История Беларуси


Горбік С. Таямніцы Беларускага грэка-каталіцкага экзархату 1939-1942

Горбік С. Таямніцы Беларускага грэка-каталіцкага экзархату 1939-1942

 • разное
 • pdf
 • 1.28 МБ
 • добавлен 08.02.2012
Львов, изд. БАПЦ. 67стр.
Работа об неизвестных страницах организации и деятельности Белорусского Греко-католического экзархата в 1939-1942 годах.
Горбік С. Гісторыя катэхізму на Беларусі

Горбік С. Гісторыя катэхізму на Беларусі

 • разное
 • pdf
 • 294.54 КБ
 • добавлен 08.02.2012
2003 г. Львов. выд БАПЦ и "Беларуская нацыянальная грамада Львову". 16 стр.

Брашура ўтрымлівае кароткую гісторыю катэхізічнае працы Праваслаўнай, Рыма і Грэка – каталіцкай і Пратэстанскае Цэркваў на тэрыторыі Беларусі ад ХІІ да ХХІ стагодзьдзя.
У адрозьненьні ад папярэдняга выданьня, у кнігу зьмешчаны рэферат аўтара...
Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • разное
 • pdf
 • 14.87 МБ
 • добавлен 05.02.2012
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2)

Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ,...
Нет изображения

Козляков В.Е. Полный курс лекций по истории Беларуси

 • разное
 • doc
 • 3.1 МБ
 • добавлен 04.02.2012
Минск: БГТУ, 2008. - 354 с.
Список вопросов по курсу "История Беларуси":
Гісторыя Беларусі у кантэксце цывілізацыйнага і рэгіянальнага развіцця як аб’ект вывучэння. Гістарычная перыядызацыя.
Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы ў вывучэнні гісторыі
Прынцыпы і метады вывучэння гісторыі. Гістарыяграфія і крыніцы па ...
Нет изображения

Сямашка Я.I. Армія Краёва на Беларусі

 • разное
 • doc
 • 1.98 МБ
 • добавлен 02.02.2012
Мн,: Беларускае выдавецкае Таварыства "Хата", 1994.—416 с
Армія Краёва: зараджэнне, дзейнасць, фініш. Невядомыя старонкі беларускай гісторыі. I не толькі беларускай — польскай, рускай, літоўскай, украінскай таксама.
Жыццё даваеннай і пасляваеннай Беларусі ў непрыфарбаваным выглядзе. Дэпартацыі. Рэпрэсіі. Падполле. Дыверс...
Брыгадзін П.І.(ред) Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Часть 2. ХІХ - ХХ стст

Брыгадзін П.І.(ред) Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Часть 2. ХІХ - ХХ стст

 • разное
 • djvu
 • 5.24 МБ
 • добавлен 01.02.2012
Курс лекцый / П.Брыгадзін, У.Ладысеў, П.Зялінскі [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 656 с.
Другая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Частка 1 выйшла у 2000 г: Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка
1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст.
Змест
Беларусь у п еры яд ад падзелаў...
Кравцевич А., Смоленчук А., Токть С. Белорусы: нация Пограничья

Кравцевич А., Смоленчук А., Токть С. Белорусы: нация Пограничья

 • разное
 • pdf
 • 1.85 МБ
 • добавлен 31.01.2012
Вильнюс : ЕГУ, 2011. – 212 с.
Беларусь находится в пограничной зоне между двумя крупными ветвями христианства – православием и католицизмом, с переменным успехом соперничающих на территории страны на протяжении веков. В данной работе термин «пограничье» трактуется как зона давнего культурно-цивилизационного конфликта Запада ...
Касцюк М.П.(гл.ред.) Нарысы гісторыі Беларусі. Частка 2

Касцюк М.П.(гл.ред.) Нарысы гісторыі Беларусі. Частка 2

 • разное
 • djvu
 • 9.97 МБ
 • добавлен 31.01.2012
Мн.: Беларусь, 1995. - 560 с.; іл.
У 2-й частцы «Нарысаў гісторыі Беларусі» раскрываецца складаны шлях беларускага народа ад Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да сённяшніх дзён. На падставе аналізу пераважна новых архіўных матэрыялаў, статыстычных і іншых крыніц, аб’ектыўнага падыходу да гістарычных падзей пададзены працэсы, што а...
Швед В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХVIII - першая чвэрць XIX ст.). Біябібліяграфічны слоўнік

Швед В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХVIII - першая чвэрць XIX ст.). Біябібліяграфічны слоўнік

 • разное
 • pdf
 • 10.23 МБ
 • добавлен 31.01.2012
Гродна : ГрДУ, 2007. 275с.
У кнігі падаецца нарыс гісторыі масонства на землях Беларусі, прыводзяцца спісы братоў масонскіх ложаў. На аснове сабранага матэрыялу з архіўных і бібліятэчных сховішчаў Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Германіі прадстаўлены браты масонскіх ложаў, якія дзейнічалі на землях Беларусі ў канцы ХVІІІ – ...
Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772-1863 гг.)

Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772-1863 гг.)

 • разное
 • pdf
 • 1 МБ
 • добавлен 31.01.2012
Гродна : ГрДУ, 2001. 415 с.
У манаграфіі разглядаюцца польская, руская і ліцвінская плыні грамадска-палітычнага жыцця на землях Беларусі, нараджэнне беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. На падставе работ айчынных і замежных аўтараў, апублікаваных і неапублікаваных дакументальных і апавядальных крыніц асвятляюцца механі...
Романько О.В. Союз белорусской молодежи как позитивный элемент Новой Европы. 1943-1945 гг

Романько О.В. Союз белорусской молодежи как позитивный элемент Новой Европы. 1943-1945 гг

 • разное
 • doc
 • 112.5 КБ
 • добавлен 27.01.2012
Вопросы истории. – М., 2007. - №
12. – С. 100-110.
В статье рассматривается история создания и деятельности коллаборационистской организации "Союз белорусской молодежи". Описывается ее участие в военных и политических усилиях нацистской Германии.
Романько О.В. Белоруссия в планах германского военно-политического руководства

Романько О.В. Белоруссия в планах германского военно-политического руководства

 • разное
 • doc
 • 2.7 МБ
 • добавлен 23.01.2012
Историческая память о событиях 1941 года: Сборник научных статей: в 2 ч. (Курский военно-исторический сборник. – Вып. 6). – Курск: МУ «Издательский центр ЮМЭКС», 2011. – Ч.
2. – С. 27-34.
В статье анализируются территориальные планы нацистского военно-политического руководства относительно Белоруссии.
Реферат Грюндвальдская битва

Реферат Грюндвальдская битва

 • рефераты
 • docx
 • 1.02 МБ
 • добавлен 16.01.2012
Бгату Минск 18 страниц 2011 год преподаватель - Шумский
Содержание:
введение
Ягайло и Витовт
Тевтонский орден
События Грюнвальдской битвы
Последствия Грюнвальдской битвы
заключение
Литература
Романько О.В. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941-1945

Романько О.В. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941-1945

 • разное
 • pdf
 • 20.39 МБ
 • добавлен 15.01.2012
М.: Издательство: Вече, 2008 г. - 432 стр. / ISBN 978-5-9533-1909-6

Подготовка белорусских коллаборационистов Третьим рейхом началась во второй половине 1930-х годов, когда при Министерстве внутренних дел Германии было создано Белорусское представительство. Вместе с наступающими частями немецкой армии в Белоруссию прибы...
Бохан Ю.Н. Предыстория беларусов с древнейших времен до XIII века

Бохан Ю.Н. Предыстория беларусов с древнейших времен до XIII века

 • разное
 • djvu
 • 19.76 МБ
 • добавлен 15.01.2012
Минск: Харвест, 2010. - 544 с.

ISBN 978-985-16-8481-2

Составление, перевод, научное редактирование А. Е. Тараса

Книга посвящена вопросам этногенеза беларусов за период от нового каменного века (3-2-е тыс. до нашей эры) и до XIII столетия после начала нашей эры.
Авторы статей делятся на две группы. ...
Романько О.В. Білоруський воєнний колабораціонізм у період Другої світової війни (1941-1945)

Романько О.В. Білоруський воєнний колабораціонізм у період Другої світової війни (1941-1945)

 • разное
 • pdf
 • 438.6 КБ
 • добавлен 14.01.2012
Автореферат дисертації доктора історичних наук: 07.00.02 / Харків. нац. ун-т. – Харків, 2009. – 40 с.
Диссертация посвящена проблеме белорусского военного коллаборационизма в период Второй мировой войны. На основе широкого комплекса опубликованных материалов и документов, большинство из которых впервые вводится в научный обо...
Пивоварчик С.А. (гл. ред.) Боевое братство славян на защите мира

Пивоварчик С.А. (гл. ред.) Боевое братство славян на защите мира

 • разное
 • pdf
 • 2.59 МБ
 • добавлен 13.01.2012
Гродно: ГрГУ, 2011 г. - 456 с.

