Горбік С. Гісторыя катэхізму на Беларусі

 • формат pdf
 • размер 294.54 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
2003 г. Львов. выд БАПЦ и "Беларуская нацыянальная грамада Львову". 16 стр. Брашура ўтрымлівае кароткую гісторыю катэхізічнае працы Праваслаўнай, Рыма і Грэка – каталіцкай і Пратэстанскае Цэркваў на тэрыторыі Беларусі ад ХІІ да ХХІ стагодзьдзя. У адрозьненьні ад папярэдняга выданьня, у кнігу зьмешчаны рэферат аўтара адносна гісторыі літургіі Раней Асьвячоных Дарункаў. Рэферат быў чытаны на беларуска-ўкраінскай рэлігійнай сустрэчы ў Львове, што б...

Горбік С. Таямніцы Беларускага грэка-каталіцкага экзархату 1939-1942

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Львов, изд. БАПЦ. 67стр. Работа об неизвестных страницах организации и деятельности Белорусского Греко-католического экзархата в 1939-1942 годах.

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • формат pdf
 • размер 14.87 МБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2) Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, а таксама аматараў айчыннай гісторыі.

Козляков В.Е. Полный курс лекций по истории Беларуси

 • формат doc
 • размер 3.1 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Минск: БГТУ, 2008. - 354 с. Список вопросов по курсу "История Беларуси": Гісторыя Беларусі у кантэксце цывілізацыйнага і рэгіянальнага развіцця як аб’ект вывучэння. Гістарычная перыядызацыя. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы ў вывучэнні гісторыі Прынцыпы і метады вывучэння гісторыі. Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі Беларусі Даіндаеўрапейскае насельніцтва на беларускіх землях, яго матэрыяльная і духоўная культура. Індаеўрапейская каланізацыя...

Сямашка Я.I. Армія Краёва на Беларусі

 • формат doc
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Мн,: Беларускае выдавецкае Таварыства "Хата", 1994.—416 с Армія Краёва: зараджэнне, дзейнасць, фініш. Невядомыя старонкі беларускай гісторыі. I не толькі беларускай — польскай, рускай, літоўскай, украінскай таксама. Жыццё даваеннай і пасляваеннай Беларусі ў непрыфарбаваным выглядзе. Дэпартацыі. Рэпрэсіі. Падполле. Дыверсіі. Тэрор. Жорсткія кровапралітныя схваткі. Клубок супярэчнасцяў. Трагічныя лёсы ўдзельнікаў драматычных падзеяў суровага ваенна...

Брыгадзін П.І.(ред) Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Часть 2. ХІХ - ХХ стст

 • формат djvu
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Курс лекцый / П.Брыгадзін, У.Ладысеў, П.Зялінскі [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 656 с. Другая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Частка 1 выйшла у 2000 г: Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. Змест Беларусь у п еры яд ад падзелаў рэчы паспалітай да буржуазных рэформаў Прававое i сацыяльна-эканамічнае становішча Беларуci пасля далучэння да Рассii Урадавая палітык...

Кравцевич А., Смоленчук А., Токть С. Белорусы: нация Пограничья

 • формат pdf
 • размер 1.85 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Вильнюс : ЕГУ, 2011. – 212 с. Беларусь находится в пограничной зоне между двумя крупными ветвями христианства – православием и католицизмом, с переменным успехом соперничающих на территории страны на протяжении веков. В данной работе термин «пограничье» трактуется как зона давнего культурно-цивилизационного конфликта Запада и Востока Европы. Эта книга – взгляд с Запада. Авторы рассматривают основные вехи политической и культурной истории белорус...

Касцюк М.П.(гл.ред.) Нарысы гісторыі Беларусі. Частка 2

 • формат djvu
 • размер 9.97 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Мн.: Беларусь, 1995. - 560 с.; іл. У 2-й частцы «Нарысаў гісторыі Беларусі» раскрываецца складаны шлях беларускага народа ад Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да сённяшніх дзён. На падставе аналізу пераважна новых архіўных матэрыялаў, статыстычных і іншых крыніц, аб’ектыўнага падыходу да гістарычных падзей пададзены працэсы, што адбываліся ва ўмовах складвання, развіцця і крызісу савецкай сістэмы арганізацыі жыцця. Адлюстраваны маладаследаваныя старонк...

Швед В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХVIII - першая чвэрць XIX ст.). Біябібліяграфічны слоўнік

 • формат pdf
 • размер 10.23 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2007. 275с. У кнігі падаецца нарыс гісторыі масонства на землях Беларусі, прыводзяцца спісы братоў масонскіх ложаў. На аснове сабранага матэрыялу з архіўных і бібліятэчных сховішчаў Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Германіі прадстаўлены браты масонскіх ложаў, якія дзейнічалі на землях Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай чвэрці ХІХ ст. У дадатках прыводзяцца спіс крыніцаў і літаратуры, тлумачальны слоўнік тэрмінаў, кароткая гісторыя пат...

Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772-1863 гг.)

 • формат pdf
 • размер 1 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2001. 415 с. У манаграфіі разглядаюцца польская, руская і ліцвінская плыні грамадска-палітычнага жыцця на землях Беларусі, нараджэнне беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. На падставе работ айчынных і замежных аўтараў, апублікаваных і неапублікаваных дакументальных і апавядальных крыніц асвятляюцца механізм далучэння зямель Беларусі да Расійскай імперыі, палітыка да іх расійскага ўрада, роля і значэнне зямель Беларусі ў польск...

Романько О.В. Союз белорусской молодежи как позитивный элемент Новой Европы. 1943-1945 гг

Статья
 • формат doc
 • размер 112.5 КБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Вопросы истории. – М., 2007. - № 12. – С. 100-110. В статье рассматривается история создания и деятельности коллаборационистской организации "Союз белорусской молодежи". Описывается ее участие в военных и политических усилиях нацистской Германии.

Романько О.В. Белоруссия в планах германского военно-политического руководства

Статья
 • формат doc
 • размер 2.7 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Историческая память о событиях 1941 года: Сборник научных статей: в 2 ч. (Курский военно-исторический сборник. – Вып. 6). – Курск: МУ «Издательский центр ЮМЭКС», 2011. – Ч. 2. – С. 27-34. В статье анализируются территориальные планы нацистского военно-политического руководства относительно Белоруссии.

Реферат Грюндвальдская битва

Реферат
 • формат docx
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Бгату Минск 18 страниц 2011 год преподаватель - Шумский Содержание: введение Ягайло и Витовт Тевтонский орден События Грюнвальдской битвы Последствия Грюнвальдской битвы заключение Литература

Романько О.В. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941-1945

 • формат pdf
 • размер 20.39 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
М.: Издательство: Вече, 2008 г. - 432 стр. / ISBN 978-5-9533-1909-6 Подготовка белорусских коллаборационистов Третьим рейхом началась во второй половине 1930-х годов, когда при Министерстве внутренних дел Германии было создано Белорусское представительство. Вместе с наступающими частями немецкой армии в Белоруссию прибыли основные деятели белорусского националистического движения из эмиграции. В первый период войны деятельность коллаборационисто...

Бохан Ю.Н. Предыстория беларусов с древнейших времен до XIII века

 • формат djvu
 • размер 19.76 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Минск: Харвест, 2010. - 544 с. ISBN 978-985-16-8481-2 Составление, перевод, научное редактирование А. Е. Тараса Книга посвящена вопросам этногенеза беларусов за период от нового каменного века (3-2-е тыс. до нашей эры) и до XIII столетия после начала нашей эры. Авторы статей делятся на две группы. Одни являются приверженцами традиционной теории, согласно которой предками беларусов были славяне. Сторонники другой концепции доказывают, что наши...

Романько О.В. Білоруський воєнний колабораціонізм у період Другої світової війни (1941-1945)

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 438.6 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Автореферат дисертації доктора історичних наук: 07.00.02 / Харків. нац. ун-т. – Харків, 2009. – 40 с. Диссертация посвящена проблеме белорусского военного коллаборационизма в период Второй мировой войны. На основе широкого комплекса опубликованных материалов и документов, большинство из которых впервые вводится в научный оборот, рассматривается процесс создания, раскрываются особенности военно-политической подготовки и анализируются результаты бо...

Пивоварчик С.А. (гл. ред.) Боевое братство славян на защите мира

 • формат pdf
 • размер 2.59 МБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
Гродно: ГрГУ, 2011 г. - 456 с. Содержит материалы, в которых рассматриваются проблемы боевого содружества славян в разные исторические периоды от средневековья до современности. Особое внимание уделяется важным историческим событиям: 600-летию Грюнвальдской битвы и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Осмысление большого исторического опыта содружества славянских народов, уроков истории, выдающихся успехов и горьких поражений позволит...

Романько О.В. Белорусская краевая оборона (февраль - июнь 1944 г.). К вопросу о некоторых аспектах немецкой оккупационной политики на территории СССР

Статья
 • формат pdf
 • размер 265.57 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2003. - № 39. – С. 85-92. В статье анализируется история Белорусской краевой обороны - одного из коллаборационистских формирований, которое было создано в период немецкой оккупации Белоруссии.

Контрольная работа - подпольные организации Бреста в годы Великой Отечественной войны

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 58.85 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
БГПУ имени Максима Танка, Минск 2011, 25 страниц В данной работе изложена история развития и существования подпольных и партийных организаций города Бреста в годы Великой Отечесвенной войны,

Родионов А.Н. (ред.) Этих дней не смолкнет слава.: материалы II междунар. студ. воен.-науч. конф. (Гродно, 25 февр. 2009 г.)

 • формат pdf
 • размер 2.44 МБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Гродно: Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы, 2009 г. – 357 с. Представлены доклады курсантов и студентов, посвященные истории и развитию Вооруженных Сил Республики Беларусь и патриотическому воспитанию молодежи. Адресовано всем, кто интересуется военной историей.

Контрольная работа - Лютаўская і Кастрычніцкая рэвалюцыі 1917 г. - выбар шляхоў грамадскага развіцця

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 190 КБ
 • добавлен 05 января 2012 г.
ИПД, Минск, 2011, 24 страницы Уводзіны Прычыны і перадумовы Лютаўскай рэвалюцыі, звяржэнне манархіі Беларускі нацыянальны рух у сакавіку-кастрычніку 1917 г. Спробы Часовага ўрада стабілізаваць грамадска-палітічную сітуацыю ў ліпені-жніўні 1917 г. і складванне ўмоў для новага крызісу Кастрычніцкія падзеі і прыход да ўлады бальшавікоў Усталяванне савецкай улады ў Беларусі Заключэнне Спіс літаратуры

Лекции по истории Беларуси

Статья
 • формат docx
 • размер 248.11 КБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
БГУ, г. Минск, РБ, 62 стр., источник неизвестен. Первобытное общество в эпоху каменного, бронзового и железного веков в Беларуси. Заселение территории Беларуси славянами (кривичи, дреговичи, радимичи). Первые княжества на территории Беларуси: Полоцкое и Туровское. Культура белорусских земель в IX – середине XIII вв. Распространение христианства на территории Беларуси. Предпосылки создания Великого княжества Литовского. Деятельность Миндовга...

Лекции по истории Беларуси. Скліканне I-га Усебеларускага з’езда, яго рашэнні і наступствы

Статья
 • формат docx
 • размер 40.28 КБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Белорусский государственный университет. Исторический факультет. Минск. У. Ф. Ладысеў. Лекции 3-го курса. Объём 9 страниц Ідэя склікання Усебеларускага з’езда адозва Да ўсяго беларускага народу палітычная сутнасцьі БАК Выніка перамоў прадстаўнікоў БАКа і Наркамнаца, ўмовы сумеснай працы барацьба паміж ВБР і БАКам па пытанню правядзення з’езда розныя меркаванні адносна пачатку адкрыцця работы з’езда ў гістарычнай літаратуры наступствы разгона...

Ладысеў У.Ф. Лекции: Заходняя Беларусь у складзе Польшчы, станаўленне нацыянальна-вызваленчага руху ў краі. Курс на ўзброенную барацьбу, Нацыянальна-вызваленчы рух у другой палове 20-30-х гг. Уз’яднанне з БССР

 • формат doc
 • размер 316.5 КБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Белорусский государственный университет. Исторический факультет. Минск У. Ф. Ладысеў (Ладысев) Объём 25 страниц Лекцыя Заходняя Беларусь у складзе Польшчы Гістарыяграфія пытання і крыніцы. Дэмаграфічная структура, эканамічнае і нацыянальна-прававое становішча насельніцтва края. Лекцыя Станаўленне нацыянальна-вызваленчага руху ў краі. Курс на ўзброенную барацьбу. Фарміраванне і дзейнасць палітычных партый і арганізацый края Лекцыя Нацыяналь...

Реферат - Рэфармацыя і контррэфармацыя ў Беларусі

Реферат
 • формат doc
 • размер 78 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
ИПД, Минск, 2011, 10 страниц Уводзіны Рэфармацыя ў Еўропе Месца царквы ў ВКЛ у XVI ст. Перадумовы Рэфармацыі Рэфармацыйны рух у Беларусі Контррэфармацыя Значэнне Рэфармацыі ў грамадскім і культурным жыцці краіны Заключэнне Спіс літаратуры

Реферат - Коллаборационное движение на территории Беларуси

Реферат
 • формат doc
 • размер 149.5 КБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Белорусский государственный экономический университет, Минск, 2011 г.,19 стр. сотрудничество с немецкими властями в политической сфере ; история военного сотрудничества с оккупантами ; коллаборация в социально-экономической области.

Шпоры по истории беларуси (на беларусском языке)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 328 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Материал включает 60 вопросов от периадизации истории Беларуси до конца 20 века

Презентация - Наполеон Орда

Презентация
 • формат pptx
 • размер 914.11 КБ
 • добавлен 07 декабря 2011 г.
БГПУ им М. Танка, Минск, Блащинска И., 22 слайда,2011 год Творчество и жизнь Н. Орды

Зелинский П.И. Пинчук В.Н. Лекции по истории Беларуси

 • формат docx
 • размер 326.14 КБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
Пинчук В.Н. Минск: БГУ, 2009. - 116с. Беларусь в период первобытно-общинного строя и раннего средневековья Древние общества на территории Беларуси Славянизация белорусских земель Первые государства - княжества на территории Беларуси Культура Беларуси в X - XIII вв Белорусские земли в составе Великого княжества Литовского (середина XIII - середина XVI в.) Образование Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского Великое княжеств...

Контрольная работа - БССР в ОНН

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 169.5 КБ
 • добавлен 02 декабря 2011 г.
ВГУ им. Машерова 2011 преподаватель Дулов Н.А. 29 стр. Изменения в международном положении после Второй Мировой войны. Выход БССР на международную арену. Деятельность БССР в ООН и ее подразделениях. Развитие политических и культурных связей с иностранными государствами. Экономическое сотрудничество. Совет Экономической взаимопомощи. Список литературы.

Арлоў У. Таямніцы полацкай гісторыі

 • формат pdf
 • размер 19.13 МБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
Издательство: Минск : 2008, 698 с. 2-е изд. Язык - белоруский Чытача чакае захапляльнае падарожжа у Полацкую даўнiну. Аутар цікава і дасціпна апавядае пра незалежнае Полацкае княства i лёс нацыянальнай рэліквіі - крыжа святой Еўфрасінні, пра дзейснасць у Полацку ордэна езуітау і падзеі 1812 года, пра Полацкі кадэцкі корпус і выдатных людзей, якіх даў Беларусі і свету найстаражытнейшы горад нашай краіны. Кніга адрасавана старшакласнікамі і студэнт...

Савік Лідзія (укладальнік). Грамадзянін Сьвету

 • формат pdf
 • размер 5.78 МБ
 • добавлен 19 ноября 2011 г.
Менск, БелСаЭС Чарнобыль, 2004 год. Стар.- 432. Гэта кніга прысвячаецца Барысу Уладзіміравічу Кіту (нарадзіўся ў 1910 годзе у Пецярбурзе), сведку і удзельніку эпахальных падзей, чалавеку каларытнага і яркага характару, слаўнаму сыну беларускага народа. Васіль Быкау запісаў аповеды Барыса Кіта, цяпер яны друкуюцца ў кнізе разам з мастацка-дакументальнай аповесцю Вольгі Іпатавай пра жыццё і дзейнасць Барыса Ўладзіміравіча. Змешчаны таксама ўспамін...

Грыцкевіч Анатоль, Мальдзіс Адам.Шляхі вялі праз Беларусь

 • формат pdf
 • размер 968.56 КБ
 • добавлен 18 ноября 2011 г.
Менск, выдавецтва Маст.Літ., 1980 год, стар. 272. У розныя часы праз Беларусь ехалі іншаземныя падарожнікі — пісьменнікі і вучоныя, дыпламаты і купцы, воіны і шукальнікі прыгод. Пільным вокам углядаліся яны ў гарады і вёскі, палі і лясы. А вечарам, спыніўшыся ў карчме, пры святле лучыны ці свечкі занатоўвалі свае ўражанні… Адшуканыя сярод старых кніг і рукапісаў, гэтыя падарожныя нататкі далі аўтарам магчымасць упершыню глянуць на тагачасную, фе...

Мальдзіс Адам. Выбранае

 • формат pdf
 • размер 4.36 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Менск, КНІГАЗБОР. 2007 год., стар. 464 з ілюстр. У кнігу ўвайшлі лепшыя літаратуразнаўчыя і гісторыка-культурныя творы аўтара — яго першая кніга «Творчае пабрацімства», прысвечаная беларуска-польскім літаратурным узаемасувязям ХІХ ст., скарочаны варыянт даследавання «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII ст.», апісанні пошукаў, знаходак, зробленых у Беларусі, Польшчы і Францыі, нарысы пра пісьменнікаў і дзеячаў культуры. Адрасуецца як г...

