Похожие разделы

Аналіз асортименту страв з яєць і сиру та шляхи його поширення в закладах ресторанного господарства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 4,14 МБ
 • добавлен 18 сентября 2015 г.
Докучаевский техникум ДонНУЭТ, Докучаевск, Украина, 2014. — 42 с. Вступ. Аналіз харчової цінності та товарознавча оцінка яєць та сиру з метою її використання в технологіях страв ресторанного господарства. Аналіз класичного асортименту страв з яєць та сиру в закладах ресторанного господарства. Вивчення асортименту страв з яєць та сиру в сучасних закладах ресторанного господарства. Шляхи його розширення. Розробка технологічних схем та карток на три...

Антонова В.А. та ін. Організація виробництва та обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства

 • формат doc
 • размер 17,64 МБ
 • добавлен 12 августа 2013 г.
Навчальний посібник. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. — 326 с. У навчальному посібнику розглядаються основи організації закладів та їх класифікація, організація постачання, оперативне планування та наукова організація праці, основні питання організації виробництва та обслуговування на підприємствах ресторанного господарства, основи харчування окремих груп населення та основи проектування закладів в сфері ресторанного господарства. Для студентів вищих на...

Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства

 • формат djvu
 • размер 132,89 МБ
 • добавлен 06 декабря 2013 г.
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. — 280 с. ISBN 978-966-364-548-3. Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів,...

Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства

 • формат pdf
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. - 280 с. ISBN 978-966-364-548-3 Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, р...

Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства

 • формат pdf
 • размер 3,01 МБ
 • добавлен 16 января 2016 г.
3-тє вид. — Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 280 с. Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Тут висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній, у доступній...

Архіпов В.В., Русавська В.А. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

 • формат pdf
 • размер 3,72 МБ
 • добавлен 31 января 2017 г.
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 342 с. ISBN 978-966-364-867-5. У посібнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів та надана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної її передумови. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування споживачів, які використовуют...

Архипов В.В. Организация работы сомелье

 • формат pdf
 • размер 2,83 МБ
 • добавлен 28 декабря 2016 г.
2-ое изд. — Уч. пос. [для студ. высш. учеб. зав.] — К.: Центр учебной литературы, 2016. — 304 с. Данное учебное пособие содержит основные сведения в области технологии и организации работы с алкогольными напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в частности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и потребления.. Включает информацию о правилах формирован...

Архипов В.В. Организация работы сомелье. Все о вине в ресторане

 • формат pdf
 • размер 11,21 МБ
 • добавлен 13 марта 2016 г.
К.: Центр учебной литературы, 2016. — 305 с. Данное учебное пособие содержит основные сведения в области технологии и организации работы с алкогольными напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в частности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и потребления.. Включает информацию о правилах формирования винного ассортимента и составления карты вин в ре...

Архипов В.В., Крюковская В.Г. Организация работы сомелье

 • формат pdf
 • размер 65,89 МБ
 • добавлен 18 декабря 2013 г.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — К.: Центр учебной литературы, 2009. — 304 с. ISBN 978-966-364-851-4. Данное учебное пособие содержит основные сведения в области технологии и организации работы с алкогольными напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в частности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и потребления. Включает инф...

Белошапка М.И. Технология ресторанного обслуживания

 • формат pdf
 • размер 7.72 МБ
 • добавлен 29 января 2017 г.
Учебное пособие для нач.проф. образования. — 3-е изд., стереотип. — М. : Академия, 2006. — 224 c. — ISBN 5-7695-3322-6 Рассмотрены современные формы и методы ресторанного обслуживания. Большое внимание уделено изучению ассортимента столовой посуды, столового белья и инвентаря, правилам сервировки стола и способам подачи блюд и напитков. Изложены особенности проведения и обслуживания различных видов банкетов и приемов. Даны примеры обслуживания го...

Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров

 • формат djvu
 • размер 2.83 МБ
 • добавлен 24 февраля 2010 г.
Учебное пособие для среднего профессионального образования. - Ростов-на-Дону: "Феникс", 2004. - 416 с. В учебном пособии дается характеристика предприятий общественного питания, меню и прейскуранты ресторанов и баров. Описаны подготовка залов к обслуживанию, правила и порядок приема посетителей, специальные формы обслуживания, а также оборудование ресторанов и баров, инвентарь, посуда, приборы. Для учащихся средних специальных учебных заведений...

Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров

 • формат pdf
 • размер 28,27 МБ
 • добавлен 21 мая 2015 г.
Ростов н/Д: Феникс, 2004. — 416 с. — ISBN: 5-222-02234-Х. В учебном пособии дается характеристика предприятий общественного питания, меню и прейскуранты ресторанов и баров. Описаны подготовка залов к обслуживанию, правила и порядок приема посетителей, специальные формы обслуживания, а также оборудование ресторанов и баров, инвентарь, посуда, приборы. Для учащихся средних специальных учебных заведений.

Богушева И.В. Бары и рестораны. Искусство обслуживания

 • формат djvu
 • размер 2.86 МБ
 • добавлен 09 октября 2010 г.
М., Феникс, 2001, 209 стр. В книге освещены вопросы всесторонней деятельности ресторана – как особого типа предприятия. Раскрываются многообразные стороны его работы: от оборудования помещения до организации высокого уровня обслуживания посетителей. В пособии гармонично сочетается изложение приемов и методов работы отдельных служб ресторана с иллюстративным описанием особенностей кулинарного производства. Предназначено для лиц, изучающих работу...

Главчева С.И., Чередниченко Л.Е. Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах

 • формат pdf
 • размер 4,61 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебное пособие. - СПб.: Троицкий мост, 2012. — 208 с.: ил. ISBN 978-5-4377-0011-2. В учебном пособии описана организация обслуживания потребителей в ресторанах и барах с учетом современных требований рынка, отече­ственного и зарубежного опыта, рассмотрены особенности проведения различных мероприятий и банкетов. Представлена организация проведения новых видов обслуживания по типу «сырной тележки», кейтеринга, предложены примеры написания винной,...

Дипломная работа - Совершенствование деятельности службы обслуживания на примере ресторанного холдинга Рестория

degree
 • формат doc
 • размер 463 КБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
РГУТИС, Самарский филиал Содержание Введение Основы организации и функционирования службы обслуживания сетевых предприятий общественного питания Место и роль сетевых предприятий в системе общественного питания Особенности функционирования предприятий общественного питания в составе холдинговых структур Характеристика методов и форм обслуживания в системе общественного питания Особенности организации и функционирования службы обслуживания в холдин...

Звіт з технологічної практики в ресторані Преміум

report
 • формат doc
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 13 октября 2014 г.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Чернівці / Україна, 2013. — 22 с. Зміст: Вступ. Коротка характеристика закладу. Характеристика матеріально-технічної бази закладу. Характеристика виробничого процесу закладу та технологічних ліній у заготівельних цехах. Характеристика виробничого процесу закладу та технологічних ліній у доготівельних цехах. Індивідуальне завдання. Висновки та пропозиції.

Зигель С. и др. Ресторанный сервис. Основы международной практики обслуживания для профессионалов и начинающих

 • формат djvu
 • размер 76,73 МБ
 • добавлен 06 января 2017 г.
Зигель С., Ленгер Х., Штиклер Г., Гутмайер В. — М.: Центрполиграф, 2007. — 288 с. — ISBN 978-5-9524-2921-5. Качество: Отсканированные страницы. Уникальное энциклопедическое издание зарубежных профессионалов ресторанного сервиса. В книге представлены и подробно описаны все виды сервиса. На основе международной практики даны советы и рекомендации, как сделать работу персонала вежливой и ненавязчивой. Особое внимание уделено "ручному труду": правиль...

Исследование системы мотивации персонала в ресторанном бизнесе и разработка направлений ее повышения

degree
 • формат doc
 • размер 487,68 КБ
 • добавлен 15 января 2017 г.
РГУТИС, Москва, 2016. Введение. Теоретическая часть. Сравнительный анализ основных теорий мотивации. Система стимулирования труда. Аналитическая часть. Общая характеристика сети предприятий ООО «Трио Групп». Анализ системы управления персоналом ООО «Трио Групп». Практическая часть. Основные направления повышения эффективности системы управления персоналом. Оценка эффективности разработки новой системы мотивации. Заключение. Список использова...