Содержит материалы, в которых рассматриваются проблемы боевого содружества славян в разные исторические периоды от средневековья до современности. Особое внимание уделяется важным историческим событиям: 600-летию Грюнвальдской битвы и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Осмыслен...
Романько О.В. Белорусская краевая оборона (февраль - июнь 1944 г.). К вопросу о некоторых аспектах немецкой оккупационной политики на территории СССР

Романько О.В. Белорусская краевая оборона (февраль - июнь 1944 г.). К вопросу о некоторых аспектах немецкой оккупационной политики на территории СССР

 • разное
 • pdf
 • 265.57 КБ
 • добавлен 11.01.2012
Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2003. - №
39. – С. 85-92.
В статье анализируется история Белорусской краевой обороны - одного из коллаборационистских формирований, которое было создано в период немецкой оккупации Белоруссии.
Контрольная работа - подпольные организации Бреста в годы Великой Отечественной войны

Контрольная работа - подпольные организации Бреста в годы Великой Отечественной войны

 • лабараторные
 • docx
 • 58.85 КБ
 • добавлен 07.01.2012
БГПУ имени Максима Танка, Минск 2011, 25 страниц
В данной работе изложена история развития и существования подпольных и партийных организаций города Бреста в годы Великой Отечесвенной войны,
Родионов А.Н. (ред.) Этих дней не смолкнет слава.: материалы II междунар. студ. воен.-науч. конф. (Гродно, 25 февр. 2009 г.)

Родионов А.Н. (ред.) Этих дней не смолкнет слава.: материалы II междунар. студ. воен.-науч. конф. (Гродно, 25 февр. 2009 г.)

 • разное
 • pdf
 • 2.44 МБ
 • добавлен 06.01.2012
Гродно: Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы, 2009 г. – 357 с.

Представлены доклады курсантов и студентов, посвященные истории и развитию Вооруженных Сил Республики Беларусь и патриотическому воспитанию молодежи. Адресовано всем, кто интересуется военной историей.
Лекции - Вялікая Айчынная вайна

Лекции - Вялікая Айчынная вайна

 • лекции
 • docx
 • 242.24 КБ
 • добавлен 20.10.2010
120 стр.
Уводзіны
Гістарыяграфія, крыніцы.
Перыядызацыя Другой сусветнай вайны.
Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны
Міжнародная дзейнасць Германіі ў 30-х гг. XX ст.
Антыкамінтэрнаўскі пакт. Складванне блока агрэсіўных дзяржаў.
Мюнхенскае пагадненне.
Спроба ств...
Лекции - Вялікая Айчынная вайна

Лекции - Вялікая Айчынная вайна

 • лекции
 • ppt
 • 459.84 КБ
 • добавлен 18.10.2011
Мінск: БДУІР. - 158 слайдаў

Змест:
Савецкі саюз і краіны свету напярэдадні і ў пачатку другой сусветнай вайны
Міжнароднае становішча напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай вайны
- Міжнароднае становішча ў 30-х гг. ХХ ст. Ачагі ваеннай напружанасці на Далёкім Усходзе, у Еўропе і Паўночнай Афрыцы.
Лекции - Гісторыя Беларусі

Лекции - Гісторыя Беларусі

 • лекции
 • doc
 • 1.53 МБ
 • добавлен 11.01.2010
Полный курс лекций на белорусском языке для экономических специальностей.
Акадэмiя кіравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, С. Ф. Шымуковіч, состоит из двух частей.
Лекции - Гісторыя Беларусі ў 2 частках. Частка 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст

Лекции - Гісторыя Беларусі ў 2 частках. Частка 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст

 • лекции
 • djvu
 • 19.79 МБ
 • добавлен 29.05.2011
Курс лекцый. Мінск, РІВШ БДУ, 2000 г. 656 стр.
Аўтарскі калектыў - І. П. Крэнь, І. І. Коўкель, С. В. Марозава [і інш. ].
Гэта першая і лепшая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Напэўна, найлепшы падручнік па гісторыі Беларусі для ВНУ.
Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па...
Лекции - История Беларуси