Ластоўскі Вацлаў.Кароткая энцыкляпэдыя старасьвеччыны

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 963.85 КБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Менск, 2003год,друкарня Хурсіка, стар.-158. Памятаю, калі меў гадоў 20, у нашай новай хаце, на свежа-смалістых, самаручна выштукава-ных кніжных паліцах з’явілася некалькі тамоў адмысловай «Стараполь­скай энцыклапедыі»1 Зыгмунта Глогера (1845—1910). Раз­ам з факсімільна ўзноўленым багаццем ілюстрацый, дзеля якіх, не ў апошнюю чаргу, і набываліся старэйшым братам-мастаком фаліянты для хатняй бібліятэкі ў Ракаве (пры зычлівым, як цяпер кажуць, «спон...

Белазаровіч В.А Гістарыяграфія гісторыі Беларусі

 • формат pdf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Падручнiк В.А.Белазаровіч – Гродна: ГрДУ, 2006 – 346 с. Змест Прадмова Уводзіны Першыя звесткі па гісторыі Беларусі. Назапашванне гістарычных ведаў Развіццё гістарычных ведаў у другой палове ХVI – ХVІІІ стст. Беларусь у гістарычных даследаваннях канца ХVІІІ – пачатку 60-х гг . ХІХ ст. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў 60-я гг . ХІХ – пачатку ХХ ст.гістарыяграфічнай канцэпцыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. Гістарычная навука БССР у 1919 – 1941 гг Д...

Макарова С.Е. Белорусская государственность (ХII-ХVII вв.)

 • формат pdf
 • размер 918.85 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов всех специальностей, ГУВПО «Белорусско-Российский университет», Кафедра «Гуманитарные дисциплины», Могилёв, 2009, 32с. Методические указания предназначены для систематизации знаний и более обстоятельного изучения истоков, путей ормирования и развития государственности на белорусских землях в ХII–ХVII вв., для овладения навыками исторического анализа.

Павликова Е.Л. Культура Беларуси в 20-30 гг. ХХ в

Практикум
 • формат pdf
 • размер 386.28 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов всех специальностей, ГУВПО «Белорусско-Российский университет», Кафедра «Гуманитарные дисциплины», Могилёв, 2008, 20с. Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы студентов по проблемам национально-культурного строительства в 20-е гг. ХХ в. в БССР.

Скок Н.В. Экономическое и культурное развитие Беларуси XX - начала XXI вв

 • формат pdf
 • размер 1.17 МБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов всех специальностей, ГУВПО «Белорусско-Российский университет», Кафедра «Гуманитарные дисциплины», Могилёв, 2009, 48с. Рассматриваются вопросы, связанные со становлением, функционированием и кризисом советской модели экономики, реализованной в Беларуси. Экономические процессы, протекавшие в Беларуси, во многом совпадали с единым централизованным курсом развития Советского государ...

Доклад - Операция Воздмездие

Реферат
 • формат docx
 • размер 28.48 КБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
БГУ, Минск/Беларусь, 8 стр., 2010 год Сведения об операции по устранении тирана Беларуси во время ВОВ - гайляйтера Кубе.

Алексеев Л.В. Полоцкая земля

 • формат djvu
 • размер 6.44 МБ
 • добавлен 12 ноября 2011 г.
М.: Наука, 1966. - 296 с. Обобщающее исследование, посвященное древнейшей истории Беларуси, на основе исторических и внеисторических дисциплин: летописей, данных археологии, этнографии, лингвистики и т. д. Воссоздана жизнь северной Беларуси в далеком прошлом. Освещены вопросы, связанные с дославянским аборигенным населением этих мест, появлением здесь славянских племен. Быт и религиозные представления древних полочан. Характер заселенности страны...

Смалянчук А. Гісторыя Беларусі найноўшага часу ў дакументах і матэрыялах

 • формат pdf
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Вільня : ЕГУ, 2008. - 366 с. Хрэстаматыя змяшчае дакументы і матэрыялы па найноўшай гісторыі Беларусі з моманту Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Гэта ўспаміны і адозвы, адкрытыя лісты і законы, урадавыя пастановы і распараджэнні, самвыдат і артыкулы з перыядычных выданняў, фрагменты даследаванняў і ійшыя дакумейты і матэрыялы. якія яскрава паказваюць падзеі беларускага мінулага і сучаспасці. Пяць раздзелаў хрэстаматы...

Швед В., Данскіх С. Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў. 1805-1815 гады

 • формат pdf
 • размер 2.04 МБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Издательство: Гродна : ГрДУ, 2006 г., 252 с. В монографии рассматривается комплекс вопросов, связанных с катастрофическими последствиями наполеоновских войн (1805—1815) для западного региона Белоруссии : демографические и хозяйственные изменения, политические планы Французской империи, ход войны 1812 года. Авторы впервые широко используют многочисленные архивные источники.

Parkhomchik N. Belarus. Facts - 2007

 • формат pdf
 • размер 9.72 МБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Minsk. : BelTA, 2007. 128 p. : illustrated The reference book presents information about major domains of the life of the Republic of Belarus. The edition covers the country and its citizens, the state system and public life, social priorities and foreign policy, achievements in economy, science, education, healthcare, physical culture and sports. Historic facts are cited. For high readership. The edition was prepared on order of the Ministry of...

Реферат - Лагеря смерти на территории Беларуси в период ВОВ

Реферат
 • формат doc
 • размер 497.5 КБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Минск, БГТУ, 2011- 22с. Нацистские лагеря смерти в Беларуси; Лагерь смерти Тростенец; Минское гетто; Колдычевский лагерь смерти

Реферат - Адмена прыгоннага права

Реферат
 • формат doc
 • размер 229.5 КБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
Уводзіны Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы адмены прыгоннага права Рост сялянскага руху Падрыхтоўка адмену Адмена прыгоннага права Уплыў рэформы на эканоміку краіны Заключэнне Спіс літаратуры Дадатак.Манифест 19 февраля 1861года Минск, БГЭУ; преподаватель Самусик А. Ф.; ФЭУТ; КД на рынке ТНП; экономическая история; 2007, 24 с.

Реферат - Беларусь в войне 1812 года

Реферат
 • формат doc
 • размер 137 КБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
БарГУ, Барановичи, экономика и право, 2011 г., 19 стр., 3 курс, Политика царизму в Беларусии, начало и ход войны на беларуских землях, планы Напалеона в отношении к Беларуссии, изменение политики Александра I к Беларусии после победы над Напалеоном.

Лекции - Вялікая Айчынная вайна

Статья
 • формат ppt
 • размер 459.84 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Мінск: БДУІР. - 158 слайдаў Змест: Савецкі саюз і краіны свету напярэдадні і ў пачатку другой сусветнай вайны Міжнароднае становішча напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай вайны - Міжнароднае становішча ў 30-х гг. ХХ ст. Ачагі ваеннай напружанасці на Далёкім Усходзе, у Еўропе і Паўночнай Афрыцы. - Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Савецка-французска-англійскія перагаворы ў Маскве летам 1939 г. - Савецка-германскія адносіны...

Презентация - Искусство Беларуси 15-17 вв

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5.61 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
20 стр. В иконописи Беларуси традиции византийско-русского искусства, получившие преломление в культуре древних городов (IX — XIV вв.) органично слиты со стилистическими особенностями западноевропейского искусства — готики и Ренессанса (XIV — XVI вв.), барокко (конец XVI — XVIII вв.) и классицизма. Причины этого явления коренятся в особенностях исторического развития Беларуси. Расположенная на стыке латинского Запада и православного Востока, она...

Шпоры по Истории Беларуси(отформатированные)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 715.5 КБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
БГУ, ИБМТ. 61 тема Содержание курса, периодизация истории Беларуси. Концепции происхождения белорусского народа и названия «Беларусь». Источники и основные исследования по истории Беларуси. Первобытное общество в эпоху каменного, бронзового и железного веков в Беларуси. Заселение территории Беларуси славянами (кривичи, дреговичи, радимичи). Киевская Русь. Древние верования и первобытное искусство в Беларуси. Первые княжества на территории Белару...

Реферат Антифашистское движение в годы войны

Реферат
 • формат doc
 • размер 141 КБ
 • добавлен 26 сентября 2011 г.
БарГУ, Барановичи, экономикаи право, 2011 г. 26 стр., 3 курс, Антифашистское сопротивление, Партизанское движение против германских захватчиков, Подпольная борьба, Участие партизан в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Некоторые современные точки зрения на антифашистское движение

Курсовая работа - Культура Беларуси в 1996-2000 годах

Реферат
 • формат doc
 • размер 272 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
МГУ, 2010 г. Общая характеристика культуры Беларуси в 1996-2000 гг. Образование и наука Беларуси. Белорусское искусство. Театр, музыка и киноискусство.

Фомин В.М., Панов С.В., Ганущенко Н.Н. История Беларуси 1945-2005

 • формат pdf
 • размер 2.52 МБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Учебное пособие: Минск, Издательский центр БГУ, 2006 г., 199 стр. БССР во второй половине 1940-х - первой половине 1950-х гг. Преодолевание разрушений и определение направления развития БССР во второй половине 1950-х - 1980-е гг. Основные направления социально-экономического, общественное-политического и культурного развития Республика Беларусь в 1991 - 2005гг.: создание и развитие

Реферат - Архітэктура Беларусі к.XVIII - пач.XIX

Реферат
 • формат doc
 • размер 74 КБ
 • добавлен 16 сентября 2011 г.
Архітэктура класіцызму іграла выключную ролю ў развіцці будаўнічай культуры ўсяго свету. У ёй увасобіўся універсальны вобраз архітэктуры грамадзянскай, якая адлюстроўвала ідэалы цывільнага грамадства, грамадства вытворчага. Архітэктура класіцызму сфарміравалася напярэдадні прамысловага перавароту, станаўлення дэмакратычных адносін і грамадсткага прагрэсу. У ёй увасобіліся навуковы падыход да рэчаіснасці, рацыяналізм, абгрунтаваныя законамі суразм...

Реферат - Таварыства беларускай школы і яго роля ў захаванні і развіцці нацыянальнай культуры беларусаў

Реферат
 • формат docx
 • размер 41.69 КБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
На белорусском языке. 11 стр. У беларускай савецкай гістарыяграфіі дзейнасць Таварыства беларускай школы з'яўлялася аб'ектам шэрага даследаванняў. Аднак навукоўцы ва ўмовах ідэалагічнага дыктату не мелі магчымасці аб'ектыўна, усебакова прааналізаваць гістарычны шлях гэтай масавай і ўплывовай культурна-асветніцкай арганізацыі Заходняй Беларусі 20—30-х гт. Мэтай дадзенай працы з’яўляецца раскрыццё найбольш аб’ектыўных умоў развіцця і існавання ў...

Реферат - Развіцце беларускай літаратуры і станаўленне новага літаратурнага языка

Реферат
 • формат doc
 • размер 212 КБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Змест: Вытокі нацыянальнай традыцыі беларускай літаратуры XIX ст. Вікенцій Іванавіч Дунін-Марцінкевіч Францішак Багушэвіч Янка Лучына Літаратура 14 стр.

Без-Корнилович М.О. Исторические сведения о примечательных местах Беларусии

 • формат pdf
 • размер 18.07 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
СПб: Алфавит, 1855. - 365 С. (справочное издание факсимильного типа) От автора: "Издавая книгу я имел двоякую цель: 1) познакомить читателей с Беларусией, 2) доставить материал тому, кто примет на себя труд составить о ней подробное описание.

Свердлов С., Воробьев П. Рогачевские партизаны в борьбе с немецкими захватчиками

 • формат pdf
 • размер 49.77 МБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
Самиздат, 1944 г. - 48 с. Рукописная иллюстрированная книга партизан 8-й Рогачевской бригады Гомельской области, в которой описана организация быта, снабжения, медицинского обслуживания, обмундирование, культурный отдых отряда

Реферат - Калинковичско-Мозырская наступательная операция

Реферат
 • формат doc
 • размер 11.36 КБ
 • добавлен 23 августа 2011 г.
Реферат по истории Беларуси или по истории ВОВ. 6 стр. 9 класс. 21 августа 1941г. Калинковичи были оккупированы немецкими захватчиками. В городе и районе развернулась борьба против оккупантов: были созданы партизанские группы и отряды, в городе действовала подпольная комсомольско-молодежная организация «Смугнар» (смерть угнетателям народа). В годы Великой Отечественной войны погибло более 3,5 тыс. мирных жителей, на фронтах и в партизанских отряд...

Турук Ф. Белорусское движение

 • формат djvu
 • размер 1.71 МБ
 • добавлен 01 августа 2011 г.
Москва. 1921 год (репринтное издание 1994 года). 145 стр. Язык: Рус. Предисловие Корни белорусского движения Первые этапы белорусского движения Белорусское движение в 1905-1906 гг. Белорусское движение между русскими революциями 1905—1917 годов Февральская революция и белорусское движение Октябрьская революция в России и 1-й Всебелорусский съезд Белорусское движение во времена немецкой оккупации. Белорусская Народная Республика Коммунистическое...

Верещагин П.Д. Крестьянские переселения из Белоруссии (Вторая пол. XIX века)

 • формат pdf
 • размер 6.43 МБ
 • добавлен 31 июля 2011 г.
Минск: БГУ, 1978. 144 стр. Язык: рус. Предисловие Предпосылки крестьянских переселений Пореформенные аграрные отношения. Социальное расслоение крестьянства Пережитки крепостничества Обнищание крестьянских масс Переселенческая политика Отношение к крестьянским переселениям в 60—70-е гг. Законодательство по переселенческому вопросу 80—90-х гг. Крестьянские переселения 60—90-х гг. У истоков аграрных миграций крестьянства Переселенческое движение...

Цвікевіч А.І. Западно-руссизм: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в

 • формат djvu
 • размер 5.8 МБ
 • добавлен 31 июля 2011 г.
Менск. Навука і тэхніка. 1993. 2-е выданьне. Друкуецца па выданьні: Цьвікевіч А. «Западно-руссизм»: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і начатку XX в. Менск: Беларускае дзярж. выд-ва, 1929. 340 с. Увазе чытачоў прапануецца глыбокае, шмат у чым і сёньня не пераўзыйдзенае дасьледваньне А. Цьвікевіча (1888-1937), выдатнага навукоўца, былога старшыні ўрада БНР, пра ідэалогію і практыку русіфікатарства на Беларусі ў часы Расійскай...

Полуян И.В. Западная Белоруссия в период экономического кризиса 1929-1933 гг

 • формат djvu
 • размер 5.27 МБ
 • добавлен 31 июля 2011 г.
Язык: рус. Полуян И. В. Западная Белоруссия в период экономического кризиса 1929—1933 гг. / Под ред. М. Г. Костюка,— Мн.: Навука і тэхніка, 1991.— 207 с. Исследуется экономическое положение Западной Белоруссии, прослеживается процесс классовой дифференциации в городе и деревне, уделено внимание показу социального, политического и национального угнетения трудящихся, рассматривается революционный процесс в крае. Для научных работников, преподава...

Білеты па гісторыі Беларусі

Билеты и вопросы
 • формат htm
 • размер 118.79 КБ
 • добавлен 30 июля 2011 г.
Методичка. Білеты па гісторыі Беларусі. Матэрыялы для экзамена па гісторыі Беларусі, 9 клас.rn

Стукалич В.К. Белоруссия и Литва. Очерки из истории городов в Белоруссии

 • формат pdf
 • размер 4.48 МБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
Стукалич В.К. Белоруссия и Литва. Очерки из истории городов в Белоруссии. - Витебск, 1894. - 100с. Стукалич Владимир Казимирович (псевдоним Веневич) - историк, этнограф, краевед, летописец Витебского края. Родился в 1856 году.Учился в витебской Александровской гимназии, окончил Санкт–Петербургский университет, был членом Витебской ученой архивной комиссии, под псевдонимом Веневич печатал статьи на литературные темы в московской газете «Русский...

Зоненберг Х. История города Брест-Литовска 1016 - 1907

 • формат jpg
 • размер 19.1 МБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
Зоненберг Х. История города Брест-Литовска 1016 - 1907. - Брест-Литовск, 1909. - 104 с. Исследование истории современного белорусского города Бреста (Брест-Литовска) 1. Эпоха первая. Брест (Берестий) из рук в руки переходный 2. Эпоха вторая. Брест (Литовск) - польский город 3. Эпоха третья. Брест-Литовск - город русскийrn

Бобровский П.О. Русская греко-униатская церковь в царствование императора Александра I

 • формат djvu
 • размер 9.69 МБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
[Журнал Министерства народного просвещения]. - [Б. м.] : [б. и.], [конец XIX - начало XX]. - Вырезка из "Журнала Министерства народного просвещения". Ч. CCLXIII, отд. 2. - Вырезка из "Журнала Министерства народного просвещения". Ч. CCLXIV, отд. 2. - Вырезка из "Журнала Министерства народного просвещения". Ч. CCLXV, отд. 2. - Вырезка из "Журнала Министерства народного просвещения". Ч. CCLXVI, отд. 2. - Явл. частью владельческого конволюта. - С. 28...