Капліна Т.В., Білоусько О.А., Шаповал Н.І. та ін. Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня

 • формат pdf
 • размер 868.36 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. (текст розпізнаний). ISBN 978-966-364-743-2. Викладено основи технології продукції ресторанного господарства, фізико-хімічні, біохімічні та технологічні зміни при оброблянні сировини та напівфабрикатів. Подано асортимент сировини, що використовується у закладах ресторанного господарства, вимоги до її якості. Вперше проведено історико-етног...

Кацерикова Н.В. Ресторанное дело

 • формат pdf
 • размер 16,16 МБ
 • добавлен 27 сентября 2014 г.
Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Кемерово: КемТИПП, 2010. — 332 с. ISBN: 978-5-89289-603-0. Рассматриваются современные аспекты работы ресторанов, их классификация, основные правила обслуживания. Освещены особенности современного интерьера ресторанов. Приведены сведения, касающиеся маркетинга, рекламы, музыки в ресторане. Изложены правила составления различных видов меню и карты вин. Уделено внимание эстетике труда и производства в...

Кацерикова Н.В. Ресторанное дело. Часть 1

 • формат doc
 • размер 164.96 КБ
 • добавлен 25 мая 2010 г.
Учебное пособие для студентов специальности 271200 «Технология продуктов общественного питания» всех форм обучения (часть I). Учебное пособие предназначено для изучения теоретической части курса «Ресторанное дело». Предназначено для студентов вузов, преподавателей. Может быть полезно для практических работников.

Кацерикова Н.В. Ресторанное дело. Часть 2

 • формат doc
 • размер 468 КБ
 • добавлен 25 мая 2010 г.
Учебное пособие для студентов специальности 271200 «Технология продуктов общественного питания» всех форм обучения (часть 2). Учебное пособие предназначено для изучения теоретической части курса «Ресторанное дело». Рассматриваются современные аспекты технологии ведения ресторанного бизнеса (франчайзинга), технологии по удовлетворению человеческих потребностей (сервисная деятельность). Предназначено для студентов вузов, представляет интерес для ра...

Контрольная работа по организации предприятий общественного питания - Оборудование ресторана

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 261 КБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Содержание: Состав ресторанных помещений. Оборудование залов для посетителей. Оборудование производственных цехов. Интерьер и дизайн ресторана. Библиография. Приложения. Приложения содержат подробное описание,марки и характеристики оборудования холодильного,моечного,кухонного,овощного и мясного цехов.

Коршунов Н.В. Организация обслуживания в ресторанах

 • формат docx
 • размер 3.14 МБ
 • добавлен 04 августа 2011 г.
Издательство: Высшая школа, 1980 год, 238 стр. Старейший работник общественного питания, заслуженный работник торговли, директор организованного им Музея общественного питания подробно освещает вопросы организации и передовые методы обслуживания в современных ресторанах и кафе. Это техника работы официантов, правильная организация их труда, различные формы обслуживания посетителей в обычные и праздничные дни, особенности обслуживания банкетов, п...

Коршунов Н.В. Организация обслуживания в ресторанах

 • формат pdf
 • размер 56.01 МБ
 • добавлен 14 октября 2010 г.
Издательство: Высшая школа, 1980 год, 238 стр. Старейший работник общественного питания, заслуженный работник торговли, директор организованного им Музея общественного питания подробно освещает вопросы организации и передовые методы обслуживания в современных ресторанах и кафе. Это техника работы официантов, правильная организация их труда, различные формы обслуживания посетителей в обычные и праздничные дни, особенности обслуживания банкетов, п...

Коршунов Н.В. Современный ресторан и культура обслуживания

 • формат djvu
 • размер 2,88 МБ
 • добавлен 18 февраля 2013 г.
М.: Экономика, 1968. — 189 с. — (Новое в работе ресторанов) Книга рассказывает об организации работы ресторана в современных условиях. В ней подробно излагаются особенности ресторана, отличающие его от предприятий общественного питания другого типа, а также принципы оформления торговых залов, их оборудования, оснащения посудой, инвентарем, столовым бельем. В специальных разделах рассматриваются требования, предъявляемые к официантам, как работник...

