп. - Донецьк: ДонНУ, 2007. - 219 с. Запропоновано аналіз сучасних лінгвістичних теорій з простеженням їх місця і статусу в розвитку мовознавчої думки, водночас з'ясовано особливості синтезу лінгвістичної думки з досягненнями соціології, психології, філософії та утворенням нових напрямів, що є прикметою нової наукової парадигми, значну увагу приділено закономірностям розвитку герменевтики, прагматики, семіотики,...

Конспект лекцій з дисципліни Термінознавство

Статья
 • формат doc
 • размер 715 КБ
 • добавлен 01 декабря 2010 г.
Зміст конспекта лекцій: 141с. Термінологічна лексика та її місце в лексичній системі української мови. Термінознавство як наука. Його основні напрями та проблематика. Українська термінологія в її історії, розвитку й перспективі. Організація термінологічних систем на рівні парадигматики. Внутрішня форма та мотивованість термінів. Використання у мові словотворчих моделей для творення нових назв. Суспільно-політична термінологія. Лінгвістична термін...

Лінгвістика №3(15) 2008

 • формат pdf
 • размер 3.05 МБ
 • добавлен 01 апреля 2011 г.
ЗМІСТ Архангельська А. М. Вербалізація позамовного змісту ‘чоловік нерозумний (дурень)’ у слов’янських мовах Деменчук О. В. Фокальна складова семантики експерієнтивів: перцептивний макрокомпонент Лєснова В. В. Динаміка іменників спільного роду на позначення рис людини Денисюк В. В. Темпоральна фразеологія української ділової мови ХVІІ–ХVІІІ ст. (на матеріалі актів Переяславського полку) Маслова Т. С. Лінгвокультурна специфіка фразеологізмів на по...

Мова і культура

 • формат djvu
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
У монографії висвітлюється роль і значення мови в системі ідеологічної роботи, у формуванні матеріалістичного світогляду, вихованні нової людини. Простежується взаємозалежність розвитку мови і пошуків нової художньої форми в літературі. Об"єктом уваги дослідників є мова як акумулятор культури та одна з форм її вираження, значення наукової термінології в епоху НТР, відображення суспільного сприйняття світу у мовній семантиці та ін. Для філологів,...

Мова і процеси суспільного розвитку

 • формат pdf
 • размер 107.2 МБ
 • добавлен 10 января 2011 г.
У монографії розглядаються процеси розвитку сучасних літературних мов світу, характерні ознаки мови нації. Аналізуються процеси розвитку мов у СРСР і США, а також у країнах, що розвиваються. Київ, наукова думка 1980

Стаття - Гудба Р. Мова науки або як мислимо, так і живемо

Статья
 • формат doc
 • размер 63.5 КБ
 • добавлен 10 сентября 2010 г.
Роман Гудба Мова науки або як мислимо, так і живемо Людина може сказати, що знає мову тiльки тодi, коли вона нею може думати, мислити. Що ж таке наука i яке мiсце посiдає в нiй мова? Наука, якщо їй дати коротке визначення, - це форма людських знань, система понять про закони розвитку природи, суспiльства й мислення для передбачення i перетворення дiйсностi в iнтересах суспiльства. 7стор.