Пичета В.И. Белоруссия и Литва XV - XVI вв

 • формат djvu
 • размер 13.37 МБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
Пичета В.И. Белоруссия и Литва XV - XVI вв. - М.,1961. - 818 с. Сборник трудов Владимира Ивановича Пичеты охватывает работы, написанные им более чем за тридцать лет. Наряду с работами, опубликованными еще до революции, в сборник вошли статьи и заметки, написанные автором буквально в последние месяцы жизни. Среди публикуемых ниже материалов есть работы, извлеченные из архива автора и впервые попадающие в печать, а частично и неоконченные рукопис...

Турчинович И.В. Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен

 • формат pdf
 • размер 8.53 МБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
Турчинович И.В. Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен. - СПб, 1857. - 313 с. «Обозрение …» О.В. Турчиновича можно по праву считать первой систематизированной историей Белоруссии. Автор начинает ее изложение с пересказа как совершенно легендарных известий, так и описаний Восточной Европы, данных в трудах античных историков. Вскоре, однако, рассуждения Турчиновича начинают обретать документальную основу и наполняться ссылками на труд...

Чистович И. Очерк истории Западнорусской Церкви

 • формат djvu
 • размер 3.71 МБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
Чистович И. Очерк истории Западнорусской Церкви. СПб., 1882–1884. Т. 1–2 Чистович (Иларион Алексеевич, 1828 - 1893) - писатель, сын диакона Калужской губернии. Образование получил в Санкт-Петербургской духовной академии; читал в ней сначала отечественную, церковную и гражданскую историю, а затем психологию и историю философии. Состоял вице-директором канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода, потом управлял контролем при Святейшем Синоде и...

Коялович М. Люблинская уния, или Последнее соединение Литовского княжества с Польским королевством на Люблинском сейме в 1569 году

 • формат pdf
 • размер 5.05 МБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
Коялович М. Люблинская уния, или Последнее соединение Литовского княжества с Польским королевством на Люблинском сейме в 1569 году. — СПб.: Газ. «Рус. инвалид», 1863. 87 с. Исторический очерк русского профессора истории о главном событии в жизни Польского королевства Люблинской унии 1569 года, которая передала польской короне восточные земли, все Княжество Литовское. После этого события Польское королевство стало по праву одним из самых влиятел...

Жукович П.Н. Убийство Иосафата Кунцевича

Статья
 • формат jpg
 • размер 8.22 МБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
Жукович П.Н. Убийство Иосафата Кунцевича СПбДА, Христианское чтение, №9, С. 277-312, 1907, 38 стр. Статья посвящена одному из драматических эпизодов истории христианства в Беларуси - убийству полоцкого униатского архиепископа Иосафата Кунцевича в Витебске в 1623 году.rn

Брянцев П.Д. Очерк древней Литвы и западной России

 • формат pdf
 • размер 5.19 МБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
Брянцев П.Д. Очерк древней Литвы и западной России. Вильна, 1891. 157 с Брянцев Павел Димитриевич - педагог и историк, родился в 1845 г. Окончил курс в Киевском университете на историко-филологическом факультете. Состоял директором народных училищ Курляндской губернии. Главные труды: "История Литовского государства с древнейших времен" (Вильна, 1889); "Очерк древней Литвы и Западной России" (1891 и 1897); "Польский мятеж 1863 г." (1891); "Сост...

Барбашев А. Витовт Последние двадцать лет княжения. 1410 - 1430

 • формат djvu
 • размер 5.54 МБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
Барбашев А. Витовт Последние двадцать лет княжения. 1410 - 1430. - СПб, 1891. - 349 с. Настоящее исследование охватывает последние 20 лет княжения литовско-русского великого князя Витовта, с 1410 по 1430 г. Главные явления этого периода: борьба с Прусско-ливонским Орденом, прерванная Торнским миром 1411 г. и законченная, на время княжения Витовта, миром у озера Мельно, в 1422 г.; подтверждение соединения Литвы с Польшей на Городельском съезде 1...

Реферат - Оценка исторических событий в полемической литературе. Реформаторская полемика. Полемика по униатскому вопросу

Реферат
 • формат doc
 • размер 92.5 КБ
 • добавлен 19 июля 2011 г.
Полемическая литература конца XVI - первой половины XVII в. (от греческого polemikos - враждебный) - пласт публицистической литературы Беларуси и Украины, явившийся ответом на обострение с конца ХVI в. религиозной борьбы и ставший феноменом интеллектуальной жизни Восточной Европы; одно из полей православно-униатской конфронтации.rn

Реферат - Филоматика и Филаретика как проекты Виленского университета в XIX веке

Реферат
 • формат doc
 • размер 49.5 КБ
 • добавлен 19 июля 2011 г.
В начале XIX века возрастает интерес к белорусской национальной культуре. В этом отношении большую роль играл Виленский университет. Отчетливый импульс к переориентации на идеи просвещения был порожден нереализованным проектом возникшем в Виленском университете общества филоматов (тех, кто «стремится к знаниям»), преобразованном в 1821 в общество филаретов («друзей благотворительности»), разгромленное в 1823.rn

Курсовая работа - Национальный аспект государственной политики на белорусских землях в конце ХVІІІ - первой половине ХІХ веков

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 112.15 КБ
 • добавлен 13 июля 2011 г.
Министерство образования республики Беларусь. учреждение образования. Кафедра истории Беларуси. Исполнитель: студентка группы И Кипяткова Е.А. Гомель 2010 г. 40 страниц. Цель курсовой работы: рассмотреть политику царизма на Беларуси в отношении коренного населения и меньшинств в период с конца ХVІІІ по первую половину ХІХ века.

Программа курса историография истории Беларуси

 • формат doc
 • размер 137.5 КБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Программа учебного курса историография истории Беларуси: основные периоды историографии, список литературы, темы для рефератов и литература к ним

Орлов В.А., Саганович Г.Н. Десять веков белорусской истории (862-1918): События. Даты, Иллюстрации

 • формат rtf, fb2
 • размер 20.87 МБ
 • добавлен 29 июня 2011 г.
Наша Будучыня; Вильня, 2001. - 244 с. Авторы занимательно и доступно рассказывают о наиболее значительных событиях десяти столетий, которые Беларусь прошла со времен Рогнеды и Рогвалода. Это своеобразная хроника начинается с 862 года, когда впервые упоминается Полоцк, и заканчивается 25 марта 1918 года, когда была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. В книге 4 основные главы: "Древние Белорусские княжества", "Великое Княж...

Ходзін С.М. Крыніцы гісторыі Беларусі: (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне)

 • формат pdf
 • размер 941.1 КБ
 • добавлен 20 июня 2011 г.
Вучэб. дапам. — Мн.: БДУ. 1999. —193 с. У прапанаваным выданні на падставе і гісторыка-генетычных, кампаратыўных метадаў дадзены сціслы агляд асноўных тыпаў і відаў крыніц па гісторыі Беларусі. Поўная адпаведнасць структуры і зместу праграмы курса «Крыніцазнаўства» дазваляе выкарыстаць яго ў якасці падручніка па гэтым прадмеце для студэнтаў гістарычнага факультэта БДУ. Выданне можа быць цікавым шырокаму колу чытачоў, усім тым, хто захаапляецца гі...

Реферат - Знешняя палітыка Беларусі 1990 - 2000 гг

Реферат
 • формат docx
 • размер 23.18 КБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Знешняя палітыка Беларусі 1990 – 2000 гг. Беларусь, Гродно, ГрГУ им. Янки Купалы 1 курс, история Беларуси

Реферат - Леў Сапега і яго палітыка-прававыя погляды

Реферат
 • формат docx
 • размер 33.13 КБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Работа выканана на беларускай мове. У рабоце выкарастаны працы Любаўскага і Лапо, а таксама сучасных аўтараў: Чаропка, Саракавіч, Шалькевіч. Адзін з раздзелаш=ў прысвечаны параўнанню прынцыпаў дзейнасці Галоўнага Літоўскага трыбунала і сучаснай судовай сістэмы Беларусі.

Контрольная работа - Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1945 - 1953 гг

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 53.01 КБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
ВГУ им. Машерова, Витебск, 16 стр. Уводзіны. Аднаўленне дзейнасці савецкіх органаў улады і грамадскіх арганізацый у рэспубліцы пасля вайны. Узмацненне адміністрацыйна-каманднай сістэмы. Рэпрэсіі ў пасляваенныя гады. Антысавецкі рух. Заключэнне. Спіс выкарастанай літаратуры.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х частках. Частка 1. М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў і інш

 • формат djvu
 • размер 7.6 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Мінск.: Беларусь, 1994. —527 с.: іл. Упершыню падаецца гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года з нацыянальнага пункту гледжання, які грунтуецца на прызнанні факта шматвяковага існавання беларускага этнаса як суб'екта гісторыі. Аўтары шмат у чым пераасэнсоўваюць гістарычны шлях беларускага народа — праблемы этнагенезу, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры, узаемадачыненняў з суседнімі к...

Лекции - Гісторыя Беларусі ў 2 частках. Частка 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст

 • формат djvu
 • размер 19.79 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Курс лекцый. Мінск, РІВШ БДУ, 2000 г. 656 стр. Аўтарскі калектыў - І. П. Крэнь, І. І. Коўкель, С. В. Марозава [і інш. ]. Гэта першая і лепшая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Напэўна, найлепшы падручнік па гісторыі Беларусі для ВНУ. Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучыліш...

Курсовая работа - Политика царизма на Беларуси

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 102.5 КБ
 • добавлен 27 мая 2011 г.
Министерство образования республики беларусь. учреждение образования. Исторический факультет. Кафедра истории Беларуси. Курсовая работа. политика царизма на беларуси в конце xviii первой половине xix века. исполнитель.

Чигринов П.Г. Белорусская история: научно-популярный очерк

 • формат doc
 • размер 5.83 МБ
 • добавлен 27 мая 2011 г.
Минск: Современная школа, 2010. - 928 с. Излагаются основные этапы политического, экономического и культурного развития Беларуси с древнейших времен до начала XXI в. Предназначена для всех, кто интересуется отечественной историей.

Краіна Беларусь. Iлюстраваная гісторыя. (на бел.языке)

 • формат djvu
 • размер 47.59 МБ
 • добавлен 25 мая 2011 г.
Гістарычнага выданьня такой якасьці ў Беларусі яшчэ не было. На 320 старонках зьмешчаныя блізу 2000 ілюстрацыяў. Выданьне ўпрыгожваюць летапісныя мініятуры, сярэднявечныя гравюры, рэдкія фатаздымкі, частка якіх дагэтуль была невядомая нават беларускім гісторыкам. Зьмешчаныя ў кнізе выявы — толькі пятая частка таго масіву, зь якога рабіў выбарку мастак. На іх пошук і падбор пайшло амаль два гады. Кнігу стварылі пісьменьнік Уладзімер Арлоў ды маста...

Реферат - Включение Западной Белоруссии в состав СССР и БССР

Реферат
 • формат doc
 • размер 72 КБ
 • добавлен 19 мая 2011 г.
Введение. Вступление войск Красной Армии в Западную Беларусь и Западную Украину Воссоединение западно-белорусских территорий с Белорусской советской социалистической республикой. Заключение. Список используемых источников. 12листов. Студентки 1 курса, МГУ им М. Танка.

Реферат - Оккупационный режим на территории Беларуси: цели и средства

Реферат
 • формат doc
 • размер 58 КБ
 • добавлен 15 мая 2011 г.
ВГУ им. Машерова г. Витебска, педагогический факультет, 2 курс, 11 стр. Содержание: Беларусь в планах оккупантов Немецко-фашистский военно-полицейский аппарат на территории Беларуси Геноцид против населения Беларуси Усиление оккупационного режима на территории Беларуси Заключение Использованная литература

Андреев А., Андреев М. Выдающиеся белорусские политические деятели Средневековья

 • формат fb2
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 11 мая 2011 г.
Наш современник, 2009. - 170 с. Тысячелетняя история белорусского народа, земли которого находятся на перекрестке важнейших европейских и азиатских путей, никого не может оставить равнодушным. За этот исторический период белорусы пережили столько войн и нашествий, разорений и оккупаций, которых хватило бы, чтобы стереть с лица земли и сам народ, и даже память о нем. Но всегда из народной среды появлялись люди – государи, полководцы, рыцари, поб...

Андреев А., Андреев М. Удивительная Беларусь. К 600-летнему юбилею Беловежской пущи

 • формат fb2
 • размер 5.45 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Алгоритм, 2008. - 250 с. - ISBN: 978-5-9265-0517-4 В основе повествования – тысячелетняя борьба белорусского народа за независимость со времен Полоцкого княжества до конца ХХ века. В книге рассказывается об истории древних белорусских городов, природных богатствах государственного национального заповедника «Беловежская пуща», Березинского биосферного заповедника, белорусских национальных парков. Здесь читатель узнает о великих белорусах – Евфр...

Деружинский В.В. Тайны беларуской истории

 • формат djvu
 • размер 12.29 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Минск: ФАУинформ, 2009. - 560 с.: илл. --( Неизвестная история) Многие белорусы не знают, что наш народ до 1840 года назывался литвинами, что никакой "Беларуси" в средние века не существовало. . Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Трещенка Я.И. (ред.) История Беларуси

 • формат zip
 • размер 7.21 МБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
Архив из двух частей djvu: 1ая часть - досоветский период ( История древней Руси как предыстория Беларуси, Белорусские земли в составе ВКЛ, Белорусские земли в сотаве РП, Белорусские земли в составе Российской империи в дореформенный период, Белорусские земли в составе Российской империи в пореформенный период); 2ая часть - послесоветский период ( Становление белорусской государственности, Утверждение советской социально- экономической социокульт...

Реферат - Падпольны и партызански рух Салигорскага раёна

Реферат
 • формат doc
 • размер 484.5 КБ
 • добавлен 02 мая 2011 г.
В работе подробно рассказано о партизанском движении Солигорского района в годы ВОв. Объём реферата - 30 страниц. Материал был взят из --- Памяць: Гіст. -дакум. хроніка Салігорскага раёна. -Мн.: БЕЛТА, П15 2004. - 576с.: іл.

Знешнепалітычныя умовы развіцця беларускіх зямель у X - першай палове XIII ст

 • формат doc
 • размер 88 КБ
 • добавлен 29 апреля 2011 г.
Уводзіны. Геапалітычнае становішча беларускіх зямель. Эканамічныя і культурныя сувязі беларускіх зямель з замежнымі краінамі. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі. Крыжацкая пагроза. Узаемаадносіны з татара-манголамі і літоўскімі пляменамі. Заключэнне. Спіс літаратуры.

Проценко О.Э., Колоцей М.Я. История восточных славян с древнейших времен до конца ХУ Ш в

Практикум
 • формат doc
 • размер 591 КБ
 • добавлен 19 апреля 2011 г.
Гродно: ГрГУ, 2007. – 71 с. Учеб. -метод. пособие. Славяне – крупнейшая в Европе группа народов, связанных родственным происхождением, общностью территории проживания, близостью языка, культуры, традиций. Восточные славяне – русские, украинцы и белорусы – преемники политического и культурного наследия Древнерусского государства – Киевской Руси. Их история и в дальнейшем тесно взаимосвязана: в противостоянии формирующегося Московского государства...

Реферат - НЭП - сущность и значение

Реферат
 • формат docx
 • размер 55.21 КБ
 • добавлен 19 апреля 2011 г.
Работа выполнена очень качественно! Социально-экономическое положение республики. после гражданской войны. Сущность новой экономической политики. Итоги и уроки новой экономической политики.

Реферат - Жывапіс эпохі класіцызму, рамантызму і рэалізму у культуры Беларусі

Реферат
 • формат doc
 • размер 108 КБ
 • добавлен 19 апреля 2011 г.
Уводзіны. Адметнасці класіцызму. Адметнасці рамантызму. Адметнасці рэалізму. Літаратурнае мастацтва. Архітэктура. Жывапіс. Заключэнне.

Реферат - Иезуиты и их культурно-просветительская деятельность на территории Беларуси

Реферат
 • формат doc
 • размер 35.6 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Вопросы, анализ рассмотренных источников. Введение. Школьная система ордена иезуитов и ее специфические особенности. Основные этапы становления школьной системы «Общества Иисуса» в Беларуси. Изгнание иезуитов из России. Первая и вторая иезуитские семинарии. Пансионы. Библиотеки. Полоцкий музей. Заключение. Перечень используемых источников.

Реферат - Ігнат Буйніцкі і яго роля ў станаўленні беларускага прафесійнага тэатру

Реферат
 • формат doc
 • размер 67.5 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Уводзіны. Жыццёвы шлях Ігната Буйніцкага. Станаўленне беларускага прафесійнага тэатра. Заключэнне. Спісак выкарыстанных вытокаў.

Реферат - Нараджэнне беларускай савецкай мовы

Реферат
 • формат rtf
 • размер 211.13 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Уводзіны. Распрацоўка агульных пытанняў беларускага мовазнаўства. Вывучэнне вусна-гутарковай мовы. Навуковая дзейнасць Я. Ф. Карскага. Вывучэнне гісторыі беларускай мовы ў пачатку ХХ стагоддзя. Развіццё беларускай мовы і мовазнаўства ў пачатку ХХ ст. Агульныя тэндэнцыі развіцця беларускай мовы, пачынаючы з 30-х гадоў. Заключэнне. Спіс выкарыстаных крыніц.