Курсовая работа - Обслуживание в ресторане

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 156 КБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Введение. Теоретические основы обслуживания клиента в ресторане. Характеристика обслуживающего персонала в ресторане. Подготовка к обслуживанию клиентов ресторана. Процесс обслуживания клиентов ресторана. Практические аспекты обслуживания банкета по случаю дня рождения на примере ресторана «Дружба». Краткая характеристика банкета. Организация подготовки к проведению банкета рестораном «Дружба». Организация проведению банкета. Встреча гостей и поз...

Курсовая работа - Современное ресторанное обслуживание в Европе

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 221 КБ
 • добавлен 05 мая 2010 г.
Введение. Характеристика индустрии питания и основные типы ресторанного обслуживания. Классификация предприятий общественного питания и услуги ими предоставляемые. Типы ресторанного обслуживания. Особенности ресторанного обслуживания в Европе. Характеристика индустрии питания в европейских странах. Ресторанное обслуживание во Франции. Индустрия питания Германии. Рестораны Великобритании. Заключение. Список используемой литературы.

Курсовая работа - Современное ресторанное обслуживание в России

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 499.5 КБ
 • добавлен 05 мая 2010 г.
Содержание. Введение. Основные особенности современного ресторанного обслуживания. Классификация предприятий общественного питанияСовременная индустрия питания Москвы и Санкт-Петербурга. Состояние и перспективы развития рынка услуг предприятий питания г. Москвы. Петербургский рынок предприятий общественного питания Рынок ресторанов быстрого питания Санкт-Петербурга. Заключение. Список используемой литературы.

Курсовая работа - Современное ресторанное обслуживание в США

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 319.5 КБ
 • добавлен 26 апреля 2010 г.
Рязанский Государственный Университет 230500 - Социально-культурный сервис и туризм Содержание Введение Комплекс услуг предприятий питания и его роль в туризме Современное определение комплекса услуг предприятий питания Услуги предприятий питания как составная часть туристской индустрии Современное ресторанное обслуживание в США Классификация ресторанов Рестораны быстрого обслуживания Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s Заключение Сп...

Курсовой проект - Разработка ассортимента и технологии кулинарной продукции для ресторана на 100 мест, специализирующегося на европейской кухне. Ресторан реализует бизнес-ланчи двух вариантов. Карта бара

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 54.63 КБ
 • добавлен 16 января 2010 г.
«Российский университет кооперации» Казанский кооперативный институт (филиал). Специальность 260501. Кафедра «Товароведение, сервис и технология». 4 курс. 2009 г. - 43 с. Содержание: Характеристика предприятия. Ассортимент кулинарной продукции. Ассортиментная политика ресторана. Характеристика ассортимента кулинарной продукции. Меню ресторана. Разработка технологической документации. Система контроля качества на предприятии. Заключение. Список ис...

Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Официант: повышенный уровень

 • формат pdf
 • размер 14,78 МБ
 • добавлен 13 января 2017 г.
Учебное пособие. — М.: Academia, 2009. — 64 с. ISBN: 978-5-7695-4729-4. В учебном пособии предлагается применение компетентностного подхода к подготовке официантов. Рассмотрены классификация банкетов и других видов ресторанного сервиса современных направлений в организации обслуживания потребителей официантами, в том числе мерчендайзинг и кейтеринг, роль менеджера в организации обслуживания разных мероприятий. Для подготовки и переподготовки офиц...

Лепкий М.І. Організація ресторанного господарства

Практикум
 • формат djvu
 • размер 4,37 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
Методичні вказівки. — Луцьк: Луцький НТУ, 2017. — 92 с. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання. Видання містить форми звітності самостійної роботи студентів, програмний матеріал до вивчення дисципліни, рекомендації до самостійного вивчення дисципліни, питання до екзамену з дисципліни, індивідуальні завдання, контрольні роботи, список рекомендованої літ...