Лекции - История Беларуси

 • лекции
 • pdf
 • 2.81 МБ
 • добавлен 15.02.2010
БГУИР, Мн. - 2006. В пособии в кратко, в конспективной форме изложена вся история Беларуси, от первобытного общества до наших дней. Пособие будет полезно для студентов всех форм обучения и специальностей. Пособие на белорусском языке.
Лекции - по курсу история Беларуси для всех специальностей

Лекции - по курсу история Беларуси для всех специальностей

 • лекции
 • pdf
 • 881.14 КБ
 • добавлен 12.01.2010
Умовы і этапы засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі.
Этнічныя працэсы жалезнага веку і славянская каланізацыя тэрыторыі Беларусі.
Фарміраванне старажытнай дзяржаўнасці. Полацкае княства – першая дзяржава на тэрыторыі Беларусі.
Тураўскае княства ў сістэме старажытнарускай дзяржавы.
Знешнія ўмовы развіцця беларуск...
Лекции - Полный курс лекций по истории Беларуси с древности по наши дни

Лекции - Полный курс лекций по истории Беларуси с древности по наши дни

 • лекции
 • doc,rtf
 • 691.78 КБ
 • добавлен 15.03.2011
В архиве 14 лекций, полностью охватывающих весь курс истории Беларуси. После каждой лекции есть полный список ключевых и не очень дат, с возможностью их вписать самостаятельно (для самоконтроля) или сразу просмотреть. Рекомендовано для подготовки к ЦТ. На белорусском языке
Лекции по археологии Беларуси

Лекции по археологии Беларуси

 • лекции
 • doc
 • 207 КБ
 • добавлен 09.12.2008
Курс лекций исторического факультета БГУ. Бронзовый век. Железный век. Белоруссия в VI-VIII веках. Описаны все известные археологические культуры.
Лекции по истории Беларуси

Лекции по истории Беларуси

 • лекции
 • pdf
 • 982.27 КБ
 • добавлен 06.06.2009
БГУ, 1й курс. Краткий курс лекций для заочников.
Великое переселение народов.
Становление христианской цивилизации в Европе и Беларуси.
ВКЛ.
Культура Беларуси в эпоху Возрождения.
Беларусь от Люблинской унии до Раздела РП.
Рождение индустриальной цивилизации и ее влияние на Беларусь.
Беларусь в период...
Лекции по истории Беларуси

Лекции по истории Беларуси

 • лекции
 • docx
 • 248.11 КБ
 • добавлен 03.01.2012
БГУ, г. Минск, РБ, 62 стр., источник неизвестен.


Первобытное общество в эпоху каменного, бронзового и железного веков в Беларуси.
Заселение территории Беларуси славянами (кривичи, дреговичи, радимичи).
Первые княжества на территории Беларуси: Полоцкое и Туровское.
Культура белорусских земель в IX – с...
Лекции по истории Беларуси. Скліканне I-га Усебеларускага з’езда, яго рашэнні і наступствы

Лекции по истории Беларуси. Скліканне I-га Усебеларускага з’езда, яго рашэнні і наступствы

 • лекции
 • docx
 • 40.28 КБ
 • добавлен 22.12.2011
Белорусский государственный университет. Исторический факультет. Минск.
У. Ф. Ладысеў. Лекции 3-го курса.
Объём 9 страниц

Ідэя склікання Усебеларускага з’езда
адозва Да ўсяго беларускага народу
палітычная сутнасцьі БАК
Выніка перамоў прадстаўнікоў БАКа і Наркамнаца, ўмовы сумеснай працы
бараць...
Лекции по История Беларуси (на белорусском языке)

Лекции по История Беларуси (на белорусском языке)

 • лекции
 • doc
 • 107.64 КБ
 • добавлен 27.12.2010
МГПУ, 2008 г., автор неизвестен, 22 вопроса, 52 стр.
Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі.
Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях.
Перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба беларускіх княcтваў з іншаземнымі захопнікамі.
Беларускія землі у складзе Вялікага Княства Літоўскага.
Сацыяльна-экана...
Лекция - История Беларуси

Лекция - История Беларуси

 • лекции
 • rtf
 • 117.19 КБ
 • добавлен 11.01.2011
Введение. Страницы биографии. В обласи таинственного. На суд научной общественности. Диагноз - по электраграфичным отпечаткам. Заключение. На Белоруском.
Доклад - Белорусский коллаборационизм

Доклад - Белорусский коллаборационизм

 • рефераты
 • doc
 • 8.6 КБ
 • добавлен 24.01.2011
Белорусский коллаборационизм — политическое, экономическое и военное сотрудничество с оккупационными немецкими властями во время Великой Отечественной войны на территории Белоруссии.