Реферат - Оборона Могилева в 1941 г

Реферат
 • формат doc
 • размер 352.5 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Введение. Предшествующие события. Распределение сил. Начало могилевской обороны. Буйническая битва. Последние дни обороны. Оставление Могилева. Бои на Днепре. Итоги обороны Могилева. Партизанское и подпольное движение. Из первых уст. Заключение. Приложения. Список используемых источников.

Реферат - Деятельность политических партий на территории Беларуси в 1905-1917 гг

Реферат
 • формат doc
 • размер 107.5 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Введение. Союз русского народа. Кадеты. Социалисты-революционеры. БСГ. Большевики. Бунд. Заключение. Список литературы.

Шымуковiч С.Ф. Курс лекцый. Гiсторыя Беларусi. Частка I

 • формат doc
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Курс лекций по истории Беларуси, охватывающий период первобытного общества, становления первых государств, образования ВКЛ, образование Речи Посполитой, причины и распад речи Посполитой. Учебное пособие для преподавателей и студентов.

Котаў А.I.Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя

 • формат doc
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
– 2-е выд. – Мн.: БДУ, 2003. – 161с. Дапаможнік упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі дае сціслы сінтэтычны выклад гісторыі Беларусі і сусветнай цывілізацыі ад старажытных часоў да нашых дз?н. ?н уключае метадычныя парады па кожнай тэме ўсяго курса, новыя паняцці і азначэнні, пытанні для самакантролю, крыніцы і літаратуру.

Реферат - Оборона Брестской крепости

Реферат
 • формат docx
 • размер 53.17 КБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
Введение. Брестская крепость. Строительство и устройство. Оборона брестской крепости. Причины военных поражений на первом этапе войны (1941-1942 годы). Заключение. Список использованных источников и литературы.

Лекции - Полный курс лекций по истории Беларуси с древности по наши дни

Статья
 • формат doc, rtf
 • размер 691.78 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
В архиве 14 лекций, полностью охватывающих весь курс истории Беларуси. После каждой лекции есть полный список ключевых и не очень дат, с возможностью их вписать самостаятельно (для самоконтроля) или сразу просмотреть. Рекомендовано для подготовки к ЦТ. На белорусском языке

Реферат - Минское антифашистское подполье

Реферат
 • формат docx
 • размер 1020.93 КБ
 • добавлен 05 марта 2011 г.
Введение Минское антифашистское подполье Первый этап (осень 1941 г. - май 1942 г. ) Второй этап (май - октябрь 1942 г. ) Третий этап (октябрь 1942 г. - октябрь 1943 г. ) Герои Минского антифашистского подполья Заключение Литература

Кузнецов И.Н. История Беларуси в схемах и таблицах

Справочник
 • формат pdf
 • размер 3.19 МБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Мн.: Современное слово, 2004. - 96 с. В форме структурно-логических схем дается краткое содержание систематизированного курса истории Беларуси с древнейших времен до настоящего времени, который выносится на выпускные экзамены базовой и средней школы, а также на вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Содержание пособия соответствует образовательному стандарту, программам и учебникам по истории Беларуси. Адресовано учащимся базовой и с...

Реферат - Змены формы дзяржавы. ВКЛ на працягу XIV-XVI стст

Реферат
 • формат doc
 • размер 57 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
БДЭУ, Мiнск, Факультэт права, Гаспадарчае права, 2010 У XIV – першай палове XVI ст. завяршылася фарміраванне адносін феадальнай уласнасці, катэгорый феадалаў і залежнага насельніцтва, а таксама форм іх землеўладання і землекарыстання. Роля ў палітычным жыцці розных груп насельніцтва не заставалася нязменнай. Адбывалася пэўная эвалюцыя з развіццём палітычных працэсаў, якая прыводзіла да ўзвышэння новых груп зямельных уласнікаў за кошт страты прэст...

Реферат - Хрысціянізацыя Беларусі і роля царквы ў дзяржаўнай сістэме сярэднявечча

Реферат
 • формат doc
 • размер 63 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
БДЭУ, Мiнск, Факультэт права, Гаспадарчае права, 1 курс, 2010 Гістарычна склалася, што Беларусь знаходзіцца на памежжы дзвух хрысціянскіх канфесій – праваслаўя і каталіцтва, гэта адбілася на рэлігійнай гісторыі краіны, культуры і менталітэце народа. Вывучэнне крыніц і падставін для ўзнікнення, умоў развіцця і значных змен, якія прыйшлі на тэрыторыю нашай Радзімы разам з новай рэлігіяй, дазваляе нам дакладна вызначыць, чаму і на якой падставе былі...

Кохановский А.Г., Яновский О.А. История Беларуси. Полный курс. Пособие для старшеклассников и поступающих в вузы

 • формат djvu, txt
 • размер 4.8 МБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
Данное учебное пособие —- основа предэкзаменационной подготовки абитуриентов ВУЗов, лицеистов, школьников, а также студентов младших курсов. Полнота и последовательность излагаемого материала по отечественной истории, методическое разнообразие в его подаче читателю делают пособие исключительно полезным на разных уровнях обучения.

Контрольная работа - Эволюция ВКЛ: от единовластия к сословно-представительной монархии (2-я половина XV - середина XVI вв.)

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 219 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Введение Политическая и правовая система. Статуты ВКЛ 1529 и 1566 гг. Магдебургское право и система городского самоуправления в ВКЛ. Формирование сословий. Аграрная реформа Сигизмунда II Августа 1557 г. «Волочная помера». Юридическое и экономическое положение крестьян. Заключение Использованная литература

Доклад - Белорусский коллаборационизм

Реферат
 • формат doc
 • размер 8.6 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Белорусский коллаборационизм — политическое, экономическое и военное сотрудничество с оккупационными немецкими властями во время Великой Отечественной войны на территории Белоруссии. доклад, 3 стр

Реферат - Характеристика экономического состояния Белоруссии

Реферат
 • формат doc
 • размер 120 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
КемГУ, Кемерово, Пьянов А. Е. , 2009г. История стран СНГ. Современная белорусская экономика, по определению ООН, имеет переходный характер - от централизованно планируемой к рыночной. Формирование белорусской модели рыночной экономики. Перспективы развития БЕЛОРУССКОЙ экономики в 2006-2020 гг.

Токць С. Беларуская вёска ў эпоху зьменаў. Другая палова ХІХ - першая траціна ХХ ст

 • формат pdf
 • размер 4.4 МБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
Менск: Тэхналёгія, 2007. – 308 с. : 8 арк. іл. У манаграфіі разглядаюцца сацыяльна-культурныя працэсы, якія вызначалі, на думку аўтара, кірунак і характар зьменаў у жыцьці заходнебеларускай вёскі ў другой палове ХІХ – першай траціне ХХ ст. Аўтар стварае мадэль разьвіцьця капіталістычнай мадэрнізацыі традыцыйнага аграрнага грамадзтва на гэтым абшары. Да стрыжнёвых праблем гэтай манаграфіі належаць пытаньні пашырэньня беларускай самасьведамасьці с...

Реферат - Просветительская деятельность Ефросиньи Полоцкой

Реферат
 • формат doc
 • размер 86.5 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
Введение. Биографические сведения. Полоцкая книжница. Влияние Ефросиньм Полоцкой на расцвет полоцкого зодчества. В гуще политической жизни. Заключение. Резюме. Литература

Шпоры по истории Беларуси на мобилу

Шпаргалка
 • формат jar, txt
 • размер 416.72 КБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Предмет и задачи исторической науки, Великое переселение народов. Балты, славяне на территории Беларуси, Культура Беларуси в IХ – ХII вв. Принятие христианства, Общественно-политическая система в БССР и СССР в 20-30-е гг. XX в. Формирование командно-административной системы управления, Начальный период Великой Отечественной войны. Причины военных поражений Красной Армии, Бнту Жукавец Г. П.rn

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc, jpg
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Шпаргалки по истории Беларуси на русском языке, Брестский университет им. Пушкина. Першабытна-абшчыннае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае развіццё старажытнай Беларусі (IX-XIII стст. ). Культура старажытнай Беларусі. Феадальная раздробленасць на землях Беларусі. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага, жамойцкага. Дзяржаўны лад, органы ўлады і кіравання ВКЛ. Знешняя п...

Реферат - Столыпинская аграрная реформа в Беларуси

Реферат
 • формат docx
 • размер 39.9 КБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Объем - 17 страниц. Оформление - согласно правильному оформлению Уо "Бгэу". Содержание: введение, экономическое и политичекое положение Беларуси в конце xix начале xX, Глава 2. Столыпинская аграрная рефорma, Причины, условия и сущность реформы, Итоги и причины неудачи реформы, Заключение. Список используемой литературы. содержит ссылки белорусских учебников и энциклопедий. Соответствует требованиям, допущен к защите и защищён с наивысшей оценкой...

Лекция - История Беларуси

Статья
 • формат rtf
 • размер 117.19 КБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Введение. Страницы биографии. В обласи таинственного. На суд научной общественности. Диагноз - по электраграфичным отпечаткам. Заключение. На Белоруском.

Волчок Г.И. Оборонительные бои на территории Могилёвской области летом 1941 года. - Могилев: 2005. - 40 с

 • формат doc
 • размер 211.5 КБ
 • добавлен 10 января 2011 г.
Наступление немецких войск по белорусской земле не было триумфальным Они никогда еще с начала Второй мировой войны не встречали столь упорного сопротивления. Именно в оборонительных боях летом 1941 года было заложено начало срыва «молниеносной войны». Особое место в сражениях 1941 года заняла героическая оборона Могилева. Материал может быть использован преподавателями и студентами в работе над курсом «История Беларуси», при написании рефератов,...

Шпаргалка - История Беларуси в контексте мировых цивилизаций

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 102.86 КБ
 • добавлен 10 января 2011 г.
61 вопрос. Предмет и задачи исторической науки. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории. Источники и литература. Эволюция первобытно-общинного и рабовладельческого хозяйства. Древнейшие центры мировых цивилизаций. Древнейшее население и начало расселения славян на территории Беларуси. Концепции происхождения белорусов. Основные черты и периодизация феодального способа производства. Развитие феодализма в Западной Европе. Станов...

Буховец О., Фурман Д.Е. Электоральное поведение белорусских регионов

Статья
 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 09 января 2011 г.
Статья в публикации: Белоруссия и Россия: общества и государства. Москва, Издательство Права человека, 1998. Белорусский политический рельеф. Факторы, определяющие белорусский рельеф. Белоруссия, Россия, Украина (различие политических рельефов и политических эволюций.

Контрольная работа - Аграрная рэформа Сталыпіна

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 120 КБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Аграрная рэформа Сталыпіна. Беларускае нацыянальнае адраджэнне. Газета "Наша Ніва". Культура Беларусі 1907-1917 гг. Першая Сусветная вайна на Беларусі: асаблівасці сацыянальна-эканамічнага развіцця. Бежанства

Нацыянальны рух на Беларусі на рубяжы XIX - XX стагоддзяў

 • формат docx
 • размер 48.13 КБ
 • добавлен 05 января 2011 г.
14 стр. Уводзіны. Заканамернасці і асаблівасці фарміравання беларускай нацыі. Фактары, якія паскорылі ўзнікненне і развіццё беларускага нацыянальнага руха. Яго найбольш вядомыя прадстаўнікі. БСГ – першая нацыянальная палітычная партыя. Роля газеты Наша ніва у беларускім нацыянальна-культурным адраджэнні. Беларуская культура на рубяжы XIX – XX стст. Заключэнне. Спіс выкарыстаных крыніц.

Лекции по История Беларуси (на белорусском языке)

Статья
 • формат doc
 • размер 107.64 КБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
МГПУ, 2008 г., автор неизвестен, 22 вопроса, 52 стр. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях. Перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба беларускіх княcтваў з іншаземнымі захопнікамі. Беларускія землі у складзе Вялікага Княства Літоўскага. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у другой палове ХІІІ – першай палове XVI стст. Культура Беларусі ў другой палове ХІІІ – XVI стст. Люблінск...

Реферат - СССР и БССР в предвоенные годы: экономика наука культура

Реферат
 • формат doc
 • размер 444 КБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Экономическая политика советского государства периода гражданской войны. Предпосылки перехода к новой экономической политике Экономика БССР в период НЭПа Политика партии большевиков в области культуры:

Контрольная работа по истории Беларуси - Утварэнне Вялікага княства Літоўскага і Жемойскага(на белорусском языке)

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 93 КБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Контрольная работа по истории Беларуси - Утварэнне Вялікага княства Літоўскага і Жемойскага(на белорусском языке) МГПУ, 2010 г. , 13 стр. Нашэсце татара—манголаў на Усходнюю Еўропу. Агрэссія крыжакоў супраць балтаў і славян. Сацыяльно-эканамічныя і палітычныя перадмовы ўтварэння ВКЛ. Паняцце Гісторычная Літва яе месцазнаходжанне. Палітыка князеў Міндоўга, Віценя, Гедыміна, Альгерда. Шляхі ўключэння ў склад ВКЛ беларусскіх зямель. Значэнне ВКЛ у...

Контрольная работа по истории Беларуси - Создание государственности на белорусских землях

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 33.13 КБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Контрольная работа по истории Беларуси - Создание государственности на белорусских землях. МГПУ, 2009, 19 стр. Дисциплина - История Беларуси. Создание государственности на восточнославянских землях (историография вопроса). Место Киевской Руси в истории восточнославянских земель. Предпосылки создания государственности. Полоцкое княжество в 9-10 веках. Укрепление княжества в 11 веке. Взаимоотношения Полоцка и Киева. Туровская земля в 10-начале 13 в...

Шпаргалка по Истории Беларуси (ответы в краткой форме на 44 вопроса)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 345.5 КБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
История как наука: предмет, задачи, особенности исторического знания. Гипотезы происхождения человека. Историческая хронология. Восточнославянские и балтские племена на территории Беларуси (VI-X вв. ): расселение, образ жизни. Восточнославянские княжества на территории Беларуси (IX-XIII вв. ). Особенности государственного устройства Киевской Руси. Социально-экономическое развитие восточнославянские княжеств. Христианизация Руси. Духовные просвети...

Семянчук А.А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі

 • формат pdf
 • размер 5.2 МБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Выдадзена ў Гародні ў 2000 г. вучэбны дапаможнік прысвечаны беларуска-літоўскім летапісам і хронікам XII-XVI cтст. У дапаможніку даюцца іх археаграфічная і крыніцазнаўчая характарыстыкі, аналізуюцца іх унутраная структура і інфармацыйнасць. прызначаны для студэнтаў гуманітарных факультэтаў, гісторыкаў, настаўнікаў. змест 1. Агульная характарыстыка як крыніц па гісторыі і культуры Беларусі 2. Да пытання аб беларускім летапісанні XII-XIII стст. 3...

Контрольная работа - Паўстанне 1863 - 1864 гг. на Беларусі

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 132.5 КБ
 • добавлен 04 декабря 2010 г.
15 стр. Уводзіны. Рэвалюцыйныя дэмакраты Расіі. Польска-беларуска-літоўскі вызваленчы рух, сацыяльная база і праграмныя ўстаноўкі. К. Каліноўскі. Яго палітычныя погляды і рэвалюцыйная дзейнасць. Мужыцкая праўда. Дзейнасць паўстанцкіх атрадаў на тэрыторыі Беларусі. Меры царскай адміністрацыі ў сувязі з паўстаннем. Падаўленне паўстання. Яго значэнне. Заключэнне. Спіс літаратуры.

Штыхов Г.В. Крывічы

 • формат pdf
 • размер 59.05 МБ
 • добавлен 30 ноября 2010 г.
Издательство: Навука і тэхніка. Год: 1992. Страниц: 191. ISBN: 5-343-01037-1. Формат: PDF. Качество: Хорошее. Язык: Белорусский. Посвящена исследованию процесса формирования и истории кривичей - раннесредневековой этической общности. Основным источником изучения являются материалы раскопок курганных могильников VIII - XIII вв. в северной части Беларуси (территория бывшего Полоцкого княжества). Рассчитана на историков, этнографов, работников культ...

Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Т.ІІ. Выпуск 1. Западная Русь и Литовско-русское государство

 • формат djvu
 • размер 5.35 МБ
 • добавлен 21 ноября 2010 г.
Текст лекций, читанных А. Е. Пресняковым в Петербургском университете в 1908/09, 1909/10 гг. Воспроизведено по собственным записям автора. М. , 1939. Книга посвящена истории Беларуси в средние века, до Люблинской унии и создания Речи Посполитой в 1569 г. Особоая заслуга автора - выделение вопроса о "русских землях", а фактически о белорусских землях в составе Великого княжества Литовского и непосредственное изучение исторических судеб последних....

Пурышава Н.М. Культурная политика и культура Беларуси (1918 - конец 1920-х гг.)

 • формат doc
 • размер 269.5 КБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
Учебное пособие. Могилев, 2004. Рассматриваются вопросы развития белорусской культуры в период становления белорусской советской государственности, когда формировались культурные институты. Вместе с тем это был период, когда государство еще тотально не вмешивалось в культурную жизнь. В книге рассмотрены все основные направления развития культуры. Издание будет полезным как для студентов и преподавателей, так и всех, кто интересуется историей Бел...

Левшун Л. Концепт литвины в этнокультурном самосознании белорусов: свидетельства письменных источников

Статья
 • формат pdf
 • размер 446.59 КБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
// Беларуская думка. - № 11. - 2009. - С. 102-109. В статье анализируется выдвигаемая некоторыми белорусскими националистически настроенными историками и публицистами концепция "литвинизма", созданная в поисках исторического обоснования конструирования молодого белорусского этноса. Такие авторы отождествляют себя с потомками «древних литвинов» (отличая их от литовцев) и представляют современную белорусскую нацию прямой наследницей «литвинского э...