Матюшенко Р.В. Сервісологія

 • формат pdf
 • размер 920,27 КБ
 • добавлен 07 сентября 2015 г.
Конспект лекцій. — К.: НУХТ, 2015. — 88 с. Для студентів спеціальності 7.05170112 «Технології харчування» денної та заочної форм навчання. Вступ. Змістовий модуль. Теоретичні основи сервісології. Роль і місце сервісології в системі наукового знання. Виникнення сфери послуг. Предмет та об’єкти сервісології. Поняття послуги та поняття сервісу. Найбільш використовуємі у соціології методи дослідження. Поняття теорії цілеспрямованих систем та її етапи...

Нєміріч О.В., Гавриш А.В., Усатюк О.М. Інноваційні технології продукції ресторанного господарства

 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 19 сентября 2015 г.
Курс лекцій. — К.: НУХТ, 2015. — 94 с. Для студентів спеціальності 8.05170112 «Технології харчування» денної форми навчання. Вступна, мета і принципи державної інноваційної політики. Вступ. Мета та завдання дисципліни. Правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Об'єкти і суб'єкти інноваційної діяльності. Рекомендована література. Організація та проведення наукових досліджень. Класифікація...

Організація підготовки і проведення весільного банкету на 50 гостей в ресторані Дружба

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 03 февраля 2017 г.
КДКЕТ, Кривий Ріг, 2015. — 58 с. Дисципліни: Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства. Вступ. Стан, перспективи розвитку галузі ресторанного господарства в Україні. Інноваційні проекти і нові послуги в ресторанному господарстві та їх дослідження. Розрахунок банкету в ресторані. Характеристика закладу ресторанного господарства і застосування в ньому форм обслуговування. Види банкетів. Характеристика весільного банкету. Прийн...

Организация работы горячего цеха ресторана Снежный ком

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 85,71 КБ
 • добавлен 11 февраля 2012 г.
Выходные данные неизвестны. 2012. — 41 с. Содержание: Введение. Организация работы горячего цеха ресторана «Снежный ком». Характеристика ресторана. Характеристика горячего цеха ресторана. Технологические расчёты горячего цеха ресторана. Обслуживание встречи Нового года в ресторане «Снежный ком». План расстановки столов в залах ресторана в новогоднюю ночь. Новогоднее меню ресторана «Снежный ком». Технологические карты горячих блюд новогоднего меню...

Организация работы раздаточной

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 128,93 КБ
 • добавлен 17 января 2017 г.
Выходные данные неизвестны. 2012. — 41 с. В данной курсовой работе собраны и проанализированы материалы из справочной литературы, нормативной документации, методических указаний о рациональной организации и характеристика раздаточной. Рассмотрены общие принципы организации раздаточной; санитарные требования к организации работы раздаточной и обслуживающего персонала в частности официантов. Представлена характеристика ресторана и входящего в его с...

Организация работы ресторана с русской кухней на 100 посадочных мест

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 273,99 КБ
 • добавлен 20 января 2017 г.
Россошанский колледж мясной и молочной промышленности, Россошь, 2013. — 36 с. Дисциплина: Моделирование профессиональной деятельности. Задание: Определение типа, класса, специализации предприятия, ассортимента продукции, перечня предоставляемых услуг. Рекламная деятельность. Провести маркетинговые исследования с целью выявления и прогнозирования спроса на услуги данного предприятия, сегмента потребителей, рационального размещения предприятия. Опр...

Основи складання меню

Статья
 • формат doc
 • размер 15,27 КБ
 • добавлен 02 мая 2012 г.
ОКЕПГРБ, Одеса, 2012. — 5 с. Дисципліна: Ресторанний сервіс. Сутність та класифікація меню. Порядок розробки меню. Оформлення меню та документиції на страви.

Ответы - Ресторанный сервис

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 31 марта 2013 г.
Экзамен (ГЭК). — Москва: РГУТиС, 2011 90 билетов Принципы сбалансированного питания. Химический состав и пищевая ценность продукции общественного питания. Методы оценки качества сырья и готовой продукции. Показатели качества и безопасности продукции общественного питания. Пищевая ценность продукции как совокупность химического состава продукции и органолептических показателей ее качества. Классификация продукции общественного питания по основным...