доклад, 3 стр
Доклад - Операция Воздмездие

Доклад - Операция Воздмездие

 • рефераты
 • docx
 • 28.48 КБ
 • добавлен 14.11.2011
БГУ, Минск/Беларусь, 8 стр., 2010 год

Сведения об операции по устранении тирана Беларуси во время ВОВ - гайляйтера Кубе.
Контрольная работа

Контрольная работа

 • лабараторные
 • doc
 • 117.5 КБ
 • добавлен 30.09.2010
Особенности осуществления НЭПа в условиях Белоруссии.
Осуществление индустриализации в Белоруссии.
Проведение сплошной коллективизации. Социальные результаты колхозного
строительства
16 старонак
Контрольная работа - Аграрная рэформа Сталыпіна

Контрольная работа - Аграрная рэформа Сталыпіна

 • лабараторные
 • doc
 • 120 КБ
 • добавлен 07.01.2011
Аграрная рэформа Сталыпіна. Беларускае нацыянальнае адраджэнне. Газета "Наша Ніва". Культура Беларусі 1907-1917 гг. Першая Сусветная вайна на Беларусі: асаблівасці сацыянальна-эканамічнага развіцця. Бежанства
Контрольная работа - Беларусь пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года

Контрольная работа - Беларусь пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года

 • лабараторные
 • doc
 • 123.5 КБ
 • добавлен 11.04.2010
БрГПУ, психолого-пед. факультет, 1 курс, Спирин, 2006, объем рабочей тетради, 14 источников
дисциплина - история Беларуси
Уводзіны
Фарміраванне савецкага дзяржаўнага апарата
З'езд Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў і III з'езд сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай губерняў.
II з'езд армій Заходняга фронт...
Контрольная работа - Беларусь ў гады Першай Сусветнай вайны

Контрольная работа - Беларусь ў гады Першай Сусветнай вайны

 • лабараторные
 • doc
 • 88.5 КБ
 • добавлен 11.04.2010
БрГПУ, псіхолого-пед. факультет, 1 курс, 2006, Спирин, объем тонкой тетради, 10 источников, на бел. мове.
Уводзіны
Прычыны і мэты вайны
Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі
Пачатак вайны. Набліжэнне фронта да Беларусі
Уступленне немецкіх войскаў на тэрыторыю Беларусі.
Ваенныя аперацыі Расійскай арміі 191...
Контрольная работа - БССР в ОНН

Контрольная работа - БССР в ОНН

 • лабараторные
 • doc
 • 169.5 КБ
 • добавлен 02.12.2011
ВГУ им. Машерова 2011 преподаватель Дулов Н.А. 29 стр.
Изменения в международном положении после Второй Мировой войны.
Выход БССР на международную арену.
Деятельность БССР в ООН и ее подразделениях.
Развитие политических и культурных связей с иностранными государствами.
Экономическое сотрудничество. Совет Эко...
Шпоры по истории Беларуси

Шпоры по истории Беларуси

 • шпаргалки
 • doc
 • 105.37 КБ
 • добавлен 14.01.2009
Беларусь в период первобытно-общинного строя и раннего средневековья.
Древние общества на территории Беларуси .
Славянизация белорусских земель .
Первые государства - княжества на территории Беларуси .
Культура Беларуси в X - XIII вв .
Белорусские земли в составе Великого княжества Литовского (середина XIII -...
Шпоры по истории Беларуси

Шпоры по истории Беларуси

 • шпаргалки
 • doc,txt
 • 434.71 КБ
 • добавлен 05.12.2009
Ответы на 65 вопросв по истории Беларуси. Для Вузов РБ.
Лекции - История Беларуси

Лекции - История Беларуси

 • лекции
 • pdf
 • 2.81 МБ
 • добавлен 15.02.2010
БГУИР, Мн. - 2006. В пособии в кратко, в конспективной форме изложена вся история Беларуси, от первобытного общества до наших дней. Пособие будет полезно для студентов всех форм обучения и специальностей. Пособие на белорусском языке.
Лекции по истории Беларуси