Шымукович С.Ф. Экономическая история Беларуси. Курс лекций

 • формат doc
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Минск: 2001 г. 185 стр. Содержание: Уводзіны ў дысцыпліну Эканамічная гісторыя Беларусі. Прадмет, метады і задачы курса Эканамічная гісторыя Беларусі. Вывучэнне курса Эканамічная гісторыя Беларусі ў сістэме Адкрытая адукацыя. Эканамічная гісторыя Беларусі. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху (100 – 40 тыс. гадоу да н. э. – VI ст. н. э. ). Кантрольныя пытанні. Феадальная эканоміка на Беларусі ў ІХ – ХІІ стагоддзях. Кан...

Новік Я.К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)

 • формат doc
 • размер 2.11 МБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
Курс лекцый. Змест. Уводзiны. Раздзел. Савецкi саюз i краiны свету напярэдаднi i у пачатку другой сусветнай вайны. Міжнароднае становішча напярэдадні і ў пачаткуДругой сусветнай вайны. Другая сусветная вайна, падзеі ў Еўропе і Беларусі. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны. Раздзел. Барацьба савецкага народа супраць германскай агрэсii. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Баявыя дзеянні на франтах. Маскоўская бітва. Крах «бліцкрыга». Акупацыйны рэж...

Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку ХХ ст. у дакументах і матэрыялах. Хрэстаматыя. Укладальнік А.Ф. Смалянчук

 • формат pdf
 • размер 1.52 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Вильнюс: ЕГУ, 2007. - 302с. Сборник исторических документов, многие из которых публикуются впервые, а также фрагменты научных исследований и публицистических произведений. Хрестоматия позволяет познакомиться с закономерностями и особенностями Беларуси в период ее нахождения в составе Российской империи. Хрестоматия отражает разные взгляды на проблемы белорусской истории и носит дискуссионных характер. Предназначена преподавателям, студентам ВУЗо...

Гісторыя Беларусі. У 6 т. Том 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай

Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 9.41 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Издание 2007 г. - 344 с.; ил. Полное издание истории Беларуси предпринятое Институтом истории Академии наук Республики Беларусь. Третий том издания охватывает период XVII - XVIII вв., когда Беларусь была в составе Речи Посполитой. Отражены важнейшие вопросы внутренней и внешней политики государства "двух народов" ("польского" и "литовского"), которые относились к белорусским землям, основные направления социально-экономической и культурной жизни...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 302.41 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Содержание: Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Паходжанне беларусау. Сацыяльна-эканамІчнаеразвІццебеларускІх зямельу ІХ-ХШст. Станауленне 1 развІццеПолацкагакняства (ІХ-ХІ ст. ). Беларуск1я землі у час палітычнай феадальнай раздробленасці (ХП- ХШ ст. ). Барацьба с Іншаземнымі захопнікамі у ХШст. Распаусюджванне хрысцІянства. РэлІгІйна-асветнІцкаядзейнасцьЕ. Полацкай 1 К. Тураускага. Культура старажытнай Беларусі (Х-ХШст. ). Канцэпцы1...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 84.04 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Содержание: Першыя пасяленнi чалавека на тэрыторыi Беларусi. Жыццё ва умовах першабытнага ладу. Полацкае княства - першая дзяржава на тэрыторыi Беларусi. Культура Беларускiх зямель у XI-XIII ст. ст. Утварэнне Вялiкага княства Лiтоускага. Унутранняя i знешняя пралiтыка у канцы XII-XV ст. Фармiраванне беларускай народнасцi. Утварэнне Рэчы Паспалiтай. Барацьба Вялiкага княства Лiтоусказа за захаванне самастойнасцi. Культура i царква у Беларусi у XYI...

Шпаргалка - История Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 51.79 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Содержание: Засяленне беларускiх зямель. Фармiраванне этнiчных супольнасцей. Узнiкненне Беларусi: розныя падыходы i канцэпцыi. Старажытнаруская дзяржава (Кiеўская Русь) – агульная феадальная дзяржава ўсходнiх славян. Барацьба супраць крыжакоў i татара-манголаў. Увядзенне хрысцiянства на беларускiх землях. Культура. Прычыны i працэс утварэння Вялiкага княства Лiтоўскага. Палiтычная барацьба ў ВКЛ у XIV—XV стст., Крэўская ўнiя i яе вынiкi. Знешняя...

Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда Августа в Литовско-Русском государстве

 • формат pdf
 • размер 24.29 МБ
 • добавлен 04 ноября 2010 г.
Монография известного русского и белорусского историка в которой исследуются экономическая и хозяйственная жизнь Великого княжества Литовского, его финансы и торговля, внешняя политика в середине XVІ в. Показаны события, связанные с аграрной реформой в Великом княжестве Литовском, а также отношение к этой реформе шляхты, духовенства, мещанства и крестьян. М. , 1958. - 552с.

Реферат - Освобождение Брестской крепости

Реферат
 • формат doc
 • размер 82.5 КБ
 • добавлен 01 ноября 2010 г.
МГЛУ, 2-ой курс, 2010. Курс лекций по ВОВ. 8 страниц. На русском языке. Содержание: Старая крепость. Рождение легенды. Так сражались герои. Страницы славы.

Гісторыя Беларусі. У 6 т. Том 2. Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага

Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 12.97 МБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Полное академическое издание истории Беларуси. Второй том охватывает период с середины XIII - до середины XVI в. Издание 2008 г. - 688с.; ил. Бел. яз.

Гісторыя Беларусі. У 6 т. Том 1. Старажытная Беларусь

Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 12.33 МБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Полное академическое издание истории Беларуси. В первом томе содержится история от первоначального заселения до середины ХІІІ в. - 351с.; ил.

Гарбрусевіч С.А. і інш. Гісторыя беларускай культуры: Дапаможнік

 • формат pdf
 • размер 480.54 КБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Пособие включает краткое содержание основных тем курса, планы лекционных и практических занятий, контрольные вопросы, тематику рефератов, широкий обзор литературы. Раскрываются все периоды развития культуры Беларуси, от раннего средневековья, до конца ХХ века.

Контрольная работа №1 - Дохристианские верования в Беларуси

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 58.44 КБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Исследуются ранние формы верований и культов на территории Беларуси, формирование полидемонизма в дохристианских верованиях Беларуси, возникновение политеизма .

Лекции - Вялікая Айчынная вайна

Статья
 • формат docx
 • размер 242.24 КБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
120 стр. Уводзіны Гістарыяграфія, крыніцы. Перыядызацыя Другой сусветнай вайны. Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны Міжнародная дзейнасць Германіі ў 30-х гг. XX ст. Антыкамінтэрнаўскі пакт. Складванне блока агрэсіўных дзяржаў. Мюнхенскае пагадненне. Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Савецка-германскія дагаворы. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі Пачатак Другой сусветнай вайны. Уступлен...

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 1

 • формат djvu
 • размер 8.18 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Мн. , 1998. - 416 с. У першай частцы падаецца айчынная гісторыя ад старажытных часой па люты 1917. Зыходзячы з сучаснага стану гістарычнай навукі, аутары асвятляюць праблемы этнагенэзу беларусау, фарміравання беларускай народнасці і нацыі, станаулення беларускай дзяржаунасці, сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця беларускіх зямель у складзе Старажытнарускай дзяржавы, Вялікага Княства Літоускага, Рэчы Паспалітай і Расійскай Ім...

Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. курс лекцый

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.69 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Мн.: РІВШ БДУ, 2000. - 656 с. Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, іімназій, каледжаў, а таксама ўсіх аматараў Айчыннай гісторыі.

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 2

 • формат djvu
 • размер 8.36 МБ
 • добавлен 19 октября 2010 г.
Мн. , 1998. - 464 с. У другой частцы на аснове аналізу канкрэтна-гістарычнага матэрыялу, узятага з архівау, зборнікау дакументау, статыстычных даведнікау, манаграфій, часопісау і газет, зроблена спроба навуковага асвятлення гісторыі Беларусі 1917-1997 гг. Для студэнтау і выкладчыкау ВНУ, школ, каледжау, ліцэяу, гімназій, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Айчыны.

Контрольная работа - Развіццё скульптуры Беларусі ў першай палове XX стагоддзя

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 39.47 КБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
Актуальнасць тэмы вызначаецца непераходзячым значэннем культурнай спадчыны, у тым ліку беларускай скульптуры, для сучаснага грамадства. Даследуеца развіццё скульптуры Беларусі ў першай палове XX стагоддзя.

Контрольная работа

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 117.5 КБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Особенности осуществления НЭПа в условиях Белоруссии. Осуществление индустриализации в Белоруссии. Проведение сплошной коллективизации. Социальные результаты колхозного строительства 16 старонак

Шпоры- История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 351.5 КБ
 • добавлен 29 сентября 2010 г.
1. Первобытное общество на территории Беларуси. 2. Теории происхождения белорусов и термина «Белая Русь». 3. Полоцкое и Туровское княжества. 4. Экономич. и полит. развитие белорусских земель в 9-12 вв. 5. Развитие культуры на белорусских землях в 10-12 вв. 6. Образование ВКЛ 7. Общая хар-ка ВКЛ- органгы гос. власти, управление. Статусы ВКЛ 8. Социально-эконом. отношения в ВКЛ в 14 - первой половине 16 в 9. Культура Белоруси в 13-16 вв. 10. Любли...

?atyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz. Historia Bia?orusi od po?owy XVIII do ko?ca XX wieku

 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 29 сентября 2010 г.
Pod koniec XX wieku mia?o miejsce donios?e wydarzenie w dziejach narodu bia?oruskiego — Bia?oru? sta?a si? niepodleg?ym pa?stwem i jest suwerennym s?siadem niepodleg?ej Polski. Bia?oru? buduje jednak swoj? niepodleg?o?? zupe?nie inaczej ni? Polska, a polityczne, ekonomiczne i kulturalne wybory dokonywane przez Bia?orusin?w budz? niekiedy zdziwienie w?r?d Polak?w. Zrozumienie odmienno?ci Bia?orusin?w, wynikaj?cej przecie? z ich nie?atwych i skompl...

G?ogowska Helena. Bia?oru? 1914-1929.Kultura pod presj? polityki

 • формат pdf
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 27 сентября 2010 г.
Szczeg?lny rozdzia? w dziejach przeobra?e? pa?stwowych i kulturowych Bia?orusi zaznaczy? si? w I po?owie XX w. Bia?oru? uzyska?a status niepodleg?ego pa?stwa w 1918 r. jako Bia?oruska Republika Ludowa. Nast?pnie sta?a si? jedn? z republik radzieckich. W wyniku polityki narodowo?ciowej w?adz radzieckich tworzy?y si? nowe struktury polityczne, spo?eczne i kulturalne o swoistym charakterze. Hipotez? badawcz? niniejszej pracy jest twierdzenie, ?e bu...

Арлоў Уладзімер, Сагановіч Генадзь. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі (862-1918): Падзеі. Даты. Ілюстрацыі

 • формат pdf
 • размер 1.41 МБ
 • добавлен 27 сентября 2010 г.
Вільня: Наша Будучыня, 2002. — 223 с. Выданьне трэцяе. Аўтары займальна і даступна расказваюць пра найбольш значныя падзеі дзесяці стагодзьдзяў, якія Беларусь прайшла з часоў легендарных Рагнеды і Рагвалода. Гэтая своеасаблівая кроніка пачынаеца ад 862 году, пад якім летапісы ўпершыню згадваюць Полацак, і заканчваецца 25 сакавіка 1918 году, калі была абвешчаная незалежнасць Беларускае Народнае Рэспублікі. У кнізе чатыры асноўныя раздзелы: «Стара...

Реферат - 63-й корпус генерал-лейтенанта Л.Г. Петровского на защите Гомельского рубежа летом 1941 г

Реферат
 • формат doc
 • размер 143.5 КБ
 • добавлен 24 сентября 2010 г.
Белорусский государственный университет транспорта, 2 семестр. Реферат затрагивает малоизвестную героическую страницу начала Великой Отефественной войны. Контрудар 63 стрелкового корпуса 21 армии Центрального фронта на территории Беларуси занимает особое место. Это одна из самых ярких страниц начального периода Великой Отечественной войны. Наступление названного корпуса тесно связано с именем генерал-лейтенанта Леонида Григорьевича Петровского,...

Реферат - Города-герои

Реферат
 • формат doc
 • размер 545 КБ
 • добавлен 24 сентября 2010 г.
Реферат включает краткую, но емкую информацию о городах, которым за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны было дано почетное звание город-герой. Таких городов не так уж много, всего 13: Москва, Ленинград, Сталинград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, Смоленск, Мурманск, Брестская крепость.

Реферат - Спробы рэформ у 60-ыя гг. XVIII ст. і іх вынікі

Реферат
 • формат doc
 • размер 103.5 КБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Праекты рэфармавання і яго пачатак Прыход да ўлады Станіслава Аўгуста Панятоўскага Дзейнасць дысідэнцкіх канфедэрацый Надзвычайны сейм 1767—1768 гг

Реферат - Катэгорыі асабіста залежных сялян

Реферат
 • формат doc
 • размер 62.5 КБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Этапы ў развіцці феадальнай залежнасці сялян Сяляне ў залежнасці ад катэгорыі землеўласнікаў Сяляне ў залежнасці ад ступені асабістай свабоды Сяляне ў залежнасці ад павіннасцяў, якія яны адбывалі Шляхі фарміравання катэгорый залежных сялян

Брянцев П.Дм. История Литовского государства с древнейших времен

 • формат djvu
 • размер 16.95 МБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Вильна, типография А. Г. Сыркина, Большая улица, собств. дом, № 88, 1889, 659 стр. Брянцев Павел Димитриевич - педагог и историк, родился в 1845 г. Окончил курс в Киевском университете на историко-филологическом факультете. Состоял директором народных училищ Курляндской губернии. Главные труды: "История Литовского государства с древнейших времен" (Вильна, 1889); "Очерк древней Литвы и Западной России" (1891 и 1897); "Польский мятеж 1863 г. " (189...

Контрольная работа - Становление Белорусской государственности (1919-1920)

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 77 КБ
 • добавлен 16 сентября 2010 г.
План Политические предпосылки провозглашения Белорусской советской государственности. Провозглашение Белорусской советской Социалистической Республики в январе 1919г. Создание Компартии Беларуси. Создание Советской Социалистической Республики Литвы и Беларуси. Ее судьба. Советско-польская война. Второе провозглашение Белорусской Советской Социалистической Республики. Рижский мирный договор Советской России с Польшей и его последствия для Беларуси...

Краўцэвіч А.А. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага

 • формат pdf
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 12 сентября 2010 г.
Праблема ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага - адна з самых важных у гісторыі Беларусі. Аўтар прыйшоў да высновы, што ўтварэнне названай дзяржавы было праявай і арганічнай часткай працэсу балта-славянскага ўзаемадзеяння і ацэньвае ВКЛ як біэтнічнае дзяржаўнае ўтварэнне з дамінаваннем усходнеславянскага элемента. Прызначаецца для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і навучэнцаў, краязнаўцаў, усіх тых, хто цікавіцца мінулым Беларусі. Мн.: Беларуск...

Бардах Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага княства Літоўскага

 • формат pdf
 • размер 2.99 МБ
 • добавлен 12 сентября 2010 г.
У кнігу выбраных штудыяў вядомага польскага навукоўца Юліуша Бардаха ўвайшлі артыкулы по дзяржаўна-прававой гісторыі Вялікага княства Літоўскага і нацыянальных праблемах Цэнтральна-Ўсходняй Еўропы. Выданне змяшчае поўную бібліяграфію навуковых публікацый гісторыка. Пер. з польскага Раманоўскага М. і Істоміна А., Мінск, 2002. - 459 с.

Трещенок Я.И. История Беларуси. Том 2 (в 2-ух томах)

 • формат djvu
 • размер 3.49 МБ
 • добавлен 08 сентября 2010 г.
Могилёв. МГУ им А. А. Кулешова. 2003. Ред. М. И. Матюшевская. 310 с. Учебное пособие для вузов. Период становления белорусского государства (провозглашение БНР, установление советской власти, образование БССР ). С 1917 г. до 1991 г. Содержание Становление белорусской государственности. Утверждение советской социально-экономической и социокультурной системы в Беларуси. Беларусь в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления (194...

Трещенок Я.И. История Беларуси. Том 1 (в 2-ух томах)

 • формат djvu
 • размер 1.33 МБ
 • добавлен 08 сентября 2010 г.
Могилёв. МГУ им А. А. Кулешова. 2003. Ред. М. И. Матюшевская. 176 с. Учебное пособие для вузов. Досоветский период. От Древней Руси до Первой мировой войны. Содержание История древней руси как предыстория Беларуси. Белорусские земли в составе Великого Княжества Литовского (2-я половина XIII в. - 1569 г. ). Белорусские земли в составе Речи Посполитой (1569-1795). Белорусские земли в составе Российской империи в дореформенный период (1772-1861 гг....

