Горбік С. Гісторыя катэхізму на Беларусі

 • формат pdf
 • размер 294.54 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
2003 г. Львов. выд БАПЦ и "Беларуская нацыянальная грамада Львову". 16 стр. Брашура ўтрымлівае кароткую гісторыю катэхізічнае працы Праваслаўнай, Рыма і Грэка – каталіцкай і Пратэстанскае Цэркваў на тэрыторыі Беларусі ад ХІІ да ХХІ стагодзьдзя. У адрозьненьні ад папярэдняга выданьня, у кнігу зьмешчаны рэферат аўтара адносна гісторыі літургіі Раней Асьвячоных Дарункаў. Рэферат быў чытаны на беларуска-ўкраінскай рэлігійнай сустрэчы ў Львове, што б...

Горбік С. Таямніцы Беларускага грэка-каталіцкага экзархату 1939-1942

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Львов, изд. БАПЦ. 67стр. Работа об неизвестных страницах организации и деятельности Белорусского Греко-католического экзархата в 1939-1942 годах.

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • формат pdf
 • размер 14.87 МБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2) Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, а таксама аматараў айчыннай гісторыі.

Козляков В.Е. Полный курс лекций по истории Беларуси

 • формат doc
 • размер 3.1 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Минск: БГТУ, 2008. - 354 с. Список вопросов по курсу "История Беларуси": Гісторыя Беларусі у кантэксце цывілізацыйнага і рэгіянальнага развіцця як аб’ект вывучэння. Гістарычная перыядызацыя. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы ў вывучэнні гісторыі Прынцыпы і метады вывучэння гісторыі. Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі Беларусі Даіндаеўрапейскае насельніцтва на беларускіх землях, яго матэрыяльная і духоўная культура. Індаеўрапейская каланізацыя...

Сямашка Я.I. Армія Краёва на Беларусі

 • формат doc
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Мн,: Беларускае выдавецкае Таварыства "Хата", 1994.—416 с Армія Краёва: зараджэнне, дзейнасць, фініш. Невядомыя старонкі беларускай гісторыі. I не толькі беларускай — польскай, рускай, літоўскай, украінскай таксама. Жыццё даваеннай і пасляваеннай Беларусі ў непрыфарбаваным выглядзе. Дэпартацыі. Рэпрэсіі. Падполле. Дыверсіі. Тэрор. Жорсткія кровапралітныя схваткі. Клубок супярэчнасцяў. Трагічныя лёсы ўдзельнікаў драматычных падзеяў суровага ваенна...

Брыгадзін П.І.(ред) Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Часть 2. ХІХ - ХХ стст

 • формат djvu
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Курс лекцый / П.Брыгадзін, У.Ладысеў, П.Зялінскі [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 656 с. Другая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Частка 1 выйшла у 2000 г: Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. Змест Беларусь у п еры яд ад падзелаў рэчы паспалітай да буржуазных рэформаў Прававое i сацыяльна-эканамічнае становішча Беларуci пасля далучэння да Рассii Урадавая палітык...

Кравцевич А., Смоленчук А., Токть С. Белорусы: нация Пограничья

 • формат pdf
 • размер 1.85 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Вильнюс : ЕГУ, 2011. – 212 с. Беларусь находится в пограничной зоне между двумя крупными ветвями христианства – православием и католицизмом, с переменным успехом соперничающих на территории страны на протяжении веков. В данной работе термин «пограничье» трактуется как зона давнего культурно-цивилизационного конфликта Запада и Востока Европы. Эта книга – взгляд с Запада. Авторы рассматривают основные вехи политической и культурной истории белорус...

Касцюк М.П.(гл.ред.) Нарысы гісторыі Беларусі. Частка 2

 • формат djvu
 • размер 9.97 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Мн.: Беларусь, 1995. - 560 с.; іл. У 2-й частцы «Нарысаў гісторыі Беларусі» раскрываецца складаны шлях беларускага народа ад Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да сённяшніх дзён. На падставе аналізу пераважна новых архіўных матэрыялаў, статыстычных і іншых крыніц, аб’ектыўнага падыходу да гістарычных падзей пададзены працэсы, што адбываліся ва ўмовах складвання, развіцця і крызісу савецкай сістэмы арганізацыі жыцця. Адлюстраваны маладаследаваныя старонк...

Швед В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХVIII - першая чвэрць XIX ст.). Біябібліяграфічны слоўнік

 • формат pdf
 • размер 10.23 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2007. 275с. У кнігі падаецца нарыс гісторыі масонства на землях Беларусі, прыводзяцца спісы братоў масонскіх ложаў. На аснове сабранага матэрыялу з архіўных і бібліятэчных сховішчаў Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Германіі прадстаўлены браты масонскіх ложаў, якія дзейнічалі на землях Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай чвэрці ХІХ ст. У дадатках прыводзяцца спіс крыніцаў і літаратуры, тлумачальны слоўнік тэрмінаў, кароткая гісторыя пат...

Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772-1863 гг.)