Лекции по истории Беларуси

 • лекции
 • pdf
 • 982.27 КБ
 • добавлен 06.06.2009
БГУ, 1й курс. Краткий курс лекций для заочников.
Великое переселение народов.
Становление христианской цивилизации в Европе и Беларуси.
ВКЛ.
Культура Беларуси в эпоху Возрождения.
Беларусь от Люблинской унии до Раздела РП.
Рождение индустриальной цивилизации и ее влияние на Беларусь.
Беларусь в период...
Панов С.В. Билеты по истории Беларуси 9 класс

Панов С.В. Билеты по истории Беларуси 9 класс

 • разное
 • pdf
 • 4.53 МБ
 • добавлен 05.08.2010
Пособие содержит ответы на вопросы билетов для выпускного экзамена, утвержденных Министерством образования Республики Беларусь.
Адресуется учащимся 9 класса общеобразовательных учреждений для систематизации и закрепления содержания учебного материала и подготовки к обязательному экзамену по истории Беларуси на уровне общего ...
Новік Я.К. Гісторыя Беларусі Ад старажытных часоў- па 2008

Новік Я.К. Гісторыя Беларусі Ад старажытных часоў- па 2008

 • разное
 • pdf
 • 3.04 МБ
 • добавлен 15.11.2009
Краткое содержание 2-х томника, по которому занимаются во всех вузах Беларуси.
Шпаргалка - История Беларуси в контексте мировых цивилизаций

Шпаргалка - История Беларуси в контексте мировых цивилизаций

 • шпаргалки
 • doc
 • 102.86 КБ
 • добавлен 10.01.2011
61 вопрос.
Предмет и задачи исторической науки. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории. Источники и литература.
Эволюция первобытно-общинного и рабовладельческого хозяйства. Древнейшие центры мировых цивилизаций.
Древнейшее население и начало расселения славян на территории Беларуси. Концепции про...
Шпоры по истории Беларуси

Шпоры по истории Беларуси

 • шпаргалки
 • doc
 • 90.13 КБ
 • добавлен 17.11.2009
Предмет, значение и цели курса «Истории Белоруссии». Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса.
Первобытное общество - общий этап в истории человечества. Заселение территории Белоруссии. Основные занятия первобытных людей, их общ строй.
Великое переселение народов. Расселение индоевропейцев. Балты и славя...
Тесты с ответами по истории Беларуси

Тесты с ответами по истории Беларуси

 • шпаргалки
 • doc
 • 266.5 КБ
 • добавлен 23.01.2009
Даны тесты с ответами на них по истории Беларуси по темам:
''Спадчына старажытнага свету, сярэдніх вякоў і Беларусь'',''Вялікае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае
(другая палова ХІІІ – першая палова XVI стст.)'',''Беларусь ад Люблінскай уніі (1569 г.) да падзелаў Рэчы Паспалітай'',''Індустрыяльная цывілізацыя і Белару...
Шпоры- История Беларуси

Шпоры- История Беларуси

 • шпаргалки
 • doc
 • 351.5 КБ
 • добавлен 29.09.2010

1. Первобытное общество на территории Беларуси.
2. Теории происхождения белорусов и термина «Белая Русь».
3. Полоцкое и Туровское княжества.
4. Экономич. и полит. развитие белорусских земель в 9-12 вв.
5. Развитие культуры на белорусских землях в 10-12 вв.
6. Образование ВКЛ
7. Общая хар-ка ВКЛ- орга...
Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 1

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 1

 • разное
 • djvu
 • 8.18 МБ
 • добавлен 20.10.2010
Мн. , 1998. - 416 с.
У першай частцы падаецца айчынная гісторыя ад старажытных часой па люты 1917. Зыходзячы з сучаснага стану гістарычнай навукі, аутары асвятляюць праблемы этнагенэзу беларусау, фарміравання беларускай народнасці і нацыі, станаулення беларускай дзяржаунасці, сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага...
Шпоры по Истории Беларуси

Шпоры по Истории Беларуси

 • шпаргалки
 • doc
 • 131.37 КБ
 • добавлен 03.02.2010
Прадмет, значэнне і мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі.
Першабытнае грамадства - агульны этап у гісторыі чалавецтва. Засяленне тэрыторыі Беларусь Асноўныя заняткі першабытных людзей, іх грамадскі лад.
Вялікае перасяленне народаў. Рассяленне індаеўр...
Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 2