?atyszonek Oleg. Bia?oruskie formacje wojskowe 1917 - 1923

 • формат pdf
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 28 августа 2010 г.
Przedmiotem niniejszej pracy jest udzia? Bia?orusin?w w walce o niepodleg?o?? swego kraju w czasach, gdy po raz pierwszy proklamowane zosta?o niepodleg?e pa?stwo bia?oruskie — Bia?oruska Republika Ludowa (BRL). Ruch na rzecz niepodleg?o?ci Bia?orusi, w tym tak?e ruch zbrojny, mia? swoj? wewn?trzn? si??, i to si?? skierowan? przeciwko rzekomym tw?rcom narodu bia?oruskiego, bolszewikom. Bia?oruskie formacje wojskowe powsta?y po 1917 r. nie tylko na...

Контрольная работа - Пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР. Далучэнне Віленшчыны да Літвы

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 87 КБ
 • добавлен 25 августа 2010 г.
План: Уводзіны. Нападзенне фашысцкай Германіі на Польшчу і яе разгром. Уз’яднанне Заходняй Беларусі ў з БССР. Палітычныя і сацыяльна- эканамічныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1939 – першай палове 1941 г. Заключэнне. Спіс літаратуры.

Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века

 • формат djvu
 • размер 6.75 МБ
 • добавлен 10 августа 2010 г.
Изд.: Москва: Изд-во МГУ; Год: 1974; Стр. : 255; В настоящей работе автор поставил перед собой задачу прежде всего осветить боевые операции в первый период войны между Россией и Речью Посполитой, т. е. в 1654—1655 гг., который завершился освобождением значительной части Белоруссии. Другой своей задачей автор считал дать общую характеристику политики русского правительства по отношению к различным слоям населения в занятых русскими войсками района...

Чигринов П.Г. История Беларуси

 • формат djvu
 • размер 10.19 МБ
 • добавлен 05 августа 2010 г.
Изд.: Полымя; Год: 2002; Стр. : 432; ISBN: 985-07-0451-9 В книге излагаются важнейшие явления и события белорусской истории от первобытных времен и до наших дней. Рекомендуется для поступающих в вуз. Краткое содержание: От автора. Белорусские земли в древности и в период средневековья (до середины XIII в. ). Возникновение и укрепление Великого княжества Литовского (середина XII - конец XIV в. ). Развитие Великого княжества Литовского, Русского и...

Чигринов П.Г Очерки истории Беларуси

 • формат djvu
 • размер 13.69 МБ
 • добавлен 05 августа 2010 г.
Изд.: Минск, Высш. шк.; Год: 2007; Стр. : 463; ISBN: 978-985-06-1414-8 Прослеживаются основные этапы политического, экономического и культурного развития Беларуси с древнейших времен до начала XXI в. Дается сжатое изложение важнейших процессов; явлений, событий истории Беларуси. Особое внимание уделено проблемам политической истории Беларуси. Для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования; может быть использовано широким к...

Панов С.В. Билеты по истории Беларуси 9 класс

 • формат pdf
 • размер 4.53 МБ
 • добавлен 05 августа 2010 г.
Пособие содержит ответы на вопросы билетов для выпускного экзамена, утвержденных Министерством образования Республики Беларусь. Адресуется учащимся 9 класса общеобразовательных учреждений для систематизации и закрепления содержания учебного материала и подготовки к обязательному экзамену по истории Беларуси на уровне общего базового образования.

Амбражевич Н. Оршанская битва 1514 года: военно-исторический аспект

Статья
 • формат pdf
 • размер 251.17 КБ
 • добавлен 30 июля 2010 г.
В статье анализируются постсоветский белорусский националистический миф вокруг Оршанской битвы и его основные составляющие. Приведены объектиыне данные об Оршанский битве различных белорусский, российских и польских историков. На основе их работ, а также анализа исторических текстов показана объективная картина предпосылок, протекания и последствий битвы под Оршей

Бендин А.Ю. Граф М.Н. Муравьёв Виленский и национальное пробуждение белорусского народа в 60-е годы XIX в

Статья
 • формат pdf
 • размер 494.51 КБ
 • добавлен 30 июля 2010 г.
// Исторический поиск Беларуси: альманах. - Мн. , 2006. - С. 53 – 77. В статье рассматривается религиозная и политическая ситуация в Белоруссии во второй поливе 19 века, её трансформация в связи с польским восстанием 1863 года, роль графа М. Н. Муравьёва-Виленского в пробуждении национального сознания белорусского народа.

Гронский А.Д. Проблема белорусского национализма в начале ХХ века

Статья
 • формат pdf
 • размер 403.02 КБ
 • добавлен 29 июля 2010 г.
// Управление общественными и экономическими системами. - 2008. - № 1. Одной из проблем белорусской историографии, посвящённой началу ХХ в., является переоценка реального влияния белорусских националистов, а так же определение этого влияния в терминах, используемых для описания массовых организаций. Проблема перенесения современных стереотипов на прошлые реалии не позволяет объективно проанализировать ситуацию начала ХХ в. В статье делается попы...

Коялович М.О. История воссоединения западнорусских униатов

 • формат djvu
 • размер 5.52 МБ
 • добавлен 29 июля 2010 г.
Книга знаменитого русского историка консервативного направления, яркого представителя течения западноруссизма написана живым и увлекательнейшим языком. В ней глубоко воссоздаётся религиозная жизь Малороссии, Белой и Великой Руси в конце 18 века с использованием огромного и труднодоступного фактического материала. Анализируется состояние униатской церкви, причины её возникновения, методы насаждения на территории Западной России, процесс воссоедине...

Гронский А.Д. Кастусь Калиновский: конструирование героя

Статья
 • формат pdf
 • размер 413.12 КБ
 • добавлен 29 июля 2010 г.
// Беларуская думка. - 2008. - № 2. - С. 82-87. Земля полнится слухами, а политика мифами. И не только политика, а, пожалуй, все связанные с ней так или иначе области. Наверное, наиболее опасной является фальсификация мифов национальных, поскольку именно на них базируются романтические представления о себе, своем окружении, собственных предках и т. д. Для существования нации нужны национальные герои, причем такие, которыми можно законно гордитьс...

Бендин А. Без ярлыков и штампов: образ виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьёва в современной белорусской историографии

Статья
 • формат pdf
 • размер 249.35 КБ
 • добавлен 29 июля 2010 г.
// Беларуская думка. - № 6. - 2008. - С. 42-46. Автор статьи пытается проанализировать многочисленные исторические мифы, сложившиеся вокруг одного из наиболее заметных фигур в истории Белоруссии 19 века. Опираясь на документы и архивные материалы, автор даёт объективную оценку жизни и деятельности этого незаурядного человека.

Гигин В. Суворов vs Костюшко: забытые факты из истории восстания 1794 года в Белоруссии

Статья
 • формат pdf
 • размер 603.94 КБ
 • добавлен 29 июля 2010 г.
// Беларуская думка 2009. - № 10. -С. 86-95. Попытки столкнуть в белорусской истории образы Суворова и Костюшко на редкость контрпродуктивны. Внимательное изучение программы восстания 1794 года показывает, что его успех привел бы к абсолютной полонизации Беларуси и исчезновению белорусского народа как самостоятельного этноса. Победа суворовских войск изменила такую логику событий. Автор статьи показывает роль А. В. Суворова в истории Белорусси...

Щеглов Г.Э. Год 1863: забытые страницы

 • формат pdf
 • размер 2.7 МБ
 • добавлен 29 июля 2010 г.
Книга «Год 1863. Забытые страницы» повествует о малоизвестных страницах польского национально-сословного восстания, проходившего в 1863-1864 годах на территории Польши, Литвы и Белоруссии. Посвящена она главным образом судьбам двух православных церковнослужителей - священника Даниила Конопасевича и псаломщика Федора Юзефовича, убитых повстанцами в 1863 году. В книге содержатся интереснейшие факты и материалы, касающиеся сложных национальных, сосл...

Алексеев Л.В. Полоцкая земля

 • формат pdf
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 27 июля 2010 г.
Вст. ст. Л. Ф. Данько, А. И. Судника. – Полоцк: А. И. Судник, 2007. – 50 с.: ил. – (Наследие Полоцкой земли; вып. 5) ISBN 978-985-6650-42-3 В пятом выпуске серии «Наследие Полоцкой земли», выход в свет которого приурочен к 1140-летию г. Полоцка, напечатана работа известного учёного, археолога, доктора исторических наук Л. В. Алексеева. На основе археологических данных, многочисленных письменных источников показаны основные этапы становления Поло...

Реферат - Беларусь в годы советско-польской войны 1919 - 1920 гг

Реферат
 • формат doc
 • размер 120.5 КБ
 • добавлен 28 июня 2010 г.
Содержание: -Взятие Киева. Начало советско-польской войны -Далее на Стоход и на Буг. Ультиматум Керзона -Продолжение военных действий на польской территории -Дипломатическая тактика советского руководства на пути к миру. Подписание Рижского мирного договора -Заключение -Список литературы

Курсовая работа - Религиозные организации в конфессиональном пространстве современной Беларуси (на материалах Брестской области)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 155.78 КБ
 • добавлен 23 июня 2010 г.
МГУ им. А. А. Кулешова, история Беларуси, религия, 4 курс, 2 семестр, 35 стр. Тема курсовой работы"Религиозные организации в конфессиональном пространстве современной Беларуси (на материалах Брестской области) Содержание: современная религиозная ситуация в Республике Беларусь; место и значение Брестской области в конфессиональном пространстве современной Беларуси; Характеристика религиозных организаций и конфессий Брестской области; Динамика ра...

Шпоры краткие

pottee
 • формат rtf
 • размер 459.17 КБ
 • добавлен 11 июня 2010 г.
Список вопросов: 1)Засяленне тэрыторыі Беларусі. Даіндаеўрапейскі і Індаеўрапейскі перыяды этнічнай гісторыі Беларусі 2)Раннефеадальныя княствы на тэррыторыі Беларусі, іх палітычнае і сацыяльнае развіццё. Вытокі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. 3)Увядзенне хрысціянства на беларускіх землях, яго ўплыў на жыццё феадальнага грамадства. 4) Культура Беларускіх зямель у IX-XII ст. Дзейнасць беларуских асветникащ. 5)Утварэнне ВКЛ. Роля беларускіх...

Загорульский Э.М. Начало формирования населения Белоруссии. Пособие для студентов

 • формат doc
 • размер 140 КБ
 • добавлен 31 мая 2010 г.
В данном пособии описывается этническая история Белоруссии: начало заселения людьми территории Белоруссии, расселение в эпоху мезолита и каменного века, приход индоевропейцев.

Контрольная работа - Паўстанне 1794 г. і ліквідацыя Рэчы Паспалітай

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 179 КБ
 • добавлен 23 мая 2010 г.
Уводзіны. Перадумовы паўстання. Падрыхтоўка паўстання. Пачатак узброенай барацьбы. Асаблівасці паўстання ў Беларусі і Літве. Паражэнне паўстання. Трэці падзел Рэчы Паспалітай. Заключэнне. Спіс скарыстанай літаратуры.

Кривонос Ф. Православная Церковь в истории Белоруссии

 • формат rtf
 • размер 216.05 КБ
 • добавлен 24 апреля 2010 г.
Священник Феодор Кривонос Православная Церковь в истории Белоруссии Жировичи 1999 История Православной Церкви в Белоруссии, насчитывающая тысячу лет трудов и исканий на поприще Христо-вом, не была безболезненно гладкой, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Несколько периодов явственно выделяются при ознакомлении с прошлым Православной Церкви в Белоруссии. Условно их можно определить как киевский (конец Х-ХII век), литовский (ХI...

Белозорович В.А. Западнобелорусская деревня в 1939-1953 годах

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 21 апреля 2010 г.
Монография. Гродно: ГрГУ, 2004. – 148 с. В монографии раскрывается историческое развитие западнобелорусской деревни в 1939 – 1953 годах. Представлена общественно-политическая жизнь крестьянства, аграрная политика Советской власти как в довоенный, так и в послевоенный период, показано состояние деревни в годы немецко-фашистской оккупации.

Реферат - Судьба советских военнопленных на оккупированной территории Беларуси

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.87 КБ
 • добавлен 21 апреля 2010 г.
МГЛУ, 2-й курс, 2010. Курс лекций по ВОВ. 14 страниц. на русском языке. Содержание: Введение. Система учреждений плена. Система лагерей. Армейские сборно-пересыльные пункты. Дулаги. Стационарные лагеря для рядового и сержантского состава (шталаги). Стационарные лагеря для военнопленных офицеров (офлаги). Заключение. Список использованной литературы (5 источников).

Кузнецов И. История Беларуси: пособие для подготовки к экзаменам и тестированию

 • формат djvu, txt
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 19 апреля 2010 г.
Издание рассматривает историю Беларуси с древнейших времен до нашего времени, составлено в соответствии с программой вступительного испытания «История Беларуси» для поступающих в вузы. Представлены также словарь основных терминов и понятий, хронология важнейших событий и дат. Предназначено школьникам при подготовке к тестированию за курс средней общеобразовательной школы и абитуриентам.Djvu-ZIP

Арлоў У. Імёны свабоды (на белорусском языке)

 • формат txt
 • размер 770.64 КБ
 • добавлен 19 апреля 2010 г.
Тадэвуш Рэйтан Тадэвуш Касьцюшка Тамаш Ваўжэцкі Якуб Ясінскі Стафан Грабоўскі Ян Баршчэўскі Казімер Чарноўскі Міхал Рукевіч Тамаш Зан Валенці Ваньковіч Міхал Валовіч Эмілія Плятэр Напалеон Орда Сымон Канарскі Генрык Дмахоўскі Аляксандар Рыпінскі Францішак Савіч Арцём Вярыга-Дарэўскі Аляксандар Незабытоўскі Яўстах Тышкевіч Ахіла Банольдз Рамуальд Траўгут Людвік Нарбут Флярыян Даноўскі Цэлястын Цэханоўскі Міхал Цюндзявіцкі Міхал Андр...

Смалянчук А. Палякі Беларусі і Літвы XIX пачатку XX стст. як этнакультурны і сацыяльны феномен

 • формат doc
 • размер 171 КБ
 • добавлен 19 апреля 2010 г.
На белорусском языке. Для разумення феномена польскай грамадскасці беларускіх і літоўскіх земляў у ХIХ — пачатку ХХ ст. уяўляецца вельмі важным асвятленне праблемы радаводу мясцовых палякаў. Цэнтральнымі тут з'яўляюцца пытанні пра памеры міграцыі насельніцтва з этнічных польскіх земляў у Беларусь і Літву і пра сутнасць працэсаў паланізацыі. Якія ж асноўныя падыходы навукоўцаў Беларусі, Літвы і Польшчы да азначаных праблем?

Филиппович А. Диариуш

 • формат txt
 • размер 168.04 КБ
 • добавлен 12 апреля 2010 г.
Приложение к изданию: Коршунов А. Афанасий Филиппович Мн; 1965 с.97-180 "Диариуш" (Дневник) преподобномученика Афанасия (Филипповича) - ярчайший памятник белорусской религиозно-полемической литературы 17 в. Дневник состоит из записей автобиографического характера, с приложением его сочинений, грамот и писем, раскрывающих реалии жизни Православной Церкви в Великом Княжестве Литовском в эпоху Берстской церковной унии.rn

Контрольная работа - Падзеі паўстання 1794 года на тэрыторыі Брэсцкай вобласці

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 78.93 КБ
 • добавлен 11 апреля 2010 г.
БрГПУ, исторический факультет, 1-й курс, Здановчи В. В. , 2008, 27 стр. , 18 источников, на бел. мове. История Беларуси Уводзіны Паўстанне 1794 года Перадумовы паўстання Падрыхтоўка і ход паўстання Падзеі на Берасцейшчыне Кіраўнікі паўстання Помнікі паўстання Заключэнне Спіс выкарыстанной літаратуры

Контрольная работа - Знешнепалітычныя зносіны Полацкага княства ў X-XIII стст

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 212 КБ
 • добавлен 11 апреля 2010 г.
БрГПУ, исторический факультет, 2-й курс, 2008, 25 стр, 11 источников, на бел. мове История Беларуси Уводзіны Геапалітычнае становішча беларускіх зямель Эканамічныя і культурныя сувязі беларускіх зямель з замежнымі краінамі Развіцце гандлю Культурныя сувязі Барацьба з іншаземнымі захопнікамі. Крыжацкая пагроза Узаемаадносіны з татара-манголамі і літоўскімі пляменамі Процістаянне татара-манголам Адносіны з літоўскімі пляменамі Заключэнне...

Контрольная работа - Беларусь пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 123.5 КБ
 • добавлен 11 апреля 2010 г.
БрГПУ, психолого-пед. факультет, 1 курс, Спирин, 2006, объем рабочей тетради, 14 источников дисциплина - история Беларуси Уводзіны Фарміраванне савецкага дзяржаўнага апарата З'езд Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў і III з'езд сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай губерняў. II з'езд армій Заходняга фронту Выбар органаў улады ў Віцебскай і Магілёўскай губернях Ацэнкі стварэння ў Беларусі органаў Савецкай улады. Усебеларускі з’езд (кангрэс) у...

Контрольная работа - Беларусь ў гады Першай Сусветнай вайны

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 88.5 КБ
 • добавлен 11 апреля 2010 г.
БрГПУ, псіхолого-пед. факультет, 1 курс, 2006, Спирин, объем тонкой тетради, 10 источников, на бел. мове. Уводзіны Прычыны і мэты вайны Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі Пачатак вайны. Набліжэнне фронта да Беларусі Уступленне немецкіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. Ваенныя аперацыі Расійскай арміі 1916 года Становішча Беларусі ў час вайны. Беларускія бежанцы Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Заходняй Беларусі Бежанства – нацыянальная трагедыя Ста...