Отчёт по преддипломной практике в ресторане Турист г. Могилёв

report
 • формат doc
 • размер 119,43 КБ
 • добавлен 28 февраля 2015 г.
Могилевский химико-технологический колледж, Могилев / Беларусь, 2014. — 36 с. Общее ознакомление с объектом общественного питания. Характеристика объекта общественного питания. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность объекта общественного питания. Услуги, предоставляемые объектом общественного питания. Характеристика структуры производства и управления. Правила внутреннего трудового распорядка и безопасности труда. Дублирование д...

П'ятницька Н.О. (ред.) Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства

 • формат djvu
 • размер 15,39 МБ
 • добавлен 22 января 2017 г.
К.: КНТЕУ, 2005. — 632 с. У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів.

Пислиця А.І. Організація виробництва в закладах ресторанного господарства

 • формат doc
 • размер 167,07 КБ
 • добавлен 05 октября 2012 г.
Навчально-методичний посібник. — Кривий Ріг: ККЕУ ім.Вадима Гетьмана, 56 стр Організаційно-правові форми закладів ресторанного господарства. Особливості виробничо-торгівельної діяльності закладів ресторанного господарства. Класифікація закладів ресторанного господарства. Раціональне розміщення мережі закладів ресторанного господарства. Організація продовольчого постачання закладів ресторанного господарства в умовах ринку. Технологічний процес рух...

Подбор персонала для ресторанного бизнеса

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,42 МБ
 • добавлен 27 января 2017 г.
Новосибирский технологический техникум питания, 2014. — 70 слайдов. Автор - преподаватель высшей категории Неволина Е.В. В презентации рассмотрены основные источники привлечения персонала в сфере как ресторанного бизнеса, так и целом в кадровой политике любого предприятия.

П’ятницька Н.О. (ред.) Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства

 • формат pdf
 • размер 14.83 МБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 584 с. У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної передумови організації процесу обслуговування. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування споживачів, що використовуються в з...

П’ятницька Н.О. (ред.) Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства

 • формат djvu
 • размер 45,09 МБ
 • добавлен 22 февраля 2012 г.
Підручник для ВУЗів / К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. — 632 с. У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної передумови організації процесу обслуговування. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування споживачів, що викорис...

Разработка рекомендаций по совершенствованию организации банкетного обслуживания в ресторане Старый дворик

degree
 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 30 июля 2014 г.
РГУТиС, Москва, 2014. — 62 с. Специальность: 100103.65 «Социально культурный сервис и туризм». В работе произведен анализ перспектив развития ресторанного рынка, а также современное состояние рынка банкетных услуг. Основным моментом данной дипломной работы является разработка рекомендаций по совершенствованию банкетного обслуживания. В экономической части приведены расчеты эффективности мероприятий по совершенствованию банкетного обслуживания в р...

Разработка структурной модели проведения банкета-обеда с частичным обслуживанием официантами на теплоходе Леся Украинка

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 132,73 КБ
 • добавлен 02 января 2017 г.
ЧВУЗ «Первый украинский морской институт», Севастополь, 2013. — 37 с. Дисциплина: "Организация ресторанного хозяйства на пассажирском судне". Факультет «Менеджмента, отельно-ресторанного и круизного бизнеса». Кафедра «Отельно-ресторанного дела». Содержание: Введение. Характеристика прогулочного теплохода и предприятий ресторанного хозяйства расположенных на нем. Характеристика банкета-обеда с частичным обслуживанием официантами. Виды, классификац...

Расчётно-графическая работа - Организация специальной формы обслуживания (Встречи Нового года) в ресторане на 100 мест гостей из Франции

rgr
 • формат doc
 • размер 242 КБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
Содержание. Введение. Общие требования, предъявляемые к специальной форме обслуживания. Подготовка Встречи Нового года. Расчет и определение площади помещения, оснащение мебелью, подбор столов и стульев. Расчет потребности в столовом белье, посуде, приборах, стекла. Схема индивидуальной сервировки стола. Схема расстановки столов в зале и рассадки гостей за столом. Расчет численности обслуживающего персонала. Порядок рассадки гостей за столом. Апе...