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 2

 • разное
 • djvu
 • 8.36 МБ
 • добавлен 19.10.2010
Мн. , 1998. - 464 с.
У другой частцы на аснове аналізу канкрэтна-гістарычнага матэрыялу, узятага з архівау, зборнікау дакументау, статыстычных даведнікау, манаграфій, часопісау і газет, зроблена спроба навуковага асвятлення гісторыі Беларусі 1917-1997 гг.
Для студэнтау і выкладчыкау ВНУ, школ, каледжау, ліцэяу, гімназій,...
Лекции - Полный курс лекций по истории Беларуси с древности по наши дни

Лекции - Полный курс лекций по истории Беларуси с древности по наши дни

 • лекции
 • doc,rtf
 • 691.78 КБ
 • добавлен 15.03.2011
В архиве 14 лекций, полностью охватывающих весь курс истории Беларуси. После каждой лекции есть полный список ключевых и не очень дат, с возможностью их вписать самостаятельно (для самоконтроля) или сразу просмотреть. Рекомендовано для подготовки к ЦТ. На белорусском языке
Орлов В. Учебник по истории Беларуси (на бел. яз.)

Орлов В. Учебник по истории Беларуси (на бел. яз.)

 • разное
 • doc
 • 320.69 КБ
 • добавлен 11.09.2009
На белорусском языке.
Издательство: BSUIR, 2001, 160 с.
Аналогов книги "Краіна Беларусь" нет даже у многих соседей белорусов. Авторы этого внушительных размеров фолианта – один из самых читаемых современных белорусских писателей Владимир Орлов и художник Змитер Герасимович.
Краiна Беларусь» насчитывает 2 тысячи иллюс...
Шпаргалка по Истории Беларуси (ответы в краткой форме на 44 вопроса)

Шпаргалка по Истории Беларуси (ответы в краткой форме на 44 вопроса)

 • шпаргалки
 • doc
 • 345.5 КБ
 • добавлен 13.12.2010
История как наука: предмет, задачи, особенности исторического знания.
Гипотезы происхождения человека. Историческая хронология.
Восточнославянские и балтские племена на территории Беларуси (VI-X вв. ): расселение, образ жизни.
Восточнославянские княжества на территории Беларуси (IX-XIII вв. ). Особенности государстве...
Зелинский Д.И., Пинчук В.Н. История Беларуси

Зелинский Д.И., Пинчук В.Н. История Беларуси

 • разное
 • docx
 • 319.36 КБ
 • добавлен 11.03.2009
Учебное пособие, в котором в сжатом виде показана история белорусских земель с древнейших времён до настоящего времени.
Беларусь в древнюю и раннефеодальную эпоху. Образование белорусской государственности. Беларусь в средние века. Беларусь в составе Великого княжества Литовского. Беларусь в составе Речи Посполитой. Беларус...
Шпоры по истории Беларуси

Шпоры по истории Беларуси

 • шпаргалки
 • doc
 • 508 КБ
 • добавлен 04.01.2010
Крыніцы і гістарыяграфія курса Гтсторыя Беларусі
Найстаражытнейшае насельніцтва на тэрыторыі сучаснай Беларусі.
Фарміраванне раннеклассавага грамадства та тэрыторыі сучаснай Беларусі.
Полацкае княства – адно з першых дзяржаўных утварынняў на беларускіх землях
Сацыяліна-эканамічныя і палітычныя прадумовы ўтварэння...
Лекции - по курсу история Беларуси для всех специальностей

Лекции - по курсу история Беларуси для всех специальностей

 • лекции
 • pdf
 • 881.14 КБ
 • добавлен 12.01.2010
Умовы і этапы засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі.
Этнічныя працэсы жалезнага веку і славянская каланізацыя тэрыторыі Беларусі.
Фарміраванне старажытнай дзяржаўнасці. Полацкае княства – першая дзяржава на тэрыторыі Беларусі.
Тураўскае княства ў сістэме старажытнарускай дзяржавы.
Знешнія ўмовы развіцця беларуск...
Нет изображения

Костюк М. Энциклопедия истории Беларуси. Том 4 (на бел.языке)

 • разное
 • doc
 • 5.42 МБ
 • добавлен 26.12.2009
Энциклопедия истории Беларуси в шести томах. Том 4
Беларусь в составе Российской империи. Конец XVIII века- 1917 год. (на беларуском языке)
Под ред. М. Костюкаrn