Контрольная работа - Эпоха Асветніцтва на тэрыторыі Беларусі

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 20.94 КБ
 • добавлен 11 апреля 2010 г.
Распаўсюджванне Асветніцтва на Беларусі. Манаполія на духоўнае жыццё беларусаў з боку каталіцкіх ордэнаў. Архітэктура і жывапіс. Тэатральнае і музычнае мастацтва. Новыя ўмовы развіцця культуры ў другой трэці 18 ст.

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 170.57 КБ
 • добавлен 28 марта 2010 г.
БГТЭУТК, все специальности заочный факультет Навука гісторыя: прадмет, задачы і месца ў сучасным грамадстве. Функцыі гісторыі i тыпы гістарычных ведаў. Гiсторыя Беларусi як неад`емная частка сусветнай гiсторыi. Разнастайнасць гiстарычнага працэсу. Крытэрыі яго перыядызацыі: археалагічны, марксісцкі, цывілізацыйны. Структура і тыпы цывілізацый, дынамiка іх развіцця. Гістарычныя цыклы і іх заканамернасці. Навука i рэлiгiя аб паходжаннi чалавека на...

Реферат - Начало формирования древнерусской государственности. Полоцкое княжество - первое государство на территории Белоруссии

Реферат
 • формат doc
 • размер 582 КБ
 • добавлен 13 марта 2010 г.
Формирование древнерусской государственности. Этнокультурные и социально-политические процессы становления древнерусской государственности. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. Полоцкое княжество – первое государство на территории Белоруссии. Древнерусские государства на территории Белоруссии. История Полоцкого княжества.

Курсовая работа - Политика царизма в Беларуси в 19 веке

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 191.5 КБ
 • добавлен 13 марта 2010 г.
Введение. Административно-Государственные преобразования. Социально-Экономическое развитие. Общественно-Политическое движение. Культура. Заключение. Приложения. Список использованных источников. 32 стр.

Курсовая работа. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 10 марта 2010 г.
Змест Уводзіны Права на спадчыну. Крыніцазнаўчы і гістарыяграфічны агляд Крыніцы Пісьмовыя крыніцы Археалагічныя і іншыя крыніцы Падзел спадчыны. Гістарыяграфічны агляд Канец 70-х гадоў 19-га - 10-я гады 20 ст. 10я-30-я 20 ст. 30-я гады-канец 20 ст. Гістарыяграфія працэсу балта-славянскага ўзаемадзеяння і лакалізацыі літвы Калыска дзяржавы. Эвалюцыя этнічнага вобліку Панямоння ў 2 тыс. н. э. Што за народ? Балта-славянскія кантакты на Панямонні...

Реферат - Ваенна-патрыятычная і ваенна-абарончая работа сярод насельніцтва ў гады ВАВ

Реферат
 • формат docx
 • размер 141.68 КБ
 • добавлен 10 марта 2010 г.
Змест: Уводзіны Ваенна-патрыятычная i абаронча-масавая работа Ідэалагічная работа напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны Узмацненне уніфікацыі i дысцыпліны ў жыцці грамадства Ваенная рэформа ў СССР Заключэнне Спіс выкарыстаннай літаратуры 16 старонакrn

Реферат - Внутренняя и внешняя политика России во второй четверти и середине ХIХ века. Николай I и усиление реакции

Реферат
 • формат doc
 • размер 80 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Внутренняя политика. Апогей самодержавия. Политика в области управления. Социальная политика. Крестьянский вопрос. Политика в области просвещения и печати. Внешняя политика. Россия на мировой арене. Восточный вопрос. Крымская война. Заключение. Список используемой литературы.

Реферат - Палітыка расійскага ўрада на Беларусі ў першай палове 19 ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 162.5 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Палітычнае жыццё ў Беларусі ў першай палове 19 ст. Першыя тайныя таварыствы. Сельская гаспадарка. Становішча сялян. Сацыяльна прававы статус беларускага купецтва ў першай трэці 18 ст. Ахова здароўя. Хрысціянскія канфесіі Беларусі ў першай палове 19 ст.

Курсовая работа - Адносіны ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай у канцы XV - 30-х гг. XVI стст

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 272 КБ
 • добавлен 24 февраля 2010 г.
ВГУ им. Машерова, 2008 г. Узмацненне канфрантацыі паміж ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай у 70-х гг. XV ст. і іх першыя ваенныя сутыкненні. Войны 1507 – 08 і 1512 – 22 гг. Вайна 1534 – 1537 гг

Лекции - История Беларуси

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.81 МБ
 • добавлен 15 февраля 2010 г.
БГУИР, Мн. - 2006. В пособии в кратко, в конспективной форме изложена вся история Беларуси, от первобытного общества до наших дней. Пособие будет полезно для студентов всех форм обучения и специальностей. Пособие на белорусском языке.

Группа авторов. Калабарацыя ў гiсторыi Беларусі. Матэрыялы VI навуковай канферэнцыі Беларускага Гістарычнага Таварыства (на белорусском языке)

 • формат pdf
 • размер 656.66 КБ
 • добавлен 14 февраля 2010 г.
Содержание сборника: Карнялюк Віталь (Гародня) Калабарацыя ў Беларусі: эпізод першай сусветнай вайны Чарнякевіч Андрэй (Гародня) Ад супрацоўніцтва да здрады: беларускі рух і ІІ аддзел Польскага Генеральнага штабу 1919-1939 г. Мілеўскі Ян Ежы (Беласток) Калабарацыя на «Крэсах Усходніх» Другой Рэчы Паспалітай у 1939 – 1941 г. Коваль Вольга (Менск)Замежныя перыядычныя выданні беларускіх калабарантаў (1939-1945 г. ) Літвін Аляксей (Менск)Кала...

Волчок Г.И. Партизанское движение в Могилёвской области в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1944)

 • формат doc
 • размер 83.67 КБ
 • добавлен 10 февраля 2010 г.
Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008г. Г. И. Волчок. Партизаны Могилевской области на протяжении всего периода оккупации вели бескомпромиссную борьбу против немецко-фашистских оккупантов, нанося им большой урон в живой силе, технике. Менялись методы вооруженной борьбы партизан, тактика и стратегия проведения боевых операций с 1941 по 1944 год. Освещается взаимодействие партизан с частями Красной Армии при освобождении Беларуси в ходе операции «Б...

Шпоры по Истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 131.37 КБ
 • добавлен 03 февраля 2010 г.
Прадмет, значэнне і мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі. Першабытнае грамадства - агульны этап у гісторыі чалавецтва. Засяленне тэрыторыі Беларусь Асноўныя заняткі першабытных людзей, іх грамадскі лад. Вялікае перасяленне народаў. Рассяленне індаеўрапейцаў. Балты і славяне на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Тэорыі паходжання беларусаў і тэрміна «Белая Русь». Зараджэнне дзяржаўн...

Романько О.В. Легион под знаком Погони

 • формат pdf
 • размер 2.17 МБ
 • добавлен 03 февраля 2010 г.
Легион под знаком Погони. Белорусские коллаборационистские формирования в силовых структурах нацистской Германии (1941 – 1945). Симферополь: Антиква, 2008. 304 с. В монографии рассматривается комплекс вопросов, связанных с историей создания и деятельности белорусских коллаборационистских формирований в силовых структурах гитлеровской Германии. На базе обширного исторического материала из архивов Украины, Белоруссии, России, Германии и США просле...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 225 КБ
 • добавлен 21 января 2010 г.
ПолеГу. 1 курс. 2 семестр шпоры на 61 вопрос. Название вопросов на белорусском языке, ответы - на русском! 1. Прадм и задач курса. Эканамич-ная гисторыя Беларуси (ЭГБ). 2. Першабытнаабшч лад на Б, яго асабливасци (100 т. г – 5 ст. н. э. ) 3. Разлажэнне першаб-га ладу и зарадж-не феад адносин (6-8 ст. ). 4. Станауленне феадальнай эк-ки на тэр-рыи Б. у 9-12ст. 5. Асноуныя рысы и перыядызацыя феад-га спосабу вытворчасци. 6. Гас-ка княствау и зямель,...

Полацкая Е., Тураўскі К., Смаляціч К., Смаленскі А. Дзейнасць хрысціянскіх асветнікаў ХІІ ст

 • формат doc
 • размер 346.5 КБ
 • добавлен 20 января 2010 г.
БГУ, 1курс, 1 семестр. Преподаватель Абецэдарская Е. Л. На беларускай мове. Жыццё і дзейнасць асветнікаў 12ст. Іх біяграфіі і праца!

Контрольная работа - Полацкая княская дынастыя

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 124 КБ
 • добавлен 19 января 2010 г.
ГргУ, факультет психологии.

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 98.3 КБ
 • добавлен 14 января 2010 г.
1 курс 1 семестр. Шпоры на белорусском языке. ЗМЕСТ. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях. Перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба беларускіх княстваў з іншаземнымі захопнікамі. Культура беларускіх зямель у ІХ – пачатку ХІІІ стст. Беларускія землі ў складзе Вялікага княства Літоўскага. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у другой палове ХІІІ – першай палове ХVІ стст. Культу...

Лекции - по курсу история Беларуси для всех специальностей

Статья
 • формат pdf
 • размер 881.14 КБ
 • добавлен 12 января 2010 г.
Умовы і этапы засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Этнічныя працэсы жалезнага веку і славянская каланізацыя тэрыторыі Беларусі. Фарміраванне старажытнай дзяржаўнасці. Полацкае княства – першая дзяржава на тэрыторыі Беларусі. Тураўскае княства ў сістэме старажытнарускай дзяржавы. Знешнія ўмовы развіцця беларускіх зямель. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі. (IX – першая палова XIII ст ст. ) Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамоцк...

Лекции - Гісторыя Беларусі

Статья
 • формат doc
 • размер 1.53 МБ
 • добавлен 11 января 2010 г.
Полный курс лекций на белорусском языке для экономических специальностей. Акадэмiя кіравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, С. Ф. Шымуковіч, состоит из двух частей.

Акуліч С.А., Александровіч С.Х., Антонаў В.А. Асветнікі зямлі беларускай

 • формат doc
 • размер 7.27 МБ
 • добавлен 06 января 2010 г.
Энцыклапедычны слоўнік-даведнік. Мн, 2003. 490 старонак. У даведніку змешчана каля 750 біяграфій прадстаўнікоў грамадска-палітычнай думкі i асветнікаў.

Теплова В.А., Зуева З.И. Уния в документах

 • формат djvu
 • размер 14.83 МБ
 • добавлен 05 января 2010 г.
УНИЯ В ДОКУМЕНТАХ: Сб. /сост. В. А. Теплова, З. И. Зуева. - Мн.: "Лучи Софии" 1997. - 520 с. Сборник посвящен истории Брестской церковной унии 1596 г. В нем собраны документы, охватывающие более пяти веков истории Беларуси - с середины 80-х гг. XIV до 40-х гг. XIX века. В этом уникальном издании впервые комплексно представлены документы, раскрывающие предпосылки, причины, принятие и эволюцию церковной унии. Многие из публикуемых документов давно...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 508 КБ
 • добавлен 04 января 2010 г.
Крыніцы і гістарыяграфія курса Гтсторыя Беларусі Найстаражытнейшае насельніцтва на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Фарміраванне раннеклассавага грамадства та тэрыторыі сучаснай Беларусі. Полацкае княства – адно з першых дзяржаўных утварынняў на беларускіх землях Сацыяліна-эканамічныя і палітычныя прадумовы ўтварэння ВКЛ Роля ўсходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ў ВКЛ. Землеўладанне і землекарыстанне ў ВКЛ «Устава на валокi» 155...

Макарова С.Е. Лекции Великая Отечественная война советского народа

 • формат doc
 • размер 207 КБ
 • добавлен 03 января 2010 г.
Г. Могилев, Белорусско-Российский университет, для заочников. Введение Предмет и задачи спецкурса и актуальность его изучения. СССР и страны мира накануне и в начале Второй мировой войны Международные отношения в 30-е годы ХХ века. Очаги военного напряжения. Начало Второй мировой войны и события на территории Беларуси. Оккупация Германией стран Европы. Начало Великой Отечественной войны Цели Германии в войне против Советского Союза. Нападение...

Курсавая праца - Прыватнауласнiцкi тэатр Беларусi 18 ст

 • формат doc
 • размер 162.5 КБ
 • добавлен 03 января 2010 г.
26 старонак, уводзiны, 1 раздзел - Буйнейшыя магнацкія тэатры XVIIIст, 2 раздзел - Тэатральная архітэктура і дэкарацыйнае мастацтва, заключэнне, крынiцы и лiтаратурa

Барулин В.М., Гусарова Г.А. и др. История Беларуси. Методические указания для семинарских занятий - на белорусском языке

 • формат pdf
 • размер 887.94 КБ
 • добавлен 03 января 2010 г.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Горки. 2006. Планы семинаров по наиболее сложным темам, разбор основных вопросов, литература, рекомендации для самоподготовки. По непроверенным данным эта методичка была запрещена почти сразу после выхода из-за несоответствия выводов и концепции государственной идеологии и традиционной исторической науке в Беларуси.

Костюк М. Энциклопедия истории Беларуси. Том 4 (на бел.языке)

 • формат doc
 • размер 5.42 МБ
 • добавлен 26 декабря 2009 г.
Энциклопедия истории Беларуси в шести томах. Том 4 Беларусь в составе Российской империи. Конец XVIII века- 1917 год. (на беларуском языке) Под ред. М. Костюкаrn

Костюк М. Энциклопедия истории Беларуси. Том 3 (на бел.языке)

 • формат doc
 • размер 2.84 МБ
 • добавлен 26 декабря 2009 г.
Энциклопедия истории Беларуси в шести томах. Том 3 Беларусь в составе Речи Посполитой. Начало XVII - конец XVIII вв. (на беларуском языке) Под ред. М. Костюка.

150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

 • формат doc
 • размер 941.5 КБ
 • добавлен 16 декабря 2009 г.
Кароткая інфармацыя па гісторыі Беларусі пададзенная ў выглядзе пытанняў і адказаў.

Костюк М. Энциклопедия истории Беларуси. Том 1 (на бел.языке)

 • формат doc
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 16 декабря 2009 г.
Энциклопедия истории Беларуси в шести томах. Том 1 От первобытности до раннего средневековья XIII век. (на беларуском языке) Под ред. М. Костюка.

Арлоў Уладзімір. Краiна Беларусь

 • формат pdf
 • размер 49.73 МБ
 • добавлен 11 декабря 2009 г.
Займальная i даступная да чытача любога ўзросту, гэтая кнiга ўводзiць у свет нашай мiнуўшчыны ад найстаражытнейшых часоў да пачатку ХХ стагодзя. У кнiзе змешчаныя блiзу дзвюх тысяч iлюстрацый. Карацей кажучы, нам ёсць чым ганарыцца, хто бы што нi казаў.

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc, txt
 • размер 434.71 КБ
 • добавлен 05 декабря 2009 г.
Ответы на 65 вопросв по истории Беларуси. Для Вузов РБ.

Новік Я.К., Цяпловый В.А.,Качалавый І.Л. Всемирная история. История Беларуси: Вучэбныя матэрыялы для 11штрых класа. Гісторыя Беларусі Часть 2

 • формат doc
 • размер 29.71 КБ
 • добавлен 05 декабря 2009 г.
Матэрыялы, якія публікуюцца, прапануюцца для 11' класа. Яны ўяўляюць сабой першыя ўводныя ўрокі па гісторыі Беларусі. Матэрыялы падрыхтаваны докт. гіст. навук Я. К. Новікам, канд. гіст. навук В. А. Цяпловай і канд. гіст. навук І. Л. Качалавым. Метадычны апарат падрыхтаваны канд. пед. навук В. В. Гінчук. Минск, 2009 Беларуская мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця. Фарміраванне знешнепалітычнага курсу. Рэспубліка Беларусь у сістэме міжнародных а...

Новік Я.К., Цяпловый В.А.,Качалавый І.Л. Всемирная история. История Беларуси: Матэрыялы для 11штрых класа. Гісторыя Беларусі Часть1

 • формат doc
 • размер 27.79 КБ
 • добавлен 05 декабря 2009 г.
Матэрыялы, якія публікуюцца, прапануюцца для 11' класа. Яны ўяўляюць сабой першыя ўводныя ўрокі па гісторыі Беларусі. Матэрыялы падрыхтаваны докт. гіст. навук Я. К. Новікам, канд. гіст. навук В. А. Цяпловай і канд. гіст. навук І. Л. Качалавым. Метадычны апарат падрыхтаваны канд. пед. навук В. В. Гінчук. Минск, 2009

Статут Великого княжества Литовского 1566 г. (Старобелорусский язык)

 • формат docx
 • размер 315.81 КБ
 • добавлен 01 декабря 2009 г.
Текст Статута Великого княжества Литовского 1566 г.

Статут Великого княжества Литовского 1529 г

 • формат doc
 • размер 84.62 КБ
 • добавлен 01 декабря 2009 г.
Текст Статута Великого княжества Литовского 1529 г.

Волчок Г.И. Оборона Могилева летом 1941 года

 • формат doc
 • размер 204 КБ
 • добавлен 28 ноября 2009 г.
Волчок Г. И. Оборона Могилева летом 1941 года

Новік Я.К. , Марцуль Г.С. , Лютава В.У. і інш. Вучэбна-метадычны дапаможнік па курсу Гісторыя Беларусі

 • формат pdf
 • размер 623.09 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Для студэнтаў усіх спецыяльнасцей БДУІР. вячэрняй формы навучання. Мінск 2005. страниц - 67. Вучэбна-метадычны дапаможнік падрыхтаваны на аснове рабочай праграмы па. курсу Гісторыя Беларусі, распрацаванай кафедрай гуманітарных дысцыплін. БДУІР. Прапануюцца кароткі змест матэрыяла, прыкладны план лекцый, план. семінарскіх заняткаў і літаратура для падрыхтоўкі студэнтаў да заняткаў.