Ресторан грузинской кухни У Гоги на 150 мест в г. Москва

degree
 • формат doc
 • размер 229,63 КБ
 • добавлен 15 января 2017 г.
МГУТУ, Вязьма, 2005. — 111 с. Введение. История развития грузинской кухни. Характеристика предприятия. Организация снабжения и складского хозяйства ресторана. Источники снабжения. Приемка продовольственных товаров. Технологическая документация на производстве. Санитарные правила для предприятий общественного питания. Подготовка зала к обслуживанию. Эстетика в общественном питании. Научная организация труда. Организация производства. Особенности п...

Ресторан китайской кухни Аньян на 100 мест в г. Усть-Нера

degree
 • формат doc
 • размер 304,54 КБ
 • добавлен 16 ноября 2014 г.
МГУТУ, Вязьма, 2005. — 118 с. Введение. Питание человека. Определение понятий. История и традиции китайской кухни. Этикет китайского стола. Искустово есть палочками. Характеристика предприятия. Организация снабжения и складского хозяйства ресторана. Источники снабжения. Приемка продовольственных товаров. Санитарные правила для предприятий общественного питания. Технологическая документация на производстве. Организация рабочего места. Особенности...

Реферат - Организация питания в ресторанах при гостиницах

Реферат
 • формат doc
 • размер 144 КБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Введение Подготовка к обслуживанию посетителей в ресторане Культура обслуживания в ресторане Меню ресторана Производственные помещения ресторана Овощной цех Мясной цех Рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кондитерский цех Моечная кухонной посуды, раздаточная Заключение Список используемой литературы

Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу

 • формат djvu
 • размер 10,68 МБ
 • добавлен 26 января 2017 г.
Львов: Афиша, 2008. — 297 с. Учебное пособие для профессий "Официант", "Бармен" состоит из разделов: Подготовка к обслуживанию. Организация обслуживания. Обслуживание приемов и банкетов. Коктейли. Этика и профессиональная психология. Техника работы официанта.

Сербин И.В. Профессиональная сервировка. Модные тенденции

 • формат djvu
 • размер 2.73 МБ
 • добавлен 06 сентября 2010 г.
В этой книге читатель найдет профессиональные советы по сервировке и оформлению столов. Мода и здесь диктует свои тенденции, придерживаться которых желательно. В издании много иллюстраций сервировки столов от известнейших московских ресторанов. На страницах книги выложены аналитические обзоры профессиональной посуды и столовых приборов, салфеток и скатертей, всевозможных аксессуаров.

Специфика общения персонала ресторана с посетителями

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 19,96 КБ
 • добавлен 29 января 2017 г.
17 с. Культура общения персонала ресторана с посетителями. Профессиональная этика. Кодекс профессиональной этики. Совершенствования культуры обслуживания в ресторане. Введение, заключение, литература.

Станкович Г.П., Дунцова К.Г. Справочник молодого официанта

Справочник
 • формат pdf
 • размер 5,18 МБ
 • добавлен 29 сентября 2014 г.
Москва: Высшая школа, 1989. — 224 с.: ил. — ISBN 5-06-000389-2. Содержит справочные данные, указания и полезные советы, необходимые в практической работе официанта по организации и проведению различных форм обслуживания потребителей. Для учащихся профтехучилищ. Может быть использован при профессиональном обучении рабочих на производстве. Введение. Требования, предъявляемые к официанту. Профессиональная подготовка. Профессиональная этика. Меню. Ст...

Усіна А.І., Сегеда І.В. Технологія ресторанних послуг

 • формат pdf
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 16 сентября 2009 г.
Конспект лекцій з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи студентів з дисципліни „Технологія ресторанних послуг (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 – «Туризм»). Харків: ХНАМГ, 2007. – 91 с. Вступ Тематичний план навчальної дисципліни Зміст навчальної дисципліни „Технологія ресторанних послуг Основи організації роботи закладів ресторанного господарства Організація виробництва продукції у закладах ресторанного...