 • формат pdf
 • размер 1 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2001. 415 с. У манаграфіі разглядаюцца польская, руская і ліцвінская плыні грамадска-палітычнага жыцця на землях Беларусі, нараджэнне беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. На падставе работ айчынных і замежных аўтараў, апублікаваных і неапублікаваных дакументальных і апавядальных крыніц асвятляюцца механізм далучэння зямель Беларусі да Расійскай імперыі, палітыка да іх расійскага ўрада, роля і значэнне зямель Беларусі ў польск...

Романько О.В. Союз белорусской молодежи как позитивный элемент Новой Европы. 1943-1945 гг

Статья
 • формат doc
 • размер 112.5 КБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Вопросы истории. – М., 2007. - № 12. – С. 100-110. В статье рассматривается история создания и деятельности коллаборационистской организации "Союз белорусской молодежи". Описывается ее участие в военных и политических усилиях нацистской Германии.

Романько О.В. Белоруссия в планах германского военно-политического руководства

Статья
 • формат doc
 • размер 2.7 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Историческая память о событиях 1941 года: Сборник научных статей: в 2 ч. (Курский военно-исторический сборник. – Вып. 6). – Курск: МУ «Издательский центр ЮМЭКС», 2011. – Ч. 2. – С. 27-34. В статье анализируются территориальные планы нацистского военно-политического руководства относительно Белоруссии.

Реферат Грюндвальдская битва

Реферат
 • формат docx
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Бгату Минск 18 страниц 2011 год преподаватель - Шумский Содержание: введение Ягайло и Витовт Тевтонский орден События Грюнвальдской битвы Последствия Грюнвальдской битвы заключение Литература

Романько О.В. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941-1945

 • формат pdf
 • размер 20.39 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
М.: Издательство: Вече, 2008 г. - 432 стр. / ISBN 978-5-9533-1909-6 Подготовка белорусских коллаборационистов Третьим рейхом началась во второй половине 1930-х годов, когда при Министерстве внутренних дел Германии было создано Белорусское представительство. Вместе с наступающими частями немецкой армии в Белоруссию прибыли основные деятели белорусского националистического движения из эмиграции. В первый период войны деятельность коллаборационисто...

Бохан Ю.Н. Предыстория беларусов с древнейших времен до XIII века

 • формат djvu
 • размер 19.76 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Минск: Харвест, 2010. - 544 с. ISBN 978-985-16-8481-2 Составление, перевод, научное редактирование А. Е. Тараса Книга посвящена вопросам этногенеза беларусов за период от нового каменного века (3-2-е тыс. до нашей эры) и до XIII столетия после начала нашей эры. Авторы статей делятся на две группы. Одни являются приверженцами традиционной теории, согласно которой предками беларусов были славяне. Сторонники другой концепции доказывают, что наши...

Романько О.В. Білоруський воєнний колабораціонізм у період Другої світової війни (1941-1945)

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 438.6 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Автореферат дисертації доктора історичних наук: 07.00.02 / Харків. нац. ун-т. – Харків, 2009. – 40 с. Диссертация посвящена проблеме белорусского военного коллаборационизма в период Второй мировой войны. На основе широкого комплекса опубликованных материалов и документов, большинство из которых впервые вводится в научный оборот, рассматривается процесс создания, раскрываются особенности военно-политической подготовки и анализируются результаты бо...

Пивоварчик С.А. (гл. ред.) Боевое братство славян на защите мира

 • формат pdf
 • размер 2.59 МБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
Гродно: ГрГУ, 2011 г. - 456 с. Содержит материалы, в которых рассматриваются проблемы боевого содружества славян в разные исторические периоды от средневековья до современности. Особое внимание уделяется важным историческим событиям: 600-летию Грюнвальдской битвы и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Осмысление большого исторического опыта содружества славянских народов, уроков истории, выдающихся успехов и горьких поражений позволит...

Романько О.В. Белорусская краевая оборона (февраль - июнь 1944 г.). К вопросу о некоторых аспектах немецкой оккупационной политики на территории СССР

Статья
 • формат pdf
 • размер 265.57 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2003. - № 39. – С. 85-92. В статье анализируется история Белорусской краевой обороны - одного из коллаборационистских формирований, которое было создано в период немецкой оккупации Белоруссии.

Контрольная работа - подпольные организации Бреста в годы Великой Отечественной войны

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 58.85 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
БГПУ имени Максима Танка, Минск 2011, 25 страниц В данной работе изложена история развития и существования подпольных и партийных организаций города Бреста в годы Великой Отечесвенной войны,

Родионов А.Н. (ред.) Этих дней не смолкнет слава.: материалы II междунар. студ. воен.-науч. конф. (Гродно, 25 февр. 2009 г.)

 • формат pdf
 • размер 2.44 МБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Гродно: Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы, 2009 г. – 357 с. Представлены доклады курсантов и студентов, посвященные истории и развитию Вооруженных Сил Республики Беларусь и патриотическому воспитанию молодежи. Адресовано всем, кто интересуется военной историей.