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 85.73 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
На бел. языке Старажытныя жыхары на тэрыторыі Беларусі. Жыццё ва ўмовах першабытнага ладу. Беларускія землі ў X-XIII стст.: гаспадарчае і грамадскае развіццё. Полацкае княства ў X-XIII стст. Княжацка-вечавы лад. Прычыны ўтварэння ВКЛ. Умацаванне вялікакня-жацкай улады ў першай палове XIV ст. Культура Беларусі ў X—XIII стст. Адносіны ВКЛ з Тэўтонскім Ордэнам і Залатой Ардой. Дзяржаўна-палітычнае і грамадскае развіццё Вялікага Княства Літоўскага ў...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 47.12 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
На бел. языке. Прадмет Гісторыі Б. Перыдыядызацыя. Крыніцы і гісторыяграфія. Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Б. Узнікненне Беларусі. Розныя падыходы і канцэпцыі. Паходжанне назвы Белая і Чорная Русь. Увядзенне хрысціянства. Культура ў 9-13 стагоддзі. Ранне-феадальныя княствы на тэрыторыі Беларусі: іх палітыка, сацыяльна-эканамічнае развіцце: вытокі дзярж. на бел. землях. Барацьба...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 90.13 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Предмет, значение и цели курса «Истории Белоруссии». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса. Первобытное общество - общий этап в истории человечества. Заселение территории Белоруссии. Основные занятия первобытных людей, их общ строй. Великое переселение народов. Расселение индоевропейцев. Балты и славяне на территории современной Белоруссии. Теории происхождения белорусов и термина «Белая Русь». Зарождение гос-венности у вост с...

Дзмітрачкоў П.Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ - першая палова XVII стст.) Частка 2

 • формат doc
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Магілёў. 1997. - 118 с. Дапаможнік асвятляе асноўныя праблемы развіцця беларускіх зямель у той перыяд, калі ВКЛ апынулася ў Рэчы Паспалітай. Першая з такіх праблем ахоплівае пытанні ўтварэння гэтай дзяржавы, умоў уніі, што звязала Княства з Каралеўствам Польскім. Прызначаецца студэнтам ВНУ, настаўнікамі, а таксама ўсімі, хто цікавіцца мінулым Беларусі.rn

Дзмітрачкоў П.Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ - першая палова XVII стст.) Частка 1

 • формат doc
 • размер 459 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Магілёў, 1996. - 69 с. Дапаможнік абагульняе матэрыялы аб развіцці беларускіх зямель у той час, асвятляе пытанні, якія тычацца ўтварэння Вялікага княства Літоўскага, фарміравання яго тэрыторыі, дзяржаўнага палітычнага ладу, эканамічнага развіцця і сацыяльных адносін.

Новік Я.К. Гісторыя Беларусі Ад старажытных часоў- па 2008

 • формат pdf
 • размер 3.04 МБ
 • добавлен 15 ноября 2009 г.
Краткое содержание 2-х томника, по которому занимаются во всех вузах Беларуси.

Дзмітрачкоў П.Ф. Беларусь у сярэдневяковы перыяд (V - першая палова ХІІІ стст.)

 • формат doc
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 12 ноября 2009 г.
Могилев, 2007. - 105с. Дапаможнік па гісторыі Беларусі для студэнтаў ВНУ. Сярэднявечча, яго храналагічныя рамкі, асаблівасці. Дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі. Развіццё cельскай гаспадаркі, раместваў, гандлю. Узнікненне гарадоў. Фарміраванне феадальнага укладу. Барацьба з крыжаносцамі. Асаблівасці развіцця этнічных працэсаў на беларускіх землях у сярэдневяковы перыяд.

Кардинальные права 1768 и 1791 годов

 • формат doc
 • размер 48.5 КБ
 • добавлен 09 ноября 2009 г.
Текст Кардинальных прав 1768 и 1791 годов Кардынальныя правы 1768 г Кардынальныя непарушныя правы Васілевіч, Р. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі / Р. А. Васілевіч, Т. І. Доўнар, І. А. Юхо; Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2001. - 108—110 с

Акт Кревской унии 1385 года

 • формат doc
 • размер 31 КБ
 • добавлен 09 ноября 2009 г.
Текст Акта Кревской унии 1385 года Вiшнеўскi А. Ф., Юхо А. Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзен). - Мн. , 1998. - С. 34-35.

Привилей Великого князя Литовского Казимира 1447 года

 • формат doc
 • размер 7.45 КБ
 • добавлен 07 ноября 2009 г.
Текст Привилей Великого князя Литовского Казимира 1447 года Вiшнеўскi А. Ф., Юхо А. Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзен). - Мн. , 1998. - С. 43-46

Привилей Великого князя Литовского Александра 1492 года

 • формат doc
 • размер 84.5 КБ
 • добавлен 07 ноября 2009 г.
Текст Привилей Великого князя Литовского Александра 1492 года Дакумент складзены на лацiнскай мове i надрукаваны у выданнi: Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. Изд.2-е. М. , 1915. Цытуецца з некаторымi выпрауленнямi ў адпаведнасцi з тэкстам перекладу дакумента на беларускую мову, змешчаным у выданы: Гiсторыя Беларусi ў дакументах i матэрыялах (IX-XVIII ст. ) /Склад.: В. К. Шчарбакоў, K....

Привилей Великого князя Литовского и Кароля Польского Владислава (Ягайлы) 1387 года

 • формат doc
 • размер 7.47 КБ
 • добавлен 07 ноября 2009 г.
Текст Привилей Великого князя Литовского и Кароля Польского Владислава (Ягайлы) 1387 года Вiшнеўскi А. Ф., Юхо А. Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзен). - Мн. , 1998. - С. 40-42

Привилей месту Менскому, на право майдеборское и иные вольности 1499 года

 • формат doc
 • размер 40.5 КБ
 • добавлен 07 ноября 2009 г.
Текст Привилей месту Менскому, на право майдеборское и иные вольности 14.03.1499 г. Літоўская Метрыка. VI, арк.86-87, С.187-189.

Общеземский Привилей Великого князя Литовского Жигимонта Казимировича 1506 года

 • формат doc
 • размер 44 КБ
 • добавлен 06 ноября 2009 г.
Текст Общеземский Привилей Великого князя Литовского Жигимонта Казимировича 1506 года.

Областные привилеи (Витебск 1503 года и Полоцк 1511 года)

 • формат doc
 • размер 69 КБ
 • добавлен 06 ноября 2009 г.
Текст. Грамоты (привилеи) областные. Привилей Витебской земли 1503 года. Привилей Полоцкой земли 1511 года.

Договор Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской землёй и немецкими городами 1229 года (Рижская редакция)

 • формат doc
 • размер 45.5 КБ
 • добавлен 06 ноября 2009 г.
Текст Договора Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской землёй и немецкими городами 1229 года (Рижская редакция).

Волостные грамоты (привилеи)

 • формат doc
 • размер 46 КБ
 • добавлен 06 ноября 2009 г.
Текст. Волостные грамоты (привилеи). Грамота Великого князя литовского Жигимонта I селянам Магилёвской воласти. Грамота Кароля и Великого князя Жигимонта I Старого селянам-данникам Поднепровских и Задвинских волостей.

Договор Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской землёй и немецкими городами 1229 года (Готландская редакция)

 • формат doc
 • размер 55.5 КБ
 • добавлен 06 ноября 2009 г.
Текст Договора Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской землёй и немецкими городами 1229 года (Готландская редакция).

Статут Великого Княжества Литовского 1588 года

 • формат pdf
 • размер 3.87 МБ
 • добавлен 04 ноября 2009 г.
Текст Статута Великого Княжества Литовского 1588 года. Изложены основы законодательства которое использовалось на территории Беларуси до 1840 года.

Литвин И. Затерянный мир, или малоизвестные страницы белорусской истории

 • формат doc
 • размер 4.52 МБ
 • добавлен 26 октября 2009 г.
Минск, 2002. – 110 с.

Арлоў Уладзімір, Сагановіч Генадзь. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі

 • формат html, htm
 • размер 289.43 КБ
 • добавлен 03 октября 2009 г.
Менск, 1997. Цікавая кніга аб значных падзеях беларускай гісторыі. Дапаможа пры вывучэнні гісторыі Беларусі, а таксама для пашырэння уласнага кругазору. Уладзімір Арлоў, Генадзь Сагановіч. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі.rn

Орлов В. Учебник по истории Беларуси (на бел. яз.)

 • формат doc
 • размер 320.69 КБ
 • добавлен 11 сентября 2009 г.
На белорусском языке. Издательство: BSUIR, 2001, 160 с. Аналогов книги "Краіна Беларусь" нет даже у многих соседей белорусов. Авторы этого внушительных размеров фолианта – один из самых читаемых современных белорусских писателей Владимир Орлов и художник Змитер Герасимович. Краiна Беларусь» насчитывает 2 тысячи иллюстраций. Причем выборка производилась более, чем из 10 тысяч. Змитером Герасимовичем была проделана колоссальная работа – художник об...

Реферат - Партизанский Тёркин - подрывник Шиманович А.П. 1941 - 1945гг

Реферат
 • формат docx
 • размер 494.77 КБ
 • добавлен 03 сентября 2009 г.
Данный реферат я готовила по подлинным материалам военных лет на экзамен по истории Беларуси после 11 класса. Я считаю, что это достойный реферат: его очень интересно читать даже для общего кругозора, не говоря уже об остальном. Что касается самого Анатолия Павловича, я с моими одноклассницами неоднократно встречались с ним. Он передавл нам очень важные документы, книги, дневники и газеты военного периода, благодаря которым я написала эту работу,...

Архиеп. Афанасий Мартос. Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни

 • формат doc
 • размер 549.23 КБ
 • добавлен 20 августа 2009 г.
Архиеп. Афанасий Мартос. Моя скромная работа о Беларуси задумана была ещё в Германии в 1945 году. Но тогда условия моей жизни не позволяли разыскать необходимую литературу. Собранные мною сведения позволили мне издать на ротаторе в 1947 году труд по истории Белорусской православной церкви, созданный в годы войны (1941-1944 гг. ). Эта небольшая работа содержала краткие исторические сведения о Беларуси. Издана она была на белорусском языке для бело...

Курсовая работа - Першабытны лад на Беларусі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 101 КБ
 • добавлен 14 июня 2009 г.
Пранікненне старажытнага чалавека на тэрыторыю Беларусі. Заняткі і прылады старажытных людзей у каменным веку. Жыццё ва ўмовах ледавіка. Бронзавы век. Пераход ад спажывецкай да вытворчай гаспадаркі. Рассяленне індаеўрапейскіх плямён на тэрыторыі Беларусі. Жалезны век. Плаўка і апрацоўка жалеза. Сацыяльна – эканамічнае развіццё плямён. Зараджэнне вераванняў і ўзнікненне мастацтва.

Реферат - Устанаўленне буржуазнага грамадства на Беларусі

Реферат
 • формат doc
 • размер 129.5 КБ
 • добавлен 14 июня 2009 г.
Этапы падрыхтоўкі аграрнай рэформы. Маніфест і Палажэнні 19 лютага 1861 года. Асаблівасці правядзення сялянскай рэформы на Беларусі. Змены ў рэалізацыі рэформы пад уплывам сялянскага руху і паўстання 1863 года. Вынікі і значэнне сялянска- аграрнай рэформы. Ваенная, земская, судовая, гарадская, цензурная, школьная рэформы. Спецыфіка іх правядзення на Беларусі.

Лекции по истории Беларуси

Статья
 • формат pdf
 • размер 982.27 КБ
 • добавлен 06 июня 2009 г.
БГУ, 1й курс. Краткий курс лекций для заочников. Великое переселение народов. Становление христианской цивилизации в Европе и Беларуси. ВКЛ. Культура Беларуси в эпоху Возрождения. Беларусь от Люблинской унии до Раздела РП. Рождение индустриальной цивилизации и ее влияние на Беларусь. Беларусь в период становления буржуазного общества. Беларусь в период буржуазной революции. Беларусь в межвоенный период. Беларусь после 2й мировой войны. Беларусь в...

Реферат - Воссоединение униатов и исторические судьбы белорусского народа в культурно-религиозном аспекте

Реферат
 • формат pdf
 • размер 2.04 МБ
 • добавлен 28 мая 2009 г.
Воссоединение униатов с Православной Церковью, произошедшее на Полоцком соборе 1839г., является одним из важнейших событий истории белорусского народа. Несмотря на достаточную исследованность исторической наукой этого события, оно остается предметом не только споров, но и политически ангажированных спекуляций, и откровенной лжи. Это свидетельствует о том, что волны, поднятые воссоединением, не улеглись. До сих пор ликвидация унии влияет на ход об...

Данько Л.Ф., Судник А.И. и др. Иезуиты в Полоцке. 1580-1820

 • формат pdf
 • размер 1.95 МБ
 • добавлен 25 марта 2009 г.
История водворения иезуитов в Полоцке, их миссионерской и образовательской деятельности. Коллегия иезуитов просуществовала в Полоцке с 1580 по 1820 год, оставив заметный след в истории Полоцка и всей Беларуси

Зелинский Д.И., Пинчук В.Н. История Беларуси

 • формат docx
 • размер 319.36 КБ
 • добавлен 11 марта 2009 г.
Учебное пособие, в котором в сжатом виде показана история белорусских земель с древнейших времён до настоящего времени. Беларусь в древнюю и раннефеодальную эпоху. Образование белорусской государственности. Беларусь в средние века. Беларусь в составе Великого княжества Литовского. Беларусь в составе Речи Посполитой. Беларусь в составе Российской империи. Беларусь в новое и новейшее время. Культура Беларуси на разных исторических этапах.

Игнатовский В.М. Краткий очерк истории Белоруссии (бел.яз.)

 • формат djvu
 • размер 4.64 МБ
 • добавлен 10 марта 2009 г.
Имя белорусского ученого-историка В. М. Игнатовского (1881-1931) более полустолетия было забыто. Книга последний раз издавалась в 1926 году. Переиздание "Краткого очерка истории Белоруссии",ранее запрещенного, является событием в белорусской историографии.

Тесты с ответами по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 266.5 КБ
 • добавлен 23 января 2009 г.
Даны тесты с ответами на них по истории Беларуси по темам: ''Спадчына старажытнага свету, сярэдніх вякоў і Беларусь'',''Вялікае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае (другая палова ХІІІ – першая палова XVI стст.)'',''Беларусь ад Люблінскай уніі (1569 г.) да падзелаў Рэчы Паспалітай'',''Індустрыяльная цывілізацыя і Беларусь'',''Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны.Станаўленне новага ўкладу жыцця'',''Беларусь у перыяд спа...

Зелинский Д.И., Пинчук В.Н. История Беларуси (XX - начало XXI в.)

 • формат doc
 • размер 86.97 КБ
 • добавлен 15 января 2009 г.
Разработано доктором исторических наук, профессором Зелинским и кандидатом исторических наук Пинчуком В.Н. Политическое и социально-экономическое развитие Беларуси в начале ХХ в. (1900 - 1917 гг.) Беларусь в годы Первой мировой войны и революционных потрясений (1914 - 1920 гг.) Беларусь в 20 - 30-е гг БССР в годы Второй мировой войны Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Беларуси в 1946 - 1985 гг Социально-экономическое и ку...

Зелинский Д.И., Пинчук В.Н. История Беларуси (с древнейших времен до конца XIX в.)

 • формат doc
 • размер 67.34 КБ
 • добавлен 15 января 2009 г.
Разработано доктором исторических наук, профессором Зелинским и кандидатом исторических наук Пинчуком В.Н. Беларусь в период первобытно-общинного строя и раннего средневековья Белорусские земли в составе Великого княжества Литовского (середина XIII - середина XVI в.) Беларусь в составе Речи Посполитой (середина XV - конец XVIII в.) Беларусь в составе Российской империи Беларусь во второй половине XIX в

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 105.37 КБ
 • добавлен 14 января 2009 г.
Беларусь в период первобытно-общинного строя и раннего средневековья. Древние общества на территории Беларуси . Славянизация белорусских земель . Первые государства - княжества на территории Беларуси . Культура Беларуси в X - XIII вв . Белорусские земли в составе Великого княжества Литовского (середина XIII - середина XVI в.). Образование Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского . Великое княжество Литовское в XIV - XV вв . Государств...

Лекции по археологии Беларуси

Статья
 • формат doc
 • размер 207 КБ
 • добавлен 09 декабря 2008 г.
Курс лекций исторического факультета БГУ. Бронзовый век. Железный век. Белоруссия в VI-VIII веках. Описаны все известные археологические культуры.

Блинова Т.Б. Иезуиты в Беларуси (их роль в организации образования и просвещения)

 • формат pdf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 25 ноября 2008 г.
В монографии отражены основные этапы педагогической деятельности "Общества Иисуса" в Беларуси в конце XVI - 1820 гг., определены характерные черты каждого из них. Раскрывается деятельность музыкальных бурс и конвиктов, предназначенных для детей шляхты, анализируется состав библиотечных фондов и иезуитских книгохранилищ, организация и основные направления работы Полоцкого музея. Монография написана на основании большого круга документов, впервые в...