Федотова И. (сост.) Ресторанная кухня. Фуршеты, шведский стол, кейтеринг

 • формат djvu
 • размер 5,72 МБ
 • добавлен 20 января 2017 г.
Ресторанные ведомости, 2010. — 160 с. — ISBN 978-5-98176-082-2. Фуршет, шведский стол, мероприятия кейтеринга – наиболее удобные и популярные форматы для деловых и праздничных мероприятий. Их организация – неотъемлемая часть деятельности ресторана, а блюда, приготовленные для этих форматов, – особый жанр, требующий соблюдения определенных условий приготовления и подачи. В этой книге шеф-повара лучших заведений Москвы представляют свои рецепты, ка...

Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса

 • формат pdf
 • размер 16,57 МБ
 • добавлен 11 марта 2014 г.
Учебное пособие. — М.: Дашков и К°, 2012. — 248 с. — ISBN 978-5-394-01726-1. Для облегчения изучения культуры ресторанного сервиса сведения в пособии представлены в структурированном виде в соответствии с психологическим, этическим, эстетическим, производственно-технологическим и организационным аспектами (компонентами). Рассмотрены основные тенденции развития ресторанного бизнеса. Освещена организация производственно-технологического процесса в...

Цирульнікова В.В. Ресторанна справа

 • формат pdf
 • размер 2.58 МБ
 • добавлен 03 февраля 2017 г.
Курс лекцій. — К.: НУХТ, 2014. — 165 с. Для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання. Вступ. Ресторанне господарство та його місце в індустрії гостинності. Виникнення і розвиток кулінарії в різних країнах світу. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку ресторанного бізнесу. Законодавча і нормативна база Ресторанного господарства. Основні правила роботи підприємств харчування. Кл...

Цирульнікова В.В., Мирошник Ю.А., Дудкіна О.О. (уклад.) Ресторанна справа

Практикум
 • формат pdf
 • размер 3,20 МБ
 • добавлен 13 сентября 2015 г.
Лабораторний практикум. — К.: НУХТ, 2015. — 109 с. Для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання. Вступ. Загальні вказівки. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторіях організації обслуговування в закладах ресторанного господарства та технології продукції ресторанного господарства. Перша допомога при нещасних випадках в лабораторіях організації обслуговування в закладах ресто...

Цирульнікова В.В., Мирошник Ю.А., Кулініч В.І. Ресторанна справа

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2,95 МБ
 • добавлен 26 декабря 2016 г.
Лабораторний практикум. — К. : НУХТ, 2014. — 104 с. Для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання. Вступ. Загальні вказівки. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторіях організації обслуговування в закладах ресторанного господарства та технології. Продукції ресторанного господарства. Перша допомога при нещасних випадках в лабораторіях організації обслуговування в закладах ресторанного госпо...

Юдина Т.А. Совершенствование качества обслуживания в ресторанном бизнесе

Статья
 • формат pdf
 • размер 201,08 КБ
 • добавлен 28 августа 2014 г.
Статья. Опубликована в "Известия Сочинского государственного университета". — 2012. — №4 (22) — С. 160-165 Аннотация. Успех предприятий ресторанного бизнеса определяется ассортиментом продукций, качеством предоставляемых услуг. Необходимым условием является персонал и создание системы мотивации, ориентированной на повышение качества и культуры обслуживания на предприятиях питания. Ключевые слова: концепция ресторанного бизнеса; качество обслужива...

Fuller J., Currie A.J. Пособие официанту

 • формат pdf
 • размер 789.89 КБ
 • добавлен 28 марта 2010 г.
Выборочный перевод книги "The Waiter". Английских авторов John Fuller, A. J. Currie. Министерство морского флота. Москва: Реклaминформбюро ммф, 1973. Настоящее пособие рассчитано на работников ресторанов пассажирских судов загранплавания, совершающих рейсы с иностранными пассажирами и туристами. Хотя некоторые положения, излагаемые иностранными авторами, следует рассматривать критически, в целом книга представляет большой интерес не только для...

Harrington R.J. Food and wine pairing: a sensory experience

 • формат pdf
 • размер 4.97 МБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
John Wiley & Sons, Inc., 2008. – 339 pages. This book provides students with a clear understanding of the direct and interacting effects of food and wine elements on the perception of match. The target audience for this book is undergraduate students (hospitality, culinary arts, and tourism), graduate students with an interest in gastronomy, industry professionals, and other individuals who have an interest in wine and food. While this book c...