Перевод и переводоведение
Языки и языкознание
Презентация
 • формат ppt
 • размер 374.5 КБ
 • добавлен 25 мая 2011 г.
Презентація - Переклад наукової термінології
Эта презентация об особенностях перевода научных текстов и главных их составляющих - терминов. В работе представлены грамматические и лексические трудности при переводе, типология терминов и способы их перевода.
ЗНУ, 3 курс, английский перевод.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Перевод и переводоведение / Translation, Interpreting, and Translation Studies
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Арабский язык
 4. Перевод и переводоведение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Испанский язык
 4. Перевод и переводоведение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Китайский язык
 4. Перевод и переводоведение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Прикладная лингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Немецкий язык
 4. Перевод и переводоведение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Французский язык
 4. Перевод и переводоведение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Японский язык
 4. Перевод и переводоведение
Смотрите также

Дипломная работа - Переклад та аналіз тексту офіційно-ділового стилю (франц. язык).Выполнила: Коваленко Марьяна

degree
 • формат doc
 • размер 178 КБ
 • добавлен 10 июля 2011 г.
В данной работе рассмотрены основные виды переводческих трансформаций, модели того, как можно сделать перевод, также рассмотрены ситуации употребления того или иного вида перевода, приведены примеры. Выполнила: Коваленко Марьяна Работа состоит из таких глав: Глава 1: Общие теоретические вопросы перевода. Глава 2: Переводческие трансформации. Глава 3: Перевод с французского языка на украинский язык. Глава 4: Анализ переводческих трансформаций. Выв...

Дипломная работа - Українські народні казки в іспанських перекладах

degree
 • формат doc
 • размер 582.5 КБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
КНУ імені Тараса Шевченка (м.Київ/Україна), 96 с. + 50 с. додатку, 2003 р. Спеціальність "Перекладознавство". Лексичні трансформації в перекладі українських казок. Лексичний склад українських казок з огляду на переклад. Вживання вишуканої лексики у перекладі. Застосування синонімії в іспанських перекладах. Розширення у перекладі українських казок. Нейтралізація експресивно забарвленої лексики при перекладі. Слова-реалії як перекладознавча проб...

Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англо-мовних перекладів української поезії)

 • формат pdf
 • размер 309.26 КБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
Львів, 1989 Рецензія О. Медвідь на книгу Р. Зорівчак Присвячено питанням теорії перекладу та пов’язаними з ними проблемам стилістичного аналізу художнього тексту.

Курсова робота - Мова і стиль текстів з легкої промисловості та їх передача українською мовою

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 156.5 КБ
 • добавлен 09 июня 2011 г.
У даній роботі розглядаються своєрідність мови і стилю англійських текстів з легкої промисловості та їх передача українською мовою. Робота складається з трьох розділів: перший - характерні риси текстів з легкої промисловості, другий - лексичні характеристики текстів з легкої промисловості, третій - переклад текстів з легкої промисловості. Загальна кількість сторінок - двадцять сім. Робота подавалася студенткою 3-ого курсу на кафедру англійської ф...

Реферат - Перевод периода классицизма и просвещения

Реферат
 • формат docx
 • размер 62.98 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Реферат виконаний українською мовою. Нтуу "Кпі", Київ-2011, 14ст. Зміст сутність і основні риси класичного перекладу Французька перекладацька традиція Англійський переклад Xvii-XviiI століть Розвиток теорії і практики перекладу в Німеччині Переклад